Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Гүнд инвестмент холдинг групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хүний нөөцийн менежер

1. Холдингийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежерийн үүргүүдийг гүйцэтгэх 2. Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах 3. Холдингийн хэмжээнд сургалт, нийтлэг арга хэмжээ зохион байгуулах 4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх

Ахлах тогооч /O энд Партнерс/

1. Хоолны жор, технологи боловсруулж мөрдүүлэх, бүтээгдэхүүний амт, чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих 2. Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах, бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хамтарч ажиллах 3. Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалттай байх; 4. Ресторанд ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, ариутгал, цэвэрлэгээний зааврыг боловсруулж ажлын байранд мөрдүүлэх 5. АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд

Мониторингийн мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагаа, үр дүнд /ажлын гүйцэтгэл, үүргийн гүйцэтгэл, үр дүн г.м компанийн бүхий л хэсэгт бидний гаргасан аргачлалын дагуу мониторинг хийх/ 7 хоног, сар, улирал бүр мониторинг хийж дүгнэлт гаргах Өгөгдлийг хүлээн авах, цуглуулах, цуглуулсан өгөгдлийг ангилах, хоорондын уялдаа холбоог тогтоож боловсруулах Нэгтгэн боловсруулсан өгөгдөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт боловсруулах Шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргах оновчтой хувилбар, санал санаачлага гаргах  

Барилга ашиглалтын инженер

Барилга байгууламжтай холбоотой засвар үйлчилгээ, ашиглалтад байнгын хяналт тавьж хариуцан ажиллахБайгууллагын бусад аж ахуйн шинж чанартай үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахМужааны ажилтай холбоотой үүссэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхУдирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргүүд

Дижитал системийн тестлэгч /TUSS LLC/

1. Дижитал системийг тестлэх оюуны шийдлийг боловсруулах 2. Дижитал системийг тестлэж дүгнэлт гаргах

Нягтлан бодогч /Сократус Студио ХХК/

Гарааны компанийн өдөр тутмын НББ-ийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, санхүүгийн тоон мэдээллийг тогтсон хугацаанд гаргах, санхүү болон татварын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагад хүргэх

Дадлагажигч захиргааны ажилтан (Оюутан)

Компанийн мэдээллүүдийг цуглуулж, бүртгэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

Хэрэглэгчийн хөгжлийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

Стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Компанийн дунд хугацааны зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох Компанийн дунд, урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах Компанийн дунд хугацааны зорилгын хэрэгжилтэд мониторинг хийх Компанийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мониторинг хийх Мониторингийн дүгнэлтэд үндэслэн системийг сайжруулах шийдлүүдийг тодорхойлж, боловсруулах

Хуулийн зөвлөх

Компанийн дүрэм, журмын төсөл боловсруулах Компанийн хөрөнгө оруулсан компаниудад хууль, эрх зүйн асуудлаар гаргалгаа гаргахад дэмжлэг үзүүлэх Компанийн хөрөнгө оруулах төслүүдэд хуулийн дүгнэлт боловсруулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүдийн төсөл боловсруулах, хэрэгжилтэд мониторинг хийх Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн асуудалд шийдэл боловсруулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрийн төсөл боловсруулах Компанийн албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцах  

Нягтлан бодогч /Гарааны Эс Ти Эс фүүдс ХХК/

Авлага, өглөгийн журнал хөтлөх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг бага зардлаар, үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л хууль дүрэм, зааврын хэрэгжилтийг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх Байгууллагын дотоодод мөрдөгдөх бүртгэлийн заавар, журам, анхан шатны бүртгэлийн маягтууд болон зааварчилгааг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх Мөнгөн хөрөнгө, хангамж, эд хөрөнгийн ажил гүйлгээг цаг хугацаанд нь үнэн зөв бүртгэж , баримт бүрдэлийн бүрэн гүйцэт байдлыг хангаж ажиллах. Сар бүр. Байгууллагын удирдлагын болон төлөвлөлт хяналтын зорилгоор бэлтгэх санхүүгийн, зардлын, борлуулалтын болон барааны хөдөлгөөний мэдээг тогтсон хугацаанд зохих маягт, стандартын дагуу бэлтгэж гаргах ба ахлах нягтланд хянуулах Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх  - Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах Маркетингийн судалгаа хийх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад арга хэмжээнд оролцох Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх

Хэрэглэгчийн хөгжлийн менежер /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

Сургалтын менежер /ЗСДС/

Сургалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулж, сургалтад хамрагдах хүмүүсийг бүрдүүлэх, Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах, Сургалтад хамрагдсан суралцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах, Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийг боловсруулах, түгээх.

Мэдээлэл технологийн дадлагажигч ажилтан

Компаниудын үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт шинээр гарч байгаа технологи, дижитал шийдлийн судалгааг хийх;

Мониторингийн мэргэжилтэн /Сократус Студио ХХК/

1. Компанийн үйл ажиллагаа, үр дүнд /ажлын гүйцэтгэл, үүргийн гүйцэтгэл, үр дүн г.м компанийн бүхий л хэсэгт бидний гаргасан аргачлалын дагуу мониторинг хийх/ 7 хоног, сар, улирал бүр мониторинг хийж дүгнэлт гаргах 2. Өгөгдлийг хүлээн авах, цуглуулах, цуглуулсан өгөгдлийг ангилах, хоорондын уялдаа холбоог тогтоож боловсруулах. 3. Нэгтгэн боловсруулсан өгөгдөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт боловсруулах 4. Шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргах оновчтой хувилбар, санал санаачлага гаргах 5. Компанийн оношилгооны зөвлөлийг зохион байгуулах

Борлуулалт, маркетингийн ахлах менежер

Борлуулалт, маркетингийн баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх; Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалт, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх; Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах; Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж, Колорадо бизнес төв, 307 тоот. /Max mall худалдааны төвийн хойд талд байрлах Колорадо бизнес төв/

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.