Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2 Сэнтрал Тауэр, 8-р давхар

Юнител Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-06-29
Борлуулалтын ажилтан

Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл танилцуулга хүргэх, борлуулалт хийх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-06-28
Орлого хяналтын менежер

Компанийн орлого хяналтын стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-28
Сошиал медиа мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, брэндийн сурталчилгааг сошиал медиа болон дижитал маркетингийн сувгаар хэрэгжүүлэх, шинэ сувгийг судлах, хөгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-20
Өрхийн борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

IPTV гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгчдийн үйлчилгээнд болон сүлжээнд гарсан доголдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэх, захиалга өгсөн хэрэглэгчдийн хүсэлтийн дагуу хугацаанд нь суурилуулалт холболтыг хийх, хамрах хүрээний айл өрхүүдэд ятган борлуулалт хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-06-20
Захиалгын ажилтан

Хэрэглэгчдэд утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэн ятган борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн захиалгыг баталгаажуулж, суурилуулалтыг төлөвлөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-06-28
ПиАр ахлах мэргэжилтэн

Компанийн болон брэндүүдийн нэр хүнд, имиджийг дэмжих ПиАр-ын бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэх чиглэлд хэлтэс, багийн мэргэжилтнүүдийг ахлан ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-28
Байгууллага хариуцсан ажилтан

Компанийн зорилго, стратегийн хүрээнд байгууллагын хэрэглэгчдэд үйлчилгээний стандартад нийцсэн, хурдан шуурхай үйлчилгээг хүргэж, харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-06-27
Сэлэнгэ- Байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтэн

Сэлэнгэ аймгийн байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулалтын сувгуудыг ашиглан байгууллагын онцлог хэв маягт тохирсон үйлчилгээг санал болгож борлуулалт хийх, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Сэлэнгэ аймаг
2022-06-27
Програм хөгжүүлэлтийн инженер

Компанийн дотоод хэрэгцээнд зориулсан програм хангамжуудыг боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-22
Хуулийн мэргэжилтэн

Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад шаардлагатай бүх төрлийн баримт бичиг, гэрээ журмын эх боловсруулах, хянах, тодорхой хууль зүйн асуудлаар судалгаа хийх, дүнэлт гаргах, шаардлагатай хариу арга хэмжээ авах зэрэг хуулийн хамаарал бүхий бүхий л ажлуудад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-22
Бизнес аналист

Зах зээлд хэрэглэгчдэд хүрч байгаа урамшуулалт хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийг дата мэдээлэл боловсруулан хяналт хийх, бизнес шинжилгээний аргуудыг ашиглан судалгаа, анализ хийж дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах, танилцуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-03
Теле борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог давуу тал, тухайн хэрэглэгчид зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар санал болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-06-09
Теле борлуулалтын хүргэлтийн ажилтан

Хүргэлтийн дугаар, төхөөрөмжийг цаг тухай бүрт нь аюулгүй, түргэн шуурхай, найдвартай хүргэх, хэрэглэгчийн гэрээг баталгаажуулах, хүргэлтийн тайлан мэдээг боловсруулан танилцуулах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-06-20
Шууд борлуулалтын ажилтан /түр/

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу тал болон тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар болон борлуулалтын цэгүүд дээрээс санал болгон ятган борлуулалт хийх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-16
Медиа бизнес төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Контентын зах зээлийн судалгаа хийж, бизнес төлөвлөгөө гаргах, дата мэдээлэл дээр үндэслэн борлуулалтыг өсгөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-15
Төлөвлөлтийн ажилтан

Маркетингийн компанит ажил болон сурталчилгааны төлөвлөгөө боловсруулах, төсөв батлуулах, төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-15
Реклам, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Компанийн маркетингийн бодлого, зорилго зорилт, маркетингийн кампанит ажлын хүрээнд рекламны шинэ санаа гаргах, гүйцэтгэх, сурталчилгааны өнгө төрхийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-06-10
Төслийн мэргэжилтэн

Газрын хүрээнд төслийн удирдлагын ойлголтыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төслүүдэд дэмжиж зөвлөгөө өгөх, төслүүдийн тайлан мэдээ боловсруулах, хяналт тавих, улмаар тодорхой сонгогдсон төслүүдийг удирдах, хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-10
Шууд борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу тал болон тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар болон борлуулалтын цэгүүд дээрээс санал болгон ятган борлуулалт хийх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-07
GPON инженер

GPON сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах, өргөтгөл суурилуулалтыг хийх, шинээр гарч буй технологийг судлах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-07
Дэд бүтцийн инженер

Сайтууд болон төхөөрөмжийн байрны цахилгаан тэжээл, агааржуулалт, гал унтраах систем, цамхаг, нөөц эх үүсвэрийн хэвийн найдвартай ажиллагаа болон орчны хэвийн байдлыг ханган ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-06
Байгууллага хариуцсан менежер

Харилцагч байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах, үр дүнтэй хамтран ажиллах, хэлтсийн үйл ажиллагаа болон багийг удирдан зохион байгуулах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-06
Шийдэл хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Байгууллагын хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэн зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, шийдэл судлах, бүтээгдэхүүн болгон гарах, одоогийн шийдлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах, харилцагч байгууллагад бизнесийн болон технологийн зөвлөгөө өгөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-06
Суурин төлөөлөгчийн газрын менежер /Өмнөговь/

Хариуцсан аймгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх, орон нутгийн хувь хэрэглэгч, байгууллагын хэрэглэгч, өрхийн хэрэглэгч нартай хамтран ажиллах, зах зээлээ тэлэхэд чиглэсэн бодлого, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2022-06-06
Экспериенс хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Хэрэглэгч төвтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээг хийх, дүгнэлт гаргах, шинэ суваг хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийж өөрчлөлт шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлийг үнэлж тайлагнах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-03
Жолооч

Компанийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажилчдыг аюулгүй тээвэрлэх, машин техникийн бүрэн бүтэн байдал болон түүний цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-06-03
Нягтлан бодогч

Борлуулалтын орлого болон түүнтэй холбогдох бүртгэлийг санхүүгийн тайланд тусган, анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэн ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-06-03
ERP систем хөгжүүлэгч

Компанийн дотоод хэрэгцээнд зориулсан Veritech ERP систем хариуцах, бизнес архитектурын шаардлага боловсруулах, шаардлагын дагуу хөгжүүлэлт, тохиргоо хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-02
Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн менежментийг компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, хариуцсан багийг удирдлагаар хангах, газар, нэгжийн удирдлагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-06-02
Хүний нөөцийн менежер

Компанийн гүйцэтгэлийн менежмент, хөнгөлөлт хангамжийн бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах. Өөрийн хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд хүний нөөцийн үйл явцыг дэмжих, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах.

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2022-06-02
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Олон улсын шилдэг туршлага, трендийн судалгаа хийх, хүний нөөцийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-02
Дижитал маркетингийн мэргэжилтэн

Группийн имидж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийн сурталчилгааг сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгаар хэрэгжүүлэх, сошиал медиа болон дижитал маркетингийн шинэ сувгийг судлах, хөгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-02
Дижитал маркетингийн мэргэжилтэн

Группийн имидж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийн сурталчилгааг сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгаар хэрэгжүүлэх, сошиал медиа болон дижитал маркетингийн шинэ сувгийг судлах, хөгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-06-02
Хэрэглэгчийн зөвлөх

Лавлах төвөөр хандсан хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг стандартын дагуу үнэн зөв хүргэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-31
Комплаенсийн мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад шаардагдах нийцлийн хяналт, зөвлөгөө, туслалцааг үзүүлэх нийцлийн нэгжийн чиг үүрэгт хамаарах ажил үүргийг гүйцэтгэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-05-31
Дата аналист

Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл дээр судалгаа, шинжилгээ хийх, боловсруулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-31
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Зах зээл дээрх хэрэглэгчдэд үзүүлж буй компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдний хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн урамшууллын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг гаргах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг үнэлж тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Борлуулалтын ажилтан6 сарын 29. 12:07
  2. Орлого хяналтын менежер6 сарын 28. 19:17
  3. Сошиал медиа мэргэжилтэн6 сарын 28. 15:00
  4. Өрхийн борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан6 сарын 20. 10:45
  5. Захиалгын ажилтан6 сарын 20. 10:46

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Юнител Групп. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.