Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Трансвест Монголиа ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
EXPEDITING COORDINATOR

We are seeking a candidate for the position of Expediting Coordinator based in UB at the Parts Department.   This position is responsible for the coordination of all customer parts orders to ensure internal and external customer parts delivery in cooperation with logistics and warehousing.   The main responsibilities: Follows up on the placement of the order to the Suppliers Ensures the stock and emergency orders are placed to the vendor and dispatched on time from the vendors Continuously checks the status of emergency and stock orders daily and updates customer Analyse DIFOT score monthly

График дизайнер

Бид Улаанбаатар дахь Маркетинг борлуулалтын хэлтэстээ График дизайнер шалгаруулж авна.   Компанийн болон бүтээгдэхүүний танилцуулга, зар сурталчилгаа, төрөл бүрийн арга хэмжээний баннер, хэвлэлийн ажлууд зэрэг маркетингийн бүх төрлийн дизайны ажлыг хийж гүйцэтгэх Маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой сошиал болон вебийн агуулга боловсруулахад туслах Маркетингийн и-мэйл сурталчилгааны дизайн болон агуулгыг бэлдэх Компанийн зүгээс зохион байгуулж байгаа аливаа үзэсгэлэн, сургалт болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахад, оролцож туслах Компанийн танилцуулга, семинар, үзэсгэлэн яармаг зэрэг бусад хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулах, бэлтгэх Бусад хэлтсүүдийн график дизайнтай холбоотой ажлуудад туслах Маркетинг, Байгууллагын Харилцааны болон Худалдааны Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах Компанийн нийгмийн хариуцлага, хандивын үйл ажиллагаа, PR сурталчилгаа, маркетингийн компанит ажил зэрэг маркетингийн үйл ажиллагаануудад санаа бодлоо солилцож идэвхтэй оролцох  

Technical Advisor

We are seeking a candidate for the position of Technical Advsior based in UB at the Service Department.   The main responsibilities: Ensures objectives, targets and standards are clearly communicated. Able to teach and share personal knowledge related to Mining equipment repair. Reports any situation which has an adverse effect on the department’s profitability. Advise and reports to the Service department Supervisors or Managers of the daily activities. Helps to improve and establishes a work environment that promotes and encourages employee success and growth. Helps to ensures all company policy, systems, and industry related training is followed. Capable to promote effective tracking and management of Work in Progress for workshop activities. Help to ensures proper documentation is used and completed correctly to company standards. Help to ensure documentation is accurately processed, distributed with internal and external departments as required in a timely manner. 

Corporate Services Officer

We are currently seeking Corporate Services Officer to join our Finance team. The Corporate Services Officer will be responsible for provide Account Payable administration services to parent company in Canada (including but not limited to data entry, entry of payments, reviewing and matching invoices and reconciliation, other related required services). The successful candidate will possess strong attention to detail and the ability to work independently in a fast-paced environment.    Responsibilities: Verify scanned data capture all information correctly. High volume of data entry in the system. Match vendor invoices to receipts on purchase orders. Maintaining historical records of all documents properly. Maintain confidentiality of financial information. Other responsibilities and duties as required by supervisor.

Туслах ажилтан (УБ хотод ажиллах )

Бид Засвар Үйлчилгээний хэлтэст Уурхайн тоног төхөөрөмжийн эд ангийн сэргээн засварлах төвд Туслах ажилтан (General Labor Worker) шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Улаанбаатар хотод Засвар үйлчилгээний төвд ажлын 5 өдөр энгийн 8 цагаар ажиллах ба өдөр тутмын засвар үйлчилгээ болон сэргээн засварлах ажилд туслаж ажиллана.    Төлөвлөлт хариуцсан ахлагчаас өдөр тутмын ажил үүрэг авч, хийж гүйцэтгэх Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон манлайлж ажиллах; ХАБЭАБО-ны бодлого, журмуудыг чанд баримтлах; Компанийн төлөөлөл болохын хувьд үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах; Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх. Өдөр тутмын ажил, өгсөн үүрэг даалгаваруудыг цаг хугацаанд нь чанартай, эдийн засгийн үр ашигтай байдлаар хийж гүйцэтгэнэ. Үйлчлүүлэгчид төвлөрсөн зарчим болон харилцан уялдааг дэмжиж ажилладаг байх. Ажлын ирц, оролцоог дээд зэргээр хангах Аливаа тоног төхөөмөржийг ажиллуулахад шаардлагатай үйлдвэрлэгчээс гаргасан аюулгүй ажиллагааны нийцсэн сертификаттайгаар ажиллах Шаардлагатай тохиолдолд багажны хэсэгт ажиллах Цехийн цэвэрлэгээний стандартыг чанд баримтлах Төлөвлөлт хариуцсан ахлагчийн даалгасан бусад үүрэг даалгаварыг биелүүлэх

OHSE Coordinator

To ensure that supervisors have the knowledge, tools, and support they need to manage the business from a safety perspective.  To create a working environment that maintains and improves employees’ general health and safety, and in which people continue to grow, learn, and contribute to the Company’s success.    Overall responsibility: Contributes and maintains Health and Safety policy in conjunction with management. Improves and directs programs to maintain and improve all employees' general health and safety. Supports and works with managers and supervisors to manage their human resources in a safe, competent, and professional manner.   Health and Safety Initiatives and Activities Collaborates with employees, managers, and supervisors to identify and correct potential safety and health hazards. Support the Company’s OHSE Management System. Develop and maintain the Company’s risk registry. Advice OHSE guidelines to Managers, Supervisors, and employees. Improve JOHS Committee effectiveness. Enhance Monthly Topic quality. Update OHSE training programs and conduct them. Improve the Company’s safety culture. Manage OHSE Campaigns collaboratively. Other duties as required by the OHSE manager. Participate and conduct an incident investigation. Conduct daily workplace inspections and identification of potential hazards.

Багаж хариуцагч

Засвар үйлчилгээний цехэд ашиглагдах бүх төрлийн жижиг багаж, төхөөрөмжийг хянах, бүртгэх, тэдгээрийг хариуцан шаардлагатай ажилтнуудад хуваарилах үндсэн үүрэгтэй. Үүнд:   Багажны бүртгэл болоод бэлэн байдалыг бүрэн хариуцах Шинэ багажыг бүртгэлийн системд бүртгэх Багажны нөөц болон үрэгдэх материалын нөөцийг тогтоох Эвдэрсэн, үрэгдсэн багажны бүртгэлийг баримтжуулж мэдээлэх Шаардлагатай багажны хэрэгцээг тодорхойлох Үрэгдэх материалын нөөцийг сар бүр тогтоож захиалга үүсгэх Хяналтын тооллого тогтмол явуулах Ажилтнуудтай зөв боловсон харилцах;

Агуулахын Ажилтан/Storeman

Сэлбэг нийлүүлэлтийн газарт Агуулахын ахлах ажилтны шууд удирдлага дор ажиллах бөгөөд агуулахын үйл ажиллагаатай холбоотой өдөр тутмын ажлыг компанийн дүрэм журам, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.   Бүх төрлийн сэлбэг, хэрэгсэл болон дотоодын нийлүүлэлтийг хүлээж авах, бүртгэх; Ахлагчийн зааврын дагуу бараа материалыг нөөцлөх ажлыг хариуцах; Ахлагчийн удирдлага дор худалдан авалтын захиалгын дагуу сэлбэг, эд анги болон бусад бараа материалыг хүлээн авсан эсэхийг шалгах, тулгалт хийх; Аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс агуулахын бүх тоног төхөөрөмжийг шалгах, бүртгэх; Компанийн эд хөрөнгө болон бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах; Шаардлагатай үед харилцагчийн захиалгыг хүргэж, хүлээлгэж өгөх; Компанийн ажлын байран дээрхи дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх зэрэг болно.

Accounts Receivable Officer

Prepare customer statements, bills and invoices and reconcile expenses to the general ledger. Calculate and post receipts to appropriate general ledger accounts and verify details of transactions, such as funds received and total accounts balances. Compile and sort documents, prepare and post invoices and credit and debit memos. Liaising with customers, as well as internal personnel including sales team. To ensure that debts are paid in a timely manner. Assist monthly and quarterly tax reports. Assist in the setting up of the electronic payment system. Providing ad-hoc reporting as and when requested by management. Ensure monthly processing deadlines are met as required. Monthly reconciliations of receivables-related ledger accounts Other duties as delegated from time to time by the Accounting Supervisor or any other personal designated in their absence. Ensure safety at the workplace.

COMPLIANCE SPECIALIST

Ensuring compliance with the laws and regulations of Mongolia affecting the Company's business operations, and providing periodic updates on the new legislations and changes of the laws and regulations to the internal stakeholders, Ensuring full and effective compliance with all Company policies and procedures, providing guidance, assistance, and support to all Departments in complying with the Company policies and procedures, Reviewing internal operations, procedures, documents, records, and internal control systems periodically to identify any non-compliance issues and/or hidden risks or non-conformity issues that may occur, Working with the Accounting Department and involved in preparing and receiving the internal audits and business review process being conducted by SMS Equipment Inc. and Sumitomo Corporation, Involving in serious risk workplace conducts investigations, in cooperation with the Human Resources Department, Conducting legal and internal compliance training, workshops, seminars, sessions, and guidance to the management and the employees, in cooperation with the Training Department Coordinating periodic reviews of the Company policies and procedures within the Company, collaborating with all Departments, recommending necessary changes to the Company policies and procedures, and serving as the point of contact with SMS Equipment Inc. on the Company policy review process, Other tasks within the scope of compliance and legal functions as assigned by the Director, Legal & Government Relations. 

Machine Shop Supervisor

Transwest Mongolia is a leading mining equipment distributor that supplies customized solutions to meet the unique requirements of its customers. Transwest Mongolia is a wholly owned subsidiary of SMS Equipment Inc., the largest Komatsu dealer in North America and one of the largest in the world.  We are seeking a qualified candidate for the position of Machine Shop Supervisor based in UB at the Service Department. Main area of responsibility include:   Responsibilities: Ensures machine shop team has a clear understanding of their job responsibilities by effective supervision, leadership and conducting regular team position description, performance reviews and providing appropriate feedback. Ensures objectives, targets and standards are clearly communicated. Reports any situation which has an adverse effect on the department’s profitability. Supervises the daily activities of the machining team ensuring all repairs are completed to the applicable OEM published procedures, applicable time, quality, and cost parameters. Establishes a work environment that promotes and encourages employee success. Ensures all company policy, systems, and industry related training is delivered to all direct reports as needed. Provides effective tracking of Work in Progress for workshop activities. Ensures proper documentation, including invoicing and time sheet management. Ensure documentation is accurately processed, distributed with internal and external departments as required in a timely manner.

Засвар үйлчилгээний бүртгэлийн ажилтан

Энэхүү ажлын байр нь Транвест Монголиа ХХК-ийн Засвар Үйлчилгээний хэлтсийн тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өдөр тутмын бичиг баримт, төлөвлөгөөний бүртгэл, системийн бүртгэлүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.   Засварын хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой өдөр тутмын бичиг баримтыг хөтлөх, бэлтгэх ERP программд захиалга үүсгэх, батлагдах хүртэл ажлын урсгалыг хянах Хэлтсийн ажилтнуудад ажил үүрэгтэй нь холбоотой дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл хүргэх Засварын хэлтсийн долоо хоног, сар, улирлын хийгдсэн ажлуудыг хянан бэлтгэх, тайлан гаргаж нэгтгэх Засварын зардалтай холбоотой мэдээллийг ERP системд тооцооллын дагуу хянаж бүртгэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

Агуулахын бичиг хэргийн ажилтан

Сэлбэг Нийлүүлэлтийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой өдөр тутмын бичиг баримтыг хөтлөх, бэлтгэх Хэлтэсийн цагийн тайланг гаргаж, ахлахаар хянуулан, санхүүд хүлээлгэн өгөх Системд бараа хүлээж авах процесс болон ложистикийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах Хэлтсийн ажилтнуудад ажил үүрэгтэй нь холбоотой дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл хүргэх Оффис болон агуулахын хооронд баримт бичиг, нэхэмжлэх хүргүүлэх Оффис болон харилцагчдаас баримт бичиг хүлээн авч холбогдох ажилтанд хүргүүлэх Шаардлагатай тохиолдолд албан бичиг бэлтгэх Шаардлагатай баримт бичгийг Монгол-Англи болон Англи-Монгол руу орчуулах Бичгийн хэрэгслийн захиалгыг үүсгэн хүлээж авах, оффисын хангамжийн бараа материалыг хариуцах Зочдыг хүлээн авч, уух зүйл санал болгох Аливаа сургалтад хамрагдах хүсэлтийг бөглөн, Сургалт хөгжлийн хэлтэст хүргүүлэх Оффисын эмх цэгцтэй байдалд анхаарч ажиллах Принтер, ламинатор, агааржуулагч зэрэг оффисын тоног төхөөрөмжийг хариуцан ажиллах Шинэ мэдээ, мэдээллүүдийг оффисын самбарт байршуулан, бусдадаа танилцуулах Шаардлатай баримт бичгүүдийг хувилах, сканнердах, ламинатордах Уулзалт болон сургалтанд шаардлагтай зүйлсийг урьдчилан бэлтгэх Журмын дагуу бага хэмжээний бэлэн мөнгийг захиран зарцуулах Өөрийн шууд удирдлагад болон зарим тохиолдолд бусад ахлахад хүлээн авсан ажил үүргийн дагуу үр дүнг тайлагнах Системд захиалга үүсгэн, барааг хүлээн авах хүртлэх ажлын урсгалыг хянаж, холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх Ирсэн нэхэмжлэхийн дагуу системд захиалга үүсгэх Шаардлатай тохиолдолд хэлтэсийн бусад ахлахуудын даалгасан ажил үүргийг гүйцэтгэх Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл /НБХХ/-ийн захиалга хийх НБХХ-ийн машиныг цэнэглэх, хариуцан ажиллах

HR Coordinator

We are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as an HR Coordinator. The HR Coordinator is responsible for providing support for the HR Manager and team members in the various human resource functions, which include recruitment, labor relations, counseling, reporting, performance review, communicating the company policies and procedures, and employee counseling. The Human Resources Coordinator also maintains personnel records and acts as a first point of contact for employees.   Responsibilities: Promote workplace safety and ensure compliance with safety policies. Oversee all aspects of full-cycle recruiting including sourcing, screening, interviewing, and closing. Serve as a point of contact with employee questions and assist with employee communications. Assist with performance management processes. Assist with reporting needs across all aspects of the HR function. Organize events, facilitate training, and update staff information on ERP systems. Support a variety of HR team initiatives and projects.  

Санхүү бүртгэлийн ажилтан

Бид Улаанбаатар дахь Санхүү бүртгэлийн хэлтэстээ ажиллах нэг (1) Санхүү бүртгэлийн ажилтан шалгаруулж авна.   Санхүү бүртгэлийн ажилтан нь Татварын нягтлан бодогчийн шууд удирдлаганд харъяалагдаж, санхүүгийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах үүднээс санхүүгийн хэлтсийн ажилтнуудад туслах, бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Мөн дараах ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ:   Татварын тайлан болон санхүүгийн мэдээг бэлтгэхэд оролцох, Санхүүгийн өдөр тутмын ажил гүйлгээнд туслах, Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн гүйлгээг шалгахад туслах, Санхүүгийн баримт янзлах, хяналт тавих, Системд журналын ажил гүйлгээг оруулах, шалгах, Санхүүгийн хэлтэстэй холбоотой захиргааны ажлыг гүйцэтгэх зэрэг болно.

General Manager Field Service

We are seeking a candidate for the position of General Manager Field Services based in UB at the Service Department.   The main responsibilities: To provide a safe working environment for our employees, customers, and visitors, To provide a travel plan 1 week in advance to the Director of Operations Overseeing all field service personnel to ensure that established company policy and procedures are adhered to, ensuring profitable targets are achieved through the sale of labour, parts and other value added services. To implement process for managing the departments work in progress. High level of Extend understanding and operation, work order management to ensure WIP is controlled to a high standard Developing and maintaining effective communications and relationships with customers. Directing a team of service professionals while ensuring team direction supports objectives and maximizes internal and external customer experience. Provide accurate and timely monthly reports Other tasks and assignments as instructed by the Director Operations. Assisting in the sustainable and profitable growth of the Service Department business. Building solid foundations and relationships with new customers and current. Mentoring and developing the national work force to continually improve and develop all skill levels, technical and clerical. Assist and fill in when required for the management of new machine assemblies. Ensuring all labour hire agreements are adhered to for External and internal customers To work closely with the Transwest Mongolia UB Operations (Parts, Reman and Service) and Sales teams to ensure all business transactions flow smoothly. Interface between the sites and TM UB personnel. Effective communication between Sales Department and the planning group to ensure smooth machine assemblies. Ensures accurate records are maintained for warranty tracking and all other purposes for technical and parts related issues. Ensure high standard of safety is adhered to on site while working, also complying to all site rules and regulations Other responsibilities and duties as assigned by the Director Opertions.

Захиргаа хариуцсан мэргэжилтэн

- Тайланд дүн шинжилгээ хийх, аж ахуйн байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах  - Хэлтсийн бодлого журам, жил бүрийн бүртгэлийн шинэчлэлт, хяналт шалгалтыг удирдан явуулах  - Өгөгдсөн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, хэрэглэгчийн судалгааны үр дүнд суурилан хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох - Харилцагч байгууллага, улсын байгууллагуудын холбоо харилцааг хариуцан зохион байгуулах - Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авах, худалдан авалтын ажлыг зохион байгуулах - Байгууламжийн засвар үйлчилгээнд хяналт тавих - Хэлтсийн болон байгууллагын төсөл, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг бусад удирдлагаас өгөгдсөн ажил үүргийг гүйцэтгэх

Механик

Бид Засвар Үйлчилгээний хэлтэст Уурхайн тоног төхөөрөмжийн төвд Механик шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүн борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой.   Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон ажиллах; Уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх; Гар багажуудыг тогтмол зөв, зохистой хэрэглэх; Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; Засварын үйлчилгээний гарын авлага, зааварчилгааны дагуу ажиллах; Өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ, даалгасан үүрэг даалгаварыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу гүйцэтгэх; Засварын багийн ахлахаас даалгасан бусад ажил, үүргийг гүйцэтгэх зэрэг болно.

Цахилгаанчин

  Бид Засвар Үйлчилгээний газарт уурхайн талбайд ээлжээр болон дуудлагаар ажиллах боломжтой Цахилгаанчин шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өдөр тутмын үзлэг, цахилгааны оношлогоо, засвар үйлчилгээний ажлыг аюулгүй хийж гүйцэтгэнэ.   Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон ажиллах; Уурхайн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны засвар, үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх; Гар багажуудыг тогтмол зөв, зохистой хэрэглэх; Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; Засварын үйлчилгээний гарын авлага, зааварчилгааны дагуу ажиллах; Өдөр тутмын засвар үйлчилгээ, даалгасан үүрэг даалгаварыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу гүйцэтгэх; Засварын ахлагчаас даалгасан бусад ажил, үүргийг гүйцэтгэх зэрэг болно.

ҮЙЛЧЛЭГЧ

Бид Улаанбаатар дахь Захиргааны хэлтэст Үйлчлэгч шалгаруулж авна. Захиргаа хариуцсан ахлагчийн удирдамжийн дагуу үйлчлэгч нь компанийн байран дахь цэвэрлэгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Үйлчлэгч нь туршлагатай, хариуцлага өндөртэй, үнэнч шударга, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой байх ба дараах үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.  Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний чанар, стандартыг хангаж ажиллах; Ажлын өрөөнүүд, гал тогоо, шат, ариун цэврийн өрөөнүүд болон нийтийн эзэмшлийн талбайн өдөр бүрийн цэвэрлэгээ хийх; Бүх төрлийн чийгтэй болон хуурай цэвэрлэгээ, өнгөлгөөг хийх; Ариун цэврийн өрөөнд шаардлагатай цэвэрлэгээний материалуудыг шалгаж нөөцийг бэлэн байлгах;

Цахилгаанчин (УБ хотод)

Бид Засвар Үйлчилгээний газарт Уурхайн тоног төхөөрөмжийн бүх төрлийн цахилгаан мотор сэргээн засварлах цехэд Цахилгаанчин шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өдөр тутмын цахилгааны засвар үйлчилгээ болон сэргээн засварлах ажлыг аюулгүйгээр хийж гүйцэтгэнэ.   ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон ажиллах; Уурхайн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны хөдөлгүүрийн засвар, үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх; Гар багажуудыг тогтмол зөв, зохистой хэрэглэх; Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; Засварын үйлчилгээний гарын авлага, зааварчилгааны дагуу ажиллах; Өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ, даалгасан үүрэг даалгаварыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу гүйцэтгэх; Засварын мастераас даалгасан бусад ажил, үүргийг гүйцэтгэх зэрэг болно.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрчим хүчний гудамж-32, 29-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс, Ш.Х 242 / 18031

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.