Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатр дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Партизаны гудамж, Транскапитал ББСБ-ын байр

Транскапитал - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-08
Эдийн засагч /БЗД,ХУД,СБД/

байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Эдийн засагч /Багануур салбар/

байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
2023-02-06
Эдийн засагч /Эрдэнэт салбар/

байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Орхон аймаг
2023-02-06
Мэдээлэл лавлагааны ажилтан

Байгууллагын харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг мөрдөн харилцагчтай утсаар болон шууд нүүр тулан харилцаж, тэдэнд байгууллагын бүтээгдэхүүний үйлчилгээний талаархи бүхий л мэдээлэл өгөх, шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, салбар нэгжтэй холбох, тэдний санал гомдлыг хүлээн авах, түүний мөрөөр ажиллах, шийдвэрийг эргэн мэдээлэх үүрэг хүлээнэ. Түүнчилэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалт хийх, зарлагдсан урамшууллын талаар мэдээлэл өгөх зэргээр идэвхитэй харилцааг өрнүүлж ажиллана. 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
График дизайнер

Байгууллагын үндсэн өнгө төрхийг тодорхойлох шинэлэг дизайныг санаачлах,  борлуулалтыг дэмжих хэвлэлийн эх бэлтгэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Business analyst

Analyzing data and making recommendations based on that analysis, such as identifying ways to improve profitability or efficiency by adjusting pricing structures or product offerings
Communicating with clients and other stakeholders in order to understand their needs and developing solutions that meet their requirements
Preparing reports on findings and recommending solutions to management
Identifying opportunities to improve operational efficiency through process reengineering or technology implementation
Conducting Market research to identify emerging trends in business practices that may affect the industry or company’s market position
Recommending changes to existing business processes based on research findings from internal or external sources

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Бизнес хөгжийн хэлтэс хариуцсан менежер

Lead the Business Development team and provide insight
Support the organization's mission and business plan
Conduct research on products and services of international best practices
Initiate ideas for the improvement of new and existing products, services and processes
Increasing the value of current customers while attracting new ones
Implement and develop business projects to improve the competitiveness of the organization

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Эдийн засагч /УБ болон Орон нутгийн салбаруудад/

байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Системийн администратор

Байгууллагын хүрээнд ашиглагдах шинэ системүүдийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, сайжруулалт дээр ажиллах.
Компанийн үндсэн болон дагалдах системүүдэд өдөр тутмын хяналт тавьж, системийн тогтвортой үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, систем дээр илэрсэн асуудлыг засварлуулах арга хэмжээг авах.
Технологийн хэрэглэгчдийг мэдээллийн аюулгүй байдлын хэрэгслээр хангах, хэрэглэгчдийн болон төхөөрөмж, программуудын мэдээллийн аюулгүй байдлын төлөвийг хянах, аюулгүй байдлын зөрчлийг арилгах ажлыг гүйцэтгэх, удирдах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Гүйлгээний Нягтлан бодогч

Анхан шатны бүртгэл, зээл олголт төлөлтийн гүйлгээ хийх, зээлийн гүйлгээнд хяналт тавих, зээлийн хүү төлөлтийн тооцоолол хийж харилцагч нарт мэдээлэл өгөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Хүний нөөцийн менежер

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг удирдлагаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд бие даан хэрэгжүүлэх, тайлагнах. Компанийн хүрээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, дотоод журмын хэрэгжилтийн хангаж ажиллах, хяналт тавих
Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх, процессын хяналт хийх
Хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг урьдчилан таамаглах, эрсдэлээс урьдчилан хамгаалах
Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг ямагт эрхэмлэн зээл болон санхүүгийн бүх төрлийн мэдээлэл лавлагаа өгөх, байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах,  анхан шатны бүртгэл гүйлгээ хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Тусгай активын мэргэжилтэн

Эрсдэлд орж болзошгүй, анхаарал татсан, хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлүүдийг салбар бүсийн эрхлэгч, эдийн засагч нартай хамтран төлүүлэх, Тусгай активд шилжин ирсан чанаргүй зээлүүд дээр ажиллах төлүүлэх, ШШГГ байгууллагатай хамтран ажиллах зэрэг болно

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Маркетингийн менежер

Маркетингийн стратегийг тодорхойлох
Судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнийг харилцагчид бий болгох
Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
Сурталчилгаа идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
Сургалт, олон нийтийн ү.а хариуцсан мэргэжилтэн

Бичил болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчидийг дэмжихэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлэх, сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, олон нийтийн ажлыг зохион байгуулах, харилцагч нарыг санхүүгийн бус үйлчилгээнд идэвхтэй, үр дүнтэй хамруулах ажлыг хариуцан ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Эдийн засагч /БЗД,ХУД,СБД/8 минут 3 секундын өмнө
  2. Эдийн засагч /Багануур салбар/2 сарын 6. 9:51
  3. Эдийн засагч /Эрдэнэт салбар/2 сарын 6. 9:51
  4. Мэдээлэл лавлагааны ажилтан2 сарын 6. 9:51
  5. График дизайнер2 сарын 6. 9:51

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Транскапитал. 2001-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.