Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Тээвэр хөгжлийн банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Аудитор

Банкны дотоод үйл ажиллагаанд аудит хийх, тайлан, дүгнэлт боловсруулах, зөвлөмж өгөх

Мэргэжилтэн /Зээлийн хэрэг бүртгэлийн алба/

Банкны зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэр, барьцаа хөрөнгийн хадгалалт хариуцах, хяналт тавих; Зохицуулагч байгууллагууд болон бусад газар, нэгжүүдэд зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой тогтмол давтамжтай тайлангуудыг бэлтгэж, хүргүүлэх Зээлийн хороодын үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хяналт тавих; Зээлийн үйл ажиллагааны бодлого, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах, сайжруулахад санал өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих; Зээлийн хэрэг бүртгэлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж, заавар боловсруулах;

СИСТЕМИЙН АДМИНИСТРАТОР

Байгууллагын дотоод сүлжээний зохион байгуулалт, шинэчлэл, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, Байгууллагын үйл ажиллагааны программ хангамжийн системийн хэвийн ажиллагааг хангах, шинэчлэл, хөгжүүлэлт, хяналт, нөөцлөлт зэргийг хариуцан ажиллана

Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан/Шангри-Ла салбар

Харилцагчийн бүх төрлийн бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээг үйлчилгээний стандартын хүрээнд чанартай гүйцэтгэх, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл, тавигдах шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, сурталчлах, борлуулалт хийх зэргээр харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн харилцагчийн үйлчилгээг үзүүлэх; Харилцагчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээ борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,

Ахлах менежер /Хөрөнгө оруулалтын газар/

Санхүү хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ, төсөөлөл боловсруулах; Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтран ажиллах; Хариуцан ажиллаж буй төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өдөр тутмын болон цаг үеийн үйл ажиллагааг зохицуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах; Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, төслийг дотоод болон олон улсад тайлагнах, түншлэл хамтын ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах; Шинэ харилцагч татах, хамтран ажиллах, зөвшилцөх, тогтвортой харилцаа үүсгэх; Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах.

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх; Шинэ харилцагч татах, хамтран ажиллах, зөвшилцөх, тогтвортой харилцаа үүсгэх; Төлөвлөгөөг биелүүлэх, чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх; Зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, материал судлах, олгох, зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд барьж ажиллах; Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух ажил үүргүүд.

Үйлчлэгч

Банкны байр, үйлчилгээний заал талбайн ариун цэврийг хариуцаж, цэвэр үзэмжтэй байлгана. Банкны хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, угаалгыг үйлчилгээний газрын шаардлага хангахуйц хэмжээнд чанартай тогтмол  хийж гүйцэтгэн, хүмүүсийн ая тухтай ажиллах, хөдөлмөрлөх нөхцөл, тохилог орчин бүрдүүлэн ажиллана.  

САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

 Салбар нэгжийн бизнес, бүртгэл, дотоод үйл ажиллагааг өдөр тутам удирдан зохион байгуулж, харилцагч, зээл, эх үүсвэр, хөрөнгийг байнга нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар үйл ажиллагааны үр ашиг, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллахад оршино.

Байгууллагын банкны орлогч захирал

Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох, түүнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, маркетингийг хэрэгжүүлэх, харилцагчдын тоо, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх; Банкны зорилтот харилцагч нартай уулзалт зохион байгуулах, тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох, найдвартай харилцагчдыг банканд татах; Банкны бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах замаар эргэх холбоог сайжруулах, тогтвортой, үр ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгох;

ОПЕРАТОР

Банкны үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээллийг харилцагчдад хүргэх, харилцагчдаас ирсэн асуулт лавлагаанд хариу өгөх, санал хүсэлтийг хүлээн авч дамжуулах, шийдвэрлүүлэх байдлаар харилцагчдын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.

Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах ажилтан

Гүйлгээний НББ-ийн ажлыг банкны НББ-ын бодлого, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах, Харилцагчийн төлбөр тооцооны үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд теллерүүдийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, Касс үнэ бүхий зүйлийн хадгалалт хамгаалалт бүх төрлийн бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээнд давхар хяналт тавьж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, Харилцагчид банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,  

Харилцагчийн зөвлөх

Банкны Бизнес уулзалтын танхимаар үйлчлүүлж буй харилцагчдад ая тухтай үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж, өндөр зэрэглэлийн үйлчилгээ үзүүлэх; Өөрийн хариуцсан ажлын байрны бүрэн бүтэн, цэвэр цэмцгэр байдал хяналт тавих

Харилцагчийн үйлчилгээний менежер

Тээвэр Хөгжлийн банкны “Харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандарт”-ыг нийт салбар, нэгж ажилтнуудад мөрдүүлэх; Банкны ХҮА, ХҮАА, Харилцааны менежерүүд, харилцагчийн үйлчилгээний төвийн операторуудад банкны харилцагчийн үйлчилгээний бодлого, стандартыг таниулан сурталчлах, сургах, тайлан мэдээ бэлтгэх; Харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л төрлийн сургалт, зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах; Харилцагч чанартай сайн үйлчилгээ авахад саад болж байгаа асуудал, гомдлыг илрүүлэх, бүртгэх, шийдвэрлүүлэх тал дээр хяналт тавих,

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Харилцагчийн болон дотоод төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээг өдөр тутам хийж гүйцэтгэх; Тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь бэлтгэн холбогдох байгууллага болон банкны нэгжүүдэд хүргүүлэх; Өдөр тутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, автоматжуулах санал боловсруулж ажиллах; Нягтлан бодох бүртгэлийн журам заавруудыг шинээр боловсруулах болон шинэчлэн сайжруулах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.