Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Ти Эм Эл ХХК

ЭС И ЭС ЭЛ смарт солюшн ХХК
Ти Эм Эл Пластик ХХК
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХУУЛИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Ахлах хуулийн ажилтны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах Компаниас бусад байгууллага, иргэдтэй байгуулах гэрээ хэлцлийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянаж санал өгөх, гэрээний үүргийн биелэлтэд санал өгөх, тодорхой асуудлаар хууль зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх, Аливаа хууль бус үйлдлээс хамгаалах, таслан зогсоох, хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомж, байгууллагын дотоод дүрэм, журам зөрчсөн ажилтанд олгогдсон эрх хэмжээний дагуу сахилгын арга хэмжээ авах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН - ТЖТБ

• Ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах • Эрүүл ахуйн холбогдох хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, даган мөрдүүлэх • Ажилтнуудын эрүүл ахуйтай холбоотой аливаа ажиллагааг хэрэгжүүлэх  • Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, гарсан дүгнэлтэнд хариу арга хэмжээ авч төлөвлөх хэрэгжүүлэх

Чанар шалгагч /Ээлжээр/ "ТЖТБ" ХХК /СХД-т/

Чанарын шаардлага хангасан Хуруу сав, хуванцар сав үйлдвэрлэх Чанар стандартын гологдолгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Үйлдвэрлэгдэн гарах хуруу сав, хуванцар саванд хохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Лабораторид шинжилгээ хийх, бүртгэл мэдээллийг хөтлөх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

- Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалтын функцыг хэрэгжүүлэх - Хөдөлмөрийн харилцааг МУ хууль ба компанийн дотоод дүрэм, журмын хүрээнд зохицуулах -Сургалт хөгжил ба дасан зохицох процессыг журмын дагуу хэрэгжүүлэх - Нэгжийн дотоод үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

Нярав /Эс Эс Эс Транс Лийд/

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

КАССЫН НЯРАВ /Хятад хэлтэй/

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийн стандарт болон хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд ажиллах, тайлан баланс хугацаанд нь гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Гадаад худалдааны төлөвлөгөө гаргах хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх, дүгнэх Гадаадын харилцагч байгууллагатай холбоо тогтоох, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Бараа бүтээгдэхүүний гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх; Бараа татан авалтыг зохион байгуулж ажиллах; Шинэ бүтээгдэхүүн импортлох, импортын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлж ажиллах;

Нярав /Амгаланд/

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

САНХҮҮГИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН /Хятад хэлтэй/

Санхүүгийн албаны даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах; Санхүүгийн баримт бичгүүдийг стандартын дагуу хөтөлж, эмхлэх; Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ;

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх. Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах. Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах. Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах. Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах.

Харилцагч хөгжүүлэх мэргэжилтэн /SESL/

Хамтран ажиллах боломжтой харилцагчийг олох цэг нээх Худалдан авалтын эргэцийг нэмэгдүүлэх Харилцагчаас бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хугацаа тодруулж худалдан авах багт мэдээлэл өгөх Харилцагчийн мэдээлэл нэгтгэх, сан үүсгэх 

Орон нутаг хариуцсан менежер/SESL/

Орон нутгийн худалдан авалтын үйл ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулах. Орон нутгийн худалдан авалтын  хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Худалдан авалтыг дэмжих урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх. Зах зээлийн суурь судалгаа хийх, тайлагнах. Шинэ санал, санаачилага дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх. Үр дүнтэй ажиллахад анхаарах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Маркетингийн Менежер /MGL Aqua LLC/

Компанийн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, гүйцэтгэлийг хангах Зах зээлийн судалгаа хийх, боловсруулах, тайлагнах Зорилтот хэрэглэгчдэд брэндийн үнэ цэнийг сурталчлах замаар борлуулалтыг дэмжин ажиллах Маркетингийн багийг үйл ажиллагааны хүрээнд чиг үүргийн удирдлагаар хангаж, манлайлан ажиллах Байгууллагын зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх Компанийн маркетингийн стратегийг боловсруулан, брэндүүдийн маркетингийн төлөвлөлтийг гаргаж, хэрэгжүүлэх Төсөв төлөвлөгөө, гүйцэтгэл тайлан тогтмол гаргаж батлуулах Хэрэглэгчийн дата, мэдээлэл дээр анализ хийж үр дүнтэй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх Брэндүүдийн харилцагчийн үйлчилгээ, сэтгэл ханамжийг сайжруулаx, брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх

Авто инженер /MGL AQUA LLC/

Автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах Авто машин, сэрээт ачигч засварлах , оношлох , хяналт тавих

Тооцооны нягтлан бодогч /MGL AQUA LLC/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан гаргах Орлого, зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх Тооллого хийх, тайланг гаргах Авлага, өглөгийн тооцоо хийх

Үйлдвэрийн менежер /БЗД-т HMD/

Өглөө бүр үйлдвэрлэгдсэн болон борлуулагдсан тоон мэдээг гаргах, дээд шатны удирдлагад мэдээлэх Үйлдвэрийн ажилчдын ээлжийн хуваарийг нормт цагаар зөв гаргаж хуваарийн дагуу ажиллуулах Үйлдвэрийн даргын хяналтын доор үйлдвэртэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Инженер, чанарын албадад шаардлагатай орчуулгыг хийх Үйлдвэртэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж ажиллах Үйлдвэрийн ажилчдыг сургах, хөгжүүлэх, чиглүүлж ажиллах. Мөн ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Үйлдвэрлэлд шаардлагатай бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн захиалгыг хийх, тайланг гаргах

Хүний нөөцийн ахлах менежер

-Компанийн хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, стратеги, бодлогыг хэрэгжүүлэх, -Хүний нөөцийн хөдөлмөрийн харилцаа болон бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтыг   мэргэжлийн түвшинд хариуцан ажиллах; -Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх; -Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, ажилтнуудын тогтвортой байдал, сэтгэл ханамжиийг дээшлүүлэхэд анхаарч, байнгын сайжруулалтыг хангах санал санаачилгыг гарган ажиллах; -Хүний нөөцийн орчин үеийн чиг хандлагуудыг судлаж, байгууллагын соёлтой уялдуулан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх; АБТ заасан бусад ажил үүрэг

Үйлдвэрийн менежер /БЗД-т HMD/

Өглөө бүр үйлдвэрлэгдсэн болон борлуулагдсан тоон мэдээг гаргах, дээд шатны удирдлагад мэдээлэх Үйлдвэрийн ажилчдын ээлжийн хуваарийг нормт цагаар зөв гаргаж хуваарийн дагуу ажиллуулах Үйлдвэрийн даргын хяналтын доор үйлдвэртэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Инженер, чанарын албадад шаардлагатай орчуулгыг хийх Үйлдвэртэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж ажиллах Үйлдвэрийн ажилчдыг сургах, хөгжүүлэх, чиглүүлж ажиллах. Мөн ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Үйлдвэрлэлд шаардлагатай бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн захиалгыг хийх, тайланг гаргах

Чанар шалгагч

Чанарын шаардлага хангасан Хуруу сав, хуванцар сав үйлдвэрлэх Чанар стандартын гологдолгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Үйлдвэрлэгдэн гарах хуруу сав, хуванцар саванд хохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Лабораторид шинжилгээ хийх, бүртгэл мэдээллийг хөтлөх

Чанар шалгагч - ээлжээр /MGL AQUA LLC/

Үйлдвэрийн хэмжээнд ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэмийг сахиулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах, борлуулалтанд үл хохирол гарахаас сэргийлж ажиллах, үйлдвэрлэлийн орчин эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах.  Лаброторид шинжилгээ хийх

Тооцооны нягтлан бодогч /SESL LLC/

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллах Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх  

Орон нутаг хариуцсан борлуулалтын менежер MGL AQUA

Орон нутгийн борлуулалтын үйл ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулах. Орон нутгийн борлуулалтын  хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх. Зах зээлийн суурь судалгаа хийх, тайлагнах. Шинэ санал, санаачилага дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх. Үр дүнтэй ажиллахад анхаарах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /SESL Smart Solution LLC/

Компанийн маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой үндсэн чиг үүргүүд Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд таниулах, эзлэх байр суурийг өргөжүүлэх, тэлэх Бизнес дэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

ХАБЭА-н ажилтан /Сансар/ SESL

Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдалд хяналт, шаардлага тавьж, аюулгүй ажиллагааг хангах Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулж ажиллах Ажлын байран дээр осол гарахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой арга хэмжээ авч ажиллах  ХАБЭА-н холбогдох хууль, стандартын дагуу бодлого, журам боловсруулан түүнийг мөрдүүлж хэвшүүлэх ХАБЭА-н сургалт, зааварчилгаа өгөх ХАБЭА-н үзлэг шалгалт хийх Осол гэмтэл, эвдрэл гарах эрсдлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах Осол, зөрчил, гэмтлийг судлах, бүртгэн тайлагнах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

Хангамжийн ажилтан /MGL AQUA LLC/

Зах зээлээс хангамжийн материал, сэлбэг хэрэгсэлийн судалгаа, худалдан авалт хийх Байгууллагын ачааны болон тээврийн хэрэгсэлд хийгдэж буй сэлбэг хэрэгслийг авто тээврийн хэрэгсэл бүр дээр бүртгэл гаргаж, хөтлөн явах, мэдээллийн сан үүсгэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

Маркетингийн Менежер /MGL Aqua LLC/

Компанийн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, гүйцэтгэлийг хангах Зах зээлийн судалгаа хийх, боловсруулах, тайлагнах Зорилтот хэрэглэгчдэд брэндийн үнэ цэнийг сурталчлах замаар борлуулалтыг дэмжин ажиллах Маркетингийн багийг үйл ажиллагааны хүрээнд чиг үүргийн удирдлагаар хангаж, манлайлан ажиллах Байгууллагын зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх Компанийн маркетингийн стратегийг боловсруулан, брэндүүдийн маркетингийн төлөвлөлтийг гаргаж, хэрэгжүүлэх Төсөв төлөвлөгөө, гүйцэтгэл тайлан тогтмол гаргаж батлуулах Хэрэглэгчийн дата, мэдээлэл дээр анализ хийж үр дүнтэй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх Брэндүүдийн харилцагчийн үйлчилгээ, сэтгэл ханамжийг сайжруулаx, брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх

График дизайнер /MGL AQUA LLC/

Компанийн болон брэнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой хэвлэлийн эх сошиал медиа сурталчилгааны дизайн бэлтгэх Байгууллагын дотоод дизайны ажлыг хийж гүйцэтгэх Бүтээгдэхүүний шошго, сав, баглаа боодлын загвар бэлтгэ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /MGL AQUA LLC/

Компанийн хүний нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, тасралтгүй баяжуулах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь хангах; Хүний нөөцийн холбогдолтой асуудлаар бусад алба нэгжтэй хамтран ажиллах; Хүний нөөцийн хөдөлмөрийн харилцаа болон бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтыг мэргэжлийн түвшинд хариуцан ажиллах; Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх; Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, ажилтнуудын тогтвортой байдал, сэтгэл ханамжиийг дээшлүүлэхэд анхаарч, байнгын сайжруулалтыг хангах санал санаачилгыг гарган ажиллах; Хүний нөөцийн орчин үеийн чиг хандлагуудыг судлаж, байгууллагын соёлтой уялдуулан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /MGL AQUA LLC/

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг ханган ажиллахтай холбоотой бүхий л баримт бичгийн бүрдэл, холбогдох тушаал шийдвэрүүдийн биелэлтийг ханган ажиллах Ажилчдын цаг бүртгэлийг хөтлөх, хянах  Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу.

Тоног төхөөрөмжийн оператор сургаж ажилд авна.

Үйлдвэрийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хянан бүртгэл үйлдэх Тоног төхөөрөмжид шаардлагатай засвар үйлчилгээ хийх  Бүртгэл мэдээлэл тайлагнах  

Нярав /СХД-ТЖТБ/

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

Чанар шалгагч

Чанарын шаардлага хангасан Хуруу сав, хуванцар сав үйлдвэрлэх Чанар стандартын гологдолгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Үйлдвэрлэгдэн гарах хуруу сав, хуванцар саванд хохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Лабораторид шинжилгээ хийх, бүртгэл мэдээллийг хөтлөх

Үйлдвэрийн менежер /БЗД-т HMD/

Өглөө бүр үйлдвэрлэгдсэн болон борлуулагдсан тоон мэдээг гаргах, дээд шатны удирдлагад мэдээлэх Үйлдвэрийн ажилчдын ээлжийн хуваарийг нормт цагаар зөв гаргаж хуваарийн дагуу ажиллуулах Үйлдвэрийн даргын хяналтын доор үйлдвэртэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Инженер, чанарын албадад шаардлагатай орчуулгыг хийх Үйлдвэртэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж ажиллах Үйлдвэрийн ажилчдыг сургах, хөгжүүлэх, чиглүүлж ажиллах. Мөн ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Үйлдвэрлэлд шаардлагатай бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн захиалгыг хийх, тайланг гаргах

Агуулахын нярав

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ТҮГЭЭГЧ /MGL AQUA/

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид тоо ширхэгийн дагуу бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгнө. Төлбөр тооцоог хүлээн авч компанийн дансанд тухай бүр шилжүүлэх, түгээлтийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг өдөр бүр бүрэн хангаж ажиллана.

Жолооч

-Түгээгчтэй хамтран харилцагч байгууллага, дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүний түгээлт хийх 

Мерчиндайзер /MGL AQUA LLC/

Компанийн бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийг стандартын дагуу харилцагч, дэлгүүрүүдэд өрөх Цаашид Худалдааны төлөөлөгчөөр өсөн дэвшиж ажмллах боломжтой Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ, барааны хугацаа, хадгалалтанд хяналт тавих

Худалдааны төлөөлөгч /MGL AQUA LLC/

Бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчидад суртчилан танилцуулан, борлуулж, худалдах Борлуулалтын идэвхижүүлэлтийг сар бүр харилцагч дээр хийж, борлуулалтыг өсгөх  Бүтээгдэхүүнээ суртчилан таниулах АБТ заасан бусад чиг үүргүүд

Импортын менежер /MGL Agua LLC/

Экспортлогч байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр, бараа татан авалт хийх Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүд дээр багаар болон бие дааж ажиллах Харилцагч байгууллагуудын болон бусад салбарын ажилтнуудтай ёс зүйтэй , хүндэтгэлтэй харьцах6

Захиргаа хүний нөөцийн ажилтан /5 шард ойр гэртэй/

Компанийн хүний нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, тасралтгүй баяжуулах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь хангах; Хүний нөөцийн холбогдолтой асуудлаар бусад алба нэгжтэй хамтран ажиллах; Холбогдох бичиг баримтыг хөтлөх, архивлах

ХАБЭА-н ажилтан /HЬЮ ГОР ХХК/

Компанийн хэмжээнд ХАБЭА-н дүрэм журмыг боловсруулах, дагаж мөрдүүлэх Төслийн талбайн ажилчдын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулж, хангуулах инженер болон талбайн ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, ослоос урьдчилан сэргийлэх, АБТ-д заагдсан бусад ажил үүрэг

Нягтлан бодогч /Хятад хэлтэй/

Санхүүгийн албаны даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах; Санхүүгийн баримт бичгүүдийг стандартын дагуу хөтөлж, эмхлэх; Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ;

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх. Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах. Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах. Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах. Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах.

Нярав

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

АВТОКРАНЫ ОПЕРАТОР /Амгаланд/

20 тонны XCMG автокран дээр ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу;

АВТОКРАНЫ ОПЕРАТОР /УБ-т/

20 тонны XCMG автокран дээр ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу;

Нярав /Амгаланд/

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах. Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах. Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах. Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах.

Импортын менежер /MGL Agua LLC/

Экспортлогч байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр, бараа татан авалт хийх Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүд дээр багаар болон бие дааж ажиллах Харилцагч байгууллагуудын болон бусад салбарын ажилтнуудтай ёс зүйтэй , хүндэтгэлтэй харьцах6

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /SESL Smart Solution LLC/

Компанийн маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой үндсэн чиг үүргүүд Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд таниулах, эзлэх байр суурийг өргөжүүлэх, тэлэх Бизнес дэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

Борлуулалтын менежер /SESL.Smart solution LLC/

Түүхийн эдийн худалдан авалтын процесст хяналт тавих; Харилцагчтай гэрээ хийх, харилцагч хамралтыг тэлэх; Нийлүүлэгч, харилцагч нартай байнгын харилцаа холбоо тогтоож, худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх; Худалдан авалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

Мерчиндайзер /MGL AQUA LLC/

Компанийн бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийг стандартын дагуу харилцагч, дэлгүүрүүдэд өрөх Цаашид Худалдааны төлөөлөгчөөр өсөн дэвшиж ажмллах боломжтой Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ, барааны хугацаа, хадгалалтанд хяналт тавих

Хангамжийн ажилтан /MGL AQUA LLC/

Зах зээлээс хангамжийн материал, сэлбэг хэрэгсэлийн судалгаа, худалдан авалт хийх Байгууллагын ачааны болон тээврийн хэрэгсэлд хийгдэж буй сэлбэг хэрэгслийг авто тээврийн хэрэгсэл бүр дээр бүртгэл гаргаж, хөтлөн явах, мэдээллийн сан үүсгэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо Гэгээнтэн цогцолбор Гэгээнтэн оффис, 11 давхар Утас: 7709-5555 E-mail: info@tml.mn

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.