Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо Гэгээнтэн цогцолбор Гэгээнтэн оффис, 11 давхар Утас: 7709-5555 8007-0027 E-mail: info@tml.mn

Ти Эм Эл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-07
АВТО ЗАСВАРЧИН/ГАГНУУРЧИН

Инженер техникийн албаны техник хэрэгсэлд шаардлагатай гагнуур болон авто засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-07
АХЛАХ МЕХАНИК /АВТО/

Авто машины эд анги, эвдрэл гэмтлийг оношилж тухайн гэмтэлд нь тохирсон засвар үйлчилгээг зохион байгуулах
Автын чанартай засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах 
Засварын албаны механик, туслах механик нарын өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах 
Сэлбэг болон багаж хэрэгслийн захиалга хийх, сэлбэгийн хэрэгцээ ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд дүн шинжилгээ хийх, хяналт тавих

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-07
ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН/МЕНЕЖЕР

 

Зах зээл, бүтээгдэхүүн, нийлүүлэгчийн судалгаа хийн төсөв төлөвлөгөө гаргах, тайлагнах, гэрээ хэлэлцээр хийх ажлыг гүйцэтгэх
Группын болон салбар компаниудын гадаад харилцаа болон худалдааны ажлыг удирдан зохион байгуулах
Гадаад түншүүдтэй холбоо тогтоох, харилцах, гадаад худалдааны ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-02-07
ТЭЭВРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Импорт, экспортын захиалга хүлээн авах, тээвэр зохион байгуулах
Тээврийн болон ачааны дагалдах бичиг баримтыг шалгах, хянах 
Гаалийн мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн ажлыг хийх 
Гадаад агентуудтай холбогдох, тээврийн хөлс үнэ өртөгийг тооцоолох, гэрээ хэлцэл хийх
Тээвэр зохион байгуулалтын мэдээллийг боловсруулах, мэдээллээр хангах 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-02-06
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Түүхий эд, бараа материалын импорт, экспортын ачааны гаалийн бүрдүүлэлтийг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаальд үнэлүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-02-06
Хүний нөөцийн менежер /Эм Пластик ХХК/

Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, ажлын байрны хэрэгцээг судалж, байгууллагыг чадвартай мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах, бүрдүүлэлт хийх
Байгууллагын дотоод соёлыг сайжруулах, болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан хүний нөөцийн менежментийн хүрээнд бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ
Байгууллагад мөрдөгдөх стандарт, дүрэм, журмуудын хэрэгжилт, бүртгэлийн маягтуудыг хяналт тавьж ажиллах,
Хөдөлмөрийн хуулинд нийцүүлэн хөдөлмөрийн харилцааг хариуцан ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-24
НЯРАВ MPlastic LLC

Бараа материалыг бэлтгэн өгөх, шалгах, хүлээн авах
Орлого, зарлагыг хөтлөх 
Бараа материалыг эмх цэгцтэй хадгалах 
Холбогдох тайлан мэдээллүүдийг тайлагнах 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
Туслах ажилтан

Жолооч болон Худалдааны төлөөлөгчийн ажилд туслалцаа үзүүлэх, харилцагчаас ачааг авах, ачих буулгах

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүрэг;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2023-01-27
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компаний нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж, тайлан балансыг цаг хугацаанд нь гаргах
Тайлант хугацааны татвар шимтгэл бусад өр авлагыг хугацаанд нь барагдуулах ажлыг зохион байгуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-01
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

Төв оффис болон салбар компаниудын хоорондын процессийн уялдаа холбоог дэмжих замаар байгууллагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ санаа санаачлагыг гаргах 

Ерөнхий захирлын өдөр тутмын албан ажилд дэмжлэг үзүүлэх, уулзалтыг товлох , уулзалтанд бэлтгэх , мэдээллийг хүргэх 


Ерөнхий захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох ажилтнуудад хүргэх, үр дүн хэрэгжилтийн биелэлтэнд хяналт тавих

Гадаад түншүүдтэй холбоо тогтоох, харилцах, гадаад худалдааны ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 
Шаардлагатай бусад судалгаа шинжилгээ хийх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-02-06
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Группын хүний нөөцийн бодлогыг бизнесийн зорилготой уялдуулан боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах, хүний нөөцийн асуудлаар ажилтнуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,  хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах.
Группын ажлын байрны хэрэгцээг судалж, байгууллагыг чадвартай мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах, бүрдүүлэлт хийх
Хөдөлмөрийн хуулинд нийцүүлэн хөдөлмөрийн харилцааг хариуцан ажиллах
Хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах, үр өгөөжийг хэмжих 
Салбар компанийн хүний нөөцийн менежер нарыг удирдан чиглүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ажлын үр дүнг хэмжих
Байгууллагын дотоод соёлыг сайжруулах, болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан хүний нөөцийн менежментийн хүрээнд бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-17
Чанарын менежер

Чанар, стандартын дагуу удирдлагад холбогдох мэдээллийг тогтмол танилцуулах,
Чанар, стандартыг хангуулах үүднээс ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн хувьд удирдан ажиллах
Байгууллагад мөрдөгдөх стандарт, дүрэм, журмуудын хэрэгжилт, бүртгэлийн маягтуудыг хяналт тавьж ажиллах,
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн чанар стандартыг хангуулан ажиллах,
Лабораторийн чанар, хангалтын баримт бичиг, чанарын гарын авлагыг сайжруулан боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
Лабораторийн үйл ажиллагаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу явуулахад хяналт тавьж ажиллах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-03
Тооцооны нягтлан бодогч /MGL AQUA LLC/

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандарт болон Монгол улсын хууль, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөвөөр хөтлөн явуулж, холбогдох тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь гаргах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-02-01
ХАБЭА-н менежер

 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулж ажиллах
Ажлын байран дээр осол гарахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой арга хэмжээ авч ажиллах 
ХАБЭА-н холбогдох хууль, стандартын дагуу бодлого, журам боловсруулан түүнийг мөрдүүлж хэвшүүлэх
ХАБЭА-н сургалт зааварчилгаа өгөх
ХАБЭА-н үзлэг шалгалт хийх
Осол гэмтэл, эвдрэл гарах эрсдлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах
Осол, зөрчил, гэмтлийг судлах, бүртгэн тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-20
БАРИЛГЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

-Барилгын төсөл хэрэгжүүлэх, төслийн баг улирдан зохион байгуулж ажиллах 
-Барилгын зураг төсөв, барилга угсралтын төлөвлөгөөт ажлуудыг журмын дагуу мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах
-Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа мэдээлэл боловсруулах, гүйцэтгэх 
-Төслийн багийн ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах, хянаж ажиллах 
-Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах
 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-01
Худалдааны суваг хариуцсан менежер

Шууд удирдлага дор байгаа өөрийн багийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавих, үүрэг, даалгавар өгөх, тэдний ажлын тайланг нэгтгэх, удирдлагад танилцуулах;
Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой харилцагчийг судлах, гэрээ байгуулах, харилцагчаас тогтсон хугацаанд худалдан авалт хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Шууд удирдлага дор байгаа ажилчдад үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой заавар, зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх;
Багийн төлөвлөгөөнд хүрч ажиллахад өөрийн багийн ажилчдыг удирдан чиглүүлж ажиллах;
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-30
Техникийн албаны менежер

Албаны машины бензины карт авах, сунгах, цэнэглэх; 
Хотын төвөөр өдрийн цагаар явах том машины зөвшөөрлүүдийг авах;
Машин техниктэй холбоотой бусад ажил. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-30
Худалдааны төлөөлөгч

1. Хамтран ажиллах боломжтой харилцагчийг олох 
2. Хамтран ажиллах санал танилцуулах, хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах
3. Харилцагчаас бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хугацаа тодруулж худалдан авах багт мэдээлэл өгөх
4. Харилцагчийн мэдээлэл нэгтгэх, архивлах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-13
Хүний нөөцийн менежер /СХД-т ТЖТБ ХХК/

“ТЖТБ” ХХК-ийн хүний нөөцийн бодлогыг бизнесийн зорилготой уялдуулан боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах, хүний нөөцийн асуудлаар ажилтнуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,  хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-20
ХАБЭА-н ажилтан /БАРИЛГА/

Барилгын төслийн аюулгүй байдалд хяналт, шаардлага тавьж, аюулгүй ажиллагааг хангах
Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулж ажиллах
Ажлын байран дээр осол гарахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой арга хэмжээ авч ажиллах 
ХАБЭА-н холбогдох хууль, стандартын дагуу бодлого, журам боловсруулан түүнийг мөрдүүлж хэвшүүлэх
ХАБЭА-н сургалт, зааварчилгаа өгөх
ХАБЭА-н үзлэг шалгалт хийх
Осол гэмтэл, эвдрэл гарах эрсдлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах
Осол, зөрчил, гэмтлийг судлах, бүртгэн тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-18
Агуулахын нярав

Үйлдвэрээс болон урд хөршөөс ирсэн түүхий эдийн орлого, зарлагыг хийх
Тайлан гаргах
Агуулахын эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээнд тогтмол хяналт тавих
Ажилдаа дуртай байж түүхий эд бараа материалд өөриймсөг хандах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. АВТО ЗАСВАРЧИН/ГАГНУУРЧИН2 сарын 7. 17:04
  2. АХЛАХ МЕХАНИК /АВТО/2 сарын 7. 17:03
  3. ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН/МЕНЕЖЕР2 сарын 7. 14:45
  4. ТЭЭВРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН2 сарын 7. 14:13
  5. ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР2 сарын 6. 10:05

Фэйсбүүк хуудас

© Ти Эм Эл ХХК. 2003-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.