Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Дэлгэрэнгүй
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 903 тоот

Тэсо Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-05-26
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах;
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг, зардлыг удирдах
Гадаад, Дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-22
АХЛАХ ТОГООЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Батлагдсан технологийн дагуу амт чанар, стандарт хангасан бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, түүний чанар стандартад хяналт тавих
Технологи карт боловсруулах
Бүтээгдэхүүний өртөг болон хоргодол тооцох
Цехийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг стандартад нийцүүлэн хяналт тавьж ажиллах
Цехийн ажилтнуудыг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-26
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /СОЛОНГОС ХЭЛТЭЙ/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх
Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-26
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Компаниудын санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө гаргах, шинжилгээ хийх, түүний хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих
Төсөл хөтөлбөр болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэх
Ирээдүйн төлөв байдлыг таамаглах, шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийх
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-26
САНХҮҮГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Байгууллагын санхүүгийн стратеги бодлого тодорхойлох, капиталын бүтцийн төлөвлөлт боловсруулах
Мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, хяналт тавих
Богино болон дунд хугацааны төлбөрийн чадварыг хангуулах, тогтвортой байлгах бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэх


Менежментийн тайланд шинжилгээ хийж санхүүгийн шийдвэр гаргалтад шаардлагатай мэдээллээр хангах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-26
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ПРОПЕРТИС ХХК/

Бизнес хөгжлийн газрын бизнес төлөвлөгөө боловсруулан батлуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Бизнес модель боловсруулж батлуулах
Төсөл эхлүүлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
Төсөл төлөвлөх үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн дизайн хөгжүүлэлт хийх үйл явцыг хэрэгжүүлэх
Төслийн хяналт хийх үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн баримт бичиг хадгалах, архивлах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн сайжруулалт хөгжүүлэлт хийх үйл явцыг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
Бусад алба салбарыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-08
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ / ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Төслийн хөрөнгө оруулалт,тоног төхөөрөмжийн татан авалт, борлуулалт зэрэг төслийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л процессийг удирдах;
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах;
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг, зардлыг удирдах
Гадаад, Дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2023-05-22
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийг бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг, зардлыг удирдах
Гадаад, Дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-22
ТОГООЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Батлагдсан технологийн дагуу амт чанар, стандарт хангасан бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, түүний чанар стандартад хяналт тавих
Бүтээгдэхүүний өртөг болон хоргодол тооцох
Цехийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг стандартад нийцүүлэн хяналт тавьж ажиллах
Цехийн ажилтнуудыг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-16
ЭМ ЗҮЙЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалт хийх 

Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх  
Нэрийн дэлгүүрийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах 
Хариуцсан эд хөрөнгө болон бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах  
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-05
САНХҮҮ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд, санхүүгийн тогтвортой байдлын гол үзүүлэлтүүдийг ханган ажиллах;
Компанийн мөнгөн хөрөнгийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх, орох болон гарах мөнгөн урсгалыг хянах;
Компанийн ашиг, орлогыг нэмэгдүүлэх, бизнес төлөвлөгөө болон сар бүрийн батлагдсан төлөвлөгөөний ашиг орлогыг хангуулан ажиллах, хянах;
Компанийн зардлыг бууруулах, бизнес төлөвлөлтөөр батлагдсан зардлыг хангуулан ажиллах, хянах;
Компанийн хөрөнгийн удирдлагын асуудлуудыг хариуцан ажиллах;
Компанийн эрсдлийн удирдлагын асуудлуудыг хариуцан ажиллах;
Хөрвөх чадварын эрсдлийн удирдлага болон бусад эрсдлийн удирдлагуудыг хэрэгжүүлэх;

 

4,000,000 - 5,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-05-03
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн Хүний нөөцийн функын хүрээнд хөрвөж ажиллах чадамжинд суралцсан, өдөр түтмын үйл ажиллагааг удирдах
Байгууллагын нийт ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Бүрдүүлэлт төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах
Тушаал шийдвэр зэрэг компаниас гарах эрх зүйн баримт бичгүүдийн төслийг хуульд нийцүүлэн боловсруулах, хянах, бүртгэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ5 сарын 26. 15:43
  2. АХЛАХ ТОГООЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/5 сарын 22. 10:03
  3. БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /СОЛОНГОС ХЭЛТЭЙ/5 сарын 26. 15:39
  4. САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/5 сарын 26. 15:36
  5. САНХҮҮГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/5 сарын 26. 15:35

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Групп. 2003-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.