Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Тэсо Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ

Бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулан хэрэглэгчийг мэдээллээр хангана                                  Бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн борлуулах

НЯРАВ / ЗАЙСАН-д, ЭЭЛЖЭЭР АЖИЛЛАХ/

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах  Борлуулалтын бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Борлуулалтын баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

ХҮРГЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /ХУВЬДАА МАШИНТАЙ/

Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх;  

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах  Маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

АХЛАХ ХУУЛЬЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Компанийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх Гүйцэтгэх удирдлагад хууль эрх зүйн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, санал боловсруулах Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцэл, баримт бичиг, гадны гаралтай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл, патент, дүрэм гэрчилгээ, тамга тэмдэг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эрсдэлгүй байдлыг хангах, бүртгэх, дүгнэх, шинэчлэх, сунгах, холбогдох төрийн байгууллагад бүртгүүлэх, төлбөр тооцоо нийлсэн акт авах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ Гэрээ хэлцэл, тушаал шийдвэр зэрэг компаниас гарах эрх зүйн баримт бичгүүдийн төслийг хуульд нийцүүлэн боловсруулах, хянах, бүртгэх Компанийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөн ажиллах

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

- Санхүүгийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах - Компанийн дунд болон урт хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах - Сахүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах - Санхүүгийн албаны дотоод үйл ажиллагааны журмын хүрээнд болон компанийн бусад журманд заасан тус ажлын байртай холбоотой ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /СХД/

Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх;  

НЯГТЛАН БОДОГЧ шинэ төгсөгч /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар хийх

НЯГТЛАН БОДОГЧ /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК/

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар хийх

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК/

  Эх үүсвэр шаардлагатай байгууллагуудад санхүүжилтийн боломжийн талаар танилцуулах, мэдээлэл өгөх Санхүүжилтийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн судалгаа, дүгнэлтийг танилцуулах, үнэт цаасны танилцуулга боловсруулах Үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой зохицуулагч байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу процессийн ажиллагаанд үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцох Хөрөнгийн зах зээлд шинэ үйлчилгээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санаачлах Зохицуулагч байгууллагууд болон үнэт цаас гаргахад оролцож буй бусад оролцогч байгууллагуудтай харилцах, мэдээлэл солилцох Санхүүжилтийн эрсдэлийг тооцоолох, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ШИНЭ ТӨГСӨГЧ/

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх, хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино

БАРИСТА /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Харилцагч, үйлчлүүлэгчид амт чанартай кофегоор үйлчлэх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандартыг ажлын байранд хэрэгжүүлэн ажиллах Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн, тав тухтай орчинд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх Хүнсний аюулгүй байдлын дүрэмийг чанд сахин ажиллах Цагийн баристагын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  зааварчилгаа өгөх, ажлын явцыг мэдээллэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавиж суралцуулах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн “Хүний нөөцийн бодлого”- ыг хэрэгжүүлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Хүний нөөцийн чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, байгууллагын зорилгыг хангах Сургалт хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, тайлагнах Шинэ ажилтан болон ажлын байранд шилжин, дэвшин ажиллаж буй ажилтныг чиглүүлэх, ажлын байр дээр дадлагажуулах Шинэ санал санаачилга дэвшүүлж ажиллах  

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаархи журмыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;  Группийн мэдээллийн урсгал, зохион байгуулалт, аюулгүй байдлын бодлогод хувь нэмэр оруулах;  Эрсдэл, аюул занал, үр дагаврыг үнэлэх;  Урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг бий болгох, мөрдүүлэх;  Үйл ажиллагааны газрууд, бодлогын газруудад сургалт явуулах; 

IT Төслийн менежер

Шинээр хэрэгжиж буй мэдээлэл технологийн төслийн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжиж буй төслүүдийн хугацааны биелэлтэд хяналт тавих Бүтээгдэхүүний чанарт онцгой анхаарч бүх түвшний тестийг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх Төслийн менежменттэй холбоотой бүх төрлийн бичиг баримтыг бэлтгэх, нэгтгэж хадгалах Шаардлагатай тайлан мэдээллээр баг хамт олон болон харилцагч талыг мэдээллээр үнэн зөв хангах Процессын хэрэгжилтийг хангах АБТ-д заагдсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэх

Төслийн менежер

Төслийн багийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, харилцагчийн саппорт үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой төсөл эхлэхээс дуусах хүртэл бүхий л процессыг удирдан чиглүүлэх, бүтээгдэхүүний шийдлийг гаргаж, процессын хэрэгжүүлэлтийг хариуцах явдал юм. -Шинээр хэрэгжиж буй мэдээлэл технологийн төслийн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжиж буй төслүүдийн хугацааны биелэлтэд хяналт тавих  -Бүтээгдэхүүний чанарт онцгой анхаарч бүх түвшний тестийг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх -Төслийн менежменттэй холбоотой бүх төрлийн бичиг баримтыг бэлтгэх, нэгтгэж хадгалах -Шаардлагатай тайлан мэдээллээр баг хамт олон болон харилцагч талыг мэдээллээр үнэн зөв хангах -Процессын хэрэгжилтийг хангах -АБТ-д заагдсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэх    

Full stack developer /React, Golang/

Full stack developer /React, Golang/ Одоогийн системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах Програм хангамжийн хөгжүүлэлт хийх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 903 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.