Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Тэсо Корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-09-27
Гааль бүрдүүлэлтийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-09-27
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ХХК/

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцоолох, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
Компанийн дунд ба түүнээс дээш төвшний сонгон шалгаруулалт болон дасан зохицол чиглүүлэгийн процессийг удирдах 
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2021-09-27
Хүний нөөцийн ахлах менежер

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Сургалт хөгжил, дасан зохицлын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Байгууллагын нийт ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Компанийн соёлыг хэвшүүлэх төлөвлөгөөт ажлуудыг удирдах
Бусад өдөр тутмын ХН-н үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

2021-09-24
Нярав /Барилгын салбар/

Хариуцсан бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөхАгуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллахКомпаний зорилгод харш аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан үл тохирлыг шууд удирдлагад мэдээллэх

2021-09-24
Хяналтын инженер /Барилга угсралт/

- Өндөр барилгын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
- Захиалагчийн зүгээс АГТ (ажил гүйцэтгэх төсөл) боловсруулах, гүйцэтгэгчийн ажлын төлөвлөгөө болон биелэлтэд хяналт тавих
- Барилгын ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавих ажлыг холбогдох дүрэм, шаардлага, стандартад нийцүүлэн гүйцэтгэх
- Төслийн барилга байгууламжийг зураг төслийн шатнаас төслийн талбайд баригдаж дуусах, ашиглалтад орох хүртэл бүх үе шатанд хяналт тавих, удирдлагыг мэдээллээр хангах
- Барилгын үйлдвэрлэлийн чанар стандартыг хангуулах
- Төслийн менежментийн хүрээнд ажлын чиг үүргийг гүйцэтгэх
- Барилгыг стандартын дагуу төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан хэрэгжүүлэх, хүлээлгэн өгөх
- Ерөнхий гүйцэтгэгч болоод туслан гүйцэтгэгчдийн хоорондын уялдаа холбоог хангах, ИТА-ын ажилчдыг мэдээллээр хангах
- Төслийн удирдлагын газрын бүрэлдэхүүнд орж багаар ажиллах, шууд удирдлагын заавар зөвлөгөөг дагах, төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс хамтран ажиллах
- ИТА-ын ажилчдыг нэгтгэх, өдөр тутмын ажилд чиглэл өгч зааварчилгаагаар хангах

2021-09-24
Төсөвчин /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавихГүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулахБарилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулахӨдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргахБарилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулахБайгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2021-09-24
Хяналтын инженер /сантехник/

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих


Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх


Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах


Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх


Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх


Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-09-24
Төслийн менежер /Барилга суурьтай/

Төслийн менежментийн стандартыг боловсруулах.
Төслийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах.
Төслийг эхлүүлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах болон хаах процессуудыг манлайлах, чиглүүлэх.
Төслийн багийн гишүүдийг удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, манлайлах
Төслийн багийн хүрээн дэх тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, зайлшгүй тохиолдолд шууд удирдлагаар шийдвэрлүүлэх.
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, бизнес төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, тайлагнах.
Төслийн хүрээний алсын хараа, бодлого, төлөвлөлтийг чиглүүлж, төслийн багийн гишүүдийг мэдээллээр хангах
Төслийн багийн гишүүдийн өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах, журамчлах, баримтжуулах.
Удирдлага дор буй ажилчдын тайлан мэдээллийг авах, үнэлж дүгнэх.

2021-09-24
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрт орж буй түүхий эд материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүхий л шатны технологийн горим, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хяналтыг нарийн чанд тавьж ажиллах
Чанартай, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарч ажиллах

2021-09-24
Авлага хяналтын менежер /МИЛКО ХХК/

Авлагын насжилт, бүтцийн шинжилгээ хийж,  эрсдэлтэй харилцагчдын мэдээлэл болон гэнэтийн шинжтэй авлагуудын эрсдлийн түвшинг тодорхойлох
Борлуулалтын үйл ажиллагааны зөрчил, хугацаа хэтэрсэн болон эрсдсэн авлагыг тухай бүрт шийдвэрлэж, хянаж ажиллах
Салбар компаний нийт авлага барагдалт хяналт тайлан мэдээ гаргах

Хугацаа хэтэрсэн авлагын бүтцийн шинжилгээ хийх

Авлага барагдуулалт хяналт хийх
Бусад

2021-09-24
Маркетингийн менежер /МИЛКО ХХК/

Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх шинэ санал, санаачлага гаргаж хэрэгжүүлэх
орчин үеийн маркетингийн чин хандлага, хэрэгслийг ашиглаж цаг үетэйгээ нийцэн уян хатан компанит ажил зохион байгуулах
Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр анализ хийж брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хянах хариуцах
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан сөрөг мэдээллийн шалтгааныг тодруулж цаг алдалгүй арга хэмжээ авах

2021-09-14
Худалдааны төлөөлөгч /МИЛКО ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Хариуцсан хэсгийн буцаалтанд хяналт тавьж шийдвэрлэх, сэлгэн байршуулалтыг хийсэн байх
Харилцагч болон байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах.
Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх санал гаргах

2021-09-23
Бизнес хөгжлийн менежер

- Гадаад дотоодын зах зээл бизнесийн чиг хандлагыг байнга судалж компанийн ашиг орлогын нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж байх.
- Дунд болон урт хугацаанд бизнесээ сайжруулах, шинэ бизнесийн санал санаачлага гаргаж удирдлагад санал тавих дэмжигдсэн саналыг ажил хэрэг болгох6

2021-09-23
Төслийн удирдагч

Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гэрээ хэлцэл, төлөвлөх, биелэлтэнд хяналт тавих, дуусгавар болгох

2021-09-21
МЕХАНИК

Хариуцсан үйлдвэр, цехийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

2021-09-21
ЭРҮҮЛ АХУЙЧ /МИЛКО ХХК/

Хүнсний үйлдвэрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх
Үйлдвэрийн эрүүл ахуйн зохистой дадлын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах
Үйлдвэрийн байр, тоног төхөөрөмж, агуулах, үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа түүхий эд материал, бүтээгдэхүүн болон ажилчдын эрүүл ахуйг хангуулах, стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд үйлдвэрлэл явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллах

2021-09-09
Аудитор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу.

2021-09-09
Нягтлан бодогч /Тэсо ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2021-09-20
Худалдааны төлөөлөгч /МИЛКО ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Хариуцсан хэсгийн буцаалтанд хяналт тавьж шийдвэрлэх, сэлгэн байршуулалтыг хийсэн байх
Харилцагч болон байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах.
Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх санал гаргах
Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах
Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах

2021-09-20
Ээлжийн ахлах /Хүнсний үйлдвэрт/

Үйлдвэрийн дотоод дүрэм журамын хэрэгжилт болон үйлдвэрийн бүтээмж түүнийг дээшлүүлэх үйлдвэрийн ажилчдын дэг журам, сахилга бат, ХАБЭА-н заавар, зааварчилгааны дагаж мөрдөж байгаа эсэхэд хяналт тавих, мөрдөлтийг сайжруулах

2021-09-16
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тайлан тавих
Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах,  технологийн заавар боловсруулах
Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч  авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах

2021-09-16
Чанарын менежер /МИЛКО ХХК/

Компанийн хэмжээнд Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг / MNS ISO 9001:2010, MNS ISO 22000:2007, MNS ISO 14000:2005 / үр дүнтэй нэвтрүүлж, гадны аудитаар баталгаажуулах, тогтолцооны байнгын ажиллагааг хангах, бүтээгдэхүүний чанарыг тогтвортой хангуулах, чанарын хяналт хийх, хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээний туршид эрүүл ахуй, технологи, орц гарц, ХЭЦ, ТЭМ, ББ-ний хөндлөнгийн хяналт хийж, эцсийн бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах

2021-09-15
ХАБЭА ажилтан

Хариуцсан салбарын ажиллагсадын ХАБЭА-н хууль болон бусад холбогдох дүрэм журамд нийцсэн үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх, зорилгоор зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тасралтгүй сайжруулах

2021-09-15
Төсөвчин /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2021-09-15
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР /Милко ХХК/

Компаний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, тасралтгүй ажиллагааг хангаж, хөдөлмөрийн харилцааг зөв, оновчтой зохион байгуулан бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, аюул эрсдэлгүй үйлдвэрлэл явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн олон улсын удирдлагын тогтолцооны шаардлагад нийцүүлэн ажиллах

2021-09-14
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Милко ХХК/

Түгээлтийн түвшин, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино

2021-09-14
НАЙРЛАГЫН ТЕХНОЛОГИЧ /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрт орж буй түүхий эд материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүхий л шатны технологийн горим, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хяналтыг нарийн чанд тавьж ажиллах
Чанартай, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарч ажиллах

2021-09-08
Хяналтын Инженер

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-09-13
Цахилгааны хяналтын инженер

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын цахилгаан холбоо дохиоллын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-09-13
Худалдааны төлөөлөгч

Өөрийн чиглэлийн секторт харьяалагдах жижиглэн дэлгүүрүүдэд өөрийн хуваарьт бараа бүтээгдэхүүнийг түгээж, бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрөл бүрээр ханган ажиллах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ажиллах.

2021-09-13
Мерчиндайзер

Байгууллагын бараа, бүтээгдэхүүний мерчиндайзинг, өрөлтийн стандарт хэм хэмжээг хангах, хэрэгжүүлэх
Худалдааны төлөөлөгчдийг ажлын байрны чиг үүргийн хувьд мэдээллээр хангах, хянах
Маркетинг, борлуулалтын албаны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус ажлуудыг дэмжих, хамтран ажиллах, мэдээллээр хангах

2021-09-09
Тайлангийн ахлах нягтлан бодогч /Барилга

Компаний хэмжээнд дагаж мөрдөж буй дүрэм журам, зааварчилгаа, стандартыг сахиж идэвхи санаачлагатай байж үлгэр дууриалал болж ажилланаХариуцсан нягтлан бодогчийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллана.Санхүү татварын тайлангийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж,удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.

2021-09-09
Тайлангийн ахлах нягтлан бодогч

Компаний хэмжээнд дагаж мөрдөж буй дүрэм журам, зааварчилгаа, стандартыг сахиж идэвхи санаачлагатай байж үлгэр дууриалал болж ажилланаХариуцсан нягтлан бодогчийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллана.Санхүү татварын тайлангийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж,удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.

2021-09-09
Химич

Ажлын байранд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-09-08
Ашиглалтын албаны дарга /Заслын инженер суурьтай/

Харилцагчид байр хүлээлцэх үйл явцыг зохион байгуулах, хянах
Ашиглалтын албаны анхан шатны ажилчдын өдөр дутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах хянах
Шаардлагатай заслын ажлуудыг зохион байгуулалттайгаар хийлгэх
Албаны төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах

2021-08-31
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдыг хадгалах
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах
Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт
НББ-н тайлагналын удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

2021-09-06
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА /Милко ХХК/

Борлуулалтын албаны  ажилтнуудын ажлын төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтийн явцад заавар, зөвлөгөө өгөх, хянах

Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх


Удирдлаган доорхи ажилтнууддаа байгууллагын бодлого, зорилгыг тайлбарлан ойлгуулах,


Секторын менежерүүд, үйл ажиллагааны менежер нарын ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэлийг хянах, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, ажлын тохиромжтой орчин бүрдүүлэх,

Компанийн дунд хугацааны болон жилийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажилд оролцох
Компанийг төлөөлөн олон нийтийн болон бизнесийн уулзалт, өдөрлөгт оролцох
Шаардлагатай бусад ажил үүрэг

2021-09-02
Хабэан менежер /Сургалт хариуцсан/

ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийхХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихБайгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2021-09-02
ЭЭЛЖИЙН АХЛАХ /Үйлдвэр хариуцсан/

Үйлдвэрт орж буй ТЭМ-ийн тайлан тооцоо гаргах мөн тухайн өдөрт үйлдвэрт ажиллаж буй ажилчдад үйлдвэрийн дүрэм журмыг баримтлуулж, удирдлагаар хангаж ажиллана.

2021-09-01
Нягтлан бодогч /Милко ХХК/

Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх.
БМ-н борлуулалтын бүртгэлийг үнэн зөв, хугацаандаа хийж, баримтын бүрдлийг бүрэн хангаж ажиллах.
Буцаалт, үйлдвэрийн хаягдлын бүртгэлийг тухай бүрт үнэн зөв бүртгэх, баримт бүрдүүлэлт бүрэн гүйцэт байх, чанарын албатай тулгаж баталгаажуулж акт үйлдэх, устгал буцаалтаас үүссэн хуримтлалд хяналт тавиж Ерөнхий нягтлан бодогчид тайлагнах.

2021-08-31
Архитектор

Шаардлагатай өөрчлөлт болон гүйцэтгэлийн зургийг цаг тухайд нь зурж өгөх
Барилгын ажил тухайн зураг төслөөр баригдаж буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих
Бусад алба салбарыг зураг төсөл талаас шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгийн дагуу ажиллах

2021-08-30
Эдийн засагч /МИЛКО ХХК/

Компанийн борлуулалт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг зах зээл бусад олон талаас нь шинжлэн гарган ажиллах
Компаний үйл ажиллагааны хэвийн циклийг хангахад шаардлагатай бүх шатны үйлдвэрлэл, нөөцийн бодлогыг тодорхойлж түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах
Компанийн борлуулалт, үйлдвэрлэл, ТЭМ-н захиалга төлөвлөгөөнд уялдуулан мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг гаргах

Ажлын байрны зарууд

  1. Гааль бүрдүүлэлтийн менежер9 сарын 27. 16:44
  2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ХХК/9 сарын 27. 16:04
  3. Хүний нөөцийн ахлах менежер9 сарын 27. 12:35
  4. Нярав /Барилгын салбар/9 сарын 24. 19:33
  5. Хяналтын инженер /Барилга угсралт/9 сарын 24. 19:14

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Корпораци. 2003-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.