Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Зөв багачууд цэцэрлэг
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Тэсо Корпораци-н салбар компаниуд

Тэсо Корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-06-19
Зургийн инженер /ЦБУ-ХАС/

Хариуцсан чиглэлээр зураг төслийн тасралтгүй байдлыг хангах
Зураг төсөлтэй холбоотой талбайн хяналт хийх
Харилцааны менежментийн дагуу бусад алба салбаруудыг мэдээллээр хангаж ажиллах
Зургийн менежментийг хэрэгжүүлэх

2021-06-19
Талбайн инженер

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-06-19
Нягтлан бодогч (Барилгын салбар)

Хариуцсан бараа материал дээр хяналт тавих, тооцоо гаргах
Санхүү бүртгэлийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах
Няравуудыг өдөр дутмын удирдлагаар хангаж хяналт тавих
Санхүү бүртгэлийн тооцоог программд бүртгэж тулгах
Хариуцсан бараа материалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, чиглэл өгч ажиллах

2021-06-19
Нярав (Барилгын салбар)

Хариуцсан бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх

Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

Компаний зорилгод харш аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан үл тохирлыг шууд удирдлагад мэдээллэх

2021-06-19
Хяналтын менежер (Аудитор)

Салбар компаний үйл ажиллагааны хяналтыг үнэн бодитой хийж үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хяналтын тогтолцоонд дэмжлэг болон ажиллах,
Мөрдөгдөж буй дүрэм журам, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Эрсдэлтэй цэгийн хуваарийн дагуу хяналт хийх
Зөрүүг илрүүлэн шалтгааныг судлан тогтоох
Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах.

2021-06-19
Борлуулалтын ажилтан (барилгын салбар)

Харилцагч нарыг угтах, үдэх, халамжлах
Борлуулалтын оффисоор үйлчлүүлсэн зочидын мэдээлэлийг нэгтгэх
Борлуулалтын менежерүүдэд дэмжлэг үзүүлэх
Борлуулалтын стандартыг дагаж мөрдөх
Борлуулалтын оффисын тав тухыг хангаж ажиллах

2021-06-19
 Үйл ажиллагааны менежер (Барилгын салбар)

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Төслийн талбайн зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллах
Төслийн анхан шатны ажилчдыг удирдан зохион байгуулж ажиллах
Төслийн талбайн ажлын тасралтгүй ажиллааг хангаж ажиллах

2021-06-18
Хяналтын Инженер /Заслын/

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-06-08
Ресепшн

Гадны зочдыг угтах, хүлээж авах,
Ажилтуудын хурууны хээг бүртгэх
Ажилтнуудын чөлөөний хуудсыг бүртгэх
Ажил горилогчидыг утсаар ярилцлаганд дуудах, анкет бөглүүлэх,
Хэрэглэгчдийн санал гомдлыг утсаар хүлээн авах, холбогдох албанд хүргүүлэх

2021-06-15
Маркетинг судалгааны аналист

Салбар компануудаас ирсэн судалгааны захиалгыг хүлээн авч мэргэжлийн төвшинд  судалгааны бүтцийг тодорхойлж, түүнийг үр дүнтэй гүйцэтгэх
Судалгааны үнэн зөв бодит байдалд хяналт тавих
Тухайн судалгааны удирдамжинд тусгасан зардал, төсвийн зарцуулалтын хянах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Судалгааны үр дүнг тайлагналын бүх төрлийн программыг ашиглан олон талаас задлан шинжилж удирдлагын шийдвэр гаргалтыг дэмжих

2021-06-02
БРОКЕР /APEX/

Харилцагчтай уулзаж анхан шатны мэдээлэл өгөх
Харилцагчтай гэрээ хийх, анхан шатны материалын  бүрдлийг хангаж, хадгалах
Харилцагчид амаар болон и мэйлээр хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл хүргүүлэх
Арилжааны мэдээ гаргах
Төвлөрсөн хадгаламжийн төв, хөрөнгийн бирж зэрэг төрийн байгууллагатай харилцах

2021-06-04
Хамгаалагч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-06-10
Дизайнер

- Шинэ бүтээгдэхүүний эх бэлтгэлийг, хуучин бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулах
- Контентийн төлөвлөгөөний дагуу эх бэлтгэл хийж гүйцэтгэх- Холбогдох албан тушаалтны гаргасан тушаал , шийдвэрийг биелүүлэх
- Захирлын үүрэг даалгавраар бус бусад албанаас ирсэн үүрэг даалгаврыг шууд удирдах албан тушаалтны үүрэг даалгаврын дагуу гүйцэтгэх
- Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх
- Креатив хуралд оролцох, санал санаачлага гаргах.

2021-05-20
Төслийн удирдагч /Хятад, Англи хэлтэй/

Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гэрээ хэлцэл, төлөвлөх, биелэлтэнд хяналт тавих, дуусгавар болгох

2021-06-16
АХЛАХ ХУУЛЬЧ

Гүйцэтгэх удирдлагад хууль эрх зүйн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, санал боловсруулах, компанийг шүүхийн өмнө төлөөлөх
Компанийн удирдлага, бусад салбар нэгжийн удирдлагын зүгээс гаргаж буй шийдвэрийн төсөлд санал өгөх, хууль зүйн үндэслэлийг хянах
Шинээр гарч буй хууль, түүний өөрчлөлт, дүрэм журмын шинэчлэлийн талаар судлах, нийцлийг хангах талаар  салбарын хуульч, хуулийн зөвлөх нарт чиглүүлэг өгөх
Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцэл, гадны гаралтай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл, патент, дүрэм гэрчилгээ, тамга тэмдэг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эрсдэлгүй байдлыг хангах
ТУЗ, Хувьцаа эзэмшичийн тогтоол шийдвэр боловсруулах ТУЗ-ын тогтоолтой холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичиг боловсруулах
Хууль, эрхзүйн эрсдэл, урьдчилан сэргийлэх талаар болон хуулийн шинэчлэлт, өөрчлөлтийн талаар удирдлагуудад зөвлөмж өгөх

2021-06-15
Машинист

Хувийн  зохион  байгуулалт  сайтай,Техник  ТТ-н мэдлэгтэйТууштай  ажиллах  чин  хүсэлтэй  байх

2021-06-15
Жолооч /оффис/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-06-14
Хуулийн зөвлөх

Компаний бодлого зорилттой уялдуулан хууль, эрх зүйн бодлого зохицуулалтын чиг үүргийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, салбар болон охин компаниудын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх. Компаний төлөөлөн удирдах зөвлөл болон удирдлагаас гарч буй шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангах, хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компаний эрх ашиг хөндөгдсөн нөхцөлд хууль, шүүхийн байгууллагад төлөөлөх, өмгөөлөх, эрх ашгийг хамгаалах зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

2021-06-14
Механик /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж засварлах 

2021-06-11
Бизнес хөгжлийн албаны дарга /МИЛКО ХХК/

Бизнесийн шинэ боломжуудыг тодорхойлох, тогтоох
Зах зээлийн болон бизнесийн шинжилгээнд салбарын чиг хандлагыг хянах, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх

2021-06-11
НЯГТЛАН БОДОГЧ /МИЛКО ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэх

2021-06-10
Үйлчлэгч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-06-10
Механик

АБТ-нд заасны дагуу

2021-06-03
Худалдааны төлөөлөгч /МИЛКО ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Хариуцсан хэсгийн буцаалтанд хяналт тавьж шийдвэрлэх, сэлгэн байршуулалтыг хийсэн байх
Харилцагч болон байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах.
Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх санал гаргах
Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах
Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах

2021-06-08
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР

 Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг ажилтнуудад эзэмшүүлэхэд дэмжлэг болж ажиллах
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2021-06-07
Экспортын менежер /Хятад хэлтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-05-25
НЯГТЛАН БОДОГЧ /Айсмарк ХХК/

Хариуцсан салбарыг бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, аливаад хариуцлагатай хандаж удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино.

2021-05-27
Аудитор

Салбар компаний үйл ажиллагааны хяналтыг үнэн бодитой хийж, үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хяналтын тогтолцоонд дэмжлэг болон ажиллах, мөрдөгдөж буй дүрэм журам, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, эрсдэлтэй цэгийн хуваарийн дагуу хяналт хийж, зөрүүг илрүүлэн шалтгааныг судлан тогтоож, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах.

2021-05-28
Төсөвчин /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2021-05-25
НЯРАВ /МИЛКО/

- Хариуцсан түүхий эд, бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах
- Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
-  Бараа материалын өрөлт хураалт, хадгалалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах

2021-05-25
Нярав

Хариуцсан түүхий эд, бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцахБараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөхБараа материалын өрөлт хураалт, хадгалалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах

Ажлын байрны зарууд

  1. Зургийн инженер /ЦБУ-ХАС/6 сарын 19. 1:07
  2. Талбайн инженер6 сарын 19. 0:59
  3. Нягтлан бодогч (Барилгын салбар)6 сарын 19. 0:56
  4. Нярав (Барилгын салбар)6 сарын 19. 0:34
  5. Хяналтын менежер (Аудитор)6 сарын 19. 0:26

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Корпораци. 2003-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.