Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Дэлгэрэнгүй
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Sunroad Building 6th Floor Sukhbaatar District 1st region Sun road 91

"Терра Энержи" ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-05-24
АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:

Автомашины цахилгааны засварыг батлагдсан график, техникийн засвар үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэнэ
Машин механизмын цахилгааны гэмтлийг цаг алдалгүй оношилж засварлана
Машин механизмын цахилгааны холболт, эд анги, реле, батарейг ашиглалтын хугацаанд нь солих, бэлэн байдлыг хангах, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн захиалгад санал оруулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-24
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН МЕХАНИКЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:
 

Машин механизмын хөдөлгүүр, механик болон бусад эд ангийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг засварлах буюу эвдэрсэн эд ангийг сольж машин механизмын найдвартай ажиллагааг хангах
Шинэ болон өөрчилсөн төхөөрөмж, эд ангийг угсрах, суурилуулах, турших
Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг захиалах 

 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-24
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ГАГНУУРЧИН

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:

Шаардлагатай гагнуурын ажлыг технологийн горимын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ
Дуудлага, захиалгын дагуу тасдаж тааруулах, нөхөх, болон сэргээн засварлах, урагдаж ханзарсан эд зүйлсийн гагнуур хийнэ
Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг захиала хийнэ 
Хариуцсан гагнуурын аппарат, ажлын хувцас, гагнуурын баг, бээлий, зэрэг ажлын багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглана
Ажлын байрны эмх цэгцийг хангаж ажиллана

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-24
СЭЛБЭГИЙН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:

Шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалын захиалга хийх, хүлээж авах, түгээх
Сэлбэг материалын хадгалалтын горимд анхаарах
Ажлын байрны эмх цэгц, бичиг баримтын эмх цэгцэд анхаарах 
Цоож түлхүүр, лац, хадгалах савны найдвартай бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан, ээлж хүлээлцэх үед дараагийн няравт хүлээлгэн өгөх
Тооллого болон бусад холбогдох бүртгэл, тайлан тооцооны ажлыг хийж гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-04
Химич / Chemist

Тeрра Энержи ХХК нь Баруун Ноён Уул нүүрсний уурхайн лабораторид химич сонгон шалгаруулж ажилд авна.
Terra Energy LLC is looking for a Chemist at the Baruun Noyon Uul coal mine.
Химич нь Лабораторийн Суперинтендент-д тайлагнах бөгөөд дараах үүрэгтэй ажиллана:

Химич нь лабораторийн баталсан дүрэм, журам болон олон улсын ISO стандарт аргачлалуудын дагуу өдөр тутмын нүүрсний шинжилгээг цаг хугацаанд нь найдвартай гүйцэтгэх.
Лабораторийн шинжилгээ бүрийг буюу Илчлэг, Хүхэр, Харьцангуй Нягт, Дэгдэмхий, Үнслэг, Дотоод Чийг, Чөлөөт Хөөлтийн Индекс, G индэкс болон X&Y индекс тодорхойлох зэрэг бүх шинжилгээнүүдийн үр дүнг үнэн зөв тодорхойлох.
Ээлжинд гарахын өмнө ажлын зааварчилгаатай танилцан, шууд удирдлагын зааварчилгааны дагуу ажил гүйцэтгэх.
Нүүрсний дээж шинжилгээ бүрийн дараа, тоног төхөөрөмжийн арчилгаа/цэвэрлэгээ хийх, ажлын байрны эмх цэгцтэй байх.
Компанийн бодлого,  компанийн дотоод  журам, хөдөлмөрийн гэрээ, болон Уурхайн талбар дээр хэрэгжиж байгаа бусад холбогдох дүрэм журам, зааврыг дагаж мөрдөж ажиллах. 

 
Reporting to the Laboratory Superintendent, the Chemist will be responsible for:

Perform daily coal analysis in a timely manner in accordance with the rules and regulations approved by the mining laboratory and international ISO standard methods.
Accurately determine the results of all laboratory tests including Calorific Value, Sulfur Content, Relative Density, Volatile Matter Content, Ash, Inherent Moisture, Free Swelling Index, G Index and X&Y index determination.
Read the work instructions before starting the shift and perform work according to the instructions of the direct management.
After each coal sampling, maintenance/cleaning of equipment and housekeeping of workplace.
Comply with company policies, internal company regulations, employment contracts, and other applicable regulations and directives in place at the Mine Site.

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2023-05-23
Нягтлан бодогч

Групп компаниудын банк болон кассын бүртгэлийг хөтлөх, тухайн гүйлгээтэй холбогдох бүхий л санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангах, сар бүр баримтыг үдэж, архивлах, дотоод гадаад хяналт шалгалтын үед шаардагдах баримтыг гарган өгөх
Хариуцсан харилцагчийн болон татвартай холбоотой төлбөрийн гүйлгээг бэлтгэхэд тухайн өглөгийн дансны үлдэгдлийг үнэн зөв гаргах, сар улирал бүр харилцагчийн үлдэгдлийг тулган баталгаажуулах, банкны бүх төрлийн төлбөр бүртгэх , нягтлан бодох бүртгэлийн системийг цаг тухайд нь зөв оруулах, сар бүрийн хаалт хийхийн өмнө бүх орлого зарлагыг НӨАТ-ийн ибаримттай тулган, баримтын иж бүрдлийг хангах
Төсөв, төлөвлөгөө бэлтгэхэд туслах, бусад хэлтэстэй хамтран ажиллах, шаардлагатай мэдээллээр хангах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-15
УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Уурхайн олборлолтын урт хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулж инженерийн шийдэл гаргах, Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, ашиглалтын технологи мөрдүүлж, хяналт тавих, тайлан гаргах, батлуулах
Уулын ажлын хэмжээ, үйлдвэрлэлийн нөөцийг тодорхойлон, ажиллах тоног төхөөрөмжийн бүтээл хэрэгцээний тооцоог хийж үйл ажиллагааг оновчлох, инженерийн шийдэл гаргах ажлыг удирдан зохион байгуулах
Хоблогдох бусад үүргүүд

5,000,000 -ааc дээшУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-05
ГЕОТЕХНИК ИНЖЕНЕР

Ажлын байрын тодорхойлолтод заагдсан үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2023-05-15
Замын супервайзор

Нүүрс тээврийн замын арчилгаа, усалгааны ажилд хяналт тавих
Зам усалгааны гэрээт компаниудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, чиглүүлэх 
Бусад холбогдох үүрэг хариуцлага

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-15
АШИГЛАЛТЫН ГЕОЛОГИЧ

Геологичийн үүрэг хариуцлагад дараах багтана: 

Нүүрсний чанарыг хянах 
Уурхайн геологийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн, нүүрсний чанар, олборлолтын арга барилын талаар зааварчилгаа өгөх үүднээс уулын мастер болон экскаваторын операторуудтай нягт хамтран ажиллана.  
Овоолго зохицуулах, хяналт тавих  
Лабораторид шинжлүүлэх зорилгоор уурхай болон овоолгоос дээж авах 
Уурхайн маркшейдертэй хамтран нүүрсний давхаргын зураглал гаргах 
Уурхайн хананы тогтворжилтыг тогтмол хянан шалгах 
Жилийн тайлан, төлөвлөгөө батлуулах 
Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөний тооцоог боловсруулах  

  
The Mine Geologist’s responsibilities will include: 

Monitoring coal quality 
Providing pit geology support, working closely with mining supervisors & and excavator operators in the pit to provide guidance on coal quality and mining method 
Stockpile coordination and control 
Sampling from pit and stockpile for laboratory testing 
Mapping the coal seam in collaboration with the mine surveyor Regularly inspecting mine wall stability Approve annual reports and plans
Coal seam mapping in collaboration with mine surveyors 
Engineer geological calculations Develop estimates of mineral resource flows

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2023-05-12
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ АЖИЛТАН

Компанийн хүний нөөцийн бодлого, журмын хүрээнд хүний нөөцийн хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлуудыг үр дүнтэй гүйцэтгэх
 
 
 

3,000,000 - 4,000,000Өмнөговь аймаг
2023-05-10
ДАДЛАГАЖИГЧ ОЮУТАН

Санхүүгийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд туслах.  

 
 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН5 сарын 24. 12:51
  2. ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН МЕХАНИКЧ5 сарын 24. 13:13
  3. ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ГАГНУУРЧИН5 сарын 24. 12:55
  4. СЭЛБЭГИЙН НЯРАВ5 сарын 24. 11:53
  5. Химич / Chemist5 сарын 4. 13:15
© "Терра Энержи" ХХК. 2011-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.