Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Таван Богд Интернэйшнл ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Нэгж тус бүрийн борлуулалтын сувгуудын борлуулалт, хөнгөлөлт, буцаалт, цэвэр борлуулалт, өртөг болон нэмүү ашгийн түвшинд гүйцэтгэл тогтмол гарган нэгж тус бүрд танилцуулах, Дээрх үзүүлэлтүүдэд үндэслэн хямдрал, урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн тооцоолол гаргах, Борлуулалтын нэгжүүдийн суваг болон брэнд тус бүрээр үр ашгийн тооцоолол тогтмол танилцуулах, Борлуулалтын гүйцэтгэл дээр үндэслэн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн таамаглал гаргаж зардалууд хянах, Мастер төсөвт тусгагдсан нийт зардал болон төлөвлөгөөг хянаж танилцуулах, Сүлжээ дэлгүүрийн харилцагч нарын гэрээний хэрэгжилтэд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэл гаргах, Борлуулалтын нэгжүүдийг нийт авлагын эргэц, үлдэгдэлийг хянаж мэдээллээр хангах, Насжилттай бараа бүтээгдэхүүний мэдээ гарган борлуулалттай харьцуулан танилцуулах, Борлуулалтын нэгжүүдийн хямдрал урамшууллын үр ашгийн тооцоолол хийх, Ханшийн таамаг дээр үндэслэн брэндүүдийн үнийн өсөлтийн тооцоолол хийх, Нийт брэндүүдийн харгалзах категорийн импортын мэдээ улирал бүр гарган танилцуулах, АБТ заасан бусад ажил үүрэг

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН /Хятад,англи хэлтэй/

-Бараа материалын нөөцийн зохистой хэмжээний дагуу татан авалтыг төлөвлөн хийх -Барааг төлөвлөсөн хугацаанд импортлохын тулд тээврийг оновчтой зохион байгуулах -Гадаад төлбөрийн мөнгөн урсгалыг төлөвлөж, төлбөр шилжүүлгийг зохион байгуулах -Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байнгын холбоо харилцаатай байж, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх  

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, стратеги, бодлогыг боловсруулах, Компанийн жилийн мастер төлөвлөгөө гаргахад чиглүүлэг, зааварчилгаа өгөх, санал оруулах, хамтарч ажиллах, хяналт тавих, баталгаажуулах, Компанийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан жил бүр оновчтой бүтэц зохион байгуулалтыг төлөвлөх, бүтцийн зураглалыг боловсруулах, Бүтэц орон тоо болон цалин хангамжийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, Группийн хэмжээнд мөрдөгдөж хэрэгжиж буй хүний нөөцийн бодлогыг хариуцсан компанийн онцлогт тохируулан зохистой түвшинд хэрэгжүүлэх, Сургалт хөгжлийн зөв бодлогыг боловсруулах, ажилтан бүрийг шаардлагатай ур чадвараар мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх хөтөлбөр гаргах хэрэгжилтэд хяналт тавих, МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох дүрэм, журмыг чанд мөрдөн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж, хуулийн хүрээнд хүний нөөцийн үйл ажиллагааг удирдан явуулах, Удирдах болон түлхүүр ажлын байрны залгамж халааг бэлтгэх, АБТ заасан бусад ажил үүрэг

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Хувьдаа машинтай/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

СУПЕРВАЙЗОР / БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР/

-Борлуулалтын багийг удирдан зохион байгуулах  -Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад хяналт тавих -Барааны идэвхижүүлэлт явуулах -Борлуулалтын тайлан гаргах -Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх    

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Замын-Үүд/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Хэнтий аймаг/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

B,C АНГИЛАЛТАЙ ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ

-Тээврийн хэрэгслийг түгээлтэд гарахад бэлэн байлгах -Хуваарилагдсан барааг бүрэн гүйцэт чанар байдлыг алдагдуулахгүй хүлээлгэн өгөх -Түгээлтийн ажилтны хамтаар агуулахаас бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, автомашинд ачих, харилцагч нарт түгээх -Улаанбаатар хот дотор хүнсний болон ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагч нарт түгээх    

БАРАА ӨРӨЛТИЙН АЖИЛТАН /ХУВЬДАА МАШИНТАЙ/

- Харилцагчийн лангууны өрөлтийг хэрэглэгчийн харааны түвшинд, өрөлтийн стандартын дагуу байршуулан харилцагчийн бараа эргэцийг нэмэгдүүлэх - Тухайн сувгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах.    

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ГЭРЭЭ ХАРИУЦАЖ АЖИЛЛАХ/

-Харилцагчтай гэрээ байгуулах, хамтын ажиллагааг дүгнэх, гэрээний нөхцлүүд сайжруулах уулзалтыг төлөвлөх, удирдах зохион байгуулах замаар гэрээг шинэчлэн байгуулах. -Харилцагч нартай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах -Сар бүр Т&С гэрээ хийх харилцагчийн төлөвлөгөө гаргаж батлуулж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах, -Нэмэлт борлуулалтанд ач холбогдолтой  нэмэлт өрөлт, жижиглэнгийн кассын гэрээ хийх, батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, -Тухайн нэгжийн сар бүрийн борлуулалт болон ашгийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах санал гаргах. -Барааны идэвхижүүлэлт явуулах, хямдрал, урамшууллын гүйцэтгэлийг гаргаж танилцуулах. -Борлуулалтын тайлан гаргах,  -Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх    

СИСТЕМИЙН АДМИН

- Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй программ хангамжийг доголдолгүй, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган, дэмжлэг үзүллэн ажиллах, - ERP Програмтай холбоотой шинэ мэдээллээр ажилтнуудад сургалт орох, шуурхай мэдээллийг дамжуулах, - ERP Программтай холбоотой сайжруулалт, хөгжүүлэлтийн ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэх, - Компанийн мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах,  

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Говьсүмбэр/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

МОНГОЛ ТАЛЫН БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Бизнесийн хэлцэл хийх Бэлтгэн нийлүүлэгчийн болон компанийн жилийн борлуулалтын төлөвлөгөө, ашиг хийх Хэрэглэгчийн мэдрэмжид дүн шинжилгээ хийж, борлуулалт маркетингийн стратегийн чиглэлийг тодорхойлох Гадны татан авалтыг дотоод хүчин зүйлтэй уялдуулж, ашиг хийх Бараа материалын зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлон татан авалтыг зохион байгуулж бараа материалын нөөцийг зөв удирдах Брэндийн ялгарах стратегийг тодорхойлох, боловсруулах, хэрэгжүүлэх

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

- Агуулахад байгаа бараа, бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, борлуулалт, татан авалтад нягтлан бодох бүртгэлээр хяналт тавих, бараа, бүтээгдэхүүнийн тайланг бэлтгэж, удирдлагад танилцуулах- Хариуцсан сувгийн борлуулагч, түгээгч нарын бараа, бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, борлуулалтад нягтлан бодох бүртгэлээр хяналт тавих, бараа, бүтээгдэхүүнийн тайланг бэлтгэж, удирдлагад танилцуулах- Бараа материалын өртгийн тооцоо бодох - Бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэх,гүйлгээ хийх, хяналт тавих- Бараа материалын биет үлдэгдэлд бүртгэлээр хяналт тавьж, тайлан бэлтгэх- Борлуулалт, буцаалт хөнгөлөлтийн тооцооллыг хийх, бүртгэлийн мэдээллийн системд гүйлгээг бүртгэх- Борлуулалттай холбоотой тайлан мэдээлэл боловсруулах- Борлуулалтын багийн ажилд хяналт тавих- Харилцагчийн авлагын бүртгэл, үлдэгдэлд хяналт хийх.

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /GODIVA/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохих стандартын дагуу явуулах Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бэлэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах Бэлэн бус бүтээгдэхүүнийг заасан орц найрлагаар бэлтгэж (сургалтаар заасны дагуу) стандартын дагуу үйлчлэх Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу зөв дарааллаар ажиллуулж (сургалтаар заасны дагуу), тогтмол хийгдэх цэвэрлэгээ ариутгалыг зааврын дагуу хийх 

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Монгол Машин Концерн ХХК
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Хан-Уул дүүрэг, Таван Богд групп төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.