Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Сансар - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-08
ИМПОРТ МЕНЕЖЕР /Англи хэлтэй/

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах  
Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх 
Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-02-08
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу                     

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-08
ТОГООЧ /шинэ төсөл/

АБТ-д заасаны дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-02-08
НЯРАВ /СХД/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-08
БЭЙКЕРИ ТОГООЧ /Шинэ төсөл/

АБТ-д заасаны дагуу 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-07
ТАСАГ ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /Хан-уул/

АБТ-ын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-02-08
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-07
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /Хөдөлмөрийн харилцаа/

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу                     

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-07
АХЛАХ КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР/ Англи хэлтэй/

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих, Удирдлагаар хангах 
Гэрээг боловсруулан, удирдлага болон харилцагчид тайлагнах, дүгнэх;
Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажиллагааг удирдан ажиллах;
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээг дүгнэх,үнэлэх, хянах;
Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах;
Компанийн ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэх;

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-08
ЖОЛООЧ /СХД/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-07
АРХИТЕКТOР ИНЖЕНЕР

 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-04
КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР /Англи хэлтэй/

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих;
Гэрээг боловсруулан, удирдлага болон харилцагчид тайлагнах, дүгнэх;
Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажиллагааг удирдан ажиллах;
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээг дүгнэх,үнэлэх, хянах;
Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах;
Компанийн ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэх;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-07
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ /Хан-уул дүүрэгт/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийг хариуцан ажиллах /хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, гомдол санал хүлээн авах, сансар лояалти картын захиалга хариуцан ажиллах/,
Дэлгүүрийн ажилтнуудад эерэгээр нөлөөлөх,
Барааны өрөлт хураалт, дүүргэлт, үнэ код тавилт, бараа материалын хадгалалт, түгээлт болон барааны хугацааг тогтмол хянах,
Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх,
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-07
САЛБАРЫН МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилллах 
Дэлгүүрийн борлуулалтыг өсгөх санал санаачлага гаргах. 
Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх.
Ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах.
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тал дээр үүрэг даалгавар өгч ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-02-07
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу                     

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-06
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
НЯРАВ /БЗД/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
АХЛАХ КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР/ Англи хэлтэй/

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих, Удирдлагаар хангах 
Гэрээг боловсруулан, удирдлага болон харилцагчид тайлагнах, дүгнэх;
Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажиллагааг удирдан ажиллах;
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээг дүгнэх,үнэлэх, хянах;
Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах;
Компанийн ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэх;

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-02-06
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ /Алтан жолоо групп/

1. Групп компанийн хэмжээнд  бизнесийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажил үүргийг удирдлагаар хангах  2. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хууль эрхзүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, шаардлагатай үед оновчтой эрхзүйн туслалцааг үзүүлэх 
3.Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах хууль зүйн дүгнэлт гаргах 4.Хууль шүүх , төрийн эрх бүхий байгууллагад байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах төлөөлөх  

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-02-06
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
ХАС-ИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-04
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-02-01
БАРИЛГЫН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-25
СЛЕСАРЬ/САНТЕХНИКЧ

Сантехникийн хэвийн, аюулгүй, тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Дуудлага, засвар үйлчилгээг асуудалгүй шийдвэрлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-26
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /Идэвхжүүлэлт/

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу                     

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-01-26
СИСТЕМ АНАЛИСТ

- Компанийн одоогийн болон ирээдүйн бизнес процесс, ашиглагдаж байгаа системүүд хоорондын нийцлийг хангах
- Бизнесийн болоод бусад систем дээрх асуудлуудыг таньж нийлүүлэгч талаар засуулах
- Систем ашиглагчдыг гуравдугаар түвшний тусламжаар хангах
- Шаардлагатай тайлан мэдээг гаргах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-25
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТЕХНИКЧ

Салбар дэлгүүрүүдээр явж МТ-н анхан шатны дуудлагуудыг хүлээн авах, шийдвэрлэх /компьютер форматлах, програм суулгах, тохируулах, хэвлэгч холбох, тохируулах/
Салбар дэлгүүрүүдэд шаардлагатай угсралт суурилуулалтыг гүйцэтгэх /сүлжээ татах, камер угсрах, засах/

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-25
ЦАХИЛГААНЧИН /Дэлгүүрийн ашиглалт/

 

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн цахилгаан, холбоо дохиолол автоматикын инженерийн шугам сүлжээний угсралтанд төсөв тооцоо гаргах, норм стандартын дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-19
ЖОЛООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-01-18
АРХИВЫН АЖИЛТАН

- Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэх, байгууллагын архивын эмх цэгц, архивын эмх цэгц, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, архивын үйлчилгээг сайжруулах 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-11
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Салбартай холбоотой маркетингийн идэвхжүүлэлт, тохижилт гэх мэт үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах

Холбогдох газар албатай хамтран ажиллаж хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэл хийх
Гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэх
Тайлан боловсруулах, дүгнэлт хийх, танилцуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-11
ДАТА АНАЛИСТ

АБТ-ын дагуу 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-12
Ахлах БЭЙКЕРИ ТОГООЧ /Шинэ төсөл/

АБТ-д заасаны дагуу 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
© Сансар. 1997-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.