Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Алтан Жолоо Трейд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Категори менежер (Хүнс бус)

Хүнс бусын категорийн бодлого боловсоуулах /Нэр төрөл, үнэ, дэлгүүрт байршуулах, гэх мэт/ Мерчандайзингийн бодлогод суурилсан категорийн нэр төрлийг дэлгүүр бүр байлгах ажлыг багаар хариуцах; Дотоод харилцагч нартай гэрээ байгуулах, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах; Категорийн борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;

Сургалтын менежер

Байгууллагын ажилтнуудын сургалт хөгжлийг хариуцан ажиллана. 

Интерьер дизайнер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Интерьер дизайнер нь барилгын дотор гадна болон дохиоллын зургийг зурах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Интерьер дизайны зураг төсөл боловсруулан гаргах Ажлын зургийн дагуу төсөв бодох, материалын сонголт хийх Зургийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

ХАБЭА-ын менежер

- Компанийн хэмжээнд ХАБЭА Бодлого, дүрэм журам, төсөв төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлж , ажиллах - ХАБЭА-тай холбоотой сургалт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих - Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа болон бусад бичиг баримт хөтлөлтийг сайжруулах, боловсруулах,    

Тасгийн менежер /Бзд/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг - Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд  

Тасгийн менежер /БЗД/

- Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Бараа хүлээн авах мэргэжилтэн /СХД /

-Захиалгат барааг хүлээж авах -Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг зөв зохистой удирдах -Барааны хадгалалт, буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах -Барааны бүртгэл хөтлөлт хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

Тасгийн менежер /СХД/

- Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Тасгийн менежер /Бзд/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг - Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд  

"Алтан Жолоо Групп" Хуулийн зөвлөх

1.Бизнесийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажил үүргийг удирдлагаар хангах 2. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, шаардлагатай үед оновчтой эрх зүйн туслалцааг үзүүлэх  3.Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах хууль зүйн дүгнэлт гаргах 4.Хууль шүүх , төрийн эрх бүхий байгууллагад байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах төлөөлөх  5.Байгууллагын хэмжээн дэх дүрэм журам боловсруулах, мөрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдах, хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоог системтэй зохион байгуулах, хяналт тавих

"Алтан Жолоо Групп" Хуулийн зөвлөх

1.Бизнесийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажил үүргийг удирдлагаар хангах 2. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, шаардлагатай үед оновчтой эрх зүйн туслалцааг үзүүлэх  3.Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах хууль зүйн дүгнэлт гаргах 4.Хууль шүүх , төрийн эрх бүхий байгууллагад байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах төлөөлөх  5.Байгууллагын хэмжээн дэх дүрэм журам боловсруулах, мөрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдах, хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоог системтэй зохион байгуулах, хяналт тавих

Талбайн нярав /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Барилгын бараа материал хүлээн авах, зарцуулалтыг хянах Бараа материал, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл хөтлөх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах  Бараа материалын тайлан, тооцоо гаргах 

Төсөвчин /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Барилгын ажлын материал, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу төсөв боловсруулах Батлагдсан төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах

Төслийн менежер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Төслийн төлөвлөгөө боловсруулах Төслийн ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн талбайг хүлээж авах, хүлээлгэн өгөх

Хүний нөөцийн менежер /Blue Sky Tower/

Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн функцуудыг хариуцан ажиллана. Бичиг баримт боловсруулах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үндсэн ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана.               

Тасгийн менежер /Бзд/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг - Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд  

Тасгийн менежер /БЗД/

- Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Салбарын дарга /БЗД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилллах  Дэлгүүрийн борлуулалтыг өсгөх санал санаачлага гаргах.  Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх. Ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах. Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тал дээр үүрэг даалгавар өгч ажиллах

Түрээс хариуцсан менежер

Түрээсийн үйл ажиллагааг хариуцаж удирдан зохион байгуулах

Хүний нөөцийн менежер /Blue Sky Tower/

Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн функцуудыг хариуцан ажиллана. Бичиг баримт боловсруулах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үндсэн ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана.               

Хангамжийн менежер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материалыг захиалсан хугацааны дагуу олж нийлүүлэн, зохистой хугацаанд нь хүргэх Бараа материалын худалдан авалт хийх болсон тохиолдолд батлагдсан захиалгын дагуу хурдан шуурхай, чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй арга замаар төсөв боловсруулах Батлагдсан төсвийн дагуу худалдан авалт хийхдээ бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулах, хангамжийн шаардлагад нийцүүлж, ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн судалгааг тогтмол хийх Компанийн харилцагчид руу шаардлагатай бичиг баримтыг хүргэх Худалдан авалтын тайланг танилцуулж удирдлагыг мэдээллээр хангах Бараа бүтээгдэхүүний олголтыг зөв хийх Салбар нэгж болон захиалга өгсөн хүнтэй мэдээлэл солилцох

Мэдээлэл технологийн инженер

Салбар дэлгүүрийн пос комьютер, интернэт сүлжээний, найдвартай ажиллагааг хангах, шаардлагатай үед сүлжээний дэд, бүтцийн угсралт суурилуулалтыг хариуцаж ажиллах. 

Салбарын дарга /ХУД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай холбоотой МУ-ын хууль дүрэм стандарт болон компанийн дотоод дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, ашигт ажиллагааг хангаж ажиллах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга, санал санаачлага дэвшүүлэн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, шууд удирдлагаар хангах Ажилтнуудын хөдөлмөр зохион байгуулалтыг зүй зохистой төлөвлөн хяналт тавих Ажилтнуудыг чиглүүлэх, зааж сурган хөгжүүлэх  

Бараа хүлээн авах нярав /СХД /

-Захиалгат барааг хүлээж авах -Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг зөв зохистой удирдах -Барааны хадгалалт, буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах -Барааны бүртгэл хөтлөлт хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

Импорт менежер /Хятад хэлтэй/

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах   Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх  Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

Ашиглалтын инженер/Сантехник/

Засварын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу стандарт, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгүүлэх Засварын ажилчдын өдөрт тутмын аюулгүй ажиллагаа, зааварчилгааг өгч ажиллах Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтанд хяналт тавих, ашиглалтын заааварчилгааг өгөх Тогтмол үзлэгийн хуваарь гаргаж салбаруудад үзлэг шалгалт хийх, эрсдлийг бууруулах. төлөвлөх Дулаан, сантехниктэй холбоотой засвар үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах

Хүний нөөцийн менежер /Blue Sky Tower/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу                     

Барилга хяналтын инженер/Алтан Жолоо Констракшн ХХ

Барилгын зураг төсөл, норм, дүрэм, стандартын дагуу угсарч барих ажилд инженерийн хяналт тавих, Захиалагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, туслан гүйцэтгэгч компаниудтай нягт хамтран ажиллах.

Нярав /СХД/

-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу

Дата аналист

АБТ-д заасны дагуу

Худалдан авалтын менежер /Засвар үйлчилгээ/

Батлагдсан худалдан авалтын захиалгыг авах, нэгтгэх Үнийн судалгаа хийх, танилцуулах, архив үүсгэх Шууд худалдан авалтыг хийх, авсан бараа материалын заавар зөвлөмжийг эцсийн хэрэглэгчдэд мэдээллээр хангаж ажиллах Засвар үйлчилгээтэй холбоотой худалдан авалтыг стандарт, дүрэм журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Импорт менежер /Англи хэлтэй/

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах   Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх  Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

Сантехникийн инженер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн ажлын тоо хэмжээ гаргах, захиалагчийн хяналт хийх Ашиглалтын явцад инженерийн шугам сүлжээнд хяналт, шалгалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

Алтан Жолоо Трейд ХХК-н салбар компаниуд

  • Алтан Жолоо Трейд ХХК
  • Арвайн Үндэс ХХК
  • Алтан Жолоо Импекс ХХК

Холбоо барих

СБД 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-17, Blue sky tower 6 давхар 605

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.