Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Платинум Ланд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Түлшний машины жолооч

- Уурхайн дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөх -  Уурхайн ээлжийн төлөвлөгөөний хүрээнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг өөрт ногдсон машин     тоног төхөөрөмжөө ашиглан батлагдсан дүрэм, журам, горим, зааврын дагуу хөдөлмөрийн    аюулгүй байдлыг хангаж, техникүүдийн түлш цэнэглэх ажлыг техник ашиглалт, түлш    цэнэглэх горим, зааврын дагуу уулын хүнд машин механизмуудыг түлшээр таслахгүй хангах     ажиллана.

Экскаваторын оператор

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Техник хариуцсан ерөнхий инженер

Засварын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах, техникийн бэлэн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу бэлдэж ажиллах, төлөвлөгөө гаргуулах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангаж ажиллах түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журам болон компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бодлого, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;    Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж үр дүнг тайлагнах; CAT, KOMATSU болон МТ86 техникийн засвар үйлчилгээг хийж байсан ажлын туршлагатай 

Дамп буюу 773 оператор

Дампийн техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх мэргэшсэн оператор

Хангамжийн менежер

Уурхайн ажлыг тасалдалгүй явагдах нөхцөлөөр хангах, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг цаг хугацаанд нь захиалгын дагуу бэлэн байлгах Уурхайн Түлш зарцуулалтын бүртгэлийг цаг тухай бүрт нь хөтөлж удирдлагад мэдээг гаргаж өгөх; АТТ дагуу ажиллах

Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер

Гэрээт харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах Ажиллах хүчийг ерөнхий удирдлагаар хангах Ажилтнуудыг АТТ дагуу ажиллуулах, дотоод журам дүрмийг мөрдүүлэн ажиллах

Ахлах тогооч

Компанийн дотоод журам, дүрэм болон холбогдох тушаал зааврын дагуу  уурхайн ажилтнуудын хоол хүнсний хангалт, үйлдвэрлэл амт чанарыг хангах, эрүүл ахуйн стандартыг бүрдүүлж ажиллах

Бэлтгэгч

Уурхайн ажилтнуудын хоол үйлдвэрлэлийг технологийн дагуу амт чанартай боловсруулан хийхэд ээлжийн хоолны бүх бэлдэц, материал бэлтгэнэ.

Хүний нөөцийн менежер

  Төслийн хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх. Хүний нөөцийн мэдээллийн санг хариуцан бүрдүүлж, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах. Ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг тодорхой хугацаанд тогтмол зохион байгуулах. Хүний нөөцийн чиг үүргийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах. Ажилд шинээр орж буй ажилтанд байгууллагын дүрэм, дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөл, цалин хөлс, ахиж дэвших боломж болон тэтгэвэр тэтгэмжийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх. Байгууллагын дүрэм, дотоод журмын дагуу ажилтны эрх, үүргийн байдлыг хангаж, ажлын байранд аливаа дарамт гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах. Ажилтнуудын хувийн хэргийг хөтөлж, ажилд орсон өдөр болон ажлын гүйцэтгэл, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй өдрүүд зэрэг тухайн хувь хүнтэй холбоотой хүний нөөцийн статистикийн тайлан гаргах. Статистикийн мэдээ баримтад дүн шинжилгээ хийж, ажилтанд тулгамдаж буй бэрхшээлтэй асуудлын шалтгааныг тодорхойлж, зөвлөгөө зөвлөмж өгөх.

Цахилгааны инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу цахилгааны ажлыг уурхайн төслийн талбайд хийж гүйцэтгэнэ. Цахилгааны тоног төхөөрмжүүдийг угсрах, засварлах, хүчин чадлын тооцоо хийх

Кемп менежер

Ажилчдын амрах байрны асуудлыг зохион байгуулах, амрах нөхцлийг бүрдүүлэх, сайжруулах, эд хөрөнгийн ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, кемпийн дотоод журмыг мөрдүүлэх зэрэг албан тушаалын  тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Гүйцэтгэх захирал

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, /Явган замын хавтангийн үйлдвэр/ Үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, зардал үр ашгийг тооцож харьцуулалт хийн дүгнэлт гаргах АТТ-д заасан бусад үүргүүд   

Үндсэн хөрөнгө хариуцсан нягтлан бодогч

Уурхайн эд хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалтад хяналт тавих Санхүү хангамжийн хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх Хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно

Цалингийн нягтлан бодогч

- Санхүүгийн албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх - Ажилчдын цалин бодох, холбогдох татвар, нийгмийн даатгалын тайлан илгээх - Цалингийн тооцоолол, дүн шинжилгэ хийх

Автын цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хэлхээний тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг унших чадвартай байх Техникийн засвар үйлчилгээ, цахилгаан системийн засварын ажлыг аюул осолгүй, түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх чадвартай байх Хүнд даацын механизмын цахилгааны гэмтлийг хурдан шуурхай илрүүлж, засах чадвартай 

Техник хариуцсан инженер

Засварын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах, техникийн бэлэн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу бэлдэж ажиллах, төлөвлөгөө гаргуулах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангаж ажиллах түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журам болон компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бодлого, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;    Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж үр дүнг тайлагнах; CAT, KOMATSU болон МТ86 техникийн засвар үйлчилгээг хийж байсан ажлын туршлагатай 

Борлуулалтын менежер

- Борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, харилцагчийн тоог тогтмол нэмэгдүүлэх,    харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг тасалдалгүй нийлүүлэх - Компанийн аслын хараа, эрхэм зорилго зорилтыг баримтлан хариуцсан сувгийн борлуулт, үр   ашгийг нэмэгдүүлэн түүнтэй холбоотойгоор стратеги боловсруулан ажиллах, - Харилцагч тус бүрээр сар бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллах - Борлуултыг дэмжих, харилцагчдыг хөгжүүлэх, стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл   ажиллагааг зохион байгуулах  

Уулын мастер

-Уулын хэсгийн ажлыг зөв удирдан зохион байгуулах, аюул осолгүй, богино хугацаанд бүтээмжтэй ажиллах -Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсаны дагуу -Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийг горимыг чанд мөрдөх -Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, горимын биелэлтэд хяналт тавих

МТ-86 оператор / Өмнөговь/

Өдөр тутмын техникийн үзлэгийг журмын дагуу хийж, уурхайн аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханган ээлжийн мастераас өгсөн наръяд зааварчилгааны дагуу ажиллах

ХАБЭА-н инженер

Тусгай хувцас, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах нэг бүрийн болон хамгаалах хэрэгслийг зааврын дагуу өмсөж хэрэглэхийг хэвшил болгон мөрдөж ажиллуулах. Машин, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих. Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент нэвтрүүлэх. Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх, ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам батлуулж, мөрдүүлэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг үргэлж шалгах. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тоон мэдээллийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох байгууллагад мэдээлж байх.

Геологич

Уулын ажлын төлөвлөлтөд ордын геологийн нөхцөл, онцлогтой холбогдуулан оролцох Тайлан гаргахад шаардлагатай зураглалын ажлыг гүйцэтгэх, Хүдрийн шинж чанар, агуулга, нөөцийн хөдөлгөөн тооцох, хүдрийн хил хязгаарыг тогтоох, чиг тавих, ашигт малтмалыг газрын хэвлийгээс бүрэн гүйцэт олборлож буйд эсэхэд хяналт тавих, АТТ заагдсан бусад ажил үүрэг

Экскаваторын оператор /CAT390/ Нүүрс ялгалт

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Нягтлан бодогч

Компанийн Санхүү, Татвар, Нийгмийн даатгал, НӨАТ г.м холбогдох бусад бүх төрлийн санхүү, татварын тайлангуудыг НББОУС, татварын хууль тогтоомжийн дагуу гаргах Хөрөнгө, бараа материалын тайланг хянаж, тайлан мэдээ боловсруулна. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан болон удирдлагаас өгөгдсөн бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Сэлбэг бараа материалын нярав

Сэлбэг материалыг тухай бүрд хүлээн авч бүртгэл хөтлөх, тооллого хийх, холбогдох албан тушаалтанд бүртгэл хөтөлж өгөх Агуулахын эмх цэгц, сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Шаардах хуудсанд үнэдслэн нягтлан бодогчид түлш, сэлбэгийн тайлан гаргаж өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллах

Засварын ээлжийн мастер

 Уурхайн талбайд ажиллах, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар үйлчилгээний чанар, техник ашиглалт, операторуудын ур чадвар техник эзэмшилтэд хяналт зохицуулалт хийх,  машин механизмуудын ажиллагааг аюулгүй, хариуцлагатай, тасралтгүй явуулах механизмыг ажилд бэлэн байлгах Засварын хэсгийн механикуудыг өдөр тутам удирдлагаар хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хяналт тавих, Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам, талбайд ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зэргийг чанд мөрдөж ажиллах  

CAT-ын техник дээр ажиллах засварчин

Уул уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх бөгөөд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Онцгой байдлын мэргэжилтэн

Галын аюулгүй байдлын тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиуд болон гал унтраах норм, дүрэм, зааврыг компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх; Болзошгүй осол аваар, байгалийн гамшгийн үед хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчин болон эд хөрөнгөнд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хохирлын хэмжээг бууруулах цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх; Удирдлага болон нийт ажилтныг аливаа гамшиг осол, гал түймрээс сэргийлэх мэргэжлийн сургалт, арга зүйгээр хангах;

ХАБЭА-н инженер

Тусгай хувцас, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах нэг бүрийн болон хамгаалах хэрэгслийг зааврын дагуу өмсөж хэрэглэхийг хэвшил болгон мөрдөж ажиллуулах. Машин, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих. Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент нэвтрүүлэх. Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх, ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам батлуулж, мөрдүүлэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг үргэлж шалгах. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тоон мэдээллийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох байгууллагад мэдээлж байх.

Дугуйн механик

Уул уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн дугуйн менежмент хийх, Дугуйны тогтмол хяналт, шалгалт хийх Дугуйн засварыг хариуцаж ажиллах Тайлан мэдээ гаргах АТТ дагуу ажиллах

Автын цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хэлхээний тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг унших чадвартай байх Техникийн засвар үйлчилгээ, цахилгаан системийн засварын ажлыг аюул осолгүй, түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх чадвартай байх Хүнд даацын механизмын цахилгааны гэмтлийг хурдан шуурхай илрүүлж, засах чадвартай 

Техник хариуцсан инженер

Засварын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах, техникийн бэлэн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу бэлдэж ажиллах, төлөвлөгөө гаргуулах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангаж ажиллах түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журам болон компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бодлого, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах; Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж үр дүнг тайлагнах CAT-н хөдөлгүүр боох болон техникийн засвар үйлчилгээг хийж байсан ажлын туршлагатай 

Махны үйлдвэрт нярав

Дамжлагаас гарсан бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг бүртгэж хүлээн авах Хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг дараа дараагийн дамжлага руу зарлагдах Санхүүгийн баримт үйлдэх

Эмч, эрүүл ахуйч

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, орчны эрүүл ахуйн хяналт шинжилгээг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх. Ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлохын тулд тэдэнд эмнэлгийн үзлэг хийх. Лабораторийн шинжилгээ, рентген зураг, оношилгооны бусад хэрэгслийг зааж бичих, шинжилгээний хариуг судлан өвчлөл, эмгэгийн шалтгаан үүсвэрийг тодорхойлох. Өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, эмчилгээний жор бичиж өгөх, эм тариа хийх, эмчлэх, зөвлөх, хяналт тавих зэрэг хэлбэрээр ажилтанд тасралтгүй эмчилгээний тусламж үзүүлэх. Шаардлагатай  тохиолдолд мэс засал, клиникийн бусад ажилбар хийх чадвартай байх. Өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, эдгэрүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд, хоол тэжээл, амьдралын хэв маягийн талаар зөвлөгөө өгөх. Нийтлэг өвчлөл үүсэх, тархахаас сэргийлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд оролцох, тэдгээрийг төлөвлөх. Олон нийтийг хамарсан цар тахал, эмгэгийн үед удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргаж ажиллах. Сургалт мэдээлэл өгөх ур чадвартай

Туслах ажилтан

Махны үйлдвэрт мах шулах Тоног төхөөрөмж дээр ажиллах

Марктенгийн менежер

Компанийн борлуулдаг бүтээгдэхүүнийг талаарх мэдлэг, мэдээллийг хэрэглэгч, харилцагчдад хүртээмжтэй хүргэх, идэвхжүүлэлтийн ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн-24, Парк Плэйс, 7 давхар 701 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.