Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-06-18
Агуулахын нярав /эрэгтэй/

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд зохион байгуулах
Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2021-06-18
Борлуулалт импортын мэргэжилтэн

Импортоор ирсэн бараа бүтээгдэхүүнийг тоо ширхэгийн дагуу байгаа эсэхийг хянаж, Агуулахын няравын хамт хүлээн авах
Бараа бүтээгдэхүүний үнэ болон борлуулалттай холбоотой тоон мэдээлэл дээр ажиллах, санхүүгийн тооцоолол хийх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

2021-06-16
Агуулахын нярав /5 ШАРД/

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд зохион байгуулах
Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2021-06-16
Борлуулалт импортын мэргэжилтэн

Импортоор ирсэн бараа бүтээгдэхүүнийг тоо ширхэгийн дагуу байгаа эсэхийг хянаж, Агуулахын няравын хамт хүлээн авах
Бараа бүтээгдэхүүний үнэ болон борлуулалттай холбоотой тоон мэдээлэл дээр ажиллах, санхүүгийн тооцоолол хийх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

2021-06-16
Landscape Architecture

Meet with clients, engineers, and building architects to understand the requirements of a project
Prepare site plans, specifications, and cost estimates
Coordinate the arrangement of existing and proposed land features and structures
Prepare graphic representations of plans using computer-aided design and drafting (CADD) software
Select appropriate landscaping materials
Analyze environmental reports on land conditions, such as drainage and energy usage
Seek new work through marketing activities or by giving presentations

 

2021-06-16
Оосорлогч дохиочин /эрэгтэй/

Импортолж экспортлож буй барааг Улаанбаатарт ирэхээс өмнө гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн үнэн зөв шивж бэлтгэнэ.
Гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг нэхэмжлэх
Компаний хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй санал санаачлагатай хандах

2021-06-17
Худалдааны төлөөлөгч / Хоум Стайл/

Хариуцсан суваг, худалдааны цэгүүдэд бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах
Харилцагчийн тоог нэмэгдүүлж, харилцагчийн судалгаа хийх
Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулан, борлуулалтын хувийг нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг бий болгох

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Эрэгтэй/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд болон тасгуудын үйлчилгээний өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-17
Эрчим хүч, Цахилгааны байцаагч

Цахилгаан эрчим хүчний орлого төвлөрүүлэлт болон авлага барагдуулалтыг хийж гүйцэтгэх 
Орлого болон зарлагын бичилтийн ажлыг зохион байгуулж чанартай хийх 
Хэрэглэгч, ААН-ийн системдэх мэдээллийг шинэчлэх, бүртгэх
Аж ахуй нэгж байгууллага болон хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг сайжруулах 

2021-06-10
Эрсдэлийн менежер /Борлуулалт Үйлчилгээний салбар/

“Номин Холдинг” ХХК-ийн харъяа компаниуд болон салбаруудын стратеги төлөвлөлт, эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан, удирдлагад танилцуулах;
Зах зээлийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлт, байгалийн болзошгүй нөхцөл байдлаас үүдэн гарсан эрсдэлийн  хэмжээ, нөлөөллийг  үнэлэх, шуурхай арга хэмжээ авах;
Байгууллагын эрсдэл үүсэх нөхцөл байдлыг урьдчилан үнэлж,  сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөх, загварчлах, мөрдүүлэх;

2021-06-03
Дэлгүүрийн менежер

Дэлгүүрийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшний удирдлагаар хангах, бүтээгдэхүүний борлуулалтын өрсөлдөх чадварыг хангах,
Ажилтнуудын үндсэн чиг үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих, мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
“Хэрэглэгч Зочин” гэсэн зарчимтайгаар үйлчлүүлэгчдэд орчин үеийн шилдэг, чанартай үйлчилгээ үзүүлэхийг зорих, үйлчлүүлэгчдийнхээ эгнээг өргөтгөх, сэтгэл ханамжийг баталгааг нэмэгдүүлэх,
Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХАБЭА-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Номин Хоум Стайл/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Номин Косметикс/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-17
Агуулахын нярав /Фэйшн Манго/

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах
Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Номин Фэйшн/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Номин Электроникс/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-08
Ачигч

Дэлгүүрт ирсэн бараа бүтээгдэхүүн, материалыг ачиж буулгах, зөөвөрлөх
Бараа материалыг агуулахад эмх цэгцтэй хураах 

2021-06-17
Худалдааны зөвлөх /Номин Электроникс/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйчилгээ үзүүлэх

Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах

Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2021-06-10
Төслийн менежер /Номин Косметикс/

 

Шинэ бизнес болон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар мэдээлэл цуглуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, бизнес концепц гаргах, хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн тооцоо хийх, танилцуулга бэлдэх, шийдвэрлүүлэх,
Шинэ төсөл хөтөлбөрийн ТЭЗҮ боловсруулах 
Салбар компаниудад хэрэгжиж буй болон шинээр боловсруулагдаж буй төсөл хөтөлбөрт үнэлгээ тооцоо хийж, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах

2021-06-11
Бараа бэлтгэгч / Номин Фэйшн/

Бараа бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд стандартын дагуу ангилан, үнийг наах, бүх барааг таагтай болгох,
Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх,
Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахад оролцох

2021-06-16
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер

Гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах


Импортын бараа бүтээгдэхүүний чингэлэгтэй холбоотой үйл ажиллагааг олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу саадгүй тээвэрлүүлэх, хяналт тавих


Буусан чингэлгийн тээврийн зардлыг хуваарилах,


Гадаад тээвэртэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2021-06-15
Гаалийн бүрдүүлэлтийн менежер

-Гаалийн хяналтын талбай, карго, агаараар тээвэрлэгдэн ирсэн ачааны бүрдүүлэлтийг хийх
-Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс контейнерийн хөдөлгөөнийг хянах 

2021-06-16
Архитектор

Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох нэгжийн оролцоотой зохион байгуулж, барилгын ажлыг /төслийг/ төлөвлөгөөт хугацаанд нь дуусгах нөхцлийг бүрдүүлэх,
Ажлын зураг зурах, интерьерийн зураг төслийн объктын хэмжилтийг хийх, хэмжилтэнд үндэслэн ажлын болон 3D зураг зурах, хийцийн материал, хэмжээг тооцоолох,
Хариуцсан төслийн барилгын барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж,барилгын ажлын болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж, барилга угсралтын ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих,
Хариуцсан төслийн барилгын барилга угсралтын ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангах,
Хариуцсан ажилтай холбоотой ажлын төлөвлөгөө, тайланг гаргах, хурал уулзалтад оролцох

 

2021-06-11
Туслах ажилтан

Дэлгүүрт ирсэн бараа бүтээгдэхүүн материалыг ачиж буулгах, зөөвөрлөх
Бараа материалыг агуулахад эмх цэгцтэй хураах

2021-06-15
Өгөгдлийн баазын админ (Database Adminstrator)

Программ хангамжийн системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах
Датабаазын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах
Датабаазын ашиглалт, үйл ажиллагаа, хандалтын стандарт тогтоох 
Дата баазын архивлалц, нөөцлөлтийг хийх

2021-06-15
Хамгаалагч

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны гарах болон орох үйл явцыг хянах
Дэлгүүрийн өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны журмыг баримтлан ажиллах 

2021-06-15
Хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн барааны гарах урсгалыг хянах
Зөрчил дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах
Зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах
Бараа бүтээгдэхүүний оролт, гаралтад хяналт тавих, шаардлагатай үед тооллого хийх
Удирдлагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

 

2021-06-04
Лазерь оператор

Төхөөрөмжин дээр ирсэн зургуудыг лазерийн машины програмруу хувиргаж байршуулж зүсэх
Зүсэх материалыг байршуулах , зөөх 

2021-06-11
Сантехникийн засварчин

Барилгын сантехникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
Инженер техникийн тоног төхөөрөмжүүдийн эвдрэл, гэмтэлийг засах 

2021-06-11
Цахилгаанчин

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах,
Цахилгааны гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах 
Угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

2021-06-10
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулна.

2021-05-27
Хуулийн зөвлөх / Англи хэлтэй/

Компанийн үйл ажиллагаа болон удирдлагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах
Гадаад дотоод бизнесийн түншлэлийн хүрээнд компанийн хуулиар олгогдсон эрх ашгийг хамгаалах, итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, ажилтнуудад холбогдох хууль, дүрэм журмын талаар сургалт зохион байгуулах
Гэрээ, албан бичиг боловсруулах, хянах, бүртгэх

2021-06-10
Тооцооны нягтлан бодогч /Шинэ төгсөгч/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулна.

2021-06-10
Борлуулалт маркетингийн менежер /Номин даатгал/

Компанийн маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхжүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх
Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх

2021-06-10
Барилгын хяналтын инженер

Барилга угсралтын гүйцэтгэл гаргах,
Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах, чанарын хяналт хийх
Батлагдсан зургийн дагуу барилгын үйл явцыг хянах, талбайд хяналт тавих
АБТ-д заагдсан бусад үүргүүд

2021-05-27
Тооцооны нягтлан бодогч /Яармагт ажиллах/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 
Өртөгийн тооцоолол хийх

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулах

2021-06-10
Электроник инженер /Лифт салбар/

Захиалгын дагуу шинээр лифт болон урсдаг шатыг угсарч суурилуулах
Цахилгаан эд анги, хэсгийн гэмтлийг оношилж илрүүлэх, засварлах
Лифтний программын тохиргоог заавар зөвлөмжийн дагуу хийх 
Лифт болон урсдаг шатны холбоо дохиоллын холболт хийх 

2021-06-08
Туслах мэргэжилтэн

Бараа бүтээгдэхүүний чанар, хадгалалт, тоо хэмжээ, нэр төрөл, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах 
Стандартын дагуу барааны өрөлт хураалтыг хийх
Барааны хаягжилт, үнийн дүн зэргийг худалдан авагчидад ойлгомжтой, энгийн тод байлгах 

2021-06-08
Кассч борлуулагч

Кассын бичилт хийх 
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын тооцоог хийх 
Бэлэн мөнгөний гүйлгээг хариуцах 

2021-06-08
Борлуулалт импортын менежер / Номин Ойл салбар/

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмууд болон ОPSI-д бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2021-05-21
ХАБЭА Менежер

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах
Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх
ХАБЭА-ийн эрсдэлийн дуршил тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх.
Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

2021-06-07
Санхүүгийн менежер

Байгууллагын санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоолол хийх, ТЭЗҮ боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа хийх,
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх,
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах,
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2021-06-07
Картын ажилтан

Картын төвийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд мэдээлэх
Хэрэглэгчдийн захиалгыг хүлээн авах
Санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авж шийдвэрлүүлэх
Бусад АБТ-д заагдсан үүргийг гүйцэтгэнэ.

2021-06-07
Эдийн засагч /Мэдээлэл технологийн салбар/

Салбарын санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, тооцоо шинжилгээг хийж боловсруулах
Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2021-06-02
Эрсдэлийн менежер /Үйл ажиллагааны/

Компанийн салбар нэгжүүдийг эрсдэлийн удирдлагын бодлого, зөвлөмжөөр хангах;
Компанийн салбар нэгжүүдийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдлыг шинжлэх, сайжруулах;
Компанийн салбаруудын эрсдэлийн удирдлагын үйл явцад хяналт тавьж, хариу арга хэмжээний биелэлтийг хянах;
Компанийн хэмжээний эрсдэл тодорхойлох, удирдах явцад дэмжлэг үзүүлэх;
Салбаруудын үйл ажиллагаанд болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсч болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулж, удирдлагад танилцуулах;
Шинээр хэрэгжих болон боловсруулагдах шатандаа явж буй төслүүдэд Монгол Улсад болон олон улсад хэрэглэгдэж буй стандарт, аргачлалаар судалгаа, шинжилгээг хийн дүгнэлт гаргах, удирдлагад танилцуулах

2021-06-03
Сургагч багш

Байгууллагын ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтыг зохион байгуулах 
Байгууллагын үйл ажиллагаа, стратеги зорилготой уялдуулж сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Сургалтын хөтөлбөрүүд төлөвлөгдсөн хуваарийн дагуу хийгдэж байгаад хяналт тавих
Сургалтын шинэ хөтөлбөр, арга хэрэгсүүдийг нэвтрүүлэх

2021-05-24
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /сүлжээ дэлгүүрт/

1.Чанартай бүтээгдэхүүн борлуулж хурдан шуурхай соёлтойгоор харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлэх, харилцагчийн хэрэгцээг хангах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэн урт хугацаанд тогтвортой, өрсөлдөх чадвартай, үр ашигтай ажиллуулах
2.Хариуцсан суваг, бүсийн худалдааны цэгүүдэд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсоноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх
3.Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авсанаас хойш  харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэлх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах
4.Харилцагчийн төлөвлөгөө боловсруулах,  бараа болон харилцагчийн судалгаа

2021-05-27
IT Төслийн менежер /Номин Юнион/

Төслийн цар хүрээг тодорхойлж, судалгаа хийх, ажлын ерөнхий төлөвлөгөөг гаргах
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Төслийн явцад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах, баталгаажуулах
Төслийн үр ашгийн тооцоолол, түүний үр дүнг тодорхойлж дүгнэлт хийх
Зах зээл дээрх ижил төстэй төслүүдийн харьцуулсан судалгаа хийх, танилцуулах

2021-05-27
Андеррайтер

Эрсдлийн дата бааз үүсгэх, түүнийг удирдах
Эрсдэлд суурилсан хураамж тооцоолол хийх
Даатгуулагчийн эрсдлийг үнэлж, хураамжийн түвшинд ямар нөхцөлтэйгээр даатгах, эс даатгах талаар шийдвэр гаргах,
Даатгалын өргөдөл, хүсэлтэд хяналт тавих

2021-05-27
Хүлээн авагч эрэгтэй /Номин Моторс салбарт/

Харилцагч үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад зөв боловсон соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх,
Засвар үйлчэлгээний мэдээллийн талаар үйлчлүүлэгчид зөвөлгөө өгөх
Машины эд анги, сэлбэгийн талаар мэдээлэл өгөх 

2021-05-27
Актуарч

Компанийн төлбөрийн чадварын түвшин, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах
Даатгалын хураамж, бүтээгдэхүүний тооцоолол хийх
Актуарын стандартыг хэрэгжүүлэх, актуарын шинжилгээ хийх
АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд

2021-05-24
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ /сүлжээ дэлгүүрт/

1.Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулан, чанартай бүтээгдэхүүнээр хурдан шуурхай, соёлтой үйлчилгээ үзүүлэн дэлгүүрийн ашигт ажиллагааны түвшинг дээшлүүлэх
2.Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
3.Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх.

2021-05-24
Эрсдэлийн менежер /Үйл ажиллагааны/

Компанийн салбар нэгжүүдийг эрсдэлийн удирдлагын бодлого, зөвлөмжөөр хангах;
Компанийн салбар нэгжүүдийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдлыг шинжлэх, сайжруулах;
Компанийн салбаруудын эрсдэлийн удирдлагын үйл явцад хяналт тавьж, хариу арга хэмжээний биелэлтийг хянах;
Компанийн хэмжээний эрсдэл тодорхойлох, удирдах явцад дэмжлэг үзүүлэх;
Салбаруудын үйл ажиллагаанд болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсч болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулж, удирдлагад танилцуулах;
Шинээр хэрэгжих болон боловсруулагдах шатандаа явж буй төслүүдэд Монгол Улсад болон олон улсад хэрэглэгдэж буй стандарт, аргачлалаар судалгаа, шинжилгээг хийн дүгнэлт гаргах, удирдлагад танилцуулах

2021-05-24
Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын Агент /Шинэ салбар/

Дотоодын болон Олон улсын үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын зах зээл дээр ажиллах, зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх, 
Гэрээ хэлцэл хийх, талуудын харилцааг зохицуулах 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, харилцагчийг үнэн зөв мэдээллээр хангах,
Зарагдаж буй үл хөдлөх хөрөнгийн маркетинг, зар сурталчилгааг оновчтой хийж гүйцэтгэх, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, түрээсийн үйл ажиллагааг харилцагчид эрсдэлгүй явуулах,
Борлуулсан үл хөдлөх хөрөнгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангаж худалдан авагч, түрээслэгч нарт борлуулалтын дараах үйлчилгээг бүрэн үзүүлэх

2021-05-24
Борлуулалт маркетингийн менежер /Бизнес хариуцсан/

Компанийн маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхжүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх
Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх

2021-05-21
Захиалга бэлтгэгч /E-Commerce/

- Захиалгын хуудасны дагуу хэрэглэгчийн барааг бэлтгэх 

2021-05-21
Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх, программ гарсан алдааг засах, сайжруулах
Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай)
Програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

Ажлын байрны зарууд

  1. Агуулахын нярав /эрэгтэй/6 сарын 18. 17:25
  2. Борлуулалт импортын мэргэжилтэн6 сарын 18. 17:16
  3. Агуулахын нярав /5 ШАРД/6 сарын 16. 10:48
  4. Борлуулалт импортын мэргэжилтэн6 сарын 16. 12:30
  5. Landscape Architecture6 сарын 16. 15:54

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.