Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Нэткапитал санхүүгийн корпораци

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн ажилтан (Их монгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Дижитал салбарт зээлийн эдийн засагч / Тэнгис /

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, - Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх - Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх - Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

Дата аналист /CRM analysis/

Зээл болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой дата шинжилгээ хийх, тайлан гаргах; Бизнес анализ хийж удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээллээр хангах; Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг боловсруулах; Байгууллагын гадаад, дотоод өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх; загвар, dashboard, тайлан мэдээ боловсруулах; Салбарын тайлан төлөвлөгөө, мэдээг сар бүр цаг тухайд нь авч, хянаж нэгтгэн дүгнэлт гаргах, удирдлагад тайлагнах; Зээлийн процессыг байнга сайжруулах, гарч буй системийн алдаа дутагдлын талаар судалж, сайжруулах санал гаргах, Бусад шаардлагатай чиг үүргүүд.

Дижитал салбарын удирдлагын менежер

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetPay аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, - Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх - Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх - Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

Зээлийн ажилтан (Парк-од салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

Шинээр харилцагч байгууллага татах, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх; Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх, танилцуулах; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар өрсөлдөгч байгууллагын судалгаа хийх, хэрэгцээг тодорхойлох;

Дижитал салбарын зээлийн ажилтан (Сити товер)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан салбар)

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;-Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;-Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;-Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;-Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан / Эрдэнэт салбар /

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;-Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;-Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;-Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;-Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллахБоловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш Мэргэжил: Банк, Санхүү, Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаар төгссөн бол давуу тал болно. Туршлага: Банк санхүү, бизнесийн байгууллагад зээл болон борлуулалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Зээлийн ажилтан (Гранд плаза салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Байгууллага хариуцсан менежер (Чингис салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Дижитал салбарт зээлийн эдийн засагч / Тэнгис /

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, - Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх - Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх - Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

Мэдээллийн ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж, стандартын дагуу харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх; Холбогдсон харилцагчийн лавлагаа, гомдол,санал хүсэлт, сонирхсон болон хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, маркетингийн  идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хийгдсэн аян, урамшуулалт хөтөлбөрийн бүртгэлийг программд цаг тухай бүрт үнэн зөв алдаагүй бүртгэх; Харилцагчийн үйлчилгээний газартай холбоотой үзүүлэлтийг хянаж,  үр дүнг сайжруулах; Орж ирсэн гомдлыг бүртгэж, мэдэгдэх; Шаардлагатай тохиолдолд гомдол, санал, хүсэлтэд хамааралтай газар, нэгжрүү холбогдох; Хувийн KPI – аа хэмжиж хянах;  

Санхүүгийн шинжээч

Групп-н санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах Шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр тогтмол хангах Санхүүгийн тайлан мэдээг сайжруулах, автоматжуулах Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэхтэй холбоотой үр ашгийн тооцоолол хийх Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх гэх мэт АБТ-д заагдсан чиг үүргүүд

Зээлийн ажилтан / Хэнтий салбар/

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; -Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; -Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; -Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; -Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш Мэргэжил: Банк, Санхүү, Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаар төгссөн бол давуу тал болно. Туршлага: Банк санхүү, бизнесийн байгууллагад зээл болон борлуулалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Зээлийн ажилтан / Сүхбаатар аймаг салбар/

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; -Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; -Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; -Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; -Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш Мэргэжил: Банк, Санхүү, Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаар төгссөн бол давуу тал болно. Туршлага: Банк санхүү, бизнесийн байгууллагад зээл болон борлуулалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Зээлийн менежер /Зээл шийдвэрлэх/

Үндсэн чиг үүрэг Салбараас ирсэн зээлийн хүсэлтийг тогтоосон эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх: Зээл судлах зөвшөөрөл өгөх; Шинэ, нэмэлт зээл олгох шийдвэр гаргах; Олгосон зээлд нөхцөл, бүтэц өөрчлөлт хийх; Барьцаа хөрөнгө солих, чөлөөлөх шийдвэр гаргах; Тогтоосон эрхийн хүрээнд барьцааны хөрөнгийн үнэлгээ хийх; Зээлийн процесст мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу оролцох: Зээлийн багцын чанарын тоон зорилтыг хангах; Зээлтэй холбоотой баримт бичиг боловсруулах, систем тестлэхэд оролцох; Зохицуулагч байгууллага, гадаад, дотоод аудитын хүрээнд өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангах; Ажлын байрны зорилго Эрхийн хүрээнд салбар, нэгжүүдээс ирсэн зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх; Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хангахад Зээлийн газрын хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

Эрсдэлийн менежер

Хууль, дүрэм, компанийн дотоод хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хүрээнд бодлого, журам, аргачлалыг боловсруулах; Газар, нэгжүүдэд сургалт, зааварчилгаа өгөх; Эрсдэлийг үнэлэх, хариу арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжилтийг эрсдэлийн төрлүүдээр хянах; Үүсч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох, үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, шийдвэрлэх; Ажлын байрны бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах.  

Зээлийн ажилтан - (Сансар салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан - (Яармаг салбар)

Зээлийн эрсдэлийн чиг үүргээр ажиллах; Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Дотоод аудитор

Нэгж аудитыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах Компанид мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмуудыг хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хараат бус, бодит хяналт тавих; Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацаа, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах Томилогдсон аудитын эрсдэл ба хяналтын матрицыг боловсруулах Аудитлагдаж буй газар, салбар, нэгжийн удирдлагатай харилцах ба хийгдэх ажлуудыг хооронд нь уялдуулж, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах Холбогдох хууль тогтоомж, салбарын стандарт, бодлого, журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дутагдлыг илрүүлэх, залилангийн улаан туг болон  зөрчил, шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг илрүүлэх замаар шалгах Аудитын тайланг монгол хэл дээр товч, тодорхой, зөв, тууштай, бүтээлч, уялдаатай, бүрэн гүйцэд, цаг тухайд нь боловсруулах

Зээлийн мэргэжилтэн

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Дижитал болон Уламжлалт зээлийн бүтээгдэхүүн хариуцсан аль нэг чиг үүргээр ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.