Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Naran Mandal Enterprises LLC

Манай хамт олон
Наран мандал
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Маркшейдер

Орд газрын хайгуулын ажлаас эхлээд уурхай байгуулах, ашиглах, түүнийг хааж уулын ажил явагдсан орон зайг нөхөн сэргээх хүртэлх үйл ажиллагааны хэмжилт тооцоо, график хангамжийг бэлтгэх, нөөц ашиглалт, газрын хэвлийн ашигт малтмалыг иж бүрэн, бүрэн гүйцэд олборлох үйл ажиллагааг удирдах, уулын ажлын горимын биелэлтэд хяналт тавих ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  Газрын гадарга дээрх болон далд уурхайд хийгдэх төрөл бүрийн маркшейдерийн ажлын хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах маркшейдрийн зураглал хийх.  Далд уурхайн малталт нэвтрэлтэд чиглэл өгөх, маркшейдрийн график зураг бэлтгэх, гаргах уулын болон маркшейдрийн ажлын төлөвлөгөө гаргах тэдгээрийн бүх төрлийн холбоо, чиглэл, уурхайн нээлт зэргийг онолын түвшинд гүйцэтгэх.  Уурхайн сар бүрийн ахилт, олборлосон хүдрийн хэмжээ, хөрс хуулалтын хэмжээг тодорхойлох, уурхайн талбайд хийгдэх тэсэлгээний хамрах хүрээг гаргах, тооцоолох, тэсэлгээний цооногуудын байрлалыг тогтоох.   Тэсрэх бодисын зарцуулалт, тэсрэх бодисын хэмжээ, хувийн зарцуулалт зэргийг тэсэлгээ хийх цооногтой харьцуулан тодорхойлох, тэсэлгээний дараах хөрс, хүдрийн блокийн хэмжээг гаргах. 

Засварын туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн гагнуурын ажилд туслах Багаж, тоног төхөөрөмжийн урсгал засвар хийх' Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн дүрэм журмыг чанд мөрдөж ажиллана. Зааврыг дагаж, шаардлагатай бол бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

Далд уурхайн бэхэлгээчин

Бэхэлгээнд хэрэглэгдэх шаардлагатай бэхэлгээний мод, банз, элс, цемент, бусад материалыг далд уурхайн зориулалтын тэргэнцэрт ачиж, буулгах, зөөвөрлөх; Бэхэлгээ хийх малталтын аюулгүй байдлыг хангах Ээлжийн ахлагчаас авсан ажлын наряд, даалгаврын дагуу ажил үүргээ зохих ёсоор хийж гүйцэтгэх; Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдөх,

Баяжуулах үйлдвэрийн оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн процессын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх; Тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах; Өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрийн гарцын төлөвлөгөөг биелүүлэх, сайжруулан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.  

Баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн гадаа талбайд ажиллана.  Бункерын хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг хангах; Бутлуур болон шигшүүрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах; Конвейер тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллах; Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах.

Хүнд машин, механизмын оператор /гадаргын/

Уулын хүдэр зөөж тээвэрлэх мөн удирдлагаас өгсөн даалгаварын дагуу холбогдох бичиг баримт, бараа материалыг тээвэрлэж хүргэх, хүлээн авч уурхайн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино. 

Дугуйт ачигчийн оператор (Ковш)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Туслах нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан мэдээг холбогдох стандарт, хууль журмын хүрээнд үнэн зөв бүртгэх, тайлан, мэдээг боловсруулахад туслах; Компанийн үйл ажиллагааны зардлыг бүртгэх; Авлага өглөгийн бүртгэл хөтөлж, тооцоо нийлэх; Тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргаж тайлагнах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах Хөрөнгийн бүртгэлийн код үүсгэх; Мөнгөн гүйлгээг бүртгэх; Банкны ханшийн мэдээллийг өдөр бүр шинэчлэх; Санхүүгийн баримт бүрдүүлэх, архивлах зэрэг болно. 

Уурхайн орчуулагч /Англи хэл/

Компанийн удирдлага, хэлтсийн ахлах менежерууд болон бусад ажилтнуудаас ирүүлсэн аман болон бичгийн орчуулгыг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэж, тогтоосон хугацаанд хүлээлгэн өгөх; Шаардлагатай тохиолдолд нэр томьёоны болон мэргэжлийн тайлбар толь, толь бичиг зэргийг ашиглан орчуулгын ажлыг утга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийн алдаагүй, үнэн зөв, нягт намбай хийж гүйцэтгэх; Орчуулгын ажлыг гүйцэтгэхдээ интернэт сүлжээ ашиглан шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийх, холбогдох мэдээ мэдээлийг олж цуглуулах, тухайн салбарын үг хэллэгийг түлхүү ашиглахыг зорьж ажиллах; Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн компанийн нууцад хамаарах аливаа мэдээллийг чанд хадгалах; Бусдын орчуулсан материал, бичиг баримтын агуулга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийг хянах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, засварлах, улам сайжруулах; Хурал уулзалтын үед аман орчуулга хийхдээ ярилцагчийн яриаг тасалж орчуулах, хэлэх гэж буй санааг дохио зангаагаар тайлбарлах зэрэг ярианы агуулгыг бүрэн хадгалж орчуулах; Ажлын гүйцэтгэлийн өдөр тутмын тайланг шууд удирдах албан тушаалтанд тухай бүр илгээж, дүгнүүлэх.

Хүний нөөцийн ажилтан

Компанийн гаднах нөөцөд тулгуурлан нээлттэй ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан, тохирох ажилтныг хайж, сонгон шалгаруулах, ажлын ярилцлага хийх, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор шинээр хүний нөөц бүрдүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлого, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх Сонгон шалгаруулалттай холбогдолтой хөдөлмөрийн харилцааг хариуцах Бусад хүний нөөцийн функц дээр ажиллах

Уурхайчин /нэвтрэгч/ 14/14

Далд уурхайн үндсэн болон бэлтгэл малталтыг олборлолтын блокт хэрэглэгдэх хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус тоног төхөөрөмж, гар багажийг ашиглан Ээлжийн ахлагчаас өгөгдсөн ажлын наряд, даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллах.

Хамгаалалт хариуцсан менежер

Уурхайн лицензийн талбайд ажиллаж буй бүх ажилтан, лицензийн талбайн орчны хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангах, харуул хамгаалалтын ажил гүйцэтгэгчдэд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх, харуул хамгаалалтын аюулгүй байдлын тухай холбогдох хууль, дүрэм, тогтоомж, стандарт, шаардлагад нийцсэн дүрэм журмын боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.  

Цахилгаанчин

Далд уурхайн цахилгааны нөхцөлийг хангаж ажиллах, жижиг хөдөлгөөнт цахилгаан тоног төхөөрөмж, генератор, дэд станц зэрэг төрөл бүрийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгааны угсралт хийх, хянах, засварлах ажлыг гүйцэтгэж, уурхайн цахилгааны үүсгэврийг тасралтгүй, хэвийн ажиллуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Байгууллагын дотоод харилцааны зөвлөх

Компанийн зорилго, төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд компанийн дотоод үйл ажиллагаа болон ажилтны харилцааны талаар компанийн бодлого журамд нийцүүлэн өргөн хүрээг хамарсан, нарийн төвөгтэй орчинд зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагааны хэлтэст хамаарах асуудлыг удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулах Компанийн дотоод арга хэмжээг удирдан зохион байгуулж, хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн гүйцэтгэл чанарын өндөр түвшинд хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих. Контентын урт хугацааны стратеги боловсруулж, онлайн болон оффлайн арга хэрэгслийг ашиглан компанийн Сошиал портал, бусад платформуудад тавигдах контентыг тасралтгүй боловсруулах. Компанийн дотоод ажилчдын ур чадвар, хандлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх сургалт, хөтөлбөрийг тогтмол зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх Шаардлагтай хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчтэй ажил мэргэжлийн харилцаа тогтоож, үр дүнтэй хамтран ажиллах

Далд уурхайн ХАБ-ын ахлах ажилтан

Далд уурхайн ХАБЭА-н ажилтны өдөр тутмын ажил үүргээ гүйцэтгэх ажлын даалгавар, тухайн хийх ажилтай холбоотой аюулгүй ажиллагаатай холбоотой заавар, зааварчилга авч танилцаж, гарын үсгээр баталгаажуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих  Далд уурхайн агаарын найрлагыг тэсэлгээний ажил хийгдсэний дараа тухай бүрт багаж ашиглан шалгаж, зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл агааржуулсан эсэхийг хянах   Аюул осолд хүргэж болзошгүй зүйлийг урьдчилан харах, тэр даруй засаж залруулах, удирдлагад мэдээлэх  Тээврийн хэрэгсэл жолоодох, түүгээр зорчих үедээ Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм, төслийн бүсийн орчинд мөрдөх замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд мөрдөж, осол аваараас сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдлийн үнэлгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  гаргах, гүйцэтгэлийг шалгаж баталгаажуулахад оролцох  Онцгой байдлын багийн хүний амь аврах, гал унтраах, аврах ажиллагаа явуулах, анхны тусламж үзүүлэх үйл ажиллагаанд нэн даруй хамтран ажиллах түүнд дэмжлэг үзүүлэх  Ажиллагсдад батлагдсан хуваарийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, оролцох:  Хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах төсөл, хөтөлбөрийг мэргэжлийн алба хэлтэс, ажилтнаар боловсруулахад дэмжиж оролцох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;  Ослын үед осолдогчид яаралтай эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжийг яаралтай бүрдүүлнэ. Мөн ослын судалгааны анхан шатны материалын бүрдүүлэлт хийх, ажилтнуудаас тайлбар мэдүүлэг авах

Лабораторийн туслах ажилтан /эрэгтэй/

Лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс лабораторийн химичид туслах; Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах; Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах; Шаардлагатай үед бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хэлтэс, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах.

Генераторын инженер

Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдах цахилгаан үүсгүүрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах; Генератор болон бусад төрлийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгаан угсралтыг хийх, хянах, засварлах; Дизель генераторуудын засвар үйлчилгээнд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн захиалга хийх; Засварын ажил эхлүүлэхээс өмнө анхааруулах самбар, дуут дохио, гэрлэн дохио зэргийг журмын дагуу өгөх, бусдад ил харагдахуйцаар байршуулж, өөрийн болон бусад ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангаж, ажиллах; 

Далд уурхайн ачигчийн оператор (LHD)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Металлурги инженер

Үйлдвэрийн металлурги тооцоо гаргах болон лабораторийн зөв үйл ажиллагааг хангах  Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах  Химич нарын өдөр тутмын дараах үйл ажиллагаанд зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих.

Далд уурхайн механик

- Далд уурхайн хэлтсийн техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмуудын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг технологийн дагуу хийж, бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, төлөвлөгөө гаргах, засвар үйлчилгээг чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх -Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  техник, тоног төхөөрөмж,  машин механизмуудыг ажилд бэлэн байлгах, эвдрэлтэй техникүүдийг хүлээн авч засвар үйлчилгээг хийх, түүний хадгалалт, хамгаалалт, шилжилт хөдөлгөөн, засвар үйлчилгээ болон  хэлтэс, нэгжүүдэд хүлээлгэн өгөх, авах ажлыг дотоод журамд зааснаар  хийж гүйцэтгэх  Хэлтсийн хариуцан гүйцэтгэж буй өдөр тутмын засварын ажил, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус техникийн засвар үйлчилгээ, угсралтын ажлуудыг хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн процессын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх; Тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах; Өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрийн гарцын төлөвлөгөөг биелүүлэх, сайжруулан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.  

Геотехникийн инженер

Далд уурхайн үйл ажиллагаанд геотехникийн үзлэг, шалгалт тогтмол хийх Ашиглалт бүрд Чулуулгын Хяналт Менежментийн Төлөвлөгөө гаргах, хөтлөх болон хянах Чулуулгын хяналтын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, хангах Ил болон далд уурхайн орц/ гарцын тогтвортой байдалд хяналт тавих, зохицуулах Хууль тогтоомжид заасан геотехникийн шаардлагад нийцүүлэн хүдрийг оновчтой олборлохын тулд бусад ажилчидтай нягт харилцах, тэдгээрийг геотехникийн мэдлэг мэдээллээр хангах Оператор болон бусад ажилчидыг чулуулгын тухай мэдлэг ойлголт өгөх сургалтад хамруулж байх Техникийн болон ашиглалтын албаны ажилчидтай ажлын бат бөх харилцаа тогтоох Залуу туслах инженерүүдийг цаашид карьераа хөгжүүлэхэд нь туслан сургах,удирдан чиглүүлэх, зөвлөх Шаардлагатай тохиолдолд өөр үүрэг даалгавар гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.