Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Naran Mandal Enterprises LLC

Манай хамт олон
Наран мандал
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хүнд машин, механизмын оператор /гадаргын/

Уулын хүдэр зөөж тээвэрлэх мөн удирдлагаас өгсөн даалгаварын дагуу холбогдох бичиг баримт, бараа материалыг тээвэрлэж хүргэх, хүлээн авч уурхайн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино. 

Баяжуулах үйлдвэрийн механик инженер

Уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжүүдийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, засвар үйлчилгээ, угсралт суурилуулалтыг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Тэсэлгээний ахлах

Тэсэлгээний ахлах нь тэсэлгээний бүх үйл ажиллагаанд зөвлөх, ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Тэсэлгээчин

Тэсэлгээчин нь зааврын дагуу чулуулаг эсвэл хүдрийг задлах, хуваахын тулд тэсэлгээний нүхийг тэсрэх бодисоор дүүргэх, тэдгээрийг тэслэх үүрэгтэй. Мөн тэсрэх бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, гаргах, цэнэглэх үүрэгтэй.

Цахилгаанчин

Далд уурхай, баяжуулах үйлдвэр, барилга, объектын цахилгааны нөхцөлийг хангаж ажиллах, жижиг хөдөлгөөнт цахилгаан тоног төхөөрөмж, генератор, дэд станц зэрэг төрөл бүрийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгааны угсралт хийх, хянах, засварлах ажлыг гүйцэтгэж, уурхайн цахилгааны үүсгэврийг тасралтгүй, хэвийн ажиллуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Далд уурхайн дамп оператор /эрэгтэй/

Ажиллаж буюу техник тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу ашиглаж, далд уурхайн дампаар уурхайгаас газрын гадарга руу хүдэр болон хоосон чулуулаг тээвэрлэлт хийх; Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, журам, зааварчилгаа болон замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд мөрдөн ажиллах; Ээлжийн ахлагч, инженер болон удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг чанд биелүүлэх, биелэлт гүйцэтгэлийг тайлагнах.

Уурхайчин

Далд уурхайн үндсэн болон олборлолтын блокийн /Хэвтээ болон босоо малталт/ малталтуудын нэвтрэлт мөн цэвэрлэгээний ажил, бусад туслах ажилбаруудыг ээлжийн инженерээс өгсөн ажлын нарядын дагуу тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг ашиглан ажлын даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Туршлагатай уурхайчин, нэвтрэгч

Бэхэлгээний төлөвлөгөөг уншиж ойлгодог байх, ажлын даалгаврыг зүй ёсоор гүйцэтгэх чадвартай Усны болон даралтат агаарын хоолой суурилуулах, буцаан авах, сунгах ур чадвартай  Торон бэхэлгээ суурилуулах чадвартай  Механик болон кабел боолт суурилуулах чадвартай Локомотив болон ачааны машин жолоодох чадвартай Мак буюу ачилтын машиныг аюулгүй, үр бүтээлтэй ажиллуулах эрхтэй машиныг аюулгүй, үр бүтээлтэй ажиллуулах эрхтэй   Өргүүрийг ажиллуулах эрхтэй  Бэхэлгээний бүх ажлыг хийж гүйцэтгэх чадвартай

Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн гэрээт ажилтан

Компанийн гаднах нөөцөд тулгуурлан нээлттэй ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан, тохирох ажилтныг хайж, сонгон шалгаруулах, ажлын ярилцлага хийх, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор шинээр хүний нөөц бүрдүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлого, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх

Дугуйт ачигчийн оператор (Ковш)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Тэсэлгээний нярав

Бараа материалын нөөц, гүйлгээний бүртгэл хийх, тэсэрч дэлбэрэх материалыг хүлээж авах, хадгалах, ашиглах, эзэмших, шилжүүлэх, захиран зарцуулах болон тэдгээрийг хадгалах барилга байгууламж, ойр орчмын талбайг зохих ёсоор арчилж хариуцна.

Тэсэлгээний туслах ажилтан

Газар шороо, чулуулгийг задалж, суллахад ашигласан тэсрэх бодисыг байрлуулж, дэлбэлэхэд Тэсэлгээчинд туслах үүрэгтэй ба дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ:   Тэсэрч дэлбэрэх бодис бүхий уут, сум эсвэл нунтаг зэргийг тэсэлгээний талбай руу зөөж, зааврын дагуу өмнө нь өрөмдсөн нүхэнд тэсрэх төхөөрөмжүүдийг байрлуулах Хүрз эсвэл лоом ашиглан тэсэлгээний хүчийг хязгаарлах, нэмэгдүүлэхийн тулд цэнэгийг байрлуулсны дараа шороог нүхэнд хийх эсвэл өрөмдсөн хэсгүүдийг өөрчлөх Тэсрэх утсыг тэсэлгээний тагтай, хар тугалганы утсыг галлах төхөөрөмжтэй холбоно, эсвэл гал хамгаалагчийг цэнэгтэй холбох Тэсэлгээчний дохиогоор цэнэгийг асааж, галлах Тэсрэх бодистой харьцах тусгай зөвшөөрөлд дурдагдсан бусад үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Лабораторын туслах ажилтан /эрэгтэй/

Лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс лабораторийн химичид туслах; Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах; Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах; Шаардлагатай үед бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хэлтэс, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах.

Уурхайчин /нэвтрэгч/

Далд уурхайн үндсэн болон бэлтгэл малталтыг олборлолтын блокт хэрэглэгдэх хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус тоног төхөөрөмж, гар багажийг ашиглан Ээлжийн ахлагчаас өгөгдсөн ажлын наряд, даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллах.

График дизайнер

Зураг, дүрс, бичлэгийн эвлүүлэг хийх Контент боловсруулах сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийх; Байгууллагын ном товхимол, каталог, тараах материалын эх бэлтгэх; Компанийн албан ёсны цахим хаягуудын контент боловсруулах; Бичлэгт хадмал нэмэх, дүрс хасах нэмэх, арын дэвсгэр ая өгөх; Аливаа шаардлагатай дизайн хөгжүүлэлтийг бие дааж болон багаар хамтрах; Компанийн ПР болон сурталчилгааны контентуудад шаардлагатай дүрс бичлэг хийх; Олон нийттэй харилцах хэлтсээс зохион явуулж буй аливаа арга хэмжээг зохион байгуулах; Арга хэмжээний талаарх мэдээллийг баримтжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх. График эвлүүлэгч нь дээрхээр үл хязгаарлагдан Компанийн бизнесийн хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн гарч болох цаг үеийн шинж чанартай үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллана.

Далд уурхайн өрмийн машины оператор

Далд уурхайн мөргөцөгийн өрөмдлөг болон хүдрийн блокийн өрөмдлөгийн машины хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах, хариуцах;  Мөн бэхэлгээний төрлөөс хамаарч бэхэлгээ хийх, налуу болон мөрөгцөгт мод материал тээвэрлэх, хэмжээсийн дагуу бэлдцийг бэлдэж өгөх;  Өөрийн гүйцэтгэсэн ажлын талаар тэмдэглэл хөтлөх, гүйцэтгэсэн ажлаа Ээлжийн ахлагч, шаардлагатай бол бусад удирдлагад тайлагнах, зөвлөгөө, туслалцаа авах;  Блокийн олборлолтын ажлын тавцан засах, тавцангууд хооронд шат тавих, ажилчид унахаас сэргийлсэн барьж зорчих олсыг бат бөх бэхэлж дээрээс доош унжуулж тавих,  Ээлжийн инженерийн ажлын даалгаврын дагуу далд уурхайд тоног төхөөрөмж оруулах, гаргах;  Ээлжийн ахлагч болон удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь, чанартай, бүрэн биелүүлэх;  Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтанд тогтмол хамрагдах, ажил үүргээ аюул, осолгүй гүйцэтгэх дадлыг эзэмших, ажлын үе шат бүрт анхааралтай, хариуцлагатай хандаж, өөрийгөө болон бусдыг аюул, осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх; 

Гадаргын ХАБ-ын ажилтан

Ажлын байран дахь үйлдвэрийн  осолд гэмтлээс урьдчилан сэргийлж, уурхайн дарга, ЭМААБО-ны менежерийн баталсан чулуулгын хяналтын удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, чулуулагын нуралт, бэхэлгээтэй холбоотой далд уурхайн үйл ажиллагаа, хүн хүч болон машин механизмд үүсч болох аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, заавар зөвлөлгөө өгөх, ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй, таатай орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх. Ажилтнуудыг үйлдвэрлэлийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж, далд уурхайн чулуулагын хяналтын удирдлагын төлөвлөгөө /ЧХУТ/-ний дагуу хийгдсэн бэхэлгээ, бэхэлгээг хийх явцад үзлэг шалгалтыг хийж хяналт тавих, шаардлагатай дүрэм журам боловсруулахад санал оруулах.  Хариуцсан хэсгийн ажилтнуудад ЧХУТ-ны дагуу хийгдэх бэхэлгээ, геотехникийн мэдээллийг сургалтын багтай хамтран  төлөвлөгөөт сургалт болон, төлөвлөгөөт сургалтын материал бэлтгэх, ажилтнуудыг хамруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж оролцох  ЧХУТ-гөөр батлагдсан албан тушаалтнууд хариуцсан үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулж байгаад хяналт тавина.   Ослын үед осолдогчид яаралтай эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжийг яаралтай бүрдүүлнэ. Мөн ослын судалгааны анхан шатны материалын бүрдүүлэлт хийх, дүгнэлт гаргахад туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах

Далд Уурхайн ХАБ-н ажилтан

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл эрүүл ахуйн шаардлага нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам стандарт, шаардлагад нийцэж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх; Компанийн ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой болон аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийг багасгах; Ажлын байрны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлын явцтай танилцах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж эрсдэлийн үнэлгээ хийх; Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр явагдах сургалт зохион байгуулах, ажилчдыг сургалтанд хамруулах;  Эрүүл, аюулгүй ажлын байрны соёлыг бий болгоход туслах; Уурхайн аюулгүй ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийх, аливаа гарч болзошгүй осол аваарыг шалгах, арилгах, шалтгааныг тодорхойлох, дахин гаргахгүй байх арга хэмжээг авах; Галаас урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авч, галын хор зэргийг тогтмол шалгаж, тэмдэглэгээ хийх; Уурхайн орчмын аюулгүй ажиллагааг хангасан тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах, хяналт тавих; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.

LEGAL ADVISOR

Be responsible for all legal and company secretarial affairs; Provide legal advice for exploration, JVs, the environment, corporate social responsibility, business development, health and safety, human resources, procurement, marketing and project operations to the management; Ensure that the company complies with all laws and regulatory practices currently in force; Provide opinions, interpretations, and recommendations from a legal and political perspective to the management; Negotiate and manage litigations and disputes arising from contracts as assigned; Provide timely, accurate, independent and commercially focused legal advice, while avoiding potential problem areas and resolving issues in the company’s best interests; Provide development training to staff to educate them on their legal responsibilities; Provide legal opinions on the various situations, with particular focus on handling government affairs; Represent the company and its subsidiaries at administrative and civil courts; Draft vendor contracts and contractor agreements; Negotiate, write, execute and enforce agreements and contracts; Offer counseling on a variety of legal issues; Advise executives on contract status, legal risks and business terms of various negotiations; Explain legal language; Ensure legal objectives are met; Study unique legal issues impacting the organization by identifying applicable statutes, judicial decisions, and codes; Keep abreast of legislative changes that may affect the company and its affiliates; Perform pre-litigation work to minimize risks and maximize legal rights; Review advertising and marketing materials to ensure compliance with legal requirements; Develop solutions to complex legal questions; Address political issues; Provide training to the company and its affiliates on substantive legal topics, and Other duties as assigned by his/her supervisor.

Химич /эрэгтэй/

Шинжилгээний дээжүүдийг бэлтгэх Үйлдвэрийн технологийн дээж шинжлэх; Уурхайгаас өгсөн дээжийг шинжлэх; Үйлдвэрт хэрэглэдэг уусмалуудыг хэрэгцээт харьцаагаар найруулах; Тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн жигд ажиллагааг хангах, шаардлагатай үед засвар үйлчилгээг хийх; Химийн бодисын агуулахад хяналт тавих; Химийн бодисын бүртгэл тооцоог хийж, тайлагнах; Ажлын байрны эмх цэгцийг хангаж ажиллах; Шаардлагатай тохиолдолд удирдах албан тушаалтны өгсөн үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэх;

Далд уурхайн ачигчийн оператор (LHD)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Төслийн Геологич

Компанийн эзэмшилд байгаа ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хийгдэх геологи хайгуулын ажлыг гардан гүйцэтгэх, тэдгээртэй холбоотой төлөвлөгөө, тайлан, бичиг баримтыг боловсруулах, компанийн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулахад геологийн бүх талын ажлыг гүйцэтгэх, Ахлах геологичийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь эргэн тайлагнах, үндсэн ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, багийн төлөвлөгөөг хангаж ажиллах,Бусад

Эмч /уурхайд/

Далд уурхай, баяжуулах үйлдвэр болон кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, ажилтнуудад эмнэлгийн байгууллагаас эмчилгээ хийх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд компанийг төлөөлөн оролцож, удирдлагуудыг мэдээллээр хангахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Баяжуулах үйлдвэрийн оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн процессын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх; Тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах; Өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрийн гарцын төлөвлөгөөг биелүүлэх, сайжруулан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.  

Геологичийн туслах /уурхайд/

Компанийн эзэмшлийн хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий уурхайн талбайд явуулах геологи, хайгуулын ажлын урт болон богино хугацааны төлөвлөлт, стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, гүйцэтгэх;  Геологи, хайгуулын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэвийн тасралтгүй явуулж, геологийн багийг мэргэжлийн мэдээлэл, зөв зохистой дээжлэлтийн үр дүнгээр хангах;  Уурхайн дарга, ахлах геологич болон геологийн инженерээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг чанд биелүүлэх, биелэлт гүйцэтгэлийг тайлагнах;  Бусад үйл ажиллагаа; 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.