Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монос Групп

МОНОС ГРУПП ХХК
 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
ДИЗАЙНЕР /И-монос ХХК/

Байгууллагын төлөвлөгөөт ажлын график рекламыг чанартай хийх Маркетинг идэвхжүүлэлтийн материалын хэвлэл болон дүрсний эх бэлтгэлийг хийх Сошиал мэдээллийн сувгийн видео, постер, баннер сурталчилгааны эх бэлтгэлүүд хийж гүйцэтгэх Ажлын байранд заасан бусад чиг үүргүүд

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /И-Монос/

Компанийн маркетингийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Онлайн борлуулалтын хөтөлбөр, санал санаачилга гаргаж хэрэгжүүлэх Сошиал медиа хариуцах

ЭМ ЗҮЙЧ /ЖОР БАРИГЧ /И-Монос/

Дотоодоос болон импортоор ирсэн эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, бараа материалыг холбогдох журмын дагуу хадгалах, захиалах, нөхөн дүүргэлт цаг алдалгүй хийх Эмийн сангийн нөөцийн тасалдал үүсгэхгүй байх Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

1. Компанийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны маягтыг үнэн зөв хөтлөх Нийт салбар эмийн сангуудын түрээсийн тооцоо, тайлан гаргах  Сар бүрийн болон хагас, бүтэн жилийн тооллогын ажлыг удирдан зохион байгуулах Хөрөнгийн байршил, үр ашгийн тооцоог хянаж, зөв зохистой байршуулах талаар санал зөвлөгөө өгөх 2. Өөрийн ажлын хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах 3. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн төсөв боловсруулах, хянаж батлуулах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих Сарын гүйцэтгэлийн мэдээллүүдийг хугацаанд нь чанартай, үнэн зөв нэгтгэж тайлагнах. Мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, хяналт тавих Төслийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцож, санал өгөх Удирдлагыг хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэрийн асуудлаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах Зах зээлийн судалгаа хийх Удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардлагатай тооцоо,судалгаануудыг хийх, танилцуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Байгууллагын гадаад болон дотоод харилцаа холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах, зохион байгуулах,төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, холбогдох тайлан мэдээг удирдах албан тушаалтанд танилцуулах;

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР /Support/

Харилцагчийн байгууллагын мэдээлэл технологитой  холбоотой бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх Компанид ашиглагдаж буй мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн систем, дэд системүүдийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангах  Компютер болон тоног төхөөрөмжүүдийн техник хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тохиргоо хийх  

ТЕНДЕР ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН /Тимус Фарма ХХК/

Компанийн болон тендерийн борлуулалтын газрын зорилго, зорилтуудын хүрээнд тендерийн борлуулалтын төлөвлөгөөг гүйцэтгэх, тендерийн баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулах ажлыг хариуцан ажиллана.

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Тимус Фарма ХХК/

НББ-ийн бодлого, стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гарган, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх; Компанийн өр авлагыг насжилтаар ангилан үүссэн өр, авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах, найдваргүй өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч, харилцагч байгууллагуудтай тогтсон хугацаанд тооцоо нийлэх; Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох бүртгэл тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах;

НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ, програм хөгжүүлэлтийн компанид нэвтрүүлэлттэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцах, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, асуултанд хариулах,тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллана.

БИЗНЕС АНАЛИСТ

Бизнесийн урсгал, системийн шинжилгээ хийх, харилцагч байгууллагуудын бизнесийн шаардлага тодорхойлох Бизнесийн шаардлагуудад тохирох ERP шийдэл боловсруулах, зөвлөх түвшинд ажиллах чадвартай Бизнес процесс тодорхойлох, зураг гаргах, удирдан чиглүүлэх ERP систем нэвтрүүлэх төслийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Програмын хөгжүүлэлтийн функционал тодорхойлолт боловсруулах Програм хөгжүүлэгчдийн баг, эцсийн хэрэглэгчид болон бусад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах

ПРОГРАМ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

Байгууллагын програм хангамжийг байнга сайжруулан тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах. Шинэ програм хангамж боловсруулах.

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ / ТОЛГОЙ КОМПАНИД/

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг НББОУС, СТОУС, Монгол улсын татварын багц хуулийн дагуу хөтлөх, хэрэгжилтийг хангуулах Компанийн санхүүгийн тайлангууд хууль, дүрэм, журам, стандарт, бусад шийдвэрүүдтэй нийцэж байгаа эсэхийг хянах, хэрэгжилтийг хангуулах, зөвлөмж өгөх Санхүүгийн тайлан мэдээнүүд холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу бүх төрлийн татварын тайланг бэлтгэх тэдгээрийн тооцоолол болон үлдэгдэлд хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, бусад санхүүгийн мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв холбогдох байгууллага, удирдлагад тайлагнах Санхүүгийн нэгтгэл тайлан бэлтгэх Холбогдох ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх  Ажил байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн дагуу

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ- GGI

Компанийн  өдөр тутмын санхүүгийн бүртгэлийг цаг тухай бүрт хөтлөх, тооцоолох, тооллого хийх,  тайлагнах  Харилцагч нарын авлага барагдуулах  Нэрийн дэлгүүрийн санхүүгийн бүртгэлийг хянах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлын чиг үүргүүдийг гүйцэтгэж ажиллана.

БРЭНД МЕНЕЖЕР-GGI

Брэндийн гадаад харилцааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах  Брэндийн нөөцийн удирдлагыг оновчтой удирдах  Брэндийг нутагшуулах болон борлуулалтыг нэмэгдүүлэх маркетинг болон идэвхжүүлэлтийн ажлыг үр дүнтэй явуулах. Ажлын тодорхойлолт заасан бусад чиг үүргүүд

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ - GGI BEAUTY

Гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулах, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханаамжид нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэх Ажлын байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ-GGI

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах

ДАТА АНАЛИСТ-Грийн Гэйт Интернэйшнл ХХК

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Компанийн дата мэдээллийг боловсруулахад шаардлагатай өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэх, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, тоон мэдээлэлүүдийн тайлагналыг сайжруулж, автоматжуулна. Бизнес орчны суурь судалгаануудыг хийж компанийн бизнес төлөвлөлтөд шаардлагатай бусад судалгаа, тоо баримт, мэдээллээр хангах. Бараа бүтээгдэхүүний үлдэгдлийн мэдээллийг нэгтгэн шинжилж, нөөцийн тооцооллыг хийж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэх, дүн шинжилгээ хийх. Дотоод Power BI тайлангийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийж, байнгын шинэчлэн сайжруулж ажиллах

Хөдөлгөөн засалч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Лаборант

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Гэмтэл согог заслын сувилагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Компьютер томмографийн техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Рентген техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Хавдарын хими эмчилгээ сувилагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Мэс заслын сувилагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Хүүхдийн сувилагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Сэргээн засалч эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Уламжлалт анагаахын эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Эрүүл мэндийн даатгалын эдийн засагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Нүдний эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Чих, хамар, хоолойн эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Мэс заслын эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Гэмтэл, согог заслын эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Хавдарын хими эмчилгээний эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Дотрын эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Мэдрэлийн эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Дүрс оношилгооны эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Яаралтай тусламжийн эмч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг суурилуулах; Суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах; Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангах; Засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийх; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх;

Англи хэлтэй эмч авна

Оргинал бүтээгдэхүүн хариуцан ажиллах Ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах Сургалт семинар зохион байгуулах Борлуулалтын идэвхжүүлэлттэй холбоотой маркетингийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

Сүпервайзер /Монос Трейд ХХК/

Эмч төлөөлөгч нарыг удирдлагаар хангах, удирдан чиглүүлэх, сургах Ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах Сургалт семинар зохион байгуулах Борлуулалтын идэвхжүүлэлттэй холбоотой маркетингийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

Чанарын менежер /Монос Трейд ХХК/

Компанийн агуулах, түгээлтийн албаны үйл ажиллагаанд шаардагдах чанарын хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллах Эм бараа бүтээгдэхүүний нөөц, хадгалалт, түгээлтэнд хяналт тавих Чанар аюулгүй байдлын стандартыг мөрдүүлж ажиллах, холбогдох ажилтнуудыг сургалт мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллах

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны ерөнхий зохион байгуулалтыг хангах Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний бүртгэл, түүнд хяналт тавих Ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэр хөтлөх Шууд харьяалагдах болон дээд шатны байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээллүүдийг бэлтгэх, боловсруулах Сар, улирал, жилийн тайлан балансын нэгтгэлд оролцож гүйлгээ балансын түвшний хяналтыг хийх, шууд харьяалагдах болон дээд шатны удирдлагад танилцуулах Санхүү, татварын байгууллагуудад шаардлагатай тайлан мэдээллүүдийг тогтоосон цаг хугацаанд гаргаж өгөх Компанийн хэмжээний цалин бодолтыг хийх Сарын нийгмийн даатгалын тайлан гаргах Өөрийн ажлын хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ, ОФФИС МЕНЕЖЕР /МОНОС ХХК/

Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх, гүйцэтгэх захиралтай уулзах уулзалт, хурлыг зохион байгуулах, Гүйцэтгэх захиралд компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох шаардлагатай мэдээллээр хангах, компанийн дотоод болон гадны хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, тэмдэглэл хөтлөх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг ерөнхийд нь уялдуулан зохицуулах, мэдээллээр хангах, гадна дотны зочдыг хүлээн авах, бичиг хэргийн бүрдүүлэлт, албан бичиг захидал, түүнд явуулах хариу бичгийн бүртгэл тооцоог биечлэн хариуцана.

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу

ЖОР БАРИГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эм барааны борлуулалт хийх Эмийн талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих Анхан шатны бүх бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх БОЛОМЖ: Хувийн болон мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс сургалтыг тогтмол явуулдаг. Карьер өсөх, хөрвөн ажиллах боломжтой. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл, 13 дахь сарын цалин олгоно. Өөрийн сонирхдог урлаг, спортын төрлөө хөгжүүлэх боломж. Шинэ санал санаачилгыг хүлээн авч, дэмждэг. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгоно. Компанийн сонирхлын клубүүдэд нэгдэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

ЛАВЛАХ ЭМЧ /И-Монос/

Үйлчлүүлэгчид утсаар эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгнө /1800-1883/ Эм болон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл зөвлөгөө утсаар болон онлайнаар өгч захиалга авна. Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн архив, албан бичиг хадгалалт хөтлөлтийг хариуцан ажиллах Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх Гүйцэтгэх захиралтай холбоотой хурал уулзалтыг зохион байгуулах Компанийн утас, факс, и-мэйлээр ирсэн мэдээллийг Гүйцэтгэх захиралд тухай бүрт дамжуулан хүргэх Компанийн албан бичиг, тодорхойлолт, захидал харилцааны эхийг бэлтгэх Чанарын менежментийн ISO 9001 : 2015 нэвтрүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх

ОФФИС МЕНЕЖЕР /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн оффисын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах Оффист ирсэн гадны болон дотоод ажилтанд мэдээлэл өгөх, холбогдох, ажилтнуудад хүлээлгэн өгөх Компанийн өнгө төрхийг сайжруулах Ажил горилогч нарт мэдээлэл өгөх, анкет бөглүүлэх Оффисын ажилтнуудын цаг бүртгэлд хяналт тавих Чанарын менежментийн ISO 9001 : 2015 нэвтрүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх Хүний нөөцөөс ирсэн нэмэлт үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх (Өргөдөл, тушаал, гэрээ, тодорхойлолтуудыг скайнардаж холбогдох ажилтанруу илгээх) Ажилтнуудын диплом, лицензийг архивлах, хянаж бүртгэл хөтлөх Оффисийн ажилтнууд болон эмийн сангуудын имэйл хаяг, воркплэйс хаягийг үүсгэх, хаах, бүрдүүлэх

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /МОНОС ХХК/

Та ажлын зарын шаардлагад өөрийгөө тэнцсэн гэж үзэж байвал бидэнд анкетаа ирүүлээрэй.   Байгууллагын стратегид тулгуурлан хүний нөөцийн төлөвлөлт бүрдүүлэлтийг хийж оновчтой сонгон шалгаруулалтаар чадварлаг мэргэжлийн баг бүрдүүлэн ажиллах Шинэчлэгдсэн хуулийн дагуу хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх, шаардлагатай дүрэм журмыг сайжруулан ажиллах Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах хүний нөөцийн бүхий асуудлыг удирдан зохион байгуулах  Ажилтнуудын гүйцэтгэл болон бүтээмж, сэтгэл ханамжийг байнга сайжруулан ажиллах Ажлын тодорхойлолтын дагуу хүний нөөцийн бусад бүхий л функцүүдийг бие даан хэрэгжүүлэх

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /МОНОС ХХК/

Компанийн маркетингийн бодлого, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах. Уламжлалт аян болон тэмдэглэлт баярын идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө, төсвийг гаргах, хэрэгжүүлэх Зах зээлийн судалгаа хийх Сошиал маркетингийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах Харилцагч, нийлүүлэгчтэй холбоо тогтоох хамтран ажиллах Стандартыг нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах Харилцагч руу чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах Хэвлэлийн болон дизайн эх бэлтгэлд санал өгөх, эх бэлтгэл хийх Тайлан, төлөвлөгөө, шинэ санал санаачлага, компанийн олон нийтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, оролцох

КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний категорийн харилцагч компаниудын бараа бүтээгдэхүүнийг хариуцан ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний хугацаанд хяналт тавьж, харилцагч нартай хамтран ажиллах Идэвхжүүлэлт, өрөлт, аянтай холбоотой ажлуудын хүрээнд маркетингийн албатай хамтран ажиллах Сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах Компанийн дотоод үйл ажиллагаанд оролцох. Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцох Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, тогтмол сайжруулан ажиллах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих

ОФФИС МЕНЕЖЕР /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн оффисын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах Оффист ирсэн гадны болон дотоод ажилтанд мэдээлэл өгөх, холбогдох, ажилтнуудад хүлээлгэн өгөх Компанийн өнгө төрхийг сайжруулах Ажил горилогч нарт мэдээлэл өгөх, анкет бөглүүлэх Оффисын ажилтнуудын цаг бүртгэлд хяналт тавих Чанарын менежментийн ISO 9001 : 2015 нэвтрүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх Хүний нөөцөөс ирсэн нэмэлт үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх (Өргөдөл, тушаал, гэрээ, тодорхойлолтуудыг скайнардаж холбогдох ажилтанруу илгээх) Ажилтнуудын диплом, лицензийг архивлах, хянаж бүртгэл хөтлөх Оффисийн ажилтнууд болон эмийн сангуудын имэйл хаяг, воркплэйс хаягийг үүсгэх, хаах, бүрдүүлэх

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн архив, албан бичиг хадгалалт хөтлөлтийг хариуцан ажиллах Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх Гүйцэтгэх захиралтай холбоотой хурал уулзалтыг зохион байгуулах Компанийн утас, факс, и-мэйлээр ирсэн мэдээллийг Гүйцэтгэх захиралд тухай бүрт дамжуулан хүргэх Компанийн албан бичиг, тодорхойлолт, захидал харилцааны эхийг бэлтгэх Чанарын менежментийн ISO 9001 : 2015 нэвтрүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх

ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Бүтээгдэхүүн хариуцан ажиллах Ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах Сургалт семинар зохион байгуулах Борлуулалтын идэвхжүүлэлттэй холбоотой маркетингийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

ЖОР БАРИГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эм барааны борлуулалт хийх Эмийн талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих Анхан шатны бүх бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх БОЛОМЖ: Хувийн болон мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс сургалтыг тогтмол явуулдаг. Карьер өсөх, хөрвөн ажиллах боломжтой. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл, 13 дахь сарын цалин олгоно. Өөрийн сонирхдог урлаг, спортын төрлөө хөгжүүлэх боломж. Шинэ санал санаачилгыг хүлээн авч, дэмждэг. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгоно. Компанийн сонирхлын клубүүдэд нэгдэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН /МОНОС ЭМИЙН САН/

Салбар эмийн сангийн болон оффисын гэрэл цахилгаан, монтаж, сантехникийн болон бусад завсар үйлчилгээтэй холбоотой ажлуудыг цаг тухай бүрт нь хийж гүйцэтгэх Шаардлагатай тохиолдолд цахилгаан, завсар үйлчилгээ, сантехникийн ажлаас өөр бусад ажилд томилогдон ажиллах Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох Харилцааны соёлыг эрхэмлэн түргэн шуурхай үйлчлэх  

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /МОНОС ЭМИЙН САН/

Санхүүгийн ашиг алдагдлын тооцоо, тайлан гаргах Санхүүгийн шинжилгээ, таамаглал, судалгаа хийх Хөрөнгө оруулалтын тооцоо гаргах Санхүүгийн нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх Эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх  

АЖ АХУЙН НЯРАВ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг хариуцан ажиллана. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох. Эд хөрөнгийн картыг ажилтан, эмийн сан тус бүрээр хөтөлж баталгаажуулах. Бэлтгэн нийлүүлж буй хөрөнгийн үнэ зах зээлийн үнээс хэтрэхгүй, бүрэн бүтэн байх. Компанийн дээд удирдлагаас өгсөн албанд хамаарах бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэн эргэн тайлагнах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

АГУУЛАХЫН БЭЛТГЭГЧ

Агуулахад буй эм бараа бүтээгдэхүүнийг хариуцан ажиллах. Салбарын удирдлагын албатай хамтран ажиллах. Харилцагчаас ирсэн эм бараа бүтээгдэхүүнийг тоолж хүлээн авч баталгаажуулах. Захиалгын бүртгэлийг тогтмол хийж бүртгэлжүүлж ажиллах. Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх. Агуулахын эм барааны үлдэгдлийн хяналтын тооллогод оролцох. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Тимус Фарма ХХК/

Компанийн болон санхүүгийн газрын зорилго, зорилттой уялдуулан НББОУС, СТОУС, Монгол улсын хууль, дүрэм, журмын дагуу бүртгэлийг үнэн зөв бүртгэх, хөтлөх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэх

ЖОЛООЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Баянзүрх, Налайх, Багануур дүүргийн салбар эмийн сангийн эд бараа хүргэх, зөөх Няраваас болон бусад алба хэлтсийн хүргэгдэх хангамж, хэвлэл, эд барааг хүргэх Гадаад, дотоод худалдан авалтын бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэх, түгээх Хуваарийн дагуу орон нутгийн (Багануур, Налайх) салбар эмийн сангийн эд барааг хүргэх Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд болон хэрэгцээт ажилд автомашинаар саадгүй үйлчлэх Ажилд гарах автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, найдвартай ажиллагааг хангах Замын аюулгүйн дүрмийг биелүүлж ажиллана.

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг суурилуулах; Суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах; Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангах; Засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийх; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх;

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Компанийн жилийн орлого, зардлын төсөв санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах.  Компаний цалин бодолт, сарын нийгмийн даатгалын тайлан гаргах. Санхүүгийн заавар журмуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих. Шаардлагатай мэдээлэлээр цаг тухайд удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллага, мэдээлэл хэрэглэгчдийг шуурхай хангах. Санхүү татварын байгууллагуудад шаардлагатай тайлан мэдээллүүдийг тогтоосон хугацаанд гаргаж өгөх.  Байгууллагын нятлан бодох бүртгэлийн үйл ажилгааны ерөнхий зохион байгуулалтыг хангах. Ажлын байранд заасан тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажилллах. 

ЖОР БАРИГЧ /МОНОС ЭМИЙН САН/

Эм барааны борлуулалт хийх Эмийн талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх Лангууны нөхөн дүүргэлтийг тогтмол хийх Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авч хугацаанд хяналт тавих Анхан шатны бүх бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх БОЛОМЖ: Хувийн болон мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс сургалтыг тогтмол явуулдаг. Карьер өсөх, хөрвөн ажиллах боломжтой. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл, 13 дахь сарын цалин олгоно. Өөрийн сонирхдог урлаг, спортын төрлөө хөгжүүлэх боломж. Шинэ санал санаачилгыг хүлээн авч, дэмждэг. Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгоно. Компанийн сонирхлын клубүүдэд нэгдэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

Монос Групп-н салбар компаниуд

 • Монос Групп
 • Монос Хүнс ХК
 • Монос Улаанбаатар
 • "Монос Фарм" ХХК
 • МоносФармТрейд ХХК
 • Монос Косметик
 • Коор Майнд ХХК
 • Грийн гэйт интернэйшнл ХХК
 • Энхийн Шүүдэр ХХК
 • Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Чоймболын гудамж М-плаза 11 давхар, Монос Группийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.