Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Моннис Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Гэрээний ажилтан /Төсөл/

Ажил гүйцэтгэх гэрээ бэлдэх Гэрээний нөхцлийг дотоод болон гадаадын бизнес түншүүдтэй тохиролцох Одоо байгаа гэрээг хянаж, шинэчлэх Одоо байгаа бүх гэрээг хариуцаж ажиллах Гэрээний албан захидлыг бэлдэх Гэрээтэй холбоотой бүх мэдээллийг бүртгэж байгууллагын холбогдох ажилтнуудад мэдээллэх Менежерүүд болон шаардлагатай этгээдэд хуулийн нэр томъёо, нөхцөлийг тайлбарлах Ажилтнууд компанийн гэрээг ойлгож, дагаж мөрдөж буй эсэхийг баталгаажуулах Гэрээний тодорхой нөхцөлтэй холбоотой болзошгүй эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх  Бодит болон дижитал рекорд хийх, зохион байгуулалттай ажиллах

ЦАХИЛГААНЧИН /И ПИ ТИ ЭМ/

Барилгын ажлын талбайн түр цахилгааны холболт, салгалт, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

КОВШИЙН ОПЕРАТОР /И ПИ ТИ ЭМ ХХК/

Техникийг бүрэн бүтэн, аюулгүй, үр ашигтайгаар хариуцан ажиллуулах Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх Шууд удирдлагын зааварчилгаагаар өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх

ЭКСКАВАТОР ОПЕРАТОР /И ПИ ТИ ЭМ ХХК/

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх Экскаваторын оператор техникээр хөрс ачилт хийнэ Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Нягтлан бодогч /Аэромонголиа ХХК/

Импортоор сэлбэгийн орлого авах Гадаад харилцагчийн өглөг авлагын тооцоо бүртгэх Дотоод харилцагчийн өглөг авлага,тээврийн тооцоо бүртгэх Нислэгийн Хөх хот,Оюу толгой, Фукок чиглэлийн нислэгийн өртөг бүртгэх Нэмэлт үүрэг: Импортын татан авалт дээр ажиллаж чаддаг байх НӨАТ -ийн худалдан авалт тулгах Харилцахын зардлын гүйлгээг холбох Харилцахын өөрийн өглөгтэй харилцагчийг холбох НӨАТ худалдан авалт нэхэх,тулгах

Ахлах нягтлан бодогч /Аэро монголиа ХХК/

Анхан шатны баримтыг үндэслэн гүйлгээг үнэн зөв бүртгэх Компанийн санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж, үр дүнг удирдлагад танилцуулах Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах Тайлан мэдээг цаг тухайд нь үнэн зөв гаргах, бэлтгэх, илгээх Хамааралтай компаниудтай тооцоо нийлж, үлдэгдэл баталгаажуулах НӨАТ-ийн тайланг хянаж,гаргадаг байх Цалин бодох, НД, Суутгалын тайланг гаргадаг байх Томилолт, сургалтын тооцоо гаргах Баланс гаргахад бүх журнал, гүйлгээг шалгах

БАГАЖНЫ НЯРАВ /УБ/

Төслийн хүрээнд бүртгэлтэй бүх төрлийн багажны бүртгэл, тооллого, захиалга, ашиглалтад хяналт тавих болон засварын ажилчдын НБХХ-ын хэрэглээ хангамжийг хариуцах, удирдах албан тушаалтныг мэдээллээр хангаж ажиллана.   

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /МОННИС ИНТЕРНЭШНЛ/

Компанийн санхүүгийн богино болон урт хугацааны төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, үнэлгээ дүгнэлт гаргах Компанийн санхүүгийн нэгтгэл тайлан хийж, шинжилгээ хийх, дүгнэлт санал боловсруулах, холбогдох тооцоо, шинжилгээнүүдийг хийх Удирдлагаас ирсэн мэдээллийн дагуу банкинд шинэ хүсэлт өгөх  Банктай холбогдож шаардлагатай материалыг бүрдүүлэх 

Нярав

Бараа материалын орлого зарлагыг бүртгэх, олгосон, зарлагадсан, нөөц материалын бүртгэлийг хөтлөх, төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах түүхий эд материал, аж ахуйн хангамжтай холбоотой бараа материал, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хяналт тавих Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ЛИФТ УГСРАЛТ, ЗАСВАРЫН МЕХАНИК

- Лифтний угсралт, Засварын ажил гүйцэтгэх ба бусад үйл ажиллагаанд оролцох  

Видео контент бүтээгч /Аэро монголиа ХХК/

Байгууллагын үйл ажиллагааг таниулах, сошиал медиа хөгжүүлэлтэд ашиглах бүх төрлийн видео контентыг төлөвлөж, бүтээх

График дизайнер /Аэро монголиа ХХК/

Агаарын тээврийн компанийн хэрэглэгчид хүргэх дижитал болон хэвлэмэл сурталчилгааны дизайн зохиох;

МЕХАНИК /Таван толгой сайт дээр ажиллах/ Ниссан

  Автомашины оношлогоо, засвар үйлчилгээг засварын зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх   Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Харуул хамгаалалтын ажилтан /Моннис Пропертиес/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Сантехникч / Моннис Пропертиес/

Цэвэр ус, бохирын шугамын өдөр тутамын хэвийн үйл ажиллагааг хангах Оффисын ашиглалтын засвар үйлчилгээтэй холбоотой өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх Сантехникийн угсралт, засвар үйлчилгээ хийх. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг 

Цахилгаанчин /Моннис Пропертиес/

Оффисын барилгын ашиглалтын цахилгааны холбогдох ажлыг хийж гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Аялал бүрдүүлэгч /Аэро Монголиа ХХК/

Зорчигчдыг зөв соёлтой угтан үйлчилж агаарын хөлгөөр хэрхэн зорчих талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр хангах, бусад шаардлагатай зүйлсийг тайлбарлах Зорчигч бүртгэлийн ажиллагаа эхлэхээс өмнө бэлтгэл ажлыг хийх, нислэгийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллаж нислэгийн цагийн хуваарийг баримтлан ажиллах Аялал бүрдүүлэгч нь урьдчилан бүртгүүлсэн зорчигчдын нэрсийн жагсаалттай танилцсаны үндсэн дээр онгоцны ачаалалтыг тооцоолон зорчигч,тэдгээрийн тээш, ачаа шууданг бүртгэх.

Хөдөлгөөн хяналтын диспатчер /Аэромонголиа ХХК/

Агаарын хөлгийн хөөрөлт, буултын мэдээллийг цаг тухай бүрт үнэн зөв мэдээллэх, Агаарын хөлгийг нислэгийн туршид хянах, Цаг уурын нөхцөл байдлын мэдээг хянан, нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /МОННИС МОТОРС/

Бүрдүүлэлтийн олон талт сувгийг ашиглан гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс бүрдүүлэлт хийх Сонгон шалгаруулалтын үр дүнтэй аргачлалыг ашиглан сонгон шалгаруулалт хийх Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хувиарлалт, тооцоолол хийх Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх, сайжруулалт хийх Сар, улирал тутмын тайлан мэдээллийг тухай бүр гаргах Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж, хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах  

Үйл ажиллагааны менежер

Гэрээ хэлцэл, албан бичиг боловсруулах, байгуулах Бичиг баримтын бүрдлийг шалгаж хяналт тавих Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, тушаал, шийдвэр гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ

Тооцооны нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах. АБТ-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

СЭЛБЭГИЙН АГУУЛАХЫН НЯРАВ /МОННИС МОТОРС/

Сэлбэгийн агуулахын бүртгэлийг эмх, цэгцтэй хөтөлж, сэлбэгийн хадгалалтын горимыг баримталж, шаардлагатай сэлбэг, материалыг түргэн шуурхай хүлээлгэн өгөх, сэлбэгийн үлдэгдэл, байршлын тайланг тайлант хугацаанд гаргах

МЕХАНИК /МОННИС МОТОРС/

Автомашины оношлогоо, засвар үйлчилгээг засварын зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахыг зорин ажиллах Техник, хэрэгслийн хяналт, үзлэг хийх хэрэгслийг ашиглаж, зохистой, болгоомжтой ажиллагаа явуулах Ажиллах явцад ажиллах орчны болон хувийн хөдөлмөр хамгааллын хэвийн байдалд хяналт тавьж анхааралтай ажиллах Өөрийн болон хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх Автомашины засвар эхэлсэн, дууссан цаг болон бусад дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж буй ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой хуудсыг үнэн зөв бөглөх Засвар үйлчилгээг тогтсон хугацаанд чанартай гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг ханган ажиллах

Трайлерийн жолооч

Өгсөн үүрэг даалгавар, оноогдсон ажлыг зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх, уурхайн бүс болон компанийн дотоод журмын дагуу мөрдөж ажиллах. Ачаа бараа, техник тоног төхөөрөмжийг аюулгүй тээвэрлэх  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг аюул осолгүй, бүтээмжтэй хийж гүйцэтгэх Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам, талбайд ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зэргийг чанд мөрдөж ажиллах Өөрийн хариуцсан эд хөрөнгө, машин техникийг бүрэн бүтэн байдлыг, хангаж ажиллах үүрэгтэй. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм (ЗХД) болон уурхайн хөдөлгөөнд стандартын дагуу оролцох

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /MSS/

Бараа материалын бүртгэл хөтлөх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, хяналт тавих Цалин хөлс бодох  Борлуулалтын тооцоо тайланг гаргах Тайлан мэдээг цаг тухайд нь үнэн зөв гаргах Няравын үйл ажиллагаанд хяналт тавих Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй цаг тухайд нь тоооцооны үлдэгдэл баталгаажуулах

Байгаль орчны ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 Хүний нөөцийн стратеги боловсруулах, бодлого тодорхойлох  Дүрэм журам боловсруулах, хэлэлцүүлж батлуулах, танилцуулах  Цалин хөлс, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг удирдах, сайжруулах Хүний нөөцийн сургалтын бодлого, хөтөлбөр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах Карьер төлөвлөлт, ур чадварын үнэлгээний системийг оновчтой хэрэгжүүлэх  Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, тогтоон барих, хүний нөөцийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах  Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг зохицуулах Компанийн хүнийн нөөцийн ERP системд ажиллах

Тосны Инженер /Сайт/

Тос тосолгооны материалыг судалж техник, тоног төхөөрөмжинд тохирох тос тосолгооны бүтээгдэхүүнийг санал болгох зөвөлгөө өгөх. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжүүдэд тосны дээжний шинжилгээнд хяналт тавин ажиллах Оюу толгой ХХК-ны Хөрөнгө материал удирдлагын хэлтэс нефтийн бүтээгдэхүүний багт тусламж дэмжлэг үзүүлэх Тосны дээжний бүртгэл хийх Тосны анализ хийж репорт тайлан гаргах Шинэлэг санаа болон бүтээлч сэтгэлгээгээ ашиглан урт хугацаанд хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй Оюу толгойн уурхайн талбарт 14 хоног ажиллаж 14 хоног амрах хуваарьтайгаар ажиллах 

Хүргэлтийн жолооч

1. Агуулахын ачаа буулгах, ачих, тэдгээрийг байршуулах,  2. Захиалгат бараа бүтээгдэхүүнийг тоо хэмжээ, чанар, аюулгүй байдлыг хариуцан хэрэглэгч,      харилцагч нарт хаягийн дагуу  хүргэх  2. АБТ-нд заагдсан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

ТОГООЧ /ЭТТ төсөл/

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх

Механик инженер /ЭН ТИ БИ ХХК/

Компаний машин мехнизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын найдвартай тогтмол, жигд ажиллагааг хангуулах Авто замын ажилд явж байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, гэмтлийг зөв оношилж засварлах Авто замын засварын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн оношлогоо, засвар үйлчилгээг төлөвлөх, гүйцэтгэх Машин механизмын сэлбэг, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний бичиг барим бүрдүүлэлт, заавар журам боловсруулах Сэлбэг, тоног төхөөрөмжийн судалгаа захиалга, заавар үйлчилгээг судлах, хэрэгжүүлэх

Хангамжийн ажилтан /ЭН ТИ БИ ХХК/

Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материал, үйлчилгээг захиалсан хугацаа, чанар, төсвийн дагуу нийлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах Шаардлагатай үед гаалийн бараа материалын бичиг баримт боловсруулах, хүргэх, авах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

Замын туслах ажилтан /ЭН ТИ БИ ХХК/

Авто зам барилгын талбайд ажил гүйцэтгэхэд шууд удирдлагын өгсөн чиг үүргийн хүрээнд ХАБЭА-г сахин ажиллана.  

Жолооч (Эн Ти Би ХХК)

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн Техникч /ЭТТ/

Техник, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах

МЕХАНИК /МОННИС МОТОРС/

Автомашины оношлогоо, засвар үйлчилгээг засварын зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахыг зорин ажиллах Техник, хэрэгслийн хяналт, үзлэг хийх хэрэгслийг ашиглаж, зохистой, болгоомжтой ажиллагаа явуулах Ажиллах явцад ажиллах орчны болон хувийн хөдөлмөр хамгааллын хэвийн байдалд хяналт тавьж анхааралтай ажиллах Өөрийн болон хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх Автомашины засвар эхэлсэн, дууссан цаг болон бусад дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж буй ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой хуудсыг үнэн зөв бөглөх Засвар үйлчилгээг тогтсон хугацаанд чанартай гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг ханган ажиллах

СЭЛБЭГИЙН АГУУЛАХЫН НЯРАВ /МОННИС МОТОРС/

Сэлбэгийн агуулахын бүртгэлийг эмх, цэгцтэй хөтөлж, сэлбэгийн хадгалалтын горимыг баримталж, шаардлагатай сэлбэг, материалыг түргэн шуурхай хүлээлгэн өгөх, сэлбэгийн үлдэгдэл, байршлын тайланг тайлант хугацаанд гаргах

ГАДААД ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Гадаад худалдан авалтыг хийх, Харилцагчийн ханган нийлүүлэлтийг гүйцэтгэх төлөвлөх Тос тосолгоо, сэлбэгийн худалдан авалт болон дотоод тээвэр бүхий үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төлөвлөх, хуваарь гаргах холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллах.

Орчуулагч /Хотын төсөл/

Аман болон бичгийн орчуулга хийх Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн дагуу ажиллана

Агуулахын сэлбэгийн ажилтан /ЭТТ/

Агуулах дахь сэлбэгийн менежментийг бүрэн хариуцах. Шинэ сэлбэг хадгалалт, бохирдлын хяналт, сэлбэг хуваарилалт болон бүртгэл, тайлан гаргах. Сэлбэгийн захиалга хийх, татан авах гэх мэт ажлуудыг гүйцэтгэж удирдлагуудыг бодит мэдээллээр ханган ажиллана.

Үйлчлэгч /ЭТТ/

Гэр кемпийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцан ажиллана.

ГЭРЭЭНИЙ АЖИЛТАН / ТӨСӨЛ

Ажил гүйцэтгэх гэрээ бэлдэх Гэрээний нөхцлийг дотоод болон гадаадын бизнес түншүүдтэй тохиролцох Одоо байгаа гэрээг хянаж, шинэчлэх Одоо байгаа бүх гэрээг хариуцаж ажиллах Гэрээний албан захидлыг бэлдэх Гэрээтэй холбоотой бүх мэдээллийг бүртгэж байгууллагын холбогдох ажилтнуудад мэдээллэх Менежерүүд болон шаардлагатай этгээдэд хуулийн нэр томъёо, нөхцөлийг тайлбарлах Ажилтнууд компанийн гэрээг ойлгож, дагаж мөрдөж буй эсэхийг баталгаажуулах Гэрээний тодорхой нөхцөлтэй холбоотой болзошгүй эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх  Бодит болон дижитал рекорд хийх, зохион байгуулалттай ажиллах.  

Агуулахын ажилтан

1. Агуулахын ачаа буулгах, ачих, тэдгээрийг байршуулах,  2. Агуулахад байршсан бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, чанар, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах,   3. АБТ-нд заагдсан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Моннис барилга 4 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.