Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Моннис барилга 7 давхар, Дөрвөн улирлын цэцэрлэг, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Улаанбаатар хот 17011, Монгол улс

Моннис Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-16
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /МОННИС МОТОРС ХХК/

Компанийн гадаад болон дотоод худалдан авалтыг хэлтсүүдээс ирсэн захиалгын хуудсын дагуу холбогдох ажилтнуудад чиглэл өгч бараа материалыг цаг хугацаанд бэлэн байлгах дээр анхаарах,
Шаардлагатай худалдан авалт дээр харьцуулсан судалгаа хийх. бичиг баримтыг бүрдүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, захиалгатай холбоотой мэдээллийг хэлтсүүдэд тогтмол мэдээллэх.
Захиалгын дагуу худалдан авсан бараа материал, үйлчилгээний бүрэн бүтэн байдал, чанарт хяналт тавьж хүлээн авах.
Гадаад дотоод нийлүүлэгч нартай гэрээ хийх болон албан харилцааг бүрэн хариуцах.
Худалдан авалттай холбоотой баримт бичгийг боловруулах, холбогдох хэлтсүүдэд мэдээллэх   
Тээвэр болон логистикийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээлэл өгөх, чиглүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-09
Талбайн зохицуулагч Аэромонголиа

Агаарын хөлгийг зогсоол дээр бүрэн зогсох хүртэлх аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Агаарын хөлөг хөдөлгүүрээ асаан явгалж эхлэх хүртэлх хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Агаарын хөлгийн зогсоол дээрх хөдөлгөөнд хяналт тавьж, бусад агаарын хөлөг болон газрын тоног төхөөрөмжтэй мөргөлдөхөөс сэргийлэх
Нислэгийн хөдөлгөөний цамхагаас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу ажиллах
Бусад алба хэлтэстэй станцаар харилцаа холбоо тогтоож, тогтмол мэдээллээр хангах
Газрын тусгай тоног төхөөрөмжийн захиалга өгөх

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
Талбайн зохицуулагч /ээлжийн ахлах/ Аэромонголиа

Агаарын хөлгийг зогсоол дээр бүрэн зогсох хүртэлх аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Агаарын хөлөг хөдөлгүүрээ асаан явгалж эхлэх хүртэлх хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Агаарын хөлгийн зогсоол дээрх хөдөлгөөнд хяналт тавьж, бусад агаарын хөлөг болон газрын тоног төхөөрөмжтэй мөргөлдөхөөс сэргийлэх
Нислэгийн хөдөлгөөний цамхагаас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу ажиллах
Бусад алба хэлтэстэй станцаар харилцаа холбоо тогтоож, тогтмол мэдээллээр хангах
Газрын тусгай тоног төхөөрөмжийн захиалга өгөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-09
ERP хөгжүүлэгч

ERP программын хөгжүүлэлтийг хийх,сайжруулах , найдвартай байдлыг хангах 
Программтай холбогдох асуудлуудыг шийдвэрлэх системийн чадавхи, гүйцэтгэлд хяналт тавих 
ERP программийн хэвийн үйл хэиллагааг хангах 
Байгууллагын үйл ажиллагаа, онцлогт тохирсон хөгжүүлэлтийн ажлуудыг гүйцэтгэх 
Хяналтын эрхүүдийг шинээр үүсгэж өгөх, үүсгэсэн эрхүүд дээр хяналт тавих 
Серверийн файл хадгалалтыг байнга хийж архивлах 
Системийн лог мэдээллүүдийг хянан авч нөөцлөлтийг үүсгэх 
Системтэй холбоотой алдаа шалгах 
Системийн эрхийн тохиргоог удирдах, эрхийг нээх 
Системийн аюулгүй ажиллагааг хариуцан гадны халдлагааас хамгаалах 
Системийн мэдээллийн архивлалтыг хариуцах
Системийн талаар удирдлагыг мэдээллээр хангах 
Системийн эрсдлийн шинжилгээг хийж, эрсдлийн түвшинг тооцож удирдлагад мэдээлэл өгөх 
Ажилчдаас шалтгаалсан системийн алдааны талаар мэдээлэл бэлтгэн ажилчдад нэгдсэн мэдээлэл өгч ажиллах 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн Механик MSS

Механик инженер, ажил үүргийн хуваарийн дагуу

1,000,000 - 1,200,000Өмнөговь аймаг
2022-08-04
БАГАЖНЫ НЯРАВ /УБ ХОТОД/

Компанийн нэр дээр бүртгэлтэй бүх төрлийн багажны бүртгэл, захиалга, ашиглалтад хяналт тавих болон засварын ажилчдын НБХХ-ын хэрэглээ хангамжийг хариуцах, удирдах албан тушаалтныг мэдээллээр хангаж ажиллана. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-04
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /Төсөвчин/ -Оюу толгой сайт

Ажил үүргийн тодорхойлолтын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2022-07-26
Цахилгаан шатны угсралтын механик /Майнс Ап ХХК/

Schindler брэндийн цахилгаан шатны угсралт хийх 
Механик засвар, үйлчилгээ хариуцаж ажиллах
Цахилгаан шат болон автомат урсдаг шатны угсралт, засвар үйлчилгээ хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Авто замын ерөнхий инженер “Эн Ти Би” ХХК

Замын барилгын ажлыг зохион байгуулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах,
Барилгын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах,
Инженерийн шийдэл тооцоолол гаргах төсвийг хянаж зохицуулах,
ИТА нарыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих
 
 
 
Утас: 8908-8720

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-03
Уул уурхайн тосны худалдааны төлөөлөгч

TotalEnergies брэндийн уул уурхайн тосны борлуулалт болон гэрээт харилцагч нарын хамтын ажиллагааг үр ашигтайгаар зохион байгуулах, байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ харилцагчтай гэрээ байгуулах, харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох, санхүү бүртгэлийн ERP систем дээр бүтээгдэхүүний зарлага, нэхэмжлэх гаргах бүртгэх, борлуулалтын үр дүнгийн тайлан дүгнэлт гаргаж шаардлагатай санал санаачлага гаргах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН – 1 /Оюу толгой сайт/

Чиг үүрэг:
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх.
Хөдөлмөрийн харилцаа, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай уялдуулан хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
ЦАХИЛГААНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралтын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах.

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2022-07-28
ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ /NISSAN/

Засвар, үйлчилгээний хэлтсийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тооцоолж, төсөв төлөвлөгөө боловсруулан түүний гүйцэтгэлийг хангаж ажиллана
Хариуцсан нэгжийн мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллана
Орон нутаг дахь салбар засварын төвүүдийг хөгжүүлэх, шинэ салбар нээхтэй холбоотой техникийн асуудлыг хариуцан ажиллах.
Үйлчлүүлэгчдэд сэтгэл ханамжтай түргэн шуурхай, мэргэжлийн үйлчилгээг аливаа чанарын гоголдолгүй үзүүлэх дээр анхаарч ажиллах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-27
Ерөнхий нягтлан бодогч

Ажлын байранд заасан үүргийг гүйцэтгэнэ

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Тооцооны нягтлан бодогч /Monnis International/

Авлага, өглөгийн бүртгэл, тооцоо хариуцах
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, хяналт
Бараа материалын бүртгэл, хяналт
НӨАТ-н бүртгэл

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Барилгын талбайн инженер

Барилгын талбай дээр ажиллах 
Барилга угсралтын ажлын явцын талаар мэдээллээр хангах 
Барилга угсралтын талбайн ажлын журнал хөтлөх 
Ажлыг графикт хугацаанд дуусгахад шаардлагатай мэдээлэл , ажлыг удирдан зохион байгуулах 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Барилгын Ерөнхий инженер

Барилга, байгууламжийг зураг төслийн угсарч, гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, барилгын норм, дүрэм, стандарт, техникийн нөхцөлийн шаардлагыг бүрэн хангах, хяналт тавих.

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-27
Мэдээллийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
МЕХАНИК / Моннис Моторс ХХК/

 


 

Fast traslate

 


Icon translate

 
 
   
  Автомашины оношлогоо, засвар үйлчилгээг засварын зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх  
 
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-26
Жолооч “Эн Ти Би” ХХК

Машин техникүүдийн бүрэн бүтэн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж хөдөлгөөнд хяналт тавих

800,000 - 1,000,000Өмнөговь аймаг
2022-07-26
Захиргааны ажилтан “Эн Ти Би” ХХК

Гэрээ, албан бичиг хэргийн боловсруулалт хийх
Архив хөтлөлт хийх, бүртгэл хөтлөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Үйл ажиллагааны менежер “Эн Ти Би” ХХК

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Компанийн дэд бүтцийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах
Байгууллагын гадаад болон дотоод харилцааг хариуцан хамтран ажиллана.
Бусад

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-26
Хангамж, захиргааны ажилтан “Эн Ти Би” ХХК

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000Өмнөговь аймаг
2022-07-21
ОТ сайт дээрх тосны инженер

Оюу толгой компанитай хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлнэ
Тосны дээжний бүртгэл хийх
Тоног төхөөрөмжийн тосны дээжнээс гарч болох аюулыг үнэлэх
Лаборотрын багаж хэрэгсдийг ашиглаж тосны дүн шинжилгээ хийх
7 хоног тутам тосны анализийн тайланг гаргах
Эмаабо-ны холбогдох стандартын дагуу ажиллах, бусадтай эерэг харилцаа үүсгэх, эерэг хандлагыг дэмжиж аюулгүй ажиллагааны талаарх идэвхи санаачлагатай ажиллах
Өндөр түвшний чадвартай байж бизнесийн ёс зүйг мөрдөж ажиллах
Шинэлэг санаа болон бүтээлч сэтгэлгээгээ ашиглан урт хугацаанд хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй
Оюу толгойн уурхайн талбарт 14 хоног ажиллаж 14 хоног амрах хуваарьтайгаар ажиллах 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
Техник үйлчилгээний ажилтан

Агуулахын орчимд бүтээгдэхүүн сэрээт өргөгч машинаар ачих, буулгах
Агуулахын орчмын багаж, техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
Удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-20
УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын төслийн сантехникийн угсралтын ажил хариуцан, хянах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-20
УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл гүйцэтгэх, угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, усны барилга байгууламжийн ажлуудын төлөвлөлт гаргах, гүйцэтгэлийн баримт бичиг боловсруулах, хөдөө орон нутагт ажиллах 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-19
Захиргааны ажилтан /УБ хотод/

 
1. Гэрээ, Албан бичиг хэргийн боловсруулалт хийх 
2. Архив хөтлөлт хийх, бүртгэл хөтлөх  
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан /ММоторс/

Компанийн албан хэрэг, бичиг баримтыг хөтлөх, эмх цэгцтэй байдлыг хангах, боловсруулах, Хүний нөөцийн менежерийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Оффисын үйлчлэгч /МОННИС МОТОРС/

Үйлчилгээний заал болон оффис талбайн өдөр тутмын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцан хийх.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
МЕНЕЖЕР -ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ /ММOTORS LLC/

Компанийн орон нутаг дах салбарыг удирдлагаас өгөгдсөн чиглэлийг дагуу хариуцан ажиллах
Салбаруудын бизнесийн цар хүрээг тэлэх, түүнтэй холбоотой харилцагч компаниудта гэрээ хэлцэл хийх
Улаанбаатар хотын төв оффисд ажиллахи ба шаардлагатай тохиолдолд орон нутаг руу томилолтоор явах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /МОННИС МОТОРС ХХК/8 сарын 16. 20:01
  2. Талбайн зохицуулагч Аэромонголиа8 сарын 9. 15:23
  3. Талбайн зохицуулагч /ээлжийн ахлах/ Аэромонголиа8 сарын 9. 15:21
  4. ERP хөгжүүлэгч8 сарын 9. 11:38
  5. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн Механик MSS8 сарын 4. 21:14

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Моннис Групп. 1998-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.