Монхорус Интернэшнл ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Чанарын хяналтын инженер /төсөл/

6кВ, 0.4кВ хуваарилах байгууламжийн угсралтын ажлын чанарын бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөгөөний дагуу чанарын хяналт тавих Төслийн ажлыг чанарын журам, төслийн журамд нийцүүлэн гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт тавих Чанарын бүх баримт бичгийг бэлтгэх, баталгаажуулах Байгууламж ашиглалтад оруулах, хүлээлгэн өгөх, чанарын болон ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих дэмжлэг үзүүлэх Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу асуудлууд, өөрчлөлтөд дэмжлэг үзүүлж харилцах Хүлээн авч буй бараа материал, ажил үйлчилгээ холбогдох стандарт, техникийн нөхцлийг хангаж буйг шалгаж баталгаажуулах Хариуцсан ажлын талаар тайлагнах Төслийн гүйцэтгэл, чанартай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт хангалттай, бүрэн гүйцэт хийгдсэн эсэхэд хяналт тавих.  

Чанарын хяналтын инженер /төсөл/

6кВ, 0.4кВ хуваарилах байгууламжийн угсралтын ажлын чанарын бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөгөөний дагуу чанарын хяналт тавих Төслийн ажлыг чанарын журам, төслийн журамд нийцүүлэн гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт тавих Чанарын бүх баримт бичгийг бэлтгэх, баталгаажуулах Байгууламж ашиглалтад оруулах, хүлээлгэн өгөх, чанарын болон ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих дэмжлэг үзүүлэх Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу асуудлууд, өөрчлөлтөд дэмжлэг үзүүлж харилцах Хүлээн авч буй бараа материал, ажил үйлчилгээ холбогдох стандарт, техникийн нөхцлийг хангаж буйг шалгаж баталгаажуулах Хариуцсан ажлын талаар тайлагнах Төслийн гүйцэтгэл, чанартай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт хангалттай, бүрэн гүйцэт хийгдсэн эсэхэд хяналт тавих.  

Борлуулагч инженер

Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын бүхий л төслүүдэд цахилгаан эрчим хүчний бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах үйлчилгээний борлуулалтыг хариуцаж ажиллах, шийдэл, үнийн санал гаргах Шинэ зарлагдсан цахилгаан эрчим хүчний төсөл, хөтөлбөр, тендерүүдийг олж илрүүлэх, оролцох бүхий л бэлтгэлийг хангах, тендерт бэлдэх  Компанийг төлөөлөн харилцагч, үйлчлүүлэгч нартай холбогдох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүний талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, компанийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах

ХАБЭА-н менежер

Компанийн ХЭМАББО-н бодлогыг хэрэгжүүлэх ISO14001, ISO45001 стандартын хэрэгжилтийг ханган ажиллах ХАБЭА-н хууль дүрмийг хангуулан ажиллах, баримт бичиг боловсруулах Дүрэм журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих Кампанийн хэмжээнд ХЭМАББО-н асуудлыг хариуцан ажиллах Ажлын байранд ХАБЭА-н хяналт тавих. ХАМАБББО-ны журам, зааварыг мөрдүүлэх. Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаа, ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах. ХАБЭА, байгаль орчны бүртгэл тайланг захиалагч байгууллагуудад хүргүүлэх Ажлын байрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг аюул осолгүй зохион байгуулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх.

Зургийн инженер

1.Зураг төслийн техникийн даалгавар хүлээж авах, өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах, шинээр барих болон сэргээн засварлах барилгын зураг төсөл зохиох, баригдаж байгаа барилгад зохиогчийн хяналт шалгалт тавих зэрэг мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэнэ. 2.Харилцагчийн шаардлагыг судалж, цахилгааны бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт хийх, судалгаа хийх, шалгалт хийх, аргачлал ба материалуудыг бүрдүүлэх. 3.Цахилгаан угсралтын ажил гүйцэтгэх үед гарсан асуудлыг тухай бүр цаг алдалгүй шийдвэрлэж шаардлагатай бол хэлтсийн удирдлага, ерөнхий инженер,болон захиалагчтай зөвлөлдөн мэдээлэл солилцож зөв шийдлийг гаргах үүрэгтэй. 4.Барилгын талбайд ажиллаж буй бусад компаний ажилтнуудтай зөв харьцаатай эвсэг байж, өөрийн ажилчид болон захиалагч, бусад гүйцэтгэгч, зургийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллах үүрэгтэй 5.Цахилгаан угсралтын акт бичиг баримт бүрдүүлэх, тендерийн материал бэлтгэх, төсөл, сайтын үзлэг хийх чадвартай байж мэргэжлийн шинэлэг мэдээллийг сонирхож ур чадвараа дээшлүүлэхэд идэвхитэй хандан ажиллана.   

ХАБЭА-н менежер

Компанийн ХЭМАББО-н бодлогыг хэрэгжүүлэх ISO14001, ISO45001 стандартын хэрэгжилтийг ханган ажиллах ХАБЭА-н хууль дүрмийг хангуулан ажиллах, баримт бичиг боловсруулах Дүрэм журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих Кампанийн хэмжээнд ХЭМАББО-н асуудлыг хариуцан ажиллах Ажлын байранд ХАБЭА-н хяналт тавих. ХАМАБББО-ны журам, зааварыг мөрдүүлэх. Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаа, ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах. ХАБЭА, байгаль орчны бүртгэл тайланг захиалагч байгууллагуудад хүргүүлэх Ажлын байрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг аюул осолгүй зохион байгуулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх.

ХАБЭА-н инженер

Ажлын байранд ХАБЭА-н хяналт тавих. ХАБЭАБО-ны журам, зааварыг мөрдүүлэх. Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаа, ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах. Ажлын байрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг аюул осолгүй зохион байгуулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх. Шаардлагатай тохиолдолд төслүүд дээр томилогдон ажиллана.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр гудамж-22, Магнолиа Оффис, 4 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.