Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Миний Дэлгүүр ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах  нэг  (1) Чанарын менежер ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж авна. Чанарын менежер нь МТ-ны бичиг баримтуудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэлтийг хянах, мастер лист хөтлөх, баримтын урсгалыг хянах, илэрсэн үл тохирлыг мэдээллэх, залруулах, сэргийлэх тайлагнах ажлуудыг хйиж гүйцэтгэх болно.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ШИНЭ ТӨГСӨГЧ БАЙЖ БОЛНО/

“Миний дэлгүүр” ХХК-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн албанд ажиллах нэг (1) Барааны хяналтын нягтлан бодогч ажлын байранд ажиллах ажилтан  шалгаруулж авна.   Барааны хяналтын нягтлан бодогч нь албаны зорилгод нийцсэн, зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилтыг ажил үүрэгтээ эрхэм болгоно.  Удирдлагад санхүүгийн үнэн зөв мэдээллийг сар, улирал, жилээр болон шаардлагатай тохиолдолд гаргаж өгөх 

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

"Миний дэлгүүр” ХХК-ийн Маркетингийн  албанд ажиллах  хоёр /2/ Маркетингийн менежер ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж авна.   Компанийн маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндингийг хэрэглэгчдэд таниулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх. Маркетингийн төсөл хөтөлбөр болон идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг санаачлах, зохион байгуулах, үр дүнг хэмжих. Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлэх, идэвхижүүлэх, контент бэлтгэх, хөгжүүлэлт хийх.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /МОНОСЫН УУЛЗВАР ТАВАН ШАР/

“Миний дэлгүүр” ХХК-ийн Түгээлтийн нэгдсэн төвд ажиллах нэг (1) Нягтлан бодогч ажлын байранд ажиллах ажилтан  шалгаруулж авна.   Нягтлан бодогч нь албаны зорилгод нийцсэн, зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилтыг ажил үүрэгтээ эрхэм болгоно.  Удирдлагад санхүүгийн үнэн зөв мэдээллийг сар, улирал, жилээр болон шаардлагатай тохиолдолд гаргаж өгөх 

ЦАЛИНГИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ

“Миний дэлгүүр” ХХК-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн албанд  ажиллах  нэг  (1) Цалингйин нягтлан бодогч ажлын байранд ажиллах ажилтан  шалгаруулж авна.

НЯРАВ / 5 ШАРД АГУУЛАХАД/

“Миний дэлгүүр” ХХК-ийн Түгээлтийн нэгдсэн төв буюу агуулахад ажиллах хоёр (2) орлогын нярвын ажлын байранд ажиллах ажилтан урьж байна.   Нярав нь чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг тоо ширхгийн дагуу үнэн зөв, чанарын асуудалгүй харилцагчаас хүлээн авна. Чанарын  болон хугацааны асуудалтай буцаалтыг цаг тухай бүрд нь харилцагч руу тоо ширхгийн дагуу бэлдэж буцаана.

ХУДАЛДАГЧ КАСС / БОГД АРЫН САЛБАР MY MART/

Эрмүүн хангай” ХХК-ийн 25 эмийн санд байрлалтай My Mart ажиллах худалдагч касс ажлын байранд ажиллах ажилтан урьж байна. Компанийн дотоод дүрэм журам, үйлчилгээний стандартыг мөрдөн, бараа гаргах гүйлгээг үнэн зөв хийж, худалдан авагчдад түргэн шуурхай, соёлтой үйлчлэх, гүйцэтгэж буй ажлын чанарын үзүүлэлтээр худалдан авагчдыг татах, байгууллагын нэр хүндийг өсгөн ажиллах зорилгыг ажил үүрэгтээ эрхэмлэн ажиллана.

ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР / ОРОС, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ /

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Категори хөгжүүлэлтийн албанд ажиллах дөрөв / 4 /  Импортын менежер  ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.     Импортын менежерийн ажлын байр  нь дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. Худалдан авагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж борлуулалтыг боломжит дээд хязгаарт хүргэж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хөгжлийн чиг хандлага, зах зээлийн судалгаа хийж бодит үр дүнд нийцүүлэн ажлыг зохион явуулах, борлуулалтын хувь хэмжээнээс хамаарсан гэрээ байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж хэрэглэгчдэд хүргэн, дотоод гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчдээс чанартай барааг зохих хэмжээнд гэрээний дагуу нийлүүлнэ. Бүтээгдэхүүний худалдах үнийн зохистой бодлогыг барьж, дэлгүүрийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж, бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг зохих түвшинд хийж, барааны мэдээллийг тухай бүрд нь худалдан авагчдад хүргэнэ. 

ГАГНУУРЧИН

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах нэг (1) Гагнуурчин  ажлын байранд ажиллах ажилтан урьж байна. Салбар албан нэгжүүдийн гагнууртай холбогдох ажлыг хийж гүйцэтгэх, обьектуудын  ажиллана.

ЦАХИЛГААНЧИН

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах нэг (1) Цахилгаанчин  ажлын байранд ажиллах ажилтан урьж байна. Салбар албан нэгжүүдийн цахилгааны холбогдох ажлыг хийж гүйцэтгэх, обьектуудын цахилгааны  хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, цахилгааны урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоо, үйлчилгээ хийх, техник ашиглалтын зааварчилгааг цаг тухайд нь өгч, нягт нямбай хариуцлагатай , аюулгүй ажиллагааг баримтлан ажиллана.

БАРАА БЭЛТГЭГЧ, САВЛАГЧ /ТАВАН ШАРД/

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Сэлгэн ачих төв буюу агуулахад ажиллах бараа бэлтгэгч, савлагчийн  ажлын байранд  урьж байна.   Бараа бүтээгдэхүүнийг савлах, бэлтгэхдээ грамм хэмжээг зөв хийх, кодыг зөв цэвэр наах, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

ТАТАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Категори хөгжүүлэлтийн албанд ажиллах дөрөв / 2 /  Татан авалтын менежер  ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.      Татан авалтын менежер албан тушаал нь дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. Худалдан авагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж борлуулалтыг боломжит дээд хязгаарт хүргэж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хөгжлийн чиг хандлага, зах зээлийн судалгаа хийж бодит үр дүнд нийцүүлэн ажлыг зохион явуулах, борлуулалтын хувь хэмжээнээс хамаарсан гэрээ байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж хэрэглэгчдэд хүргэн, дотоод гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчдээс чанартай барааг зохих хэмжээнд гэрээний дагуу нийлүүлнэ. Бүтээгдэхүүний худалдах үнийн зохистой бодлогыг барьж, дэлгүүрийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж, бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг зохих түвшинд хийж, барааны мэдээллийг тухай бүрт нь худалдан авагчдад хүргэнэ. 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН МЕНЕЖЕР

“Миний  Дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах нэг (2)  Тэлэлтийн менежер  ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж авна.   Тэлэлтийн менежер  нь шинэ салбарын объектийг судлах, хайх, шинэ салбар нээгдэх хүртэлх процессийн бүхий л  ажлуудыг төсөл болгон хариуцаж, удирдан ажиллах юм.

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЕР

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд   Тэлэлтийн албанд ажиллах нэг (1)  Интерьер дизайнер ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж байна. Интерьер дизайнер нь барилгын дотор гадна болон дохиоллын зургийг зурах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

ЗУРГИЙН ДИЗАЙНЕР

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд   Тэлэлтийн албанд ажиллах нэг (1)  Интерьер дизайнер ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж байна. Интерьер дизайнер нь барилгын дотор гадна болон дохиоллын зургийг зурах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР / ОРОС, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ /

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Категори хөгжүүлэлтийн албанд ажиллах дөрөв / 4 /  Категори менежер  ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.     Категори менежер албан тушаал нь дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. Худалдан авагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж борлуулалтыг боломжит дээд хязгаарт хүргэж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хөгжлийн чиг хандлага, зах зээлийн судалгаа хийж бодит үр дүнд нийцүүлэн ажлыг зохион явуулах, борлуулалтын хувь хэмжээнээс хамаарсан гэрээ байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж хэрэглэгчдэд хүргэн, дотоод гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчдээс чанартай барааг зохих хэмжээнд гэрээний дагуу нийлүүлнэ. Бүтээгдэхүүний худалдах үнийн зохистой бодлогыг барьж, дэлгүүрийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж, бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг зохих түвшинд хийж, барааны мэдээллийг тухай бүрт нь худалдан авагчдад хүргэнэ. 

БҮСИЙН МЕНЕЖЕР

          “Миний дэлгүүр” ХХК-ийн орон нутгийн салбаруудыг хариуцан ажиллах  гурав (3) Бүсийн менежер  ажлын байранд ажиллах ажилтан  шалгаруулж авна.            Бүсийн менежер нь хариуцсан  салбар дэлгүүрийг салбартаа үлгэр жишээ нэгж болгон нэр хүндийг нь өсгөх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж, санхүү, хүний нөөц, өмч хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, материалын нөөцийг захиран зарцуулж, дэлгүүрийн  өдөр тутмын үйл ажиллагааг зөв удирдан зохион байгуулах чиг үүргийн дагуу ажиллана.    

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Бараа менежментийн албанд ажиллах нэг (1) Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.   Агуулах болон сэлгэн ачих төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, сайжруулан ажиллах.

ЗУРГИЙН ДИЗАЙНЕР

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд   Тэлэлтийн албанд ажиллах нэг (1)  Интерьер дизайнер ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж байна. Интерьер дизайнер нь барилгын дотор гадна болон дохиоллын зургийг зурах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

ТЭЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

“Миний  Дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах нэг (2)  Тэлэлтийн менежер  ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж авна.   Тэлэлтийн менежер  нь шинэ салбарын объектийг судлах, хайх, шинэ салбар нээгдэх хүртэлх процессийн бүхий л  ажлуудыг төсөл болгон хариуцаж, удирдан ажиллах юм.

ХӨРГӨЛТИЙН ТЕХНИКЧ

“Миний дэлгүүр” ХХК-нд ажиллах хоёр (2)  Хөргөлтийн техникч ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж байна. Техникч, тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг зааврын дагуу гүйцэтгэх, Компанийн хөргөгч төхөөрөмжийн ашиглалттай холбогдон гарах бүхий л техникийн асуудлыг хариуцан зохицуулж,  өөрийн ур чадвараа бүрэн дайчлан ажиллах, хөргүүрийн тоног төхөөрөмжийн гэрэл цахилгааны эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх, үзлэг оношлогоо, үйлчилгээ,  тогтмол хийж, хэвийн ажиллагааг стандартын дагуу баримтлан ажиллана. Үндсэн цалин+Борлуулалтын урамшуулал+Хуримтлал+Удаан жилийн нэмэгдэл

КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР

"Миний Дэлгүүр" ХХК-ийн Категори хөгжүүлэлтийн албанд ажиллах дөрөв / 4 /  Категори менежер  ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.     Категори менежер албан тушаал нь дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. Худалдан авагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж борлуулалтыг боломжит дээд хязгаарт хүргэж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хөгжлийн чиг хандлага, зах зээлийн судалгаа хийж бодит үр дүнд нийцүүлэн ажлыг зохион явуулах, борлуулалтын хувь хэмжээнээс хамаарсан гэрээ байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж хэрэглэгчдэд хүргэн, дотоод гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчдээс чанартай барааг зохих хэмжээнд гэрээний дагуу нийлүүлнэ. Бүтээгдэхүүний худалдах үнийн зохистой бодлогыг барьж, дэлгүүрийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж, бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг зохих түвшинд хийж, барааны мэдээллийг тухай бүрт нь худалдан авагчдад хүргэнэ. 

ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖЕР

“Миний  Дэлгүүр” ХХК-нд  ажиллах нэг (1)  Эрсдэлийн менежер  ажлын байранд ажиллах ажилтан шалгаруулж авна.   Эрсдэлийн менежер нь  журам, заавар боловсруулах, хэрэгжүүлэлтийг хянах, тайлагнах, эрсдэл бууруулж ажиллах, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлуудыг төсөл болгон хариуцаж, удирдан ажиллах юм.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 43-р хороо,нарны зам дагуу байрлах Миний Хайпермаркет-1 салбарын, 2 давхарт төв оффис байрлаж байна.

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.