Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай гудамж 11 тоот

Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-10-20
Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, тогтолцоог нэвтрүүлэх, сайжруулах;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтуудыг хэрэгжүүлэх;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг удирдах,
Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт, мэдлэг олгох хөтөлбөрийг зохион байгуулах;
Мэдээллийн системүүдийн эрхийн удирдлагыг хийж гүйцэтгэх;

2021-10-14
Дотоод аудитор

Групп компанийн засаглал, эрсдэл, хяналтын үйл явцын үр дүнтэй байдлыг үнэлэх замаар үйл ажиллагааг бүхэлд нь сайжруулах улмаар компанийн зорилго, зорилтуудыг биелүүлэх;
Компанийн газар, нэгжийн үйл ажиллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөгөө, зөвлөмжөөр хангах;
Аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, бусад ажлыг хийж гүйцэтгэхэд туслах;
Дотоод аудитын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сайжруулах, мөрдөгдөж буй журам, заавар, аудитын гарын авлага, хөтөлбөрийг шинэчлэх санал санаачилга гаргах, хэрэгжүүлэх, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Компанийн дотоод хяналтын системийг үр ашигтай, зөв ажиллаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, сайжруулах, үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Компанийн хэмжээнд бүх төрлийн үйл ажиллагаанд аудит хийх, үр дүнд шинжилгээ хийж тайлагнах.

2021-10-14
Хуульч

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, дүрэм, журам заавар, тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, зөвлөгөө өгөх, компаниас иргэд, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээ, хэлцлийн төслийг англи, монгол хэл дээр боловсруулах, батлуулах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, гэрээнээс үүдэн гарах хууль зүйн үр дагаварт дүгнэлт гаргах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг гүйцэтгэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагад итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх

2021-10-08
Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, тогтолцоог нэвтрүүлэх, сайжруулах;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтуудыг хэрэгжүүлэх;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг удирдах,
Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт, мэдлэг олгох хөтөлбөрийг зохион байгуулах;
Мэдээллийн системүүдийн эрхийн удирдлагыг хийж гүйцэтгэх;

2021-10-06
Эрсдэлийн мэргэжилтэн

Олон улсын эрсдэлийн удирдлагын сайн практик, стандартын дагуу эрсдэлийг удирдах арга аргачлалыг боловсруулах, сайжруулах;
Эрсдэл үүсгэж болзошгүй хүчин зүйлийг тодорхойлох, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах санал боловсруулах;
Эрсдэлийг үнэлэх шинжлэх арга аргачлал, сценари боловсруулах, сайжруулах, эрсдэлийг үнэлэх, нөлөөллийг тогтоох, стресс тест хийх;
Эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшин, компанийн эрсдэл үүрэх чадамжийг тогтоож, хяналтын системийг бий болгон, холбогдох газар нэгжийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд тусламж үзүүлэх, хяналт тавих;
Эрсдэлийн дүгнэлт гаргах, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай хийх хэлцлийн дээд хэмжээг тогтоох;
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг эрсдэлийн хүчин зүйлтэй уялдуулан тооцоолох;
Зах зээлийн судалгаа хийж компанид үүссэн зах зээлийн эрсдэлийн талаар мэдээллээр удирдлагыг хангах;
Эрсдэлийг соёлыг компани даяар суурьшуулахад туслалцаа үзүүлэх.

2021-10-06
Нийцэл хариуцсан мэргэжилтэн

Компанийн бодлого, дүрэм, журам болон үйл ажиллагаа нь Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий этгээдийн шаардлага болон олон улсын стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих, нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аливаа шаардлага, үүрэг, даалгавар, амлалтыг ханган ажиллахад холбогдох нэгжид дэмжлэг үзүүлэх;
Компанийн комплаенсийн эрсдэлийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, хянах, тайлагнах, бууруулах, комплаенсийн удирдлагыг үр ашигтай хэрэгжүүлэх, сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. 

2021-09-28
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагааг олон нийтэд биечлэн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон компанийн цахим хэрэгслээр дамжуулан таниулах, мэдээлэл сурталчилгааны ажил зохион байгуулах, хэвлэлийн мониторинг хийх, хэвлэлийн эх бэлтгэх, бүтээлч сэтгэлгээтэй, зар сурталчилгааны төсвийг үр ашигтай, оновчтой зарцуулах, зохион байгуулах. 

© Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК. 2006-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.