Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Мобиком корпораци ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
СИСТЕМ ИНЖЕНЕР

Мобиком корпорацийн төлбөр тооцооны хэлстийн хэвийн үйл ажиллагаг хангах, Шинэ төсөл, өргөтгөлийн ажлуудад оролцох, хамтран ажиллах, Системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах,  

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР /ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР/

Системүүдийн серверийн хэвийн үйл ажиллагааг 24 цагийн турш хянах, хяналт шалгалт хийж гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах, техникийн үндэслэлтэй хэрэглэгчийн гомдлыг барагдуулах

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР

Мэдээллийн системүүдийн төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллыг идэвхижүүлэх, cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагаа болон администрацийг хангаж ажиллах, урамшуулал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 

ДАТА ИНЖЕНЕР

Корпорацийн Нэгдсэн Мэдээллийн Систем КНМС-д мэдээлэл нэгтгэх хөгжүүлэлт хийх Загварын дагуу мэдээллийг бэлтгэж, КНМС-д нэгтгэх Автомат тайлан мэдээлэл, шинжилгээний датаг бэлтгэх Өгөгдөл боловсруулалтын процессуудыг шалгах, тестлэх, нэвтрүүлэлтэнд бэлдэх Хөгжүүлэлтийн явцыг бизнес шинжээчид мэдээллэх КНМС-ийн болон мэдээллийн чанарын хяналт КНМС-д байгаа болон түүнээс гарч буй тайлан,  мэдээллийн чанарыг шалгах, хангах КНМС-дэх өгөгдөл мэдээллийг боловсруулах процесын найдвартай ажиллагааг хангах КНМС- ийн найдвартай үйл ажиллагааг хангуулах КНМС-рүү хандалтуудыг нээх, хаах, хянах

ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Ай пи болон дамжуулах сүлжээнд богино болон дунд хугацаанд ашиглагдах техник, технологийн судалгааг хийх, нэвтрүүлэх, төлөвлөх, Байгууллагын богино болон дунд хугацааны технологийн төлөвлөгөөг боловсруулах, стратеги төлөвлөгөөнд санал оруулах; Ай пи болон дамжуулах сүлжээний KPI-г стандарт түвшинд хангахад шаардлагатай багтаамжийг цаг хугацаанд нь үр өгөөжтэйгээр бэлэн  байлгах ажлыг үр дүнтэйгээр удирдан зохион байгуулах; Шаардлагатай өргөтгөлийг төлөвлөхдөө систем хоорондын уялдаа холбоо, дизайн, найдвартай байдал, төслийн гүйцэтгэл болон ашиглалтын шаардлагуудыг хамтад хамтад нь тооцоолох; Багтаамжийг удирдах, ачааллыг 75%-с доош байлгах; Ай пи болон дамжуулах сүлжээний  бэлэн байдлын KPI-г хангахын тулд сүлжээний бүхий л талын судалгаа, сайжруулалтын төлөвлөгөөг хариуцан үр дүнтэйгээр удирдан зохион байгуулах; Ай пи болон дамжуулах сүлжээнд ноцтойгоор нөлөөлж болох эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөх

ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Мобикомын шилэн кабелийн сүлжээнд гарсан гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах, шалтгааны тодорхойлж дахин давтагдахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, шинэ суурилуулалт, өргөтгөл шилжүүлгийн ажил дээр ажиллах шилэн кабелийн дата бааз дээр ажиллах

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

• Байгууллагын зорилго чиглэл, бизнесийн өсөлт хөгжилтэй уялдсан програм хангамжийн шийдэл, дизайн архитектур, төлөвлөгөө болон шаардлагуудыг тодорхойлон гаргах, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих         • Бизнесийн шаардлагууд дээр үндэслэн дотоод системүүд дээр нэн хэрэгцээтэй байгаа функц, модиулын хөгжүүлэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон гаргах, хэрэгжүүлэх  • Систем, програм хангамжийн дизайн, түүний дунд (богино) хугацааны төлөвлөлт, сайжруулалт, багтаамжийн тооцоолол болон тасралтгүй ажиллагааны горимыг хангаж шаардлагатай өргөтгөл, шинэчлэлт болон оновчилолыг хэрэгжүүлэх • Дотоод гадаад нийлүүлэгч болон хамтрагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах, холболтын төлөвлөгөө, хөгжүүлэлт, дизайн болон хэрэгжүүлэлтэд оролцон ажиллах • Шинэ техник технологи, шилдэг туршлага болон оновчтой санааг судлах, судалсан зүйлсээ үйл ажиллагаандаа үр дүнтэй ашиглах, хамтран ажиллагсадтай хуваалцах, хэрэгжилтийг удирдах

ЧАНАРЫН ИНЖЕНЕР

Үндсэн чиг үүрэг Мобиком Корпорацийн эрхэм зорилго, зорилтод нийцүүлэн,  шинэ үеийн дэвшилтэт мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт төвлөрч ажиллан, чанарын баталгааг хангах,бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ, урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлан шийдлийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах.   

Machine learning engineer

Хиймэл оюун ухааны систем, программ хөгжүүлэлт, дата бэлдэх, анализ хийх, дата нь дээр үндэслэн AI модель боловсруулах, сургах, шийдэл гаргах, үр дүн дээр суурилж сайжруулалтыг хийх, бусдын code review хийх, тест хийх, программын баримтжуулалтыг хийх, боловсруулсан программ хангамж болон моделийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШИНЖЭЭЧ

Сүлжээ, системийг цахим халдлагаас хамгаалах, халдлагыг илрүүлэх таслан зогсоох, МАБ-ын зөрчлийг шийдвэрлэх, МАБ-ын тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, хяналтын лог дээр шинжилгээ хийж стандарт хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх, шалтгааныг тодорхойлох, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэх.

МОБАЙЛ ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Дэвшилтэт техник технологийн судалгааг хийж, өөрийн сүлжээний онцлог болон дэлхийн стандартад нийцүүлэн нэвтэрүүлэх төлөвлөгөө, шийдлийг болосвруулан харилцаа холбооны дэвшилтэт үйлчилгээг хэрэглэгчдээ хүргэхэд техник, технологийн бэлэн байдлыг хангах зорилготой.   Богино болон дунд хугацааны үндсэн сүлжээний техникийн судалгаа болон төлөвлөгөөг (сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл, оновчлол, найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх) хийж, компаний бизнес төлөвлөлтөнд тусган шаардлагатай төсвийг батлуулах.  Гэрээ байгуулахад шаардлагатай технологийн дэмжлэг үзүүлэх, төслийг хэрэгжилтийн шатанд хүлээлгэн өгөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих болон дэмжлэг үзүүлнэ.  Дэвшилтэт техник технологийн судалгаа хийх, турших, өөрийн орчинд тохируулан шийдэл боловсруулах, оновчлох.  Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргахад шаардлагатай техник технологийн судалгаа хийж холбогдох байгууллага, алба, хэлтэстэй хамтран ажиллах.  

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Борлуулалтын сувгийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр ашигтай борлуулалтын сувгийг удирдах, бизнес төлөвлөгөөг зөв зохистой хуваарилах, үр дүнд чиглэсэн урамшууллын системийг хэрэгжүүлэх замаар компаний бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангах

БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Борлуулалтын гүйцэтгэлийг хангах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр  санаачлан хэрэгжүүлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Борлуулалт болон бусад тайлан мэдээг нэгтгэх,тайлагнах, мэдээллэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг хувиарлах Тендэр болон бусад худалдан авалттай холбоотой баримт бичиг, материал бэлтгэх, бүрдүүлэх,боловсруулах

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хэвлэмэл сурталчилгааны загвар дизайн гаргах ажлуудыг хариуцан ажиллах; Бүтээлч дизайны ажил гүйцэтгэх Шинээр гаргах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон урамшууллын лого, бичиглэл, дизайн гаргах Шинэ талент, шилдэг контентын талаар судлах Арга хэмжээ болон бусад үйл ажиллагааны декор зураг гаргах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Мобиком Групп компанид  өртгийн  бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх, өртгийн удирдлагын тайлан,  шинжилгээг   холбогдох дотоод журам, ажлын заавар, тусгай аргачлал, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу мэргэжлийн түвшинд үнэн зөв хийж гүйцэтгэх алба нэгжийн  удирдлагыг өртгийн удирдлагын шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой алба нэгжүүдтэй хамтран ажиллах, мэдээлэл нэгтгэх, дүгнэх, анализ хийх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг тооцох, өртгийн обьёоктыг тодорхойлж, өртгийн обьёоктын өртөг тооцох Өртгийн удирдлагын бүртгэлийг хэрэгжүүлэх загварчлал,  төлөвлөгөөг гүйцэтгэх удирдлагын багт танилцуулах

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР /Мобинет/

Сервер хостинг, домайн, виртуал серверийн үйлчилгээний найвдартай ажиллагааг хангах, хөгжүүлэлт, ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг хариуцан ажиллах Хариуцсан системийнхээ өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР (Monpay)

Банк, төлбөрийн систем дээр 3-с дээш жил программ хангамжийн шийдэл , архитектур (дизайн) боловсруулж байсан туршлагатай. Программ хангамжийн хөгжүүлэгчээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай (программчлалын хэлнүүдийн ялгаа, давуу талууд, дизайны загваруудын талаар өндөр мэдлэгтэй) Контейнер технологи болон үүлэн технологи, платформын талаар өндөр мэдлэгтэй; (Docker, Kubernetes, AWS, Microsoft Azure гэх мэт) Программ хөгжүүлэлтийн болон төслийн удирдлагын аргачлалууд, холбогдох технологийн талаар өргөн мэдлэгтэй. Багаар ажиллах, асуудал шийдвэрлэх болон харилцааны өндөр ур чадвартай;

БРОУДБЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрхийн суурин интернет үйлчилгээнд хэрэглэгч холбох, суурин болон хөдөлгөөнт интернет үйлчилгээний гомдолд онсайт инженерээр ажиллах, бүсийн өрхийн байрууд дээр үзлэг үйлчилгээ хийх,

КОНТЕНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /Мобинет/

Контентын бизнестэй холбоотой бүх төрлийн видео, унших, сонсох төрлийн контентуудын төлөвлөлт. VOO үйлчилгээний контентын бодлогыг тодорхойлох, контент санг тасалдалгүй өсгөх, шинэ кино, контент түүнтэй холбогдох урамшуулал, идэвхжүүлэлт, сурталчилгааны санал санаачлага гаргах, бүтээх.

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН /Мобинет/

Мобинетийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргэх, танилцуулах - Шинэ харилцагч байгууллагатай гэрээ хийх - Харилцагч байгууллагуудыг халамжлах, уулзалт хийх, санал хүсэлтийг тухай бүрд шийдвэрлэх

ПРОЦЕСС,ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын бүх шатанд чанарын удирдлагын ISO 9001 болон мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO 27001 стандартын зорилтыг хангах, чанарын дотоод аудитыг зохион байгуулах замаар стандартын хэрэгжилтийг хянах, үнэлэхСтандартын батламжийг хөндлөнгийн аудитаар баталгаажуулах Корпорацын үндсэн үйл ажиллагааны процесст дүн шинжилгээ хийх оновчтой болгох, сайжруулах замаар корпорацын хэмжээнд бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Процессын удирдлага болон Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх ажилтнуудын мэдлэг мэдээллийг сайжруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН

- Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл урамшууллын мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргэх, танилцуулах - Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, тайлагнах - Хэрэглээний болон дотоод програмд дээр ажиллана.    1 өдрийн цалин гарт олгох 40,000 төгрөг. 

ЗАЙ ТЭЖЭЭЛ, СИСТЕМИЙН ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

• Мобикомын сүлжээний ажиллагааг 24 цагийн туршид хянах, тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах• 1000В хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан байгууламжид ажил гүйцэтгэх • Өндөрт ажил гүйцэтгэх (барилгын дээвэр, цамхаг, шон болон бусад) • SCADA автоматжуулалтын систем дээр ажиллах.

РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

Радио сүлжээний найдвартай ажиллагааг шалгах, сайжруулах, гэмтэл сааталаас урдчилан сэргийлэх, гэмтэл саатал гарвал цаг алдалгүй чанартай засах.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сайжруулалт, шинэчлэлт, шаардлагатай бол цуцлалт зэрэг амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь удирдах. Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг цогцоор удирдан ажиллана. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдэд зохиулсан тусгай үнэ тарифыг тогтоох, үйлчилгээний нөхцөлийг боловсруулах, маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. Нөхцөл байдлын шинжилгээ, үр дүнгийн тайланг тогтмол гаргах.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хөдөлмөрийн зах зээлд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийж, чиг хандлага, ур чадварын дутагдал, авъяас чадварыг олж авах, хөгжүүлэх боломжит газруудыг тодорхойлох, Эдийн засгийн хүчин зүйл, байгууллагын зорилгыг харгалзан ажиллах хүчний төлөвлөлтийн загваруудыг боловсруулахын тулд хүний нөөцийн багуудтай хамтран ажиллах, Бүтээмжийн түвшинг урьдчилан таамаглах, сайжруулах шаардлагатай газруудыг тодорхойлох, Ажилчдын тогтвортой байдалд нөлөөлж буй эдийн засгийн хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийж, ажлын сэтгэл ханамж, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх стратеги санал болгох,

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН

Судалгааны прогмамм дээр судалгаа авах Судалгааны түүвэр бэлдэх    

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах; Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх; Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

BRIDGE ENGINEER /Монгол контент/

Захиалагч талын бизнесийн болон техникийн дизайн, шийдэлд тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан тодорхойлж, тухайн шаардлагуудыг ойлгомжтой үг хэллэгээр аман болон бичгийн хэлбэрээр хөрвүүлэн зуучлах, гүйцэтгэсэн бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой ажилбаруудыг удирдан зохион байгуулан захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хооронд гүүр болж ажиллах

САППОРТ ИНЖЕНЕР

Мобиком группийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа мэдээлийн технологийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт болон засвар үйлчилгээг хийх, компьютер, бусад мэдээллийн технологийн төхөөрөмжүүдийн сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, O365 системийн өдөр дутмын хэвийн ажиллагааг хангах, шинэ техник технологиудыг судлан нэвтрүүлж, системийн өргөтгөл сайжруулалт, угсралт суурилуулалтын ажлуудыг хийж ажиллана.

СУРГАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн үйлчилгээ хүргэлтийн чанарт мониторинг хийх, үйлчилгээний зөвлөхийн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх, шаардлагатай сургалтыг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх замаар үйлчилгээний чанарын стандарт үзүүлэлтийг хангаж хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн Үйлчилгээний Зөвлөх орон тоонд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар бүхий шинэ ажилтан сургаж бэлтгэх, хүний нөөцийн бэлэн байдал хангах  

БРЭНД МЕНЕЖЕР

Телевизийн реклам, сурталчилгаа,  Арга хэмжээ зохион байгуулах, удирдах Шинэ талент, шилдэг контентын талаар судлах Хийсэн ажлуудыг цахим хэлбэрээр эмх цэгцтэй архив үүсгэж хадгалах Шинэлэг сурталчилгааны төрөл, арга хэлбэрийг эрэлхийлэх, сурталчилгааны оновчтой шийдлийг олох Гэрээний гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах, хяналт тавих

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мобиком Групп компанийн Борлуулалтын орлого өртгийн бүртгэл, Бараа материалын бүртгэл, Авлага өглөгийн бүртгэл, Татварын бүртгэл, Борлуулалтын сувгийн тооцоо бүртгэл хийх Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг хийх Харилцагчийн тооцоо нийлж авлага өглөгийг барагдуулах Бэлэн мөнгө болон барааны тооллого хийж,  санхүүгийн хяналт хийх Аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сайжруулалт, шинэчлэлт, шаардлагатай бол цуцлалт зэрэг амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь удирдах. Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг цогцоор удирдан ажиллана. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдэд зохиулсан тусгай үнэ тарифыг тогтоох, үйлчилгээний нөхцөлийг боловсруулах, маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. Нөхцөл байдлын шинжилгээ, үр дүнгийн тайланг тогтмол гаргах.

МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бүх төрлийн маркетингийн стратегийг боловсруулах, бизнесийн нэгжүүдийг маркетингийн стратеги, чиглэлээр хангах Маркетингийн газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг бусад газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаатай уялдуулах, уялдааг хангуулах, газар хоорондын гүүр болж ажиллах Их өгөгдөл дээр ажиллаж, бүх төрлийн дүн шинжилгээ хийж үр дүнг удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангах

БРОУДБЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрхийн суурин интернет үйлчилгээнд хэрэглэгч холбох, суурин болон хөдөлгөөнт интернет үйлчилгээний гомдолд онсайт инженерээр ажиллах, бүсийн өрхийн байрууд дээр үзлэг үйлчилгээ хийх,

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР /Мобинет/

Сервер хостинг, домайн, виртуал серверийн үйлчилгээний найвдартай ажиллагааг хангах, хөгжүүлэлт, ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг хариуцан ажиллах Хариуцсан системийнхээ өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх

МАРКЕТИНГИЙН СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгод хүрэхэд дэмжлэг болох зорилгоор маркетингийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх замаар хэрэглэгч, өрсөлдөгч, зах зээлийн бүхий л төрлийн мэдээлэл, төлөв байдлыг тодорхойлох Үүрэн холбооны сүлжээ тэлэлтийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.   УБ болон 21 аймаг, 330 сумын хэмжээнд байршилд суурилсан маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу явагдах бүхий л үйл явцад оролцох талуудын оролцоог дэмжих, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үүнийгээ удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах.

ХАРИЛЦАГЧ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Mобиком группын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагууд болон шинэ байгууллагад борлуулах, хэрэглэгчийн тоог өсгөх Байгууллагын хэрэглэгчид үйлчилгээ бүх төрлийн захиалгат болон шууд үзүүлэх боломжтой үйлчилгээ үзүүлнэ Төлбөрийн билл хүргэлт E-mail ашиглаж болон Биетээр хүргэлт хийх Байгууллагатай уулзалт товлож борлуулалт хийх хүсэлт гаргах, борлуулалтын өдөрлөг хийх Борлуулалтын идэвхжүүлэлт урамшууллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Хэрэглэгчийг халамжлах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх замаар байгууллагын хамтын ажиллагаа, орлогыг нэмэгдүүлэх

ЭРСДЛИЙН ШИНЖЭЭЧ / MONPAY/

Нийгэм эдийн засаг, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, Бодлого журам, арга аргачлалууд Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ         Өгөдлийн талбаруудад цугларсан өгөгдөл мэдээллийг боловсруулж, дүн шинжилгээ хийх, өгөгдлийн эх үүсвэрүүдийн харилцан уялдааг сайжруулах болон бизнест тоон баримтад үндэслэсэн шийдвэр гаргах, оновчтой шийдлүүдийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх тайланг бэлтгэх

БАЙГУУЛЛАГЫН БИЗНЕСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Зах зээлийн судалгаа, борлуулалтын багийн санал хүсэлт дээр үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх дээр дүн шинжилгээ хийж, зах зээлд нэвтрүүлэх эсэхийг холбогдох алба нэгжүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, тайлагнах. Үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд удирдлагын баг, борлуулалтын баг, бусад алба хэлтсийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, санал санаачлага гаргаж, шаардлагатай программ хангамжийг хариуцах, үйл ажиллагааг хялбарчлах процессын сайжруулалт, автоматжуулалтын ажлыг тогтмол хийх гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах чиглэлээр урт болон богино хугацааны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах

МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн маркетингийн үйл ажиллагаа, өрсөлдөөн, зах зээлийн нөхцөл байдлыг дүгнэх, хэмжих зорилгоор тогтмол болон нэг удаагийн маркетингийн судалгаануудыг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангах Салбарын өрсөлдөөний нөхцөл байдал, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг боломжит бүх сувгаар тогтмол ажиглах, танилцуулга бэлтгэх, тандах, үүнийгээ удирдлага болон бусад алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, удирдан чиглүүлэх

СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Мобинет/

Байгууллагын IT үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний найвдартай ажиллагааг хангах, ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг хариуцан ажиллах Хариуцсан сүлжээнийхээ өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх  

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Сэлэнгэ аймаг/

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХАЯГ: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж – 28, МПМ Цогцолбор, Улаанбаатар И-МЭЙЛ: hrd@mobicom.mn УТАС: 75759944-1501

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.