Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Мобиком корпораци ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хандсан хэрэглэгчдэд утсаар үнэн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх, санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

МЭРГЭЖИЛТЭН

 Компанийн бизнесийн зорилтын хүрээнд, тогтоосон журам стандарт, вендор компанитай хийсэн гэрээний хүрээнд нийцүүлэн хэрэглэгчид гар утас төхөөрөмжийн сэлбэг, багаж хэрэгсэл, эд ангийн нийлүүлэлтийг хангах,  эргэлтийг оновчлох, засвар үйлчилгээний хүртээмж, хүргэлтийг сайжруулах Сэлбэг нийлүүлэлт болон гэрээнд заасан ажилбаруудын хүрээнд нийлүүлэгч талтай тогтмол харилцах, агуулахын стандартын дагуу SWAP, сэлбэг хэрэгсэл, эд ангийг хадгалах, хянах, хувиарлан ашиглалтыг сайжруулах

СТРАТЕГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Корпорацийн хэмжээнд баримтлах дунд болон урт хугацааны стратегийг тодорхойлох Дотоодын болон олон улс дахь харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, финтек салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг судлан нэвтрүүлэх боломжийг судалж, стратегийн чиглэлийг тодорхойлох Стратегийн ач холбогдол бүхий бизнесийн боломжуудыг судалж, чадамж бүхий гуравдагч талуудтай хамтран ажиллах түншлэлийг эрэлхийлэх Шинэ бизнесийн боломжуудыг судалж, тодорхойлох

ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Гэрээт/

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг  хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР /Монгол контент/

Програм кодчилох, програмын кодчилолын баримт бичиг боловсруулах Програмд хөгжүүлэгчийн анхан шатны тестийг хийх /unit testing/

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Монгол контент/

Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ болон Эвент менежмент бизнесийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Харилцагч байгууллагын бүтээлч/креатив төслүүд, эвент үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хэрэглэгч, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, борлуулалтыг идэвхижүүлэх, хэрэглэгчдээ урамшуулах, маркетингийн агентлагийн төслийн хэрэгжилт, эвент менежмент болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах;

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН

- Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл урамшууллын мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргэх, танилцуулах - Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, тайлагнах - Хэрэглээний болон дотоод програмд дээр ажиллана.    1 өдрийн цалин гарт олгох 40,000 төгрөг. 

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хэвлэмэл сурталчилгааны загвар дизайн гаргах ажлуудыг хариуцан ажиллах; Бүтээлч дизайны ажил гүйцэтгэх Шинээр гаргах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон урамшууллын лого, бичиглэл, дизайн гаргах Шинэ талент, шилдэг контентын талаар судлах Арга хэмжээ болон бусад үйл ажиллагааны декор зураг гаргах

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мобиком Групп компанийн Борлуулалтын орлого өртгийн бүртгэл, Бараа материалын бүртгэл, Авлага өглөгийн бүртгэл, Татварын бүртгэл, Борлуулалтын сувгийн тооцоо бүртгэл хийх Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг хийх Харилцагчийн тооцоо нийлж авлага өглөгийг барагдуулах Бэлэн мөнгө болон барааны тооллого хийж,  санхүүгийн хяналт хийх Аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах

БАЙГУУЛЛАГЫН БИЗНЕСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Зах зээлийн судалгаа, борлуулалтын багийн санал хүсэлт дээр үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх дээр дүн шинжилгээ хийж, зах зээлд нэвтрүүлэх эсэхийг холбогдох алба нэгжүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, тайлагнах. Үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд удирдлагын баг, борлуулалтын баг, бусад алба хэлтсийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, санал санаачлага гаргаж, шаардлагатай программ хангамжийг хариуцах, үйл ажиллагааг хялбарчлах процессын сайжруулалт, автоматжуулалтын ажлыг тогтмол хийх гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах чиглэлээр урт болон богино хугацааны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах

МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бүх төрлийн маркетингийн стратегийг боловсруулах, бизнесийн нэгжүүдийг маркетингийн стратеги, чиглэлээр хангах Маркетингийн газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг бусад газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаатай уялдуулах, уялдааг хангуулах, газар хоорондын гүүр болж ажиллах Их өгөгдөл дээр ажиллаж, бүх төрлийн дүн шинжилгээ хийж үр дүнг удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангах

БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын олон улсын бизнесийн стратегийн хүрээнд  Япон улс дахь харилцагч байгууллагад Программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ хүргэх, борлуулалтын тогтвортой өсөлтийг ханган бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх.  Харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж төслийн хүрээнд оролцогч талуудын хоорондын харилцааг үр дүнтэйгээр удирдан зохион байгуулах, зах зээлийн судалгаа, борлуулалтын стратеги болон богино дунд хугацааны борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх

АХИСАН ТҮВШНИЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Байгууллагын интернэт үйлчилгээний  хэрэглэгчдэд техникийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж гомдлыг хяналтын хугацаанд, цаг алдалгүй бүрэн шийдвэрлэж гомдлын талаар асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлүүлэх

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР /Монгол контент/

Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ болон Эвент менежмент бизнесийн үйл ажиллагааны хүрээнд дизайны контент бүтээх ажлуудыг хариуцан ажиллах; График контентийн төлөвлөлт хийх График контент хөгжүүлэлт, график дизайны ажлуудыг гүйцэтгэх Сошиал контент Хэвлэлийн дизайн Лого, брэндбүүк Эвентийн төлөвлөлт хийх, дизайн гаргах гэх мэт

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР

Мэдээллийн системүүдийн төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллыг идэвхижүүлэх, cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагаа болон администрацийг хангаж ажиллах, урамшуулал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 

ГАР УТАС, ТӨХӨӨРӨМЖ ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Корпорациас хэрэглэгчид борлуулсан бүхий л төрлийн гар утас төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг  түргэн шуурхай үзүүлэх Өдөр тутам гар утас нийлүүлэгчдийн support-той холбогдох,  стандартын дагуу ажиллах Өөрт харъяалагдах бараа материалыг дутаахгүй гэмтээхгүй байх Гар утасны нийлүүлэгч brand болон Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай нягт холбоотой ажиллах

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Дорнод аймаг)

Дорнод аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Дорнод аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Дундговь аймаг)

Дундговь аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Дундговь аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Говь-Алтай аймаг/

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

РАДИО СҮЛЖЭЭЭИЙ ИНЖЕНЕР

Үүрэн холбооны радио сүлжээ, сүлжээний төхөөрөмжүүдийн, инженерчлэл, өргөтгөл шинэчлэл, эдгээртэй холбоотой төслийн хэрэгжилт, тест менежемент, өдөр тутмын сайжруулалтыг төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгэх, систем дээх хийгдэх өөрчлөлтийг алдаагүй гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллах, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх. 

ДАТА ИНЖЕНЕР

Корпорацийн Нэгдсэн Мэдээллийн Систем КНМС-д мэдээлэл нэгтгэх хөгжүүлэлт хийх Загварын дагуу мэдээллийг бэлтгэж, КНМС-д нэгтгэх Автомат тайлан мэдээлэл, шинжилгээний датаг бэлтгэх Өгөгдөл боловсруулалтын процессуудыг шалгах, тестлэх, нэвтрүүлэлтэнд бэлдэх Хөгжүүлэлтийн явцыг бизнес шинжээчид мэдээллэх КНМС-ийн болон мэдээллийн чанарын хяналт КНМС-д байгаа болон түүнээс гарч буй тайлан,  мэдээллийн чанарыг шалгах, хангах КНМС-дэх өгөгдөл мэдээллийг боловсруулах процесын найдвартай ажиллагааг хангах КНМС- ийн найдвартай үйл ажиллагааг хангуулах КНМС-рүү хандалтуудыг нээх, хаах, хянах

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Хэнтий аймаг)

Хэнтий аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Хэнтий аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН ИНЖЕНЕР

Үндсэн чиг үүрэг Мобиком Корпорацийн эрхэм зорилго, зорилтод нийцүүлэн,  шинэ үеийн дэвшилтэт мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт төвлөрч ажиллан, чанарын баталгааг хангах,бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ, урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлан шийдлийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах.   

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилга, цамхгийн зураг төсөл боловсруулах Зураг зохиогчтой хамтран ажиллаж, зургийн ажилд хяналт тавих Барилга, цамхгийн техникийн даалгавар боловсруулах, хянах Загвар зураг, жишээ зураг, эскиз зураг, сайжруулалтын зураг боловсруулах, тооцоолол хийх Инженер геологи, геодезийн зураг уншиж ажлын зурагтай нийцүүлэх Барилга, цамхаг барьж байгуулах ажлын явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын зурагтай уялдуулж шалгалт хийх Үл тохирол гарсан тохиолдолд гүйцэтгэгчид шаардлага тавих Зураг зохиогчтой зөвшилцөж шийдвэр гаргах Захиалагчийн хяналтын албан дүгнэлт гаргах Гүйцэтгэлийн бичиг баримт болон акт-г шалгаж баталгаажуулах Улсын комисст хүлээлгэж өгөх Улсын, болон төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах. Барилга хот байгуулалтын газар Хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газар Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам  

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах; Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх; Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Шинэ дэвшилтэт технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт болон туршилтыг хийж гүйцэтгэх Технологийн чиг хандлагыг байнгын судалгаа хийж, түүнийхээ дагуу компанийн технологийн богино болон дунд хугацааны стратеги боловсруулах; Судалгаа, хөгжүүлэлт болон туршилтын үр дүнг шаардлагатай алба хэлтсүүдэд тайлагнах; Нийлүүлэгч болон Хөгжүүлэгч талтай хамтран технологийн чиг хандлага, шинэ технологитой холбоотой танилцуулга уулзалт удирдан зохион байгуулах Бусад газар/алба/хэлтэс/хэсгийн бизнес хөгжүүлэлтийг дэмжин ажиллах. (Үүнд, технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт болон туршилтыг хийж гүйцэтгэх, шаардлагатай үед эцсийн бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх хүртэл дэмжин ажиллах)

ЭДИЙН ЗАСАГЧ (инженер)

Технологийн газрын жилийн болон хагас жилийн, дунд хугацааны мастер төлөвлөгөөний нэгтгэлийг хийх; Удирдлагыг шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүү, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тайлангуудаар хангах, дүн шинжилгээ хийх, батлагдсан төсвийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, богино хугацааны үр дүнгийн таамаглалыг хийж тайлагнах; Туслан гүйцэтгэгч компаниудтай хийх гэрээний шинэчлэл, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих. Туслан гүйцэтгэгч компаниудын багийн хуваарилалтыг удирдах, сүлжээ дэд бүтэц байгуулах дотоод багуудад хуваарилах. Захиалгаар ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой төсвийн гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх дээр хяналт тавих, удирдлагад тайлагнах. 

СУРГАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажилтнуудыг нэг нэгнээсээ тасралтгүй суралцах, харилцах, хамтран бүтээх, бүтээлч, инновацилаг хөгжлийн орчныг бий болгох ба түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулах Байгууллагын бүх шатны ажилтнуудын урт болон богино хугацааны хөгжлийг үр дүнтэйгээр төлөвлөх

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад шаардагдах Хүний нөөц бүрдүүлэх, чадварлаг ажил горилогчийг татан төвлөрүүлэх, сонгон шалгаруулах; Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлуудыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмуудад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх;

КОНТЕНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /Мобинет/

Контентын бизнестэй холбоотой бүх төрлийн видео, унших, сонсох төрлийн контентуудын төлөвлөлт. VOO үйлчилгээний контентын бодлогыг тодорхойлох, контент санг тасалдалгүй өсгөх, шинэ кино, контент түүнтэй холбогдох урамшуулал, идэвхжүүлэлт, сурталчилгааны санал санаачлага гаргах, бүтээх.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХАЯГ: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж – 28, МПМ Цогцолбор, Улаанбаатар И-МЭЙЛ: hrd@mobicom.mn УТАС: 75759944-1501

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.