Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Их говь энержи ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАБЭАБО ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх. Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах. Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Өдөр тутмын ажил гүйлгээг цаг тухай бүр татвар болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв бүртгэх. Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах. Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгүүд.

ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрөмдлөг, тэсэлгээний зураглалыг уншиж түүний дагуу холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулж ажиллах.  Өрөмдлөг, тэсэлгээний схем, тэсэлгээний өрмийн цооногийн зүсэлтийн зураг цооногийн холболт зэргийн боловсруулалт хийж ажиллах.  Тэсэлгээний аюулгүй байдал болон тэсэлгээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.

ТЕХНИК ТӨЛӨВЛӨГЧ

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг 85%-аас дээш байлгах.  

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд тушаал төлөвлөх, батлуулах, архивлах Ажилчдын цаг бүртгэлийг программаас татаж нэгтгэж санхүүд өгөх. Хариуцсан алба хэлтсийн ажилтнуудтай холбоотой холбогдох хөдөлмөрийн харилцаанд хяналт тавьж ажиллах.

ЗАСВАРЫН СУРГАГЧ БАГШ

Хүнд машин механизмын засвар, техник ашиглалтын горим, заварчилгаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

УУЛЫН СУРГАГЧ БАГШ

Уулын мастер, инженер техникийн ажилтнуудад сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт үйл ажиллагааг зохион  байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг байнга, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх. Хичээлийг онол практик хослуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд, заах дадлагжуулах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторуудыг бэлтгэх.

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА - УУРХАЙ

Уурхайн бүсийн хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулж ажиллах; ДХШХ–ийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, холбогдох стандарт шаардлага, ажлын горимд нийцүүлэн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ДХШХ-ийн багийг мэргэжлийн түвшинд удирдах, чиглүүлэх, өдөр тутмын шийдвэрийг мэргэжлийн түвшинд гаргах, ДХШХ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах, манлайлан ажиллах, дээд удирдлагыг дэмжин ажиллах Хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянан нийцүүлэх Ажилтнуудын ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх Бусад чиг үүргүүд

НЯГТЛАН БОДОГЧ /Хятад хэлтэй/

Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тооцоолол гаргах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

УУЛЫН МАСТЕР

Уулын инженерээс өгсөн чиг үүргийн дагуу, хариуцсан хэсгийн уулын аюулгүй байдал, төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг хариуцна. Уулын ажлын зураг, төлөвлөгөөг боловсруулж, ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах Уул ашиглалтын нөхцөл, технологийн шаардлагыг хангуулахад санал санаачилгатай ажиллах. Ажлын байрны бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана. 

ПҮҮНИЙ ОПЕРАТОР

Гаалийн хяналтын бүсэд орж гарч байгаа ачаа барааг пүүлэх, жигнэх; Пүүний баримтыг хадгалах, архивлах; Пүүний тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах; Ажлын тайланг сар бүр гаргах, шууд удирдлагат тайлагнах.

Хуульч

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, дүрэм, журам заавар, тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, зөвлөгөө өгөх, компаниас иргэд, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээ, хэлцлийн төслийг батлуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээнээс үүдэн гарах хууль зүйн үр дагаварт дүгнэлт гаргах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах, төрийн болон төрийн бус байгууллагад итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх.

Диспетчер

Уурхайн диспетчер нь уурхайд орж гарч байгаа бүхий л хүн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүртгэх Уурхайн диспетчерийн дотуур болон гар утас, богино долгионы радио холбоог байнга өөрийн хяналтад байлгаж хэлтсүүдийг хооронд нь холбох Осол болон онцгой байдлын үед компаний онцгой байдлын үед болон гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж компаний удирдлагыг мэдээллээр цаг алдалгүй хангах Өдөр тутмын мэдээ бэлтгэж удирдлагад танилцуулах

ГЕОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад ажилчид болон техник, тоног төхөөрөмжийг хамгийн бага эрсдэлийн замаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн ул суурьтай ухаалгаар нөөц бололцоог ашиглахад геотехникийн багийн авч явуулж байгаа ажлуудыг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, Уурхайн ба хөрсний хаягдлын овоолгын хажуугийн зөвшөөрөгдсөн геометр хэмжээсүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, Геологи, гидрогеологи, чулуулгийн механик шинж чанарын мэдээлэл цуглуулах, Геотехникийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө зураг хийн, байнга шинэчлэн уурхайн ажилчдад танилцуулах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

НҮҮРСНИЙ МАСТЕР

Нүүрс олборлох бүх ажил дээр хяналт тавьж нүүрсний чанар үзүүлэлт дээр анхаарах. Нүүрс олборлолтын ажилыг төлөвлөгөөний дагуу бохирдол хаягдалгүй ялган олборлох.  Ээлж удирдан зохин байгуулах.

НҮҮРСНИЙ ТАЛБАЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

Нүүрсний талбай дээр бууж байгаа нүүрсийг чанарын дагуу овоолог тус бүрээр нь буулгуулах. Мөн ачилтын нүүрсний овоолгыг захиалгын дагуу ачуулах - Нүүрсний талбайд ачилт болон буулгалт хийж байгаа техникийг зохион байгуулах. Нүүрсний талбайн овоолог дээр буруу буулгаж нүүрсний чанар унах тал дээр анхаарах.

Үйл ажиллагааны менежер

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болон ажиллах. Шууд удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж ажиллах. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд.  Уурхайд 14/14 ростероор ажиллах боломжтой байх.

НЯРАВ /ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/

Компанийн үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал эмх цэгц байдлыг хариуцах. Тооллого болон бусад холбогдох бүртгэл тайлан, тооцооны ажлыг хийж гүйцэтгэх.  Үндсэн хөрөнгийн санхүүгийн анхан шатны баримтын дагуу хөтлөх.  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

- Удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх; - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь хурдан шуурхай чанартай үзүүлэх; - Албан бичиг баримт боловсруулах, бүртгэх илгээх, хөтлөх, хүлээн авах;  - Ажлыг төлөвлөх, хариуцан хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах; - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.

Дотоод аудитын менежер

Аудитын багийн ажил болон аудитыг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх; Байгууллагын засаглал эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын системийг сайжруулах, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллах;  Аудитын ажлыг урт богино хугацаанд төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах; Удирдлагын зүгээс илэрхийлсэн аливаа эрсдэл ба хяналттай холбоотой асуудлуудыг мэдээлэх, гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж тайлагнах; Шинжилгээ судалгаа хийж асуудлыг шийдвэрлэх; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /УУРХАЙД/

Өдөр тутмын ажил гүйлгээг цаг тухай бүр татвар болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв бүртгэх. Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах. Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгүүд.

ХУУЛЬЧ /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Компанийн экспорт борлуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, дүрэм, журам заавар, тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, зөвлөгөө өгөх, компаниас иргэд, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээ, хэлцлийн төслийг батлуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээнээс үүдэн гарах хууль зүйн үр дагаварт дүгнэлт гаргах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах, төрийн болон төрийн бус байгууллагад итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх.

НҮҮРС ЯЛГАН ОЛБОРЛОЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Нүүрс олборлолтыг хаягдал бохирдолгүй чанарын өндөр түвшинд ялган олборлох ажлыг зохион байгуулах.  Ээлжийг төлөвлөгөөний дагуу үр бүтээлтэй, аюулгүй удирдан зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

КЕМП ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Кемп дээрх өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хариуцаж ажиллана.   Ажилчдын тав тухтай, эрүүл аюулгүй ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх. Уурхайн шинээр ашиглалтанд орж байгаа кемпийн төслийн тохижолт болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх, зохион байгуулах.  Кемп дээр үүсэх асуудлыг шийдвэрлэх, ажилчдын тав тухтай орчныг бүрдүүлж ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд.

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН/ БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР/

Барилгын зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх инженерийн хяналтыг хянах баталгаажуулах. Барилга угсралтын явцад үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, дүгнэл гаргах, сайжруулалт хийж хяналт тавьж ажиллах. Талбайд захиалагчийн хяналт тавих. 

АУДИТОР

Байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, хяналтын систем, засаглалын үйл явцыг үнэлж, сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллах, зохих зөвлөмжийг байгууллагын удирдлагад хүргүүлэх; Дотоод аудитын үйл ажиллагааны үр дүнг ханган ажиллахаас гадна бизнесийн зорилго, зорилтыг амжилттай биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, дотоод аудитын үйл ажиллагаагаар үнэ цэнийг бий болгон ажиллах; Дотоод аудитын эрсдэлд суурилсан жилийн төлөвлөгөө боловсруулах, талбарын ажлуудын төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийг үр дүнтэй ханган ажиллах тал дээр анхаарч ажиллах; Аудитын ажлыг урт, дунд, богино хугацаанд төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах; Үйл ажиллагааны эрсдэл ба хяналттай холбоотой асуудлыг мэдээлэх, гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж тайлагнах; Шинжилгээ судалгаа хийж асуудал дээр бодитой дүн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны үр дүнг ханган ажиллах; Удирдлагын шийдвэр гаргалтыг дэмжин ажиллахаас гадна удирдлагыг үнэн зөв, бодитой мэдээллээр ханган ажиллах;

БИЗНЕС ХӨГЖЛИИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Байгууллагын цахим шилжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, амжилттай хэрэгжүүлэх, байгууллагын ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд оршино; Цахим шилжилт гэдэг нь уламжлалт байдлаар хийгдэж буй стратегийн түвшнээс үйл ажиллагаа хүртэлх бүхий л үйл явцаа дижитал технологийн давуу талуудыг  шингээн дахин тодорхойлох, загварчлах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх; Компанийн идэвхтэй, болон шинээр хийгдэх төслүүдийн судалгааг хийх, бизнес хөгжлийн стратегийн цахим шилжилтийн зорилго, хөтөлбөрүүдийг үр дүнд хүргэх, хэрэгжүүлэх үр ашигтай арга замыг хайх, хэрэгжилтийг хангах мөн маркетингийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэхэд оршино. 

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Мэдээлэл технологитой холбоотой электрон тоног төхөөрөмжүүдийг оношлох, засварлах.

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /УУРХАЙД/

Компанийн бүртгэл тайланг стандарт болон хууль, дүрэм, жумын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж бусад хэлтэстэй хамтарч ажиллана. Уурхайн санхүүгийн ажил үүргийн хувиарлалт хийж, процесс ажиллагааг сайжруулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Хүний нөөцийн стратеги боловсруулах, бодлого тодорхойлох  Хүний нөөцийн нэгжийг удирдаж ажиллах  Дүрэм журам боловсруулах, хэлэлцүүлж батлуулах, танилцуулах  Цалин хөлс, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг удирдах, сайжруулах Хүний нөөцийн сургалтын бодлого, хөтөлбөр төлөвлөгөөн хэрэгжилтийг хангуулах Карьер төлөвлөлт, ур чадварын үнэлгээний системийг оновчтой хэрэгжүүлэх  Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, тогтоон барих, хүний нөөцийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах 

ЭКСПАТ ХООЛНЫ ТОГООЧ

Гадаад мэргэжилтний хоол хүнсийг хариуцан ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу    

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧ

Орчны эрүүл ахуйн хэмжилт хийх тайлагнах хариу арга хэмжээ авах. хөдөлмөрийн нөхцлийг үнэлгээний хэмжилт, судалгаа хийж тайлагнах.  Ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах. Ажилчдыг мэргэжилээс шалтгаалах өвчлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх.  Халдвар хамгааллын ажлыг удирдан зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

ЭМЧ

Дорноговь аймгийн Мандах сум дахь уурхайд 14/14 ростерын хувиарийн дагуу ажиллана. Ажилтнуудын эрүүл мэндийн үзлэг, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажиллах, Яаралтай тусламж, гэмтлийн үеийн эмчилгээ оношилгоог түргэн шуурхай үзүүлэх, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд. 

СУРГАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Хүнд машин механизм засвар болон операторын мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт, ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах. Ажилтанд мэдлэг ур чадварыг эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх, ажлын бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх. Компанид эерэг соёл нөлөөллийг бий болгох сургалтын бодлого чиглэлийг хөгжүүлнэ. Ажилтны сэтгэл ханамж, ажлын байран дээрх чадамж, гүйцэтгэлийг тогтмол судалж, сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт хийж компанид эерэг соёл нөлөөллийг бий болгох.

ХИМИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн олборлон борлуулж буй нүүрсний чанарыг цаг тухайд нь MNS арга, аргачлал, стандартын дагуу тодорхойлох.  Нүүрсний шинжилгээний үр дүнг нэгтгэж танилцуулах. Лабораторын багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг хариуцах.  Өдөр тутмын ажлын тайлан боловсруулж танилцуулах.

ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдлын коффициентыг 85%-аас дээш байлгах.  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Central tower оффис 12 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.