Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Голомт Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Процесс автомажуулалтын мэргэжилтэн

Ажлын байрны чиг үүрэг: Банкы процесс, таскийн оновчтой, алдаагүй автомажуулалтыг хөгжүүлж, туршиж, нэвтрүүлж процессын гүйцэтгэл бүтээмжийн нэмэгдүүлэх  

Санхүүгийн менежер

Зорилго Удирдлагын мэдээллийн (BI) системийг хамгийн үр ашигтай байдлаар зохион байгуулахад оршино.

Зээл цуглуулах ажилтан

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг утсаар ярьж богино хугацаанд төлүүлж, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулах.

Эрсдэлийн менежер-Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зах зээлийн эрсдэл, арилжаа, ханшийн эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, анализ хийх, бодлого, журмын төслийг боловсруулах, арилжааны лимитийг судлан батлуулах, журмын дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд зайны хяналт тавих, багцын эрдсэлийг бууруулахад шаардлагатай авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан удирдлагуудад танилцуулан шийдвэрлүүлэх.

Call center - Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх  

Эрсдэлийн мэргэжилтэн

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөртэй харилцагчтай утас болон цахим суваг ашиглан холбогдох,   биечлэн уулзах, шуудангаар мэдэгдэх хуудас илгээх, шүүхийн бус үйл ажиллагаа хийн төлүүлэх, шүүхийн журмаар төлүүлэх шаардлагатай активуудыг тодорхойлж, холбогдох баримтуудыг бүрдүүлэн баталгаажуулах, хариуцсан салбарын зээл цуглуулах үйл ажиллагааг хянах, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулахад оршино.

Нягтлан бодогч

Банкны дотоодын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, түрээсийн төлбөр тооцоог үнэн зөв, хурдан шуурхай гүйцэтгэхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн /Зээл цуглуулах газар/

Банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор зээл барагдуулах ажиллагаанд оролцогч талуудын хоорондын уялдаа холбоог хангах, банкны баланст үнэн зөв мэдээллийг нийлүүлж, холбогдох нэгжүүдийг тайлан мэдээллээр хангах. Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй актив барагдуулах ажиллагаанд оролцогч гэрээт этгээд болон орон нутгийн өр барагдуулагчид, салбар нэгжүүдийн борлуулалтын ажилтнууд, удирдлагуудыг мэргэжил арга зүйгээр ханган, дэмжлэг үзүүлэх замаар  хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй актив барагдуулж, банкны зээл барагдуулах төлөвлөгөөг хангуулахад оршино.  

Зээлийн эдийн засагч /Архангай салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Автоматжуулалтын инженер

Зорилго: Банкны процесс, таскийн оновчтой, алдаагүй автоматжуулалтыг хөгжүүлж, туршиж, нэвтрүүлж процессын гүйцэтгэл бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

СЛЕСАРЬ

Банкны оффис болон салбар, тооцооны төвүүдийг дулаан, сантехникийн хэвийн нөхцлөөр хангах, аж ахуйн бусад ажилд туслахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Байгууллагын банкны газар/

айгууллагын банкны газрын харьяа шинээр байгуулагдсан ЛИЗИНГИЙН ТӨВ-д   Дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын борлуулалттай хамтран ажиллах Албан ёсны дилер эрхтэй дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын цоо шинэ автомашин болон хүнд даацын техникүүдийг санхүүгийн түрээсийн (лизингийн) нөхцөлөөр харилцагчдад санал болгож , харилцагчдыг татах, багц бүрдүүлэх, түүнийг удирдах,  ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах Байгууллагын банкны газрын харилцагчдын хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн автомашин, техник тоног төхөөрөмжийг санхүүгийн түрээсээр олгоход түргэн шуурхай ажиллаж,  шийдвэрлүүлэх Шинээр харилцагч татах, банкны харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх Санхүүгийн түрээсийн журам, зээлийн үйл ажиллагааны журам, бүтээгдэхүүний журмууд, төвийн зээл шийдвэрлэх эрхийн түвшин, бүтээгдэхүүний тушаал, холбогдох журам, матрицын хүрээнд зээлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах

Зээлийн судалгааны менежер /Байгууллагын банкны га

Дэлхийн томоохон брендүүдийн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудын борлуулалттай хамтран ажиллах                          Бизнесийн салбаруудад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн болон байгууллагуудын санхүүгийн түрээсийн /лизингийн/ судалгаа, шинжилгээ, санхүүгийн прогноз, шаардлагатай бусад судалгаа шинжилгээг түргэн шуурхай хийх, хуралд танилцуулах

Теллер /Ханбогд сум/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Менежер /Картаар үйлчлүүлэгч байгууллага/

Цахим болон Дижитал КҮБ-н үйлчилгээг оновчтой борлуулах, борлуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангаж, КҮБ-уудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж, харилцагчаас ирүүлсэн төлбөр тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд оршино.

Хөрөнгийн мэргэжилтэн

Хөрөнгийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхАвтомашин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ гаргах, хөрөнгийн хяналт хийх, хөрөнгийн даатгалыг хариуцах, холбогдох даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллахСанхүүгийн түрээсийн бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэх, шинээр санаачлах, нэвтрүүлэх

Бизнес шинжээч-Мэдээллийн Технологийн Газар

МТ-той холбоотой бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглах харилцагчийн эрэлт, зах зээлийг судлах шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох, ашигт ажиллагааг тооцоолох, нэвтрүүлэхээр санал гаргах бизнес кэйсийг танилцуулна Бизнесийн нэгж болон харилцагч байгууллагуудаас ирсэн хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх, эрэмбэлэх, зорилгодоо хүрэх шинэ боломжуудыг тодорхойлж бизнесийн болон техникийн хувьд хамгийн үр дүнтэй шийдлийг санал болгох, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Банкны бодлого стратеги, бизнес төлөвлөгөө, харилцагчийн хэрэгцээ, дүрэм журам, оролцогч талууд, холбогдох системүүдийн харилцаа холбоог ойлгож одоогийн болон шинээр гарч ирэх шийдэл, шаардлагуудыг уялдуулна. АБТ дагуу

Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Шууд борлуулалтын менежер

Банкны бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн харилцагч, зах зээлийн онцлогт тохируулан борлуулалтын үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг газар дээр нь холбогдох нэгж, салбаруудтай хамтран зохион байгуулах, чанартай гүйцэтгэл гаргахад зорьж ажиллах, борлуулалтын процессийг сайжруулахад оршино.

Теллер /Сүхбаатар аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Мужаан

Банкны оффис, салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

Архивын эрхлэгч

Банкны үйл ажиллагааны баримт бичгийг эмхэлж цэгцлэх, хавтаст хэрэг бүрдлийг зохион байгуулах, архивлах, сан хөмрөг үүсгэх, үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс бүртгэл үйлдэх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах ажлуудыг тус тус зохион байгуулахад оршино. Банкны зээлийн хувийн хэрэг материалыг эмхэлж цэгцлэх, хавтаст хэрэг бүрдлийг зохион байгуулах, товъёог үйлдэж үдэх, архивлах, сан хөмрөг үүсгэх, үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс бүртгэл үйлдэх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах ажлуудыг тус тус зохион байгуулахад оршино.

Зээл цуглуулах мэргэжилтэн

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөртэй харилцагчтай утас болон цахим суваг ашиглан холбогдох,   биечлэн уулзах, шуудангаар мэдэгдэх хуудас илгээх, зээлийн өр төлбөрийг богино хугацаанд төлүүлэх, хариуцсан салбарын зээл цуглуулах үйл ажиллагааг хянах, хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, зээл цуглуулахад оршино.

Хуульч

Банкны үйл ажиллагаа хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй, хэвийн явагдахад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, шаардлагатай эрх зүйн акт, гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах, хянах, дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар банкны хууль ёсны эрх ашгийг харилцагчид болон хуулийн байгууллагын өмнө төлөөлөх, хамгаалах, банкны албан ажилтнуудын хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангахад оршино.

Судалгааны менежер-Маркетингийн газар

Банкны брэндийн үнэлэмж, зах зээлд эзлэх байр суурийг тодорхойлох, өрсөлдөгч банкны давуу болон сул талыг тодорхойлох, хэрэгжүүлж буй маркетингийн үйл ажиллагаа мониторинг, харилцагчийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг хэмжих, маркетингийн үйл ажиллагааны үр өгөөжийг хэмжих судалгаануудыг удирдан зохион байгуулах. Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийж дүгнэлт, саналыг боловсруулан удирдлагыг мэдээллээр хангах. Бусад судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр дотоод орчны мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллах, удирдлагуудыг шийдвэр гаргахад хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах.

Зээлийн эрсдэлийн менежер-ЭУГ

Банкны зээлийн эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого, журмын төслийг боловсруулах, батлагдсан бодлого, журмын хэрэгжилтийг хангаж, эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Дижитал эрсдэлийн удирдлага

Дижитал технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл учирсан тохиолдолд хохирол багатай даван туулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, холбоотой бодлого журам, заавар боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Үйлчилгээ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд чанарын хяналт хийх, харилцагчийн замналыг бүх түвшинд ойлгомжтой болгох, үл тохирлыг арилгах, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, харилцагч халамжлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Борлуулалтын менежер-Дижитал банкны газар

Банкны Цахим болон дижитал төлбөр тооцооны бизнесийн борлуулалтыг хариуцан ажиллах бөгөөд, банкны дижитал төлбөр тооцооны шилжилтийг манлайлан хэрэгжүүлэх, сайжруулах саналыг гаргаж холбогдох банкны нэгжүүд, бизнесийн харилцагчидтай бүх төрлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

Мөнгөн зөөврын жолоооч

АТМ, CDM–ийг бэлэн мөнгөөр цэнэглэх кассеттай мөнгө, цаасан мөнгийг эрсдэлгүй зөөвөрлөх, тээвэрлэх, орлогыг КҮЗХ-т тушаах, хүлээлцэж, инженерт хяналт тавьж ажиллахад оршино

Дата аналист

  Статистик, математикийн аргачлал ашиглан ахисан болон энгийн түвшний анализ хийж аудитын үйл ажиллагааг оновчлох, аудитын үе шат бүрд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, нөөцийг хэмнэх

IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

Аудитор

Аудитын чиг үүргийг мэргэжлийн стандартын түвшинд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тодорхой чиг үүрэг, банкны бүтцийн нэгжийг хариуцан авах, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, Банкны үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулан банкны засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем, санхүүгийн тайлагнал, үйл ажиллаагааны үр дүн зэрэгт бие даасан, бодит баталгаажуулалт хийх, мэргэжлийн үүрэг зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтан

Мэдээллийн урсгалын хяналт, бодлого журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ технологи судлах нэвтрүүлэх. Мэдээллийн урсгалын өдөр тутмын хяналтыг хийх, тайлан гаргах, тохиргоог хийлгүүлэх, үр дүнг тайлагнах. МАБ-тай холбоотой сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэн ажилтнуудад хүргэх, мэдлэг түгээх, МАБ-тай холбооотой зөрчил будилааныг хянах, хариу арга хэмжээ авах санал боловсруулахад оршино.

Кибер аюулгүй байдлын администратор

Банкны кибер аюулгүй байдлын систем, програм хангамж болон тоног төхөөрөмжийн судалгаа, суурьлуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Кибер аюулгүй байдлын шинжээч-МАБХ

Банкны систем, сүлжээ, тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон өгөгдөл мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдлыг хангахад оршино.

Бизнес аналист- Дижитал банкны газар

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

Гэрээ бэлтгэх ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ББГ, салбарын зээл, барьцааны гэрээ, түүнтэй холбоотой бусад бүх төрлийн гэрээ, материалыг түргэн шуурхай, алдаагүй үнэн зөв бэлдэх; үндсэн системд үнэн зөв бүртгэхэд оршино.

Техникийн аюулгүй байдлын инженер

Аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмжүүд болох GPS, Радио станц, хяналтын камер, дохиоллын систем, Access Control system-ийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангах, шинэчилж, сайжруулахтай холбоотой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Процесс архитектур

Банкны бүтэн процессын зохион байгуулалт, уялдаа холбоог гаргах, байгууллагын архитектурыг гаргаж процессын өөрчлөлт сайжруулалтад шийдлийн санал боловсруулан сайжруулах, байгууллагын архитектурт суурилан өөрчлөлт шинэчлэл, дижиталжуулалт хийх процессын дарааллыг тогтоох, банкны ажилтнуудад байгууллагын архитектурыг таниулж ажиллахад оршино.

Процесс аналист-Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжруулах

Банкны харилцагч, салбар нэгжүүд, тэдгээрийг дэмжин ажиллах нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны хэмжээнд бизнес процесс менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Хүний нөөцийн менежер/Цалин хөлс хариуцсан/

Банкны ажилтнуудын цалин хөлстэй холбоотой тооцоолол хийх, гүйлгээг эрсдэлгүй хийж, бүртгэл мэдээлэл, тайланг үнэн зөв боловсруулж хөтлөх, тайлагнах, холбогдох журам, зааврыг сайжруулахад оршино.

Хамгаалалтын ажилтан /Зуслан/

Зуслангийн ашиглалт, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтыг хариуцан оршин суугчдын аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад оршино.

Програм тестлэгч

Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинэчлэн сайжруулалт, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэхтэй холбоотой хэрэглэгчийн тестийг чанарын өндөр түвшинд хийх, хэрэглэгчийг гарын авлага, материалаар хангах, сургалт хийх.

Теллер /Сүхбаатар аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, WWW.GOLOMTBANK.COM

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.