Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Дэлгэрэнгүй
Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Энержи Ресурс ХХК, Ухаа худаг салбар

Энержи Ресурс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-05-23
ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн олборлолтонд шаардлагатай машин тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор засварын хэрэгцээг тодорхойлж, уурхайн төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хугацааг уртасгах төлөвлөлтийн стратеги боловсруулах, төлөвлөлтгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, техник ашиглалтыг оновчтой тодорхойлж, шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-23
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖИЛТАН

Захиалагч нэгжүүдээс бараа, үйлчилгээний шаардах хуудас, бараа, үйлчилгээний тодорхойлолтын дагуу худалдан авалтыг гүйцэтгэх
Худалдан авсан бараа, үйлчилгээг захиалагчид хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах
Бараа, үйлчилгээ, бэлтгэн нийлүүлэгч, зах зээлийн үнийн талаар мэдээлэл цуглуулах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-23
АВТО АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР /Чингэлэг өргөгч/

Нүүрсний чингэлэгт тээврийг өргөж, буулгах ажлыг аюулгүй ажиллагааны хүрээнд зааварчилгааны дагуу аюул осолгүй ажиллуулах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-23
ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Засварын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй техникүүдийн найдвартай болон бэлэн байдлыг хангахад хэрэглэгдэж байгаа программ хангамжуудын өгөгдлийн сангийн засварын зардалтай холбоотой тоон мэдээллүүд болон сэлбэг эд ангиудын баталгаат хугацаан дахь мэдээллүүдийг бүрдүүлэн нэгтгэж бүх шатны тайланг мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулан холбогдох ажилтан, удирдлагуудад шуурхай түгээн хариу арга хэмжээ авах боломжийг бүрдүүлэх.

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-23
ГЕОЛОГИЧ

Уурхайн төлөвлөлт, олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад геологийн мэдээллээр дэмжлэг үзүүлж, ашигт малтмалын нөөц баялгийг оновчтой зөв зохистой ашиглахад хяналт тавьж ажиллах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-22
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АХЛАХ АЖИЛТАН

Төслийн талбайд хяналт тавьж, үл тохирлыг илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах
Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийг тогтоож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах
ХАБ-ын дүрэм журам, зөвлөмж боловсруулах, ажилтнуудад ХАБ-ын чиглэлээр танилцуулга хийх, сургалт зохион байгуулах
ХАБ-ын дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүний биелэлтийг хангуулах

ТохиролцоноБаянхонгор аймаг
2023-05-22
ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖЕР

Кемпийн үйл ажиллагааны аливаа нөөцийг оновчтой төлөвлөх, хуваарилах, зохион байгуулах, холбогдох арга хэмжээнүүдийг авах, санал оруулах
Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах
Үйлчилгээний гэрээнүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, санал оруулах
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн дотоод хяналт хийхэд төрийн байгууллагын харилцаа, зөвшөөрлийн хэлтэст дэмжлэг үзүүлэх
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандарт, журмын дагуу явагдаж буй эсэхэд тогтмол хяналт тавьж ажиллах
Хариуцаж буй захиргааны ажилтнуудыг ажлын чиглэл, удирдлагаар хангах, хяналт тавих
Байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын имижийг бүрдүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах

ТохиролцоноБаянхонгор аймаг
2023-05-22
ИХ ЭМЧ

Үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл, өвчин, хордлого, МШӨ, халдварт өвчний үеийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийг газар дээр нь үзүүлэх, дараагийн шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэх, эргэх холбоотой эрүүл мэндийн хяналт тогтоох, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Уурхайн үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдлыг хангах
Ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах дэмжих үйл ажиллагаа, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний нэгдсэн бүртгэл судалгаа анализ хийх, дүгнэлт гаргаж танилцуулах.

ТохиролцоноБаянхонгор аймаг
2023-05-21
ХОЛБОГЧ НАЙРУУЛАГЧ

Төмөр замын тээвэрлэлтийн үед мөрдөх байгаа хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, журам, зааврын шаардлагад нийцүүлэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, ачилт буулгалтын ажиллагаанд вагоныг тавьж өгөх, татаж авах, ивүүрээр вагоныг бэхлэх, бэхэлгээнээс авах, сэлгээний ажлын үед сумуудын байдлыг шалгаж түүнийг эргүүлэх, вагонуудыг галт тэргэнд залгах, салгах, хаалттай дохиогоор сэлгээ хийж байгаа үед замнал бэлэн болсон эсэхийг шалгаж, логистикийн ажилтан, ээлжийн мастерт мэдээлэх үүргийг гүйцэтгэнэ.

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
ЗАСВАРЫН МАСТЕР

Засварын үйлчилгээний ажлыг аюул осолгүй, өндөр бүтээмжтэй, үр ашигтайгаар зохион байгуулах, багуудын хоорондын уялдаа холбоог хангах, ажиллагсдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, техникийн бэлэн байдлын коффициэнтийг төлөвлөгөө нормд байлгах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
ЛОГИСТИКИЙН МАСТЕР

Нүүрс ачиж буулгах талбайд ажиллах ажилтнуудыг удирдлагаар хангах, ачил буулгалтын үйл ажиллагааг овоолгын паспортын дагуу зохион байгуулах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН /Шланз/

Хүнд даацын автомашин, дугуйт ачигчийн үзлэг оношилгоо, засвар үйлчилгээг механикийн зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, техникүүдийн бэлэн байдлыг хангах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЧИН /Дамп/

Шууд удирдлагын ажлын зааварчилгааны дагуу тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварын ажлууд, эвдрэл гэмтлийг зөв оношилж, засвар үйлчилгээг чанартай, хурдан шуурхай, технологийн горимын дагуу хийж гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАЯЖУУЛАГЧ

НБҮ-ийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хянах, технологийн процессыг мөрдөх, хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН

Компаний хүний нөөцийн бодлого, холбогдох заавар, журмыг хүрээнд хүний нөөцийн хэсгийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлуудыг үр дүнтэй гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-21
АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Уурхайн хэмжээнд батлагдсан дүрэм журамыг даган мөрдөж бүх төрлийн техник, туслах тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах, засварын газрын цахилгааны засвар үйлчилгээг хийх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-17
BUSINESS ANALYST

Evaluating business processes, anticipating requirements, uncovering areas for improvement, and developing and implementing IT solutions.
Staying up-to-date on the latest process and IT advancements to automate and modernize systems.
Performing requirements and scope of work.
Effectively communicating your insights and plans to cross-functional team members and management.
Ensuring IT solutions meet business needs and requirements.
Managing projects, developing project plans, and monitoring performance.
Updating, implementing, and maintaining procedures.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-05-17
АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР /Ковш/

Нүүрсний ачилт, буулгалтын ажлыг аюул осолгүй, хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-16
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ/Шланз/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй тээвэрлэлтийг компанийн тогтоосон чиглэлд хийж гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-16
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ СУРГАГЧ БАГШ

Үйлдвэрлэлийн бүсийн хэмжээнд үндсэн болон гэрээт ажилтны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, хүнд даацын авто машины жолооны сургалт болон бусад мэргэжлийн сургалтыг зохион байгуулах,

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-16
ЧАНАР БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартын шаардлагуудыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын бүх шатанд хэрэгжүүлж, байнгын сайжруулалтыг хангаж ажиллана.

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-14
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЖИЛТАН /нөхөн сэргээлт/

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг удирдан зохион байгуулах, зохих түвшинд хийлгэхэд хяналт тавих
Ойжуулалт, ногоон байгууламж, мод үржүүлгийн төлөвлөлт, тарилт, усалгаа арчилгааны ажлыг гүйцэтгэх, зохион байгуулах 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаануудын хэрэгжилтийг хангуулах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-14
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЖИЛТАН /хүрээлэн буй орчин/

Байгаль орчны менежмент системийг хэрэгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулах замаар байгаль орчны бохирдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах
Байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох, эрсдэлийг үнэлэх, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Байгаль орчны эрх зүйн шаардлагуудад төслийн үйл ажиллагааг нийцүүлэх ажилд хяналт тавих

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-13
Уурхайн хяналт удирдлагын инженер /ДИСПЕТЧЕР/

Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг хяналт удирдлагын системийн хүрээнд оновчтой зохион байгуулах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-12
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /СТОУС/,Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Татварын тухай хууль болон бусад хэм хэмжээ, хууль тогтоомж, дүрмийн дагуу үнэн зөв хөтлөн тайлан мэдээ бусад даалгаврыг цаг хугацаанд нь гаргах

ТохиролцоноБаянхонгор аймаг
2023-05-12
ГИДРОГЕОЛОГИЧ

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай мониторингийн хяналтыг зохион байгуулах,
Уурхайн талбайд болон ус ашиглалтын талбайд газар доорх усны мониторинг, судалгааг хийх, уурхайн шүүрүүлэх байгууламжийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-12
СИСТЕМИЙН НАЙДВАРТАЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хяналт удирдлагын системийн тасралтгүй ажиллагааг техник хангамж, программ хангамж, сүлжээ хангамж, серверийн түвшинд найдвартай ажиллагааг хариуцан ажиллах.

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын төсөл төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргах, хянах
Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн зураг төслийг хянах, тоо хэмжээг шалгах, тооцоолол боловсруулах
Төслийн баримт бичиг боловсруулах, талбайд захиалагчийн хяналт хийх, төсөл дуусахад барилга ашиглалтын ажил хийх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /ТӨСӨВЧИН/

Барилгын төсөл төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргах, хянах, Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн төсөв гаргах, зураг төслийг хянах, тоо хэмжээг шалгах
Төслийн талбайд захиалагчийн хяналт хийх, барилга ашиглалтын ажил хийх, Барилга засварын ажлын төсөв гаргах, хянах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
АРХИВЫН АЖИЛТАН

Байгууллагын архивын байгууламжийг хариуцан архивын баримт бичгийг хууль тогтоомж, стандартын дагуу архивлах, хадгалах, хөтлөх зэрэг бүх үйл ажиллагааг хариуцах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН

Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, удирдлагадаа мэдээллэх, тайлагнах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
СУРГАЛТЫН АЖИЛТАН

Үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, мэргэжлийн болон ХАБЭА-н сургалтыг чанартай зохион байгуулах, түүний явцад хяналт тавих, хэлтэс нэгжийг шаардлагатай мэдээлэл, сургалтаар хангах​

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-10
ТЭЭВРИЙН МАСТЕР

Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг оновчтой, жигд зохион байгуулах, хүнд даацын автомашины жолооч нарыг удирдлагаар хангах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-03
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Компанийн барилга байгууламж, ус хангамж болон автоматжуулалтын системийн цахилгаан хангамж, үйлчилгээний машин, механизмуудын цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах, түүний ашиглалт үзлэг болон засвар үйлчилгээг гүйцэтгэхэд чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах зохион байгуулах, ажлыг төлөвлөн удирдах үүргийг гүйцэтгэх.

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-02
ЛОГИСТИКИЙН АЖИЛТАН

Төмөр замын терминалын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, удирдлагыг мэдээ тайлангаар хангах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-05-02
ГАГНУУРЧИН

Уурхайн хэмжээнд ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бэлэн байдлыг хангахын тулд шаардлагатай гагнуурын ажлыг технологийн горимын дагуу аюул осолгүй, чанартай хийж гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-04-30
ТЭЭВРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа бүх тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн төлөвлөгөөт засварын хуваарь гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалын хэрэгцээг тодорхойлон захиалга хийх, нөөцийн бэлэн байдалд хяналт тавих үүргийг гүйцэтгэх

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг

Ажлын байрны зарууд

  1. ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР5 сарын 23. 9:53
  2. ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖИЛТАН5 сарын 23. 9:53
  3. АВТО АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР /Чингэлэг өргөгч/5 сарын 23. 9:52
  4. ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР5 сарын 23. 9:51
  5. ГЕОЛОГИЧ5 сарын 23. 9:49

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Энержи Ресурс ХХК. 2005-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.