Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энержи Ресурс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хуулийн ахлах ажилтан

Гэрээ хэлцэл, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, хууль, дүрэм, журмын төсөл боловсруулах Шүүх, арбитраар хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох

Хуулийн ажилтан

Гэрээ хэлцэл, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, хууль, дүрэм, журмын төсөл боловсруулах Шүүх, арбитраар хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох

ГЕОЛОГИЧ

Уурхайн төлөвлөлт, олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад геологийн мэдээллээр дэмжлэг үзүүлж, ашигт малтмалын нөөц баялгийг оновчтой зөв зохистой ашиглахад хяналт тавьж ажиллах

ШАТАХУУНЫ ИНЖЕНЕР

Шатахуун түгээх нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, явуулын шатахуун  түгээх станцыг шатахуунаар тасралтгүй хангах, тэдгээрийн техникийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах

ЗАСВАРЧИН /НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР/

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг удирдлагаас өгсөн төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх

СУРГАЛТЫН АЖИЛТАН

Үйлдвэрлэлийн бүсийн хэмжээнд үндсэн болон гэрээт ажилтны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, мэргэжлийн  сургалтыг зохион байгуулах, түүний явцад хяналт тавих, хэлтэс нэгжийг шаардлагатай мэдээлэл, сургалтаар хангана. Мэргэжлийн болон ХАБЭА-н сургалтыг компанийн шаардлага хэрэгцээнд тулгуурлаж, чанартай зохион байгуулна.  

ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР

Олборлолтын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлт, уялдаа холбоог хангаж, нийт бизнесийн үйл ажиллагааны бүтээмж, үр ашгийг өсгөн нэмэгдүүлэх явдлыг баталгаажуулж ажиллана. Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн нөхцөлийг ханган ажиллахын сацуу үнэн зөв хэмжилт, тэмдэг тэмдэглээ тавихад анхааран, чанар, үр дүнг ханган ажиллана.

ГЕОФИЗИКЧ

Уурхайн төлөвлөлт, олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад геологийн загварчлалыг хийхэд анхдагч мэдээллээр хангах, ашигт малтмалын нөөц баялгийг оновчтой зөв зохистой ашиглах

ТЭЭВРИЙН МАСТЕР

Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг оновчтой, жигд зохион байгуулах, хүнд даацын автомашины жолооч нарыг удирдлагаар хангах

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

Компанийн “Мэдээлэл технологийн цогц бодлого журам”, “Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын бодлого журам”-ыг ажил үүргийн чиг баримжаа болгон ажиллах

МАРКШЕЙДЕР

Зураг төсөлд тусгагдсан геометр хэмжээсүүдийг газарт шилжүүлэн буулгах, хэмжилт, тооцооллын ажлыг хийж гүйцэтгэх

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Баянхонгор аймаг/

- Үйлдвэрийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны  үед үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, шугамын угсралтын ажилд хяналт тавих, ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэл хангуулах, үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг төлөвлөгөөт зорилтод хүргэх

ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР /Баянхонгор аймаг/

- Үйлдвэрийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үед үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны угсралтын ажилд хяналт тавих, ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэл хангуулах, үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах, зохион байгуулалтын ажлыг төлөвлөн удирдах

Үйлдвэрийн Автоматжуулалтын инженер /Баянхонгор/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн компанид ашиглагдаж байгаа программ хангамж, техник хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах ба үйлдвэрийн удирдлагын системийг найдвартай ажиллагаагаар хангах

САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Баянхонгор аймаг/

- Барилгын дотор шугам хоолой угсралтын багийн ажил үүргийн хуваарийг гаргаж, гүйцэтгэлд хяналт тавих - Ундны ус цэнгэгжүүлэх байгууламж, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн БУА-д хяналт тавих, - Төслийн ерөнхий төлөвлөгөөнд уялдуулан шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмжийн захиалга өгөх - Шугам хоолой болон тоног төхөөрөмжийн угсралтыг захиалагчийн өгсөн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ажлын үе шат бүрт гарах акт бичиг баримтыг гарган холбогдох ажилтнуудаар баталгаажуулах - Шугам хоолойн угсралтын зураг төсөл боловсруулахад санал оруулах,

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН /Баянхонгор аймаг/

Компанийн хүний нөөцийн бодлого, холбогдох заавар, журмыг хүрээнд хүний нөөцийн хэсгийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлуудыг үр дүнтэй гүйцэтгэх

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Нүүрс баяжуулах үйлдвэр (НБҮ)-ийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн компанид ашиглагдаж байгаа программ хангамж, техник хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах ба үйлдвэрийн удирдлагын системийг найдвартай ажиллагаагаар хангах

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАСВАРЫН МЕХАНИК

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг удирдлагаас өгсөн төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх

ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ /Шланз/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй тээвэрлэлтийг компанийн тогтоосон чиглэлд хийж гүйцэтгэх

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН

Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, удирдлагадаа мэдээллэх, тайлагнах

ЗАСВАРЫН СУРГАЛТЫН МАСТЕР

Хүнд даацын автомашин болон дугуйт ачигчуудын техникийн бэлэн байдлыг хангаж, эвдрэл гэмтлийг бууруулах, ашиглалтын хугацааг уртасгах зорилгоор бүх ажилчдыг сургалтаар ханган, мэдлэгийг дээшлүүлэх онол-практикийн сургалтыг тогтмол хийж ажилчдыг засварын аюулгүй байдлын дүрэм, журам, заавруудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Уурхайн хэмжээнд батлагдсан дүрэм журамыг даган мөрдөж бүх төрлийн техник, туслах тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах, засварын газрын цахилгааны засвар үйлчилгээг хийх

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЧИН /Дамп/

Шууд удирдлагын ажлын зааварчилгааны дагуу тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварын ажлууд, эвдрэл гэмтлийг зөв оношилж, засвар үйлчилгээг чанартай, хурдан шуурхай, технологийн горимын дагуу хийж гүйцэтгэх

БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн бүсийн барилга байгууламжуудын ашиглалт, засвар шинэчлэлт, өргөтгөлийн ажилд санал оруулах, Шинээр зураг төсөл, төлөвлөлт, схем боловсруулах, батлуулах, заавар зөвлөмж өгөх, ажлын хэрэгжилт болон барилга угсралт болон засварын ажилд хяналт тавих

БАГНЫ МАСТЕР

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд аюул, ослын тухай дуудлагаар шуурхай арга хэмжээ авч аврах-гал унтраах ажлыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх, хүний амь нас, өмч хөрөнгийг авран хамгаалах ажиллагааны үед Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бэлэн байдал хангаж, шаардлагатай тохиолдолд найдвартай тасралтгүй ажиллах нөөц боломжоор хангаж ажиллах

МЕХАНИК /ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИКИЙН ХЭЛТЭСТ/

Засвар үйлчилгээний ажлыг аюул осолгүй, өндөр бүтээмжтэй, үр ашигтайгаар зохион байгуулах, багуудын хоорондын уялдаа холбооог хангах, ажиллагсдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, техникийн бэлэн байдлын коффициэнтийг төлөвлөгөө нормонд байлгах

ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН /Шланз/

Хүнд даацын автомашин, дугуйт ачигчийн үзлэг оношилгоо, засвар үйлчилгээг механикийн зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, техникүүдийн бэлэн байдлыг хангах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН /Өмнөговь аймагт/

Компанийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрхлэлтийн харилцааг хууль дүрэм журмын хүрээнд оновчтой шийдвэрлэх

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАЯЖУУЛАГЧ

НБҮ-ийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хянах, технологийн процессыг мөрдөх, хэрэгжүүлэх

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААНЧИН

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах

ЗӨВШӨӨРӨЛ, НИЙЦЛИЙН АЖИЛТАН

Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулах зорилгоор компанийн бодлого, журам, дүрмийг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Зөвшөөрөл, нийцлийн ажилтан нь компанийн баримт бичиг, зөвшөөрөл, тайлан, төлөвлөгөөг хуулийн дагуу хянаж, компанийн удирдлагад шууд тайлагнана.

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАСВАРЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг удирдлагаас өгсөн төлөвлөгөөт зорилтод хүргэх

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАСВАРЫН МАСТЕР

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг удирдлагаас өгсөн төлөвлөгөөт зорилтод хүргэнэ.

НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР- ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний төлөвлөгөөг хамгийн оновчтой, үр ашигтайгаар гаргаж, гүйцэтгэлд хяналт тавих, холбогдох ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Зах зээлийн шинжээч

Зах зээлийн талаарх мэдээлэл, тооцоо, судалгаа хийх, компанийн өрсөлдөх чадвар болон өрсөлдөгчдийн судалгаа хийх

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ХЯНАН НИЙЦҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛТАН

Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, гэрээ хэлэлцээр болон холбогдох хууль зүйн зохицуулалтын дагуу компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны хянан нийцүүлэлтийг хянах, тайлагнах болон зохицуулалтын гарч болох эрсдлийг тодорхойлон хянах талаар ажиллагсад болон компанийн удирдлагатай хамтран ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Энержи Ресурс ХХК, Ухаа худаг салбар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.