• Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Брэнд менежер /Брэнд хувцасны дэлгүүр/

- Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах - Судалгаа шинжилгээ хийх - Хариуцсан брэндийн судалгаа шинжилгээ хийх, үнийн бодлого гаргах - Шинээр бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх - Харилцагч компаниудад компаниа төлөөлж харилцах тул шийдвэр гаргадаг, нөлөөлөх чадвартай байх  

Худалдааны зөвлөх /Брэнд хувцасны дэлгүүр/

- Худалдан авагч, үйлчлүүлэгчтэй найрсаг харилцааг баримтлан стандартын дагуух үйлчилгээг үзүүлнэ - Брэндийн талаарх мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, үйлчлүүлэгчид ЗӨВ мэдээлэл өгч, борлуулалт хийнэ Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргүүд.

Эдийн засагч /Дельта Фүүдс/

Жилийн төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах Сар, улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн танилцуулах дүгнэлт өгөх. Бараа бүтээгдэхүүний үнэ, өртөг, ашгийн тооцоолол хийх Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, үр ашгийн тооцоо хийх. Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх шаардлагатай мэдээ, тооцоололоор хангаж ажиллах

Англи хэлтэй-Брэнд менежер /Дельта Фүүдс/

- Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах - Судалгаа шинжилгээ хийх - Хариуцсан категорын бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийх, үнийн бодлого гаргах - Шинээр бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх - Харилцагч компаниудад компаниа төлөөлж харилцах тул шийдвэр гаргадаг, нөлөөлөх чадвартай байх  

Сошиал менежер /Дельта фүүдс/

PR болон бүх төрлийн медиа контент (мэдээ мэдээлэл, зар сурталчилгаа, тараах материал г.м) боловсруулах, агуулга мессежийг тодорхойлох, ялгаралтай, бүтээлч байдлаар төлөвлөн, гүйцэтгэх; Боловсруулсан контентыг боломжит бүх суваг ашиглан зорилтот сегментэд хүртээмжтэй хүргэх, дамжуулах замаар шинэ харилцагч татах, борлуулалт нэмэгдүүлэх Компаниудын сошиал сувгуудыг хөтлөх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, нийгмийн хариуцлага болон аян, компанит ажлын хүрээнд хийгдэж буй хөтөлбөрүүдтэй холбоотой мэдээллийг бэлтгэх, олон нийтэд хүргэх; Сошиал сувгуудад нийтлэх контентын төлөвлөгөөг сар, улирлаар урьдчилан төлөвлөх, батлуулах. Төлөвлөгөөний дагуу олон нийтэд хүргэх, үр дүнг хэмжиж тайлагнах;  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний идэвхжүүлэлттэй холбоотой хэвлэл мэдээлэл болон бусад холбогдох байгууллагуудтай гэрээ хэлцлийг хийх, хамтарч ажиллах;

Орос хэлтэй худалдааны зөвлөх /Lowa/

- Худалдан авагч, үйлчлүүлэгчтэй найрсаг харилцааг баримтлан стандартын дагуух үйлчилгээг үзүүлнэ - Брэндийн талаарх мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, үйлчлүүлэгчид ЗӨВ мэдээлэл өгч, борлуулалт хийнэ Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргүүд.

Маркетингийн менежер /Брэнд хувцасны дэлгүүр/

- Брэндийн фэйсбүүк хуудсыг хөгжүүлэх, хариуцаж ажиллах - Маркетингийн ажлыг төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлангийн бүх үе шатуудад хариуцан ажиллах - Дунд түвшний менежер болон бусад менежерүүдтэй хамтран багаар ажиллах - Шинэ санаачлага дэвшүүлэн ажиллах

Дизайнер / Ажлын цагийн сонголттой 07:00-15:30 /

- Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, урамшуулал, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой сошиал сурталчилгааны дизайн, бүх төрлийн эх бэлтгэл болон фото зураг авалтыг хийж, хөгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх - Борлуулалт маркетингийн үйл ажиллагааны дагуу сошиал сурталчилгааны дизайн болон эх бэлтгэл, зураг авалтыг хийх - Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотойгоор эх зохиох хөгжүүлэх.

Хятад хэлтэй брэнд менежер /Дельта фүүдс/

- Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах - Судалгаа шинжилгээ хийх - Хариуцсан категорын бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийх, - Бүтээгдэхүүний өртөг тооцоолол хийж үнэ гаргах, нөөц бүрдүүлэх - Шинээр бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх - Харилцагч компаниудад компаниа төлөөлж харилцах тул шийдвэр гаргадаг, нөлөөлөх чадвартай байх  

Орос хэлтэй брэнд менежер /Дельта Фүүдс/

- Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах - Судалгаа шинжилгээ хийх - Хариуцсан категорын бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийх - Шинээр бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний өртөг тооцож, үнэ тогтоох, нөөц бүрдүүлэх - Харилцагч компаниудад компаниа төлөөлж харилцах тул шийдвэр гаргадаг, нөлөөлөх чадвартай байх  

Борлуулалтын менежер /Грийн Фармер/

Борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах Борлуулалттай холбоотой зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх Борлуулалтын боломжит бүх сувагчлалыг удирдан зохион байгуулах, харилцах, хамтран ажиллах, шинэ арга технологийг нэвтрүүлж ажиллах Харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх, судалгаа дүн шинжилгээг хийх

Агуулахын ажилтан - По-ны жолооч

Агуулахын өдөр тутмын аж ахуйн ажлыг удирдан зохион байгуулж, үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах Агуулахын үйл ажиллагааг стандартад нийцүүлэн, өдөр тутмын ажлуудыг хянаж ажиллах Агуулахын По- кар механизмыг барих Цахилгааны болон аж ахуйн ажлыг хянан ажиллах ХАБЭА-г хангаж ажиллах АБТ-д заасан бусад чиг үүрэг

Англи хэлтэй гадаад харилцааны менежер

Бараа бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа, нийлүүлэгчийн судалгаа хийх Гадаад захиалгатай холбоотой зах зээлийн судалгаа, харьцуулалт, төсөв төлөвлөгөө гаргаж тайлагнах Гадаад, дотоодын харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, гэрээ хэлэлцээр зохион байгуулах Экспортын судалгаа, ложистикийн судалгаа хийх Гадаад/дотоод худалдааны баримт бичгийн боловсруулалт хийнэ

Герман хэлтэй гадаад харилцааны менежер

Бараа бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа, нийлүүлэгчийн судалгаа хийх Гадаад захиалгатай холбоотой зах зээлийн судалгаа, харьцуулалт, төсөв төлөвлөгөө гаргаж тайлагнах Гадаад, дотоодын харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, гэрээ хэлэлцээр зохион байгуулах Экспортын судалгаа, ложистикийн судалгаа хийх Гадаад/дотоод худалдааны баримт бичгийн боловсруулалт хийнэ

Орос хэлтэй гадаад харилцааны менежер

Бараа бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа, нийлүүлэгчийн судалгаа хийх Гадаад захиалгатай холбоотой зах зээлийн судалгаа, харьцуулалт, төсөв төлөвлөгөө гаргаж тайлагнах Гадаад, дотоодын харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, гэрээ хэлэлцээр зохион байгуулах Экспортын судалгаа, ложистикийн судалгаа хийх Гадаад/дотоод худалдааны баримт бичгийн боловсруулалт хийнэ брэндийн судлагаа, дэлгүүрийн тохижилттой холбоотой туслах хэрэгсэлүүд

Хятад хэлтэй гадаад харилцааны менежер

Бараа бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа, нийлүүлэгчийн судалгаа хийх Гадаад захиалгатай холбоотой зах зээлийн судалгаа, харьцуулалт, төсөв төлөвлөгөө гаргаж тайлагнах Гадаад, дотоодын харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, гэрээ хэлэлцээр зохион байгуулах Экспортын судалгаа, ложистикийн судалгаа хийх Гадаад/дотоод худалдааны баримт бичгийн боловсруулалт хийнэ брэндийн судлагаа, дэлгүүрийн тохижилттой холбоотой туслах хэрэгсэлүүд

Импортын бүтээгдэхүүн судалгааны ажилтан

Бүтээгдэхүүн судална Гадаад харилцагчийн судалгаа Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу ажиллана  

Судалдааны менежер / Төслийн

Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа, хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа, ТОР off MIND судалгаа хийх, судалгааны компаниудтай хамтран ажиллах Бизнесийн эсвэл нийгмийн чиглэлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг боловсруулж, анализ хийх;  Судалгааны үр дүнгийн тайлан бэлтгэх, танилцуулах, илтгэх; Импорт болон Экспортын мэдээний боловсруулалт хийх

Санхүүгийн шинжээч / Төслийн

Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой Санхүүгийн шинжилгээ хийх  Хөрөнгө оруулалтын Эрсдэлийн менежмент Үр ашигийн тооцоолол гаргах

Маркетингийн менежер/ Төслийн

Шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх / Зах зээлийн, Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа/ Маркетингийн төсөв, төлөвлөгөө, брэнд хөгжүүлэлт Шинэ консефт хөгжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд байршуулах төлөвлөгөө боловсруулах

Төслийн менежер / Ахлах/

Төслийн биенес хөгжүүлэлт, стратеги төлөвлөлтийг боловсруулах Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт гаргах Төслийн үр дүнг тодорхойлж удирдлагын багт танилцуулах Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийг  өргөжүүлэх, төрөлжүүлэх зорилгоор шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг судалж нэвтрүүлэх Төслийн хамрах хүрээ, нөөц, төлөвлөгөө, төсөв гаргах амжилттай хэрэгжүүлж дуусахад шаардлагатай хүчин зүйлсийн судалгаа, төлөвлөгөөг боловсруулах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо Тээвэрчдийн гудамж, "Дельта Фүүдс"-ийн байр

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.