Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Ази Фарма ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
"ЭМ БАРААНЫ ХАНГАМЖИЙН МЕНЕЖЕР"

- Эм ханган нийлүүлэх төвүүдийн нөхөн, дүүргэлт, тэшитгэлийг хийх - Нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн хяналт хийх - Захилагын хяналт хийх

ЭМЧ-ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хариуцсан эмийн бүтээгдэхүүний зөв мэдээллийг судалгаа, шинжилгээний үндэслэлтэйгээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эм зүйч нарт хүргэх Гадаадын болон дотоодын хурал, сургалт зохион байгуулах Борлуулалтын сувгуудтай хамтран ажиллах, идэвхжүүлэх МУ-ын эмийн зах зээлд хариуцсан үйлдвэрийн хөгжүүлэлт хийх Компанийн нийтлэг чиг үүргийн хүрээнд ажиллах 

Сувгийн үйл ажиллагааны менежер / Супервайзор /

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Бүс хариуцсан борлуулалтын менежер*

Хариуцсан бүсийг хөгжүүлэх, харилцагчтай уулзалт хийх, санал хүсэлт, гомдолыг хүлээн авч шийдвэрлэх, халамжлах,  худалдан авалтыг идэвхижүүлэх, захиалга авах, борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг биелүүлэх Компанийг төлөөлөн худалдах худалдан авах гэрээ, зээлийн гэрээ байгуулах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, борлуулалтын акц, урамшуулал, маркетингийн идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг мэдээллэх танилцуулах Хариуцсан бүсийн харилцагч байгууллагуудын /эмнэлэг, эмийн сан/ худалдан авалт, борлуулалтын дүн шинжилгээ хийх  Авлагын үлдэгдэлтэй харилцагчийн төлбөр тооцоог хянах, баталгаажуулах, барагдуулах, нэхэмжлэх, хяналт тавих

СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР*

- Ажилчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтыг зохион байгуулах  - Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах  - Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хуваарийн дагуу явуулах  - Сургалтын гарын авлага, материалууд бэлдэх - Сургалтын мэргэжилтний чиг үүргийн дагуух ажил үүргүүдийг хийх - Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах

"АХЛАХ БРЭНД МЕНЕЖЕР"/Эксклюзив бүтээгдэхүүн/

- Компаний гэрээт үйлдвэрүүдтэй холбоо тогтоож, гадаад харилцаа, худалдан авалтыг хариуцан ажиллах - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

ЭМЧ-ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хариуцсан эмийн бүтээгдэхүүний зөв мэдээллийг судалгаа, шинжилгээний үндэслэлтэйгээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эм зүйч нарт хүргэх Гадаадын болон дотоодын хурал, сургалт зохион байгуулах Борлуулалтын сувгуудтай хамтран ажиллах, идэвхжүүлэх МУ-ын эмийн зах зээлд хариуцсан үйлдвэрийн хөгжүүлэлт хийх Компанийн нийтлэг чиг үүргийн хүрээнд ажиллах 

Хүний нөөцийн менежер / Сургалт хөгжил хариуцах /

- Ажилчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтыг зохион байгуулах  - Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах  - Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хуваарийн дагуу явуулах  - Сургалтын гарын авлага, материалууд бэлдэх - Сургалтын мэргэжилтний чиг үүргийн дагуух ажил үүргүүдийг хийх - Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах

ЭМЧ-ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хариуцсан эмийн бүтээгдэхүүний зөв мэдээллийг судалгаа, шинжилгээний үндэслэлтэйгээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эм зүйч нарт хүргэх Гадаадын болон дотоодын хурал, сургалт зохион байгуулах Борлуулалтын сувгуудтай хамтран ажиллах, идэвхжүүлэх МУ-ын эмийн зах зээлд хариуцсан үйлдвэрийн хөгжүүлэлт хийх Компанийн нийтлэг чиг үүргийн хүрээнд ажиллах 

ЭМ ЗҮЙЧ / ЖОР БАРИГЧ***

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үндсэн чиг үүрэгт ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

АВЛАГА ХАРИУЦСАН НЯГТЛАН БОДОГЧ**

- Компаний авлага хариуцан ажиллах - Тайлан гаргах - Удирдлагыг мэдээллээр хангах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, хэтийн төлөвлөгөөг тодорхойлох Байгууллагын богино, дунд болон урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, төсөв батлах Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад менежментийн багт чиглүүлэг өгөх, шаардлага тавих, шийдвэр гаргах Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавих Байгууллагын үйл ажиллагааг тэлэхтэй холбоотой хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг шийдэх Байгууллагын хүний нөөц, захиргаа удирдлагын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний дагуух хэрэгжиж буй болон ирээдүйд хэрэгжих төслүүдийг удирдан чиглүүлэх Байгууллагын мэдээлэл технологи, програм хангамжийн аюулгүй байдал, хөгжүүлэлтийн төсөл хөтөлбөрийг удирдах, хянах Алба, нэгжүүдийн үйл ажиллагааны хоорондын уялдаа холбоог ханган ажиллах, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх, сайжруулахтай холбоотой бүтээлч шинэ санаа санаачлага гаргаж ажиллах Үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлж, сайжруулах шийдлийг санаачлан дэвшүүлж бусад газрын захирал, албаны дарга нартай уялдаа холбоо, нягт харилцаатай ажиллан шийдвэр гаргах Үйл ажиллагаан хариуцсан захирлын  АБТ-ын дагуу ажиллана. 

Гадны эмийн үйлдвэр хариуцсан Кординатор эмч

Тухайн эмийн үйлдвэрийн монгол дахь төлөөлөгчийн газрыг хариуцан ажиллана. Тухайн үйлдвэрийн Эмийн бүртгэл, захиалга төлөвлөлт, брендийн борлуулалт, бүтээгдэхүүний маркетингийн идэвхижүүлэлт, импорт, ложистикийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана. 

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ*

Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэх, шинжилгээ судалгаа хийх, ирээдүйн төлөв байдлыг таамаглах, төсөв болон санал дүгнэлт боловсруулах, удирдлагын багт танилцуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР /Эмзүйч/ ***

Компанийн нөөцийн газарт буусан дотоодын болон импортын эм бараанд чанарын хяналт хийх Эмийн чанар аюулгүй байдлыг хариуцан салбар нэгжүүдийг удирдлагаар хангах, шалгах, чиглүүлэх үүрэгтэй Эм бараа борлуулдаг байгууллагын стандартыг хангаж ажиллуулахад шаардлага тавьж ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэгт ажил гүйцэтгэх

Брэнд хариуцсан супервайзор**

Бараа бүтээгдэхүүнийг хариуцсан борлуулалтын сувгийн боломжит бүх харилцагчдад хүргэх үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, Гүйцэтгэлийг дээд зэргээр ханган ажиллах, Борлуулалтын ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, Ажлын явцад хяналт тавих, Удирдлагыг мэдээллээр хангах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

ГРУППИЙН БОРЛУУЛАЛТ, МАРКЕТИНГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Группийн стратеги болон бизнес төлөвлөгөөтэй уялдсан маркетинг, борлуулалтын бодлого боловсруулж, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийж, батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. Маркетинг, борлуулалтын  зардал болон үр ашгийн төлөвлөлтийг хийж, баг хамт олныг маркетинг, борлуулалтын удирдлагаар хангана.    Борлуулалтыг дэмжих маркетингийн бодлоготой уялдсан компанит ажлуудыг удирдан зохион байгуулна.  Группын маркетингийн албыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах ба суваг бүрийн борлуулалтанд тохирсон маркетингийн орчин үеийн арга аргачлал, борлуулалт маркетингийн технологиудыг нэврүүлж, үр дүнтэй удирдан зохион байгуулна. Ажиллаж буй зах зээлийн онцлогийг хурдтай ойлгож, цаг үед нь тохирсон ажайл менежментийг группын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлж, ажиллана.  Үйл ажиллагааны бүх шатны мэдээ тайланг боловсруулж, зохих журмын тайлагнана.  Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан удирдах ажилтны чиг үүргийг бүрэн гүйцэтгэж ажиллах ба баг хамт олныг манлайллаар хангаж, гүйцэтгэлийг удирдаж ажиллана.      

Эмийн бүртгэлийн мэргэжилтэн-Англи хэлтэй*

Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, вакцин зэрэг бүртгэл шаардлагатай шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох хууль журам, тушаалын дагуу бүртгэлийг хийж гүйцэтгэх. Бүртгэсэн бүтээгдэхүүний хугацаа сунгалт, өөрчлөлтийг цаг тухайд нь зохион байгуулах. Бүртгэлд явагдаж буй бүтээгдэхүүний явцын талаар удирдлага, холбогдох албан тушаалтнууд, үйлдвэрлэгчийг тогтмол мэдээллээр хангах.

Брэнд менежер*

Бараа бүтээгдэхүүнийг хариуцсан борлуулалтын сувгийн боломжит бүх харилцагчдад хүргэх үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, Гүйцэтгэлийг дээд зэргээр ханган ажиллах, Борлуулалтын ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, Ажлын явцад хяналт тавих, Удирдлагыг мэдээллээр хангах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

"ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР"*

- Харилцагчийг халамжилж гэрээ байгуулна - Харилцагч байгууллагын гүүр болж уялдаа холбоог хангаж ажиллана - Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг биелүүлэх

ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВАГЧ /ЭМ ЗҮЙЧ /*

Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах Call pro системийн дагуу утсан харилцааны стандартыг хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Авлагын менежментын хэрэгжүүлж, мөнгөн урсгалыг төлөвлөгөөнд хүргэж ажиллах

"ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ"** /Туршлагатай/

1.  Захиалга авах  2. Борлуулалт хариуцах  3. Харилцагчдын тооцоо хийх, тэгшитгэл хийх  

"ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР" Англи хэлтэй *

Төслийн менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүрэг, компанийн менежментийн болон үйл ажиллагааны бүх төслүүд болон бодлогууд дээр ажиллана. 

Аж ахуйн албаны менежер **

Салбар эмийн сангуудын аж ахуйн үйл ажиллагааг хариуцах Шинэ салбаруудын засвар үйлчилгээний явцад хяналт тавих Гүйцэтгэгч компанийн ажлуудыг шалгаж хийлгэх, хянах, дуусгах ажилд дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер /Оффис менежер/

Оффиссын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах  Оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хяналт тавих  Ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж, цагийн тайлан гаргах  Сургалт, хурал, уулзалтын хуваарийг гаргаж цагийн хуваарийн зохицуулалт хийх  Оффисын засвар, үйлчилгээ, тохижилтийг хариуцан ажиллах Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн ашиглалтанд хяналт тавьж, засвар үйлчилгээг хийлгэх

Худалдааны зөвлөх /Эмэгтэй Яаралтай 10-р хороолол/

Гоо сайхны борлуулалт хийх. Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийх. Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах. Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх.

Худалдааны зөвлөх /Гоо сайхан Яаралтай/

Эмч эмнэлэгийн хувцас болон эмнэлэгийн жижиг тоног төхөөрөмжийн борлуулалт хийх. Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийх. Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах. Бараа бүтээгдэхүүний тооллого, тооцоог хийх.

"ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ"*

Эмнэлэг, эмийн сангуудаар эмийн бүтээгдэхүүнийг түгээх  Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух ажил үүргийг гүйцэтгэх  Портер машин барьж чаддаг, мэргэшсэн үнэмлэхтэй байх

Хангамжийн ажилтан*

Компаний аж ахуй хангамжийн бараа материалын худалдан авалтыг хийх Бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн судалгаа хийж, тохиромжтой газраас худалдан авалт хийх Бэлтгэн нийлүүлэгч нартай гэрээ байгуулах Бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, хүлээлгэн өгөх, тулгалт хийх  Худалдан авалтын тайлан бэлтгэх

ДИЖИТАЛ МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР*

Компанийн сошиал хуудсуудын хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллана. Байгууллагын онлайн худалдааны вебсайтыг хэрэглэгчдэд толилуулах Компанийн сошиал сувгуудыг хөтлөх, олон нийтэд хүргэх Онлайн худалдааны вебсайтын хандалт нэмэгдүүлэн борлуулалтыг өсгөх Сошиал сувгуудад нийтлэх контентын төлөвлөгөөг сар улирлаар урьдчилан төлөвлөх, олон нийтэд хүргэх, үр дүнг хэмжиж тайлагнах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, БГД, 2-р хороо, 25-р эмийн сан Ази Таур компанийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.