Одоогоор мэдэгдэл алга байна

"АПУ" Хувьцаат компани

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ачилт зохицуулалтын ажилтан

Санхүүгийн албанаас өгсөн орон нутгийн бөөний төвүүдийн үлдэгдлийн мэдээ, стратеги төлөвлөлтийн албанаас гаргасан гэрээт харилцагч нарын Forecast-д тулгуурлан ачилтын төлөвлөлтийг харилцагч бүрээр гаргана. Компанийн үйлдвэрлэл, төв агуулахын нөөц болон үйл ажиллагаатай орон нутгийн бөөний төвүүдийн агуулахын нөөцийг уялдуулж амжилттай удирдан зохион байгуулах, компанийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэж ажиллана. Компанийн S&OP-ийн хүрээнд архи, пиво, софт төрлийн бүтээгдэхүүний орон нутгийн ачилтын төлөвлөгөөг сараар, 7 хоног бүрээр сувгаар, брэндээр, SKU-ээр гаргаж сарын(Pre sales meeting, Demand review, Supply review, Alignment meeting, MT meeting) болон 7 хоногийн(Demand&Weekly&Supply meeting) хурлуудад танилцуулж батлуулах, мэдээллээр хангах Орон нутгийн ачилтын төлөвлөгөө болон бодит гүйцэтгэлийн зөрүүг бууруулахад чиглэж ажиллах. Төлөвлөгөө хийхэд хэрэглэж буй арга аргачлалаа байнга сайжруулж ажиллана. Ачилтын сарын төлөвлөгөөг санхүүгийн гүйцэтгэлтэй холбож S&OP хурлуудад танилцуулах санал санаачлага гаргаж ажиллана. Орон нутгийн зах зээл дээрх ачилтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангахад чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулах Орон нутагт компанийг төлөөлж буй ачилт зохицуулалтын ажилтан, ачилт төлөвлөлтийн ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, удирдан чиглүүлэх ОНБА-ны менежер, ахлах, ачилт зохицуулалтын ажилтан, ачилт төлөвлөлтийн ажилтан нарыг АПУ болон MBC-ийн тоон мэдээллээр хангана.

Савлалтын оператор /Амгалан - MBC AP/

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг бүрэн хангаж цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тосолгоог хуваарийн дагуу хийж ажиллах Чанар стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний графикийн дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Хуваарийн дагуу цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх

Цахилгаанчин

- Цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах - Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурын заалт авах , бүртгэл хөтлөх - Цахилгаан шугам сүлжээ,цахилгаан тоноглолын хэвийн ажиллагааг хангах, Цахилгаан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтыг хуваарийн дагуу тогтмол хийх - Цахилгаан хэрэглээг задлан шинжилж, сар бүр дүгнэлт гарган шууд удирдлагад танилцуулах

Туслах ажилтан

Компанаас зааж өгсөн маршрутын дагуу явж задгайн машины угсралт, засвар үйлчилгээг амжилттай явуулах үүднээс техник ашиглалттай холбогдон гарах бүхий л техникийн асуудлыг хариуцан зохицуулна Хөргөлтийн техникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах Задгай пивоны тоног төхөөрөмжийн ашигт ажиллагааг ханган ажиллах

Түгээлтийн туслах ажилтан

Харилцагч, хэрэглэгчээс ЭСББ-г татан авах, агуулахад хүлээлгэн өгөх үед бүтээгдэхүүнийг мастер дата стандарт мөрдөлт, өрж хураах, багцлах, агуулахад байршуулахХарилцагч, хэрэглэгчээс ЭСББ-г хүлээн авч мастер датаны дагуу өрөлт хураалтыг хийж, стандартын ачилтанд бэлтгэнэУдирдлагын өгсөн үүрэг даалгаварыг тухай бүрт хийж гүйцэтгэнэЭСББ-н хагарал дутагадал, чанарын асуудалтай байвал татан авалтын няравт мэдэгдэж залруулах арга хэмжээ авна

НЯГТЛАН БОДОГЧ /Амгалан/

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайланг хугацаанд нь гаргана. Бараа материалын бүртгэл, тайлагнал, тооллого, тооцоо нэгтгэл хийнэ.

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ C ангилалтай

Хариуцуулж өгсөн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, техникийн хэвийн ажиллагааг хангах Харилцагчдад бүтээгдэхүүнийг найдвартай түргэн шуурхай тээвэрлэн хүргэх Байгууллагаас хариуцуулж өгсөн автомашиныг зориулалтын дагуу ариг гамтай ашиглаж техникийн үзлэг, оношлогоо, үйлчилгээг цаг тухайд хийн, бүрэн бүтэн байдлыг нь ханган ажиллах Ажилд гарахын өмнө техникийн болон түгээлтийн маршруттай танилцаж, боломжит эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

Брэнд дизайнер

Дизайны чиг хандлага, өөрчлөлт, шинэ зүйлсийг судлах Бүтээгдэхүүний загвар дизайны шинэ санаа гаргах Загвар дизайны хэвлэлтэд орохоос өмнө өнгө болон загварыг хянаж шалгаж баталгаажуулах Сав баглаа боодолд дүн шинжилгээ, сонголт хийх, өөрчлөн сайжруулах Брэнд бүтээгдэхүүний загвар дизайн шинэ болон шинэчлэгдэн гарч байгаа бүтээгдэхүүний загвар дизайныг зохиож гаргах, засварлах

Борлуулалт, маркетингийн бизнес контроллер

• Борлуулалт, маркетинг, тээвэр түгээлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөж, дүн шинжилгээ хийж, дэмжлэг үзүүлэх• Fund application буюу борлуулалт маркетингийн багийн хөрөнгө удирдлагын /хөрөнгө оруулалт/ багцыг баримт бичгийг бүрдүүлэх, түүнд хяналт тавин ажиллах• S&OP процест идэвхтэй оролцох, борлуулалт, маркетингийн хэсгийн санхүүгийн мэдээллээр хангах• Менежментийн тайлангийн стандарт, шаардлагыг тодорхойлох, цаашид мэдээллийн урсгалыг сайжруулахад холбогдох функцүүдтэй хамтран ажиллах• Үр дүнд суурилсан шийдвэр гаргалт, зардлын сахилга бат, бэлэн мөнгөний менежментийг байгууллагын хэмжээнд бий болгох соёлыг түгээх.

Багцлалтын туслах ажилтан /Драгон/

Хариуцсан захиалгын багц бэлдэлтийг шуурхай үнэн зөв HHT гарны программд заасан тооны дагуу чадварлагаар гүйцэтгэх,HHT гарыг бүрэн хариуцах Харилцагчийн захиалгын багц бэлдэлтийг шуурхай үнэн зөв чадварлагаар гүйцэтгэх Программд нэвтэрч өөрийн авах бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг харах, бүтээгдэхүүн хүлээгдэж байгаа эсэхийг шалгах, дараагийн захиалгыг харах Ажил дууссаны дараа тоолох хуудас хэвлэж агуулахын багцлалтын хэсгийн үлдэгдлийг тоолж тулгах

Стратегийн бизнес шинжээч

Хариуцсан чиг үүрэг, албаны стратегийн санхүүгийн төлөвлөгөө, бизнес төлөвлөгөө, хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн тооцоолол, хөрөнгө оруулалтын төсөв боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөнд нэгтгэн тусгах Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон төслүүдэд дүн шинжилгээ хийх, бүтээгдэхүүний ашигт ажиллагаа, зах зээлд эзлэх байр суурийг сайжруулах, шийдвэр гаргалтыг дэмжих Бусад чиг үүрэг, албаны ажилтнуудад санхүүгийн талаас зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллах, холбогдох процессийг зохион байгуулах, сайжруулах Гадаад болон дотоод оролцогч талуудад шаардлагатай дүн шинжилгээ, мэдээллийг бэлтгэн хүргэх

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа хариуцсан бизнес шинжээч

Хариуцсан бизнес нэгжийн стратегийн санхүүгийн төлөвлөгөө, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бүтээгдэхүүний өртөг, дайвар бүтээгдэхүүний үнэ тооцох Сар бүрийн үйлдвэрийн зардлыг /Cost Deployment/ /нэгтгэн бэлтгэх, холбогдох анализуудыг хийх, шууд удирдлагад танилцуулах Үйлдвэрийн хэсгийн түүхий эд материал, бусад туслах материалуудын худалдан авалтын гэрээнд тухай бүр санал өгөх, шаардлагатай анализуудыг тооцон холбогдох удирдлагуудад хүргүүлэх Бусад чиг үүрэг, албаны ажилтнуудад санхүүгийн талаас зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллах, холбогдох процессийг зохион байгуулах, сайжруулах

Исгэлтийн оператор

Шар айргийн үйлдвэрийн лабораторт хийгдэх шинжилгээнд зааврын дагуу дээж өгч хийлгэх, үр дүнг бүртгэж, баталгаажуулах Цехэд ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгслийн хэвийн зөв ажиллагаанд хяналт тавих Ээлжиндээ хүлээн авч буй түүхий эд материалын тоо хэмжээ, чанарт хяналт тавих Чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Вино хариуцсан брэнд ажилтан

Брэндийн стратеги, зорилтот хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлох  Брэндийн амьдралын мөчлөгийг тодорхойлох, шинэ брэнд зах зээлд гаргах, таниулах, хөгжүүлэх болон татан буулгах /шаардлагатай тохиолдолд, үндэслэлтэй/ санал дэвшүүлэх Маркетингийн төсөв төлөвлөгөөг хууль эрх зүйн орчинд нийцүүлэх хөгжүүлэх, боловсруулах Маркетинг үйл ажиллагааны явцын хяналтыг хийх, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд анализ хийх, тайлагнах Зах зээлийн болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, өрсөлдөгчийн судалгаанд анализ, дүгнэлт хийх

Агуулахын туслах ажилтан

Шугамнаас бэлэн бүтээгдэхүүн хүлээн авч мастер датаны дагуу өрөлт хураалтыг хийж, стандартын дагуу рулон багцыг хийнэ Агуулахад хүлээн авч байгаа ТЭМ, бэлэн бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодол нь биет байдал дээр нүдээр харахад ямар нэгэн алдаа дутагдал чанарын доголдол, тоо хэмжээ дутуу уранхай цоорхой гэх мэт зүйлс ажиглагдахад няравтаа мэдэгдэн дор бүр нь арга хэмжээ авч залруулан ажиллана Шугамнаас хүлээж авсан бэлэн бүтээгдэхүүнийг тоолж хүлээн авч үйлдвэрийн ажилтантай тоог нийлж гарын үсгээр баталгаажуулан шугамын дэвтэрт тэмдэглэнэ.

Ээлжийн химич

Шинжилгээнд хэрэглэх уусмал, бодис урвалжуудыг бэлтгэх, лабораторийн орчны эмх цэгц, ариун цэврийг байнга хангаж ажиллах Үйлдвэрээс графикийн дагуу шинжилгээний дээжийг зохих зааврын дагуу авах Үндсэн болон туслах түүхий эд, материал, хагас боловсруулсан болон бэлэн бүтээгдэхүүнд физик-химийн шинжилгээг үнэн зөв хийх, үр дүнг боловсруулах Шинжилгээтэй холбоотой гарсан залруулгийг хугацаа алдалгүй хийх Шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмжүүдийн жигд ажиллагааг хангаж, цэвэрлэгээг хийх, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх

Агуулахын нярав

Бүтээгдэхүүн захиалах, орлого авч дууссаны дараа орлогын нэгтгэл буюу баримт авах Ачилт дууссаны дараа агуулахаа тоолж баталгаажуулах, анхан шатны баримтаа хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Ачилтын явцад хагарал дутагдал болон бусад бараа бүтээгдэхүүнийг хянах Агуулaхын үйл ажиллагааг хариуцах, бараа материалын бүрэн бүтэн байдлын хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах Санхүүгийн анхан шатны бичиг баримтыг үнэн зөв зохих заавар журмын дагуу хөтлөж, тайлан тооцоог хугацаанд нь гаргах, ачилтын явцыг агуулахын ахлах ажилтантай хамтран шийдвэрлэх

Цахилгаан, автоматикийн ээлжийн инженер

Үйлдвэрийн технологи процесстой холбоотой бүх төрлийн программ хангамжийн системийн программ, файл, дата, техник хангамж зэрэг зүйлсийн найдвартай, тасралтгүй, чанартай ажиллагааг хангаж ажиллах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. Цахилгааны, автоматжуулалт, хэмжүүр, үйлдвэрийн программ хангамжын ажлыг гүйцэтгэнэ. Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангах Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар болон захиалгат ажил үйлчилгээг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг найдвартай тасралтгүй явуулах нөхцөлөөр хангана. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шалгалт баталгаажуулалтын ажлыг графикын дагуу хурдан шуурхай, чанартай, аюулгүй хийж гүйцэтгэнэ. Цахилгаан хэрэглээг задлан шинжилж, сар бүр дүгнэлт гарган шууд удирдлагад танилцуулах

Агуулахын нярав /Ложистик агуулах-Түгээлт/

Бүтээгдэхүүн захиалах, орлого авч дууссаны дараа орлогын нэгтгэлийг гаргах Ачилт дууссаны дараа агуулахаа тоолж баталгаажуулах, анхан шатны баримтаа хариуцсан нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгөх Ачилтын явцад хагарал дутагдал болон бусад бараа бүтээгдэхүүнийг хянах Агуулaхын үйл ажиллагааг хариуцах, бараа материалын бүрэн бүтэн байдлын хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцаж,санхүүгийн анхан шатны бичиг баримтыг үнэн зөв зохих заавар журмын дагуу хөтлөж, тайлан тооцоог хугацаанд нь гаргах,ачилтын явцыг агуулахын ахлах ажилтантай хамтран шийдвэрлэх

Исгэлтийн оператор /Амгалан - MBC AP/

Шар айргийн үйлдвэрийн лабораторт хийгдэх шинжилгээнд зааврын дагуу дээж өгч хийлгэх, үр дүнг бүртгэж, баталгаажуулах Цехэд ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгслийн хэвийн зөв ажиллагаанд хяналт тавих Ээлжиндээ хүлээн авч буй түүхий эд материалын тоо хэмжээ, чанарт хяналт тавих Чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Агуулахын туслах ажилчин /Дархан/

Агуулахад бараа материалыг хүлээн авах, ачуулах Агуулахад хүлээн авах бараа материалыг ачиж тээвэрлэх үедээ эвдрэл гэмтэл, хорогдолгүй зөөвөрлөх Ажлын байрны эмх цэгцийг ханган ариун цэврийг сахин ажиллуулах Бэлэн бүтээгдэхүүний болон түүхий эдийн агуулахад чийгтэй цэвэрлэгээг тогтмол хийх  Түүхий эд материал хариуцсан няравын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу үйлдвэрт түүхий эд материалыг зөөвөрлөж өгөх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам, шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийн горимыг чанд мөрдөх

Сантехникч

- Үйлдвэр цех, нэгж хэсгүүдийн технологийн горимын дагуу найдвартай дулаанаар хангах - Цэвэр усаар хангах, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг ажлуулах, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх

Багцлалтын туслах ажилтан

Хариуцсан захиалгын багц бэлдэлтийг шуурхай үнэн зөв программд заасан тооны дагуу чадварлагаар гүйцэтгэх Харилцагчийн захиалгын багц бэлдэлтийг шуурхай үнэн зөв гүйцэтгэх Программд нэвтэрч өөрийн авах бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг харах, бүтээгдэхүүн хүлээгдэж байгаа эсэхийг шалгах, дараагийн захиалгыг тооцоолох Агуулахын багцлалтын хэсгийн үлдэгдлийг тоолж тулгах

Худалдааны төлөөлөгч /Off/

• Зохиосон маршрутын дагуу харилцагчаар өдөр бүр биечлэн орж чанартай захиалгыг авах • Компаниас харилцагч рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь танилцуулж, чанартай гүйцэтгэлд анхаарал хандуулан ажиллах • Шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг сувгийн бодлогод нийцүүлэн зах зээлд танилцуулан, харилцагч нарт байршуулах • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтын төлөвлөгөөг бүх нэр төрлөөр биелүүлэхийг эрмэлзэн ажиллах

Брэнд менежер

Маркетингийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, зарцуулах, хэрэглэгчдэд тухайн Брэндийн шинэчлэх, хэрэгжүүлэх, төсвийг удирдан үнэ цэнэ, борлуулалтын хэмжээг дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах нэмэгдүүлэх зорилгоор маркетингийн үр Компаниийн маркетингийн бодлого, брэндийн урт хугацааны зорилгод нийцсэн цогц маркетингийн хөтөлбөрийг боловсруулах Брэндийн нэр хүнд, эерэг дүр төрхийг бэхжүүлэх, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс урт болон богино хугацааны сурталчилгаа, ПР ажиллагаа, маркетингийн хөтөлбөрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

"АПУ" Хувьцаат компани-н салбар компаниуд

  • "АПУ" Хувьцаат компани
  • Апу дейри ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө АПУ ХК өөрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.