Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Түгээмэлтүмэн Хишиг ХХК

Авто зогсоолын талбай
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
УУРЫН ЗУУХНЫ ОПЕРАТОР

-Барилга байгууламж,хий шахах төхөөрөмжийг цахилгаан, хүчдэл, уурааар хангах зорилгоор шахуурга, даралт шахагч, агааржуулагч зэрэг уурын хөдөлгүүр, уурын тогоо, турбин болон нэмэлт тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, цэвэрлэх, тослох, хянах  -Уурын зуухыг гараар галлах -Тоног төхөөрөмжид урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийж эвдрэл гарах нөхцөлийг арилган, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах -Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг цаг алдалгүй засварлах -Уурын хөдөлгүүр автомат хөдөлгүүрийн хэмжигч багаж, төхөөрөмжийг шалгах, тэмдэглэл хөтлөх, илэрсэн зөрчил доголдлыг мэдэгдэх, тайлагнах  -Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх 

ХАБЭА-н ажилтан

Ажлын байрны нөхцөлд болон өдөр тутмын үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр хамгааллын хяналт хийх, шаардлагатай авах арга хэмжээг авах, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, хамтран ажиллах тайлагнах. Хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, заавар журмыг чанд сахих, стандарт шаардлагыг хангуулах  ХАБЭА-н хугацаат болон хэрэгцээт сургалтуудыг  төлөвлөх зохион байгуулах, үр дүнг тооцох Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгох Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

Оффис менежер

Оффисын өдөр тутмын ажлыг хариуцах,  удирдлага болон үйлчлүүлэгч, түрээслэгчдийг шаардлагатай  мэдээллээр хангах, тайлан мэдээг цаг алдалгүй гарган танилцуулах Төлөвлөгдсөн компанит ажлуудын идэвхжүүлэлтийг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг 

ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу компанийн дотоод хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх Учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага түвшинд байлгах Төлөвлөгөөний дагуу хяналт, шалгалт зохион байгуулах Хариуцсан ажлын чиглэлээр компаний удирдлага болон мэргэжилтнүүдийг холбогдох мэдээ, мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах Компанийн ажилтнуудыг ажил үүргээ биелүүлэх, үр ашигтай зохион байгуулахад нь туслан дэмжлэг үзүүлэх Холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах Ажлын төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр гаргаж, биелэлтийг тайлагнах, 7 хоног тутам ажлын явц, гүйцэтгэлийг удирдлагад танилцуулах Хийсэн хяналт, шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх Ажлын байрны бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

ХАНГАМЖИЙН НЯРАВ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эд хөрөнгө, бараа материалд хяналт тавьж тоолж баталгаажуулах Анхан шатны бүртгэл хөтлөх, баримтжуулах Мөнгө, хөрөнгийн үлдэгдлийг тоолж тулган баталгаажуулах Холбогдох нягтлан бодогчийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах Хөрөнгө дутагдах, хулгайд алдагдах болон илүүдэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээ авах  

Бариста

Кофе шопын өдөр тутмын үйл ажиллагааг гардан зохион байгуулж, үйлчлүүлэгчдэд кофе, бусад зүйлсийг бэлтгэж үйлчлэх. Үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.

РЕСЕПШН /Зочин угтагч/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Зөөгч

Үйлчлүүлэгчдэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тайлбарлах, борлуулах, үйлчлэх,  хоолны заал, өрөө,  хэрэгслийг бэлэн байлгах. 

Авто механикч

- Автомашины эвдрэл гэмтэлийг оношлох - Засвар үйлчилгээг чанрын өндөр түвшинд гүйцэтгэх - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх - ХАБЭА-н стандартыг мөрдөн ажиллах

Аж ахуйн жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

УУРЫН ЗУУХНЫ ОПЕРАТОР

-Барилга байгууламж,хий шахах төхөөрөмжийг цахилгаан, хүчдэл, уурааар хангах зорилгоор шахуурга, даралт шахагч, агааржуулагч зэрэг уурын хөдөлгүүр, уурын тогоо, турбин болон нэмэлт тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, цэвэрлэх, тослох, хянах  -Уурын зуухыг гараар галлах -Тоног төхөөрөмжид урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийж эвдрэл гарах нөхцөлийг арилган, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах -Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг цаг алдалгүй засварлах -Уурын хөдөлгүүр автомат хөдөлгүүрийн хэмжигч багаж, төхөөрөмжийг шалгах, тэмдэглэл хөтлөх, илэрсэн зөрчил доголдлыг мэдэгдэх, тайлагнах  -Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх 

КАССЫН АЖИЛТАН Ресторан

- Зоогийн газрын өдөр тутмын тооцоо хийх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

КАССЫН НЯРАВ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эд хөрөнгө, бараа материалд хяналт тавьж тоолж баталгаажуулах Анхан шатны бүртгэл хөтлөх, баримтжуулах Мөнгө, хөрөнгийн үлдэгдлийг тоолж тулган баталгаажуулах Холбогдох нягтлан бодогчийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах Хөрөнгө дутагдах, хулгайд алдагдах болон илүүдэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээ авах  

ҮЙЛЧЛЭГЧ 15/15 ээлжийн

Хариуцсан байр, өрөө, тасалгаа, талбайн цэвэрлэгээг шаардлагын хэмжээнд бүрэн гүйцэтгэх  Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэх   

Сантехникийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үндсэн чиг үүрэг гүйцэтгэх  Барилга байгууламжийн халаалт, агаар сэлгэлт болон сантехникийн шугам сүлжээний ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцах  Барилгын норм ба дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг бүрэн хангахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

Ерөнхий инженер

Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан тушаал, норм дүрэм, стандартыг мөрдүүлэх, үнэлэх, дүгнэх Барилга байгууламжийн инженер техникийн ажилчдыг удирдан зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллана. Баримт бичиг, тайлан төлөвлөгөө боловсруулах ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, ажлыг үнэлэх Техник үйлчилгээ, урсгал, дунд, их засваруудын төлөвлөгөөг боловсруулах, графикийн дагуу хийж гүйцэтгэж, барилга байгууламжийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Албаны хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журмуудыг боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, холбогдох бүртгэлүүдийг хөтлүүлэх

Тооцооны нягтлан бодогч

Бизнесийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын санхүүгийн бүртгэлийг цаг хугацаанд нь хөтлөх, холбогдох тайлан тооцоог гаргах Бараа бүтээгдэхүүний түгээлт, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Зоогийн газрын менежер

- Зоогийн газрын үйл ажиллагааг төлөвлөх, ерөнхий удирдлагаар хангах, ажиллагчдын өдөр тутмын ажил үүрэгт хяналт тавин ажиллах, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах,  удирдах чадвартай - Үйлчилгээний стандарт, дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах - Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, зорилтыг биелүүлэх,- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процессын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах, сайжруулах- Шинэ ажилтны сургалт, дадлагын хөтөлбөрийг хариуцан ажиллах, хариуцсан ажилтнууддаа эерэг уур амьсгал бүрдүүлэн ажиллах, нөлөөлөх, ажилтнуудын бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах- Үйлчлүүлэгчидтэй найрсаг харилцаа тогтоон идэвхтэй харилцагчийн үйлчилгээ үзүүлэх

Эрүүл ахуйч

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу журам,  заавар, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх, хяналт тавих Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэх, HACCP 22000 стандартыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хэрэгжүүлэх Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэх

Чанар, дотоод хяналт, аюулгүй байдлын албаны дарга

Компанийн дотоод үйл ажиллагаа алба нэгжид хяналт шалгалт хийх удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг удирдан зохион байгуулах, дүгнэж ажиллах Дотоод хяналт шалгалтыг хийхдээ алба нэгжийн удирдлага болон мэргэжилтэнгүүдтэй шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа гаргуулах, холбогдох хяналт шалгалтын ажилтай танилцах, илэрсэн зөрчил дутагдал, үл тохирлын талаар тайлбар гаргуулах Илэрсэн зөрчил, үл тохирлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулах, дахин гаргуулахгүй байх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж биелэлтийг хянаж ажиллах Компаний үйл ажиллагаа, тушаал шийдвэр болон боловсруулагдсан бичиг баримтууд холбогдох шаардлагыг хангасан эсэхийг нягтлах, хяналт тавих, шаардлага хүргүүлэх, үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх Хариуцсан ажлын чиглэлээр компанийн удирдлага бусад мэргэжилтнүүдийг холбогдох мэдээ мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах Компанийн  үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчлан сэргийлэх, хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага түвшинд байлгах Компанийн ажилтнуудыг ажил үүргээ биелүүлэх, түүний дотор гүйцэтгэх удирдлагад үйл ажиллагаагаа оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулахад нь туслан дэмжлэг үзүүлэх Холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах Ажлын байрны бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

КАМЕР ХЯНАГЧ

Байгууллагын бүхий л объектын аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдалд камерын хяналт тавих,  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, Гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг шуурхай мэдээлэх, Рапортын дэвтэр хөтлөх, Шөнийн ээлжинд ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд.

ҮЙЛЧЛЭГЧ 15/15 ээлжийн

Хариуцсан байр, өрөө, тасалгаа, талбайн цэвэрлэгээг шаардлагын хэмжээнд бүрэн гүйцэтгэх  Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэх   

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.