Шинэ Гэр Түншлэл ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Гэрээний мэргэжилтэн

Шаардлагатай гэрээний төсөл боловсруулах, батлуулахад хяналт тавих, гэрээний дугаар олгох, бүртгэх мэдээллийн  сан үүсгэх Компанийн архивын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ажилтнуудад эрх зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, хууль эрх зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх Гэрээний хэлцэл, гэрээ байгуулах , хянах-Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой  гэрээ хэлэлцлийг хянан, хуульд нийцүүлэн боловсруулах, гэрээ  дүгнэх, гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй үед холбогдох арга хэмжээ авах, хуулийн маргаанд компанийг төлөөлөн оролцоно Эрх зүйн нийцэл хангуулах ажлын хүрээнд - Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм журамд компанийн үйл ажилагааг нийцүүлэх

ХАБЭА мэргэжилтэн

ХАБЭА-н заавар, зааварчилгаа, төлөвлөгөөг Монгол Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх, хяналт тавих ХАБЭА-н тогтолцоог хэрэгжүүлэх, нийт ажилтнуудын болон туслан гүйцэтгэгч ХХК-ийн ажилтнуудын ХАБЭА-н хандлагыг төлөвшүүлэх, хяналт тавих, шалгалт хийх, төслийн эрсдэлийг урьдчилан тооцож, үнэлгээ өгөх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, Дүүргийн 5 дугаар гудамж 125 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.