Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Маркетингийн менежер

Маркетингийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг үр дүнтэй ханган ажиллах, тайлагнах Дижитал маркетинг хийх Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот сегментэд байршуулах, Компанийн цахим хуудас болон сошиал хуудасны хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулах, оролцох, Маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаануудыг хийх, боловсруулах, тайлагнах,

Хууль,комплайнсын менежер

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон хууль, эрх зүйн актуудын нийцлийг хангах Компанийн дүрэм журам, гэрээ хэлцэл болон бусад баримт бичгийн хууль, эрх зүйн нийцлийг хянах, сайжруулах санал оруулах Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зохих байгууллагад төлөөлөх Компанийн удирдлага болон ажилтнуудад хууль, эрх зүйн үйл ажиллагааны талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх Шаардлагатай хууль, эрх зүйн сургалтад хамрагдах, өөрийгөө хөгжүүлэх

ТУСГАЙ АКТИВЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл, авлагыг барагдуулахтай холбоотой журам, зааврыг дагаж мөрдөн ажиллах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх. Зээлийн эрсдэлийн хорооны хурлын шийдвэрийн дагуу чанаргүй зээлийг хувийн хэрэг болон барьцаа хөрөнгийн баримт бичгийн эх хувьтай тулган баталгаажуулж хүлээн авч шүүхийн өмнө болон шүүхэд, шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд компанийг төлөөлж нэхэмжлэгчээр оролцож хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх. Эрсдэл үүссэн, үүсч болзошгүй зээл, авлагыг төлүүлэхтэй холбоотойгоор салбар, нэгжийн удирдлага, зээлийн ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлэн хамтрах. Хариуцсан ажлын чиглэлээр тайлан мэдээ бэлтгэх, тайлагнах.

ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим зээлийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, сурталчлах, харилцагчийг мэдээллээр хангах Цахим зээлийн шалгуур хангасан харилцагчийн зээлийг шийдвэрлэх, олгох Олгосон зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих Тайлан мэдээ гаргах, дүн шинжилгээ хийх

ТЕЛЛЕР /Хан-Уул салбарт/

Бэлэн мөнгө, харилцах дансны гүйлгээг хийж, тайлан гаргах Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, материалын орлого, зарлагыг хөтөлж, сар бүр тайлан гаргаж, ашиглалтанд хяналт тавих Зээл, санхүү болон салбарын өдөр тутмын албан бичиг, баримтыг бүрэн бүтэн стандартын дагуу үдэж архивлах

Өдөр өнжүүлэхэд багш /Баянгол дүүрэг/

Хороололд байрлалтай өдөр өнжүүлэх төвд туршлагатай бага боловсролын багш ажилд авна. /Хөгжмийн болон уран зургийн багш байж болно/.     Материалыг 2023.12.05-ны өдрийг дуустал өөрийн байранд хүлээн авч, эхний уулзалт ярилцлагыг хийнэ. манай хаяг:  Хаяг: БГД, 8-р хороо. Хороолол, Өргөө кинотеатраас 25-р эмийн сан руу уруудах зам дагуу,  Петровис ШТС-ын баруун талд байрлах "Твин Апартмент"-ийн 1 давхарт. Холбогдох дугаар: 99047658 /Нийгэмд байр сууриа эзэлсэн групп компанийн нэг хэсэг болон ажиллах боломжийг бид танд олгож байна/

Бүлгийн багш /Баянгол дүүрэг/

Хороололд байрлалтай хувийн /байгууллагын дэргэдэх/ цэцэрлэгт СӨБ-ын мэргэжилтэй, туршлагатай бүлгийн багш ажилд авна. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.   Материалыг 2023.12.05-ны өдрийг дуустал өөрийн байранд хүлээн авч, эхний уулзалт ярилцлагыг хийнэ. манай хаяг:  Хаяг: БГД, 8-р хороо. Хороолол, Өргөө кинотеатраас 25-р эмийн сан руу уруудах зам дагуу,  Петровис ШТС-ын баруун талд байрлах "Твин Апартмент"-ийн 1 давхарт. Холбогдох дугаар: 99047658 /Нийгэмд байр сууриа эзэлсэн групп компанийн нэг хэсэг болон ажиллах боломжийг бид танд олгож байна/  

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /БИЗНЕС ТӨВ/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах  Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцын үзүүлэлтэд судалгаа, шинжилгээ хийх.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн хүний нөөцийн үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, дүрэм журмыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журмыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж,хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, сайжруулах Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны сар, жилийн төлөвлөгөө, тайланг боловсруулах, компанийн стратеги, бизнес төлөвлөгөө гаргахад чиг үүргийн хүрээнд оролцох, биелэлтийг хангаж ажиллах, бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг улирал, жилээр гаргах, тайлагнах Бүтэц, орон тоо, цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамж, шагнал урамшууллын бодлого, бүтээмж нэмэгдүүлэх гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох, шинэчлэх, сайжруулахад санал өгөх, төсөл боловсруулах, батлуулах Хүний нөөцийн удирдлагын программыг судалж, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг холбогдох нэгжүү хамтран тухай бүрт зохион байгуулах, ажилтнуудад програм ашиглалтын мэдлэг чадвар олгох Компанийн хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу сул орон тоо бий болсон ажлын байрыг тухай бүр албан тушаалын шаардлага хангахуйц чадварлаг хүний нөөцөөр хангах Хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдох санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх холбогдох тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, батлуулах, мэдээллээр хангаж ажиллах Ажилтны ур чадвар, гүйцэтгэл, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтын төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих Цалин хөлс, шагнал урамшуулал, хөнгөлөлт хангамжийн бүтцийг тодорхойлох, сайшаал шагналын бодлого, бүтээмж нэмэгдүүлэх гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сайжруулах санал гаргах, удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлэх Байгууллагын соёлын болон ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгааг зохион байгуулах, тайлан мэдээг гаргах, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Компанийн хэмжээнд нийт ажилтнуудыг идэвхижүүлэх, урам зоригтой ажиллуулах, багийн үйл ажиллагааны оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор олон нийтийн арга хэмжээ, баяр ёслолын арга хэмжээ, ажилтнуудыг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, алдаршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Очир Ундраа Групп-н салбар компаниуд

  • Очир Ундраа Групп
  • Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.