Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Нью Тур ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Захирлын туслах

Олон улсын хөтөлбөртэй бүрэн дунд сургуульд захирлын туслах авна. Архив албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг боловсруулах, бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх, зөв бичгийн дүрмийг сайтар мэддэг, болон бусад үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Барилгын ерөнхий инженер

Зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг зохион байгуулах, инженерүүдэд хяналт тавих, барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолол зураг төсөл, зохион зохих норм дүрмийг хангаж ажиллах, төсвийн хяналт хийх болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг 

Төлөвлөлт хариуцсан ахлах инженер /эмэгтэй/

Төлөвлөлт, чанар хяналтын албанд. Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай тохиололд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах.

Ерөнхий нягтлан бодогч

Олон улсын хөтөлбөртэй сургуульд ажиллах Ерөнхий нягтлан бодогч. Байгууллагын санхүүгийн төсөв зохиох, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг боловсруулах, хянах, санхүүгийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, байгууллагын НДШ-ийн тайланг холбогдох хууль тогтоомжид үнэн зөв бэлтгэх, тайлагнах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх 

Барилгын дотор засалын инженер

Зураг төслийн дагуу угсарч баригдсан барилгын дотор засалын ажлыг зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих, барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолол зураг төсөл, зохион зохих норм дүрмийг хангаж ажиллах, ашиглалтын компанид ажиллах

Барилгын хяналтын инженер

Зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих, барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолол зураг төсөл, зохион зохих норм дүрмийг хангаж ажиллах, ашиглалтын компанид ажиллах  

Нярав

Үндсэн хөрөнгийн болон эргэлтийн хөрөнгөүүдийг программд бүртгэх,  албан хаагч нарт шаардлагатай бараа материалыг хүлээлгэн өгөх болон бусад ажлын байранд заасны дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

ХАБЭА инженер

Барилгын талбайн ХАБЭА-н өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, удирдан зохион байгуулах, зааварчилгааг хуулийн хүрээнд өгөх, барилгын талбайн аюул, эрсдэлийг үнэлж шаардлагатай хяналтыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх  

Ерөнхий нягтлан бодогч

Олон улсын хөтөлбөртэй сургуульд ажиллах Ерөнхий нягтлан бодогч. Байгууллагын санхүүгийн төсөв зохиох, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг боловсруулах, хянах, санхүүгийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, байгууллагын НДШ-ийн тайланг холбогдох хууль тогтоомжид үнэн зөв бэлтгэх, тайлагнах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх 

Барилгын ерөнхий инженер

Зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг зохион байгуулах, инженерүүдэд хяналт тавих, барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолол зураг төсөл, зохион зохих норм дүрмийг хангаж ажиллах, төсвийн хяналт хийх болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг 

Гүйцэтгэх захирал

Гэрээ хэлцэл хийх, боловсруулах, дүгнэх, үйл ажиллагаа, Баригдаж буй барилгад хяналт тавих, тендер зарлах зохион байгуулах, хянах, гүйцэтгэгч компаниудыг сонгон шалгаруулах гэх мэт болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Бизнес сэтгэлгээтэй. 

Барилга бүтээцийн зургийн инженер

Төлөвлөлт, чанар хяналтын албанд. Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай тохиололд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах. 

Төлөвлөлт хариуцсан ахлах инженер /эмэгтэй/

Төлөвлөлт, чанар хяналтын албанд. Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай тохиололд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах.

Сантехникийн инженер

Барилгын шинэ төслийн шийдэл гаргах, барилгын гүйцэтгэгчид хяналт тавих, материал орц нормын тоо хэмжээг гаргах, захиалагч талын хяналт тавих, 

Захирлын туслах

Олон улсын хөтөлбөртэй бүрэн дунд сургуульд захирлын туслах авна. Архив албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг боловсруулах, бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх, зөв бичгийн дүрмийг сайтар мэддэг, болон бусад үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Барилгын ерөнхий инженер

Зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг зохион байгуулах, инженерүүдэд хяналт тавих, барилга байгууламжийн төлөвийг үнэлэх, бат бөх чанарыг тооцоолол зураг төсөл, зохион зохих норм дүрмийг хангаж ажиллах, төсвийн хяналт хийх болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг 

Гүйцэтгэх захирал

Гэрээ хэлцэл хийх, боловсруулах, дүгнэх, үйл ажиллагаа, Баригдаж буй барилгад хяналт тавих, тендер зарлах зохион байгуулах, хянах, гүйцэтгэгч компаниудыг сонгон шалгаруулах гэх мэт болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Бизнес сэтгэлгээтэй. 

Сантехникийн инженер

Барилгын шинэ төслийн шийдэл гаргах, барилгын гүйцэтгэгчид хяналт тавих, материал орц нормын тоо хэмжээг гаргах, захиалагч талын хяналт тавих, 

Төлөвлөлт хариуцсан ахлах инженер /эмэгтэй/

Төлөвлөлт, чанар хяналтын албанд. Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай тохиололд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах.

Барилга бүтээцийн зургийн инженер

Төлөвлөлт, чанар хяналтын албанд. Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, шаардлагатай тохиололд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах. 

Ерөнхий нягтлан бодогч

Олон улсын хөтөлбөртэй сургуульд ажиллах Ерөнхий нягтлан бодогч. Байгууллагын санхүүгийн төсөв зохиох, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг боловсруулах, хянах, санхүүгийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, байгууллагын НДШ-ийн тайланг холбогдох хууль тогтоомжид үнэн зөв бэлтгэх, тайлагнах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Бага Тэнгэр hr@newtour.mn

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.