Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Сонсголонгийн зам Монос GMP үйлдвэрийн байр

Монос Косметик - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-02
Баталгаажилтын менежер

 - ОУ-н стандарт болох ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 стандартуудыг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, хэрэгжилтийг хянах зорилгоор үйлдвэрийн албаны үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, бодлогын бичиг баримт боловсруулах;
- Үйлдвэрийн хэмжээнд чанар, стандартын шаардлага хангасан, түүхий эд материал, сав баглаа боодлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ТЭМ, СББ үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөл олгох, эцсийн бүтээгдэхүүн худалдаанд гаргах зөвшөөрөл олгох, Шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүний хяналт, баталгаажуулалт
- Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналтуудыг хийх, илэрсэн үл тохирлыг мэдээллэх, залруулах, сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шийдвэрлүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
Сүлжээ суваг хариуцсан сувгийн менежер

- Борлуулалтын сувгуудын хөгжлийн стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх 
- Сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг суваг бүрээр боловсруулан гаргаж, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж ажиллах 
- Орчин үеийн борлуулалтын арга хэрэгсэл, технологиуд, шинэ туршлагыг судлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 
- Борлуулалтын цэгийн тоо, идэвхтэй харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх 
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-30
Худалдааны төлөөлөгч / Дорноговь аймаг/

Бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах,
Шинээр харилцагч нээх,
Бүтээгдэхүүнийг харилцагчдад таниулах,
Өрөлт хураалтыг стандартын дагуу хийх,
Сар бүр харилцагчдад явуулж буй идэвхжүүлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлэх, 

1,200,000 - 1,500,000Дорноговь аймаг
2023-01-30
Мерчиндайзер

Худалдааны төвд хувиарын дагуу өрөлт хийх, сайжруулалт хийх, хянан шалгах ажил үүрэг гүйцэтгэнэ. Худалдааны төлөөлөгчийн ажил үүрэгт дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-30
Түүхий эд харуицсан чанарын мэргэжилтэн

* Түүхий эд хүлээж авах, захиалга баталгаажуулах, үйлдвэрт нийлүүлэх хүртэлх чанарын хяналт хийх, баталгаажуулах
Ажлын үндсэн чиг үүргийн хүрээнд: 
* Түүхий эд хүлээж авахаас эхлээд үйлдвэрт нийлүүлэх үеийн чанарын хяналт хийх, бүртгэлүүд хөтөлж баримтжуулах, үр дүнг тайлагнах, чанарын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах
* Агуулахын орчны хяналт хийх, баримтжуулах 
* Олон улсын болон бүс нутгийн стандартын дагуу холбогдох баримт бичгүүд боловсруулах
* Холбогдох ажилтнуудад ажлын чиг үүргийн дагуу сургалт хийх 
* Мөшгөх тогтолцооны баримт бичигт хяналт хийх, дүн шинжилгээ хийж тайлагнах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-30
Үйлдвэрлэл хариуцсан чанарын мэргэжилтэн

* Үйлдвэрлэлийн явцын дунд чанарын хяналт хийх, баталгаажуулах
Үндсэн чиг үүргийн хүрээнд:
* Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийн бүхий л үе шатанд чанар стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг хянаж баталгаажуулах, дүн шинжилгээ хийх 
* Олон улсын стандарт, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын /GMP/ хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үл тохирол илрүүлэх, залруулах үйл ажиллагааны явцад зөвлөгөө заавар өгөх
* Мөшгөх тогтолцооны баримт бичигт хяналт хийх, дүн шинжилгээ хийж тайлагнах
* Олон улсын болон бүс нутгийн стандартын дагуу холбогдох баримт бичгүүд боловсруулах
* Холбогдох ажилтнуудад ажлын чиг үүргийн дагуу сургалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-25
Брэнд менежер

Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийг хийж,  борлуулалтыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах
Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүний тухай зах зээлийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгааг тогтмол хийж дүгнэлт гаргаж, тайлагнах, асуудлыг шийдвэрлэх
Ажлын тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүд

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-25
Микробиологич

* Түүхий эд, Туслах материал, Бэлэн бүтээгдэхүүн, дамжлага дундын болон орчны эрүүл ахуйн микробиологийн шинжилгээг хийх, үр дүнг тооцох, тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх. 
* Лабораторын шинжилгээний бэлэн байдлыг хангах. 
* Шаардлагатай бичиг баримт бичиг боловсруулах, бүртгэл хөтлөх, баримтжуулах. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-25
Аргон гагнуурчин

Механик инженерийн зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллах нөхцөлийг хангах, аргон болон цахилгаан гагнуурыг  стандартын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-25
Тоног төхөөрөмжийн механик

Механик инженерийн зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллах нөхцөлийг хангаж стандартын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2023-01-25
Цахилгаанчин

- Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны гэмтэл оношлох, засварлах
- Цахилгааны монтаж татах
- Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт үзлэг, засвар хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2023-01-25
Ерөнхий технологич

Гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагаа, орц нормын шинэчлэл, өөрчлөлт, шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүний судалгааны ажлын  явцын талаар  удирдлагыг   мэдээ мэдээллээр хангаж, шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүнийг технологийн дагуу хийж  буй эсэхийг хянаж, зааварчилж,  чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-23
Худалдааны төлөөлөгч

- Бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах, шинээр харилцагч нээх, бүтээгдэхүүнийг харилцагчдад таниулах, өрөлт хураалтыг стандартын дагуу хийх,
- Сүлжээ эмийн сангийн сувгуудыг хариуцаж ажиллах- Сар бүр харилцагчдад явуулж буй идэвхжүүлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлэх, 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
© Монос Косметик. 1990-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.