Одоогоор мэдэгдэл алга байна

МЕРА

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Салбарын автомашин, техникийн аюулгүй ажиллагааг ханган, автомашин техникийг саадгүй, аваар осолгүй, техникийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллахад шаардлагатай цахилгааны засварын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэх

АВТЫН ГАГНУУРЧИН

Салбарын автомашин, техникийн аюулгүй  ажиллагааг ханган машин техникийг саадгүй аваар, осолгүй ажиллуулахад шаардлагатай гагнуурын ажлыг чанартай, түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;

ЗАСВАРЫН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /КЛЕРК/

• Техникт тавигдах сэлбэг, засварын ажил журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавин техникийн хувийн хэрэг хөтлөлтөнд засварын бүртгэл, бичиг баримтны бүрдлийн хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулах • Техникийн үзлэгийн хуудас зэрэг бүртгэлийн ажлыг хийх • Ажилд гарсан техникүүдийн үзлэгийн хуудаснуудыг архивлахад бэлтгэн бүртгэлжүүлэх • Нийт техникт хийсэн засварын бүртгэл хийж, хөтлөх

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны зорилго Салбаруудын автомашин, өөрөө явагч, суурин дизель, станц, өргөгч хэрэгслүүдийн бэлэн байдлыг хангах, ашиглалтад хяналт тавих, засварын ажилд хяналт тавих, засвараас гарч буй тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг шалгаж техникийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Техникийн үзлэг шалгалтыг хуваарийн дагуу тогтмол зохион байгуулах Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж техник ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай бичиг баримтуудын боловсруулалтыг хангаж ажилах Техникийн үзлэг, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө тайланг боловсруулж, цаг хугацаанд нь тайлагнах Техникийн үйлчилгээний талаар засварын болон ээлжийн мехникуудад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, Багаж, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавьж зүй зохистой ашиглуулах, цэвэрлэгээ, хадгалалтад хяналт тавьж зохион байгуулах

СЭЛБЭГ, БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ӨРМИЙН ТЕХНИКЧ

Засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг бэлтгэх Засвар үйлчилгээ хийх орчинд холбогдох тусгаарлалтуудыг хийх Өрмийн машин болон техникийн үзлэг хийх, холбогдох аюулгүй ажиллагааны алхамуудыг хангах Засварын ажилд оролцох Техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл гэмтлийн бүртгэл хөтлөх  

ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг тогтмол хянаж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

ЛАБОРАНТ

Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг тогтмол хянаж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

ЦАХИЛГААНЧИН /14х14 ЭЭЛЖЭЭР АЖИЛЛАХ/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

АЖЛЫН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР

Ерөнхий захирал болон Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн  чиглэлийн дагуу өдөр тутмын удирдлага үйл ажиллагаанд захиргааны дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, оффисын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удрдлагын багийн хурал, уулзалт, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулна. Компанийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй хурал уулзалтад оролцогчдын уялдаа холбоог сайжруулж, уялдаа холбоог ханган ажиллахад дээрх ажлын байрны зорилго оршино.

ТУСЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ШИНЭ ТӨГСӨГЧ/

Банкны бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээ хийх Бэлэн мөнгө орлогод авах, бэлэн мөнгө тавьж олгох Мөнгөн хөрөнгийн тайлан гаргах Мөнгөний хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах Тавилга эд хогшил, бараа материалыг орлогод хүлээн авах, оффисийн ажилтнуудын ажлын хэрэгцээнд тавьж олгох Тавилга эд хогшил, хангамжийн материалын орлого зарлагын бүртгэл хөтөлж, тайлан гаргах Эд хөрөнгийн карт хөтлөх, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хөрөнгийн ашиглалтанд хяналт тавих Санхүүгийн программд гүйлгээг цаг тухай бүрт алдаагүй, үнэн зөв бүртгэх Анхан шатны баримт бүрдүүлэх, баримт тайланг үдэж архивлах Хариуцсан нягтлан бодогчоор баримтын бүрдэлт, тайлан тооцоогоо хянуулж баталгаажуулах Кассын үйл ажиллагааны журмыг мөрдөж ажиллах

ПРОЦЕСС САЙЖРУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго Компанийн үйл ажиллагаанд зураглал хийх замаар ре-инженерингийн судалгаа шинжилгээ хийж сайжруулах, эрсдэл, боломжуудыг нээн илрүүлж тасралтгүй хөгжүүлэх, үр дүн,  санхүүгийн ашгийг нэмэгдүүлэх нь энэ ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол үүрэг Тус ажлын байранд дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Үйл ажиллагааны зураглал хийх (Ажлын байрны зураг авалт) Үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, танилцуулах (Ре-инженеринг) Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах

БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго  Салбартаа  манлайлагч, мэргэжлийн баг хамт олон борлуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой гүйцэтгэх, зөв хандлагатай, эрч хүчтэй, чадварлаг багийн тоглогчийг багтаа ажиллуулахаар зорьж байна. Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай ажилтныг манай хамт олонд нэгдэж, ажиллахыг урьж байна. Бид танд өсөн дэвжих, хөгжих, борлуулалтын үйл ажиллагааны туршлагатай ажилтан болох боломж олгоно   Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Харилцагчаас ирүүлсэн захиалгын дагуу борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх; Захиалга, үйлдвэрлэл, агуулах, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангаж, төлбөр тооцооны гүйцэтгэлийг хариуцан хэрэгжүүлэх; Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлж, компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, хэрэгжүүлэх; Харилцагч, хэрэглэгч нартай харилцаж, тэдгээрийн эрэлт, хэрэгцээг мэдэрч бизнесийн борлуулалт, борлуулалтын зорилтот үр дүнд хүрэхийг зорьж, борлуулалт, үр ашгийн гүйцэтгэлийг эргэж нягталж, бүртгэл тайланг цаг хугацаанд нь боловсруулж гаргах; Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ, хүргэлт, харилцагч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаарч, халамжлан санаа тавьж, санал гомдолд өндөр ач холбогдол өгч шуурхай шийдвэрлүүлэх зохицуулалтыг хийж, өдөр тутамд идэвхтэй, хариуцлагатайгаар үр дүнтэй харилцаж, хамтран ажиллах Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, техникийн санал, албан бичиг, гэрээ хэлэлцээ боловсруулах, илтгэл, танилцуулга хийх; Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах; Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотойгоор компанид ашиглаж буй харилцаа холбооны болон дата менежментийн ERP зэрэг системүүдийг сайн ашиглаж дата, мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр системд оруулах, нэгжийн болон компанийн үйл ажиллагаа, процессыг сайжруулах ажилд байнга санал, санаачилгатай идэвхитэй оролцох зэрэг болно.

ХИМИЧ-ТЕХНОЛОГИЧ

Тэсрэх материалын үйлдвэрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон импортоор ирсэн түүхий эдийн чанар найрлагыг тодорхойлох, шалгах, турших, хяналт тавих, дүгнэлт гаргах

ЖОЛООЧ-ТУСЛАХ АЖИЛТАН

1. Үйлдвэрийн удирдах шатны ажилтны дор аюулгүй ажиллагааг ханган тэсрэх материал тээвэрлэн ажлын байранд аюулгүй хүргэх, тэслэгдэх блокын цооногуудыг цэнэглэхэд оролцох, өөрийн хариуцсан техникийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах. 2. Ээлжийн ажилтнуудын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажлын байрлуу хүн тээвэр хийх.

B,C АНГИЛАЛЫН ЖОЛООЧ

Өрөмдлөг, тэсэлгээний мастерын удирдлаган дор аюулгүй ажиллагааг ханган тэсрэх материал тээвэрлэн ажлын байранд аюулгүй хүргэх, тэслэгдэх блокын цооногуудыг цэнэглэхэд оролцох, өөрийн хариуцсан техникийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах

ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ТУСЛАХ АЖИЛТАН /ТЭСЭЛГЭЭЧИН/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн аюулгүй ажиллагааг баримтлан өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ОПЕРАТОР I /Налайх дүүрэгт/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

АЖ АХУЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН /Налайх дүүрэгт/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

ЦАХИЛГААНЧИН /Говь-Алтай аймагт/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН /Говь-Алтай аймагт/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

Сэлбэгийн нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

  Ажлын байрны зорилго Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж санал болгох, борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор хэрэглэгчид болон компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийж, компанийн бизнес хөгжил, маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад уг ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийж, борлуулалтын гүйцэтгэлийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлох Компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, бизнесийн өсөлтийн стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх Компанийн маркетингийн стратегийг боловсруулах, шинэчлэх, сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийн идэвхжүүлэлт, контент төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийг зохион байгуулах, төлөвлөх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ, хүргэлт, харилцагч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаарч, санаа тавьж, санал гомдолд өндөр ач холбогдол өгч шуурхай шийдвэрлүүлэх зохицуулалтыг хийж, өдөр тутамд идэвхитэй, эргэх хариуцлагатайгаар үр дүнтэй харилцаж, хамтран ажиллах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртгийг бууруулах, чанарыг сайжруулах, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг тасралтгүй эрэлхийлж, харилцагч, хэрэглэгч нартай болон бусад салбар нэгжийн ажилтнуудтай уялдаж хамтран ажиллах замаар санал, санаачилгуудыг дэвшүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах Өөрийн болон багийн мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэхэд байнга санаачилга гаргаж, багаар ажиллах замаар багийн ур чадвар, үр бүтээмжийг тасралтгүй дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулж ажиллах

ЦЭНЭГЛЭГЧ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжинд хүрэхүйц, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээний стандартад нийцсэн чанартай тэсрэх бодисоор түргэн шуурхай найдвартай хангах

ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

ЦЭНЭГЛЭГЧ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /С АНГИЛАЛТАЙ МЭРГЭШСЭН/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжинд хүрэхүйц, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээний стандартад нийцсэн чанартай тэсрэх бодисоор түргэн шуурхай найдвартай хангах

МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОПЕРАТОР цахилгаанчин/гагнуурч

Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:   Машин үйлдвэрлэлийн угсралтын ажил үйлчилгээг зураг төсийн дагуу хийж гүйцэтгэх. Зураг төслийг дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэх. Авто машин, техник тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх.

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны зорилго Барилгын төслүүдийн үнэлгээ, дизайныг хариуцаж, дотоод хэлтсүүд болон гадны харилцагч байгууллагуудтай хамтран барилгын бүтэц, дизайн боловсруулж, холбогдох сайжруулалтуудыг хийхэд уг ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Барилга байгууламжийн инженерчлэлийн төлөвлөгөө, бүтээцийн зураг төслийг боловсруулах, шинжлэх Барилгын төлөвлөгөө, загвар, дизайн, бүтэц аюулгүй, үр ашигтай, найдвартай ажиллаж байгааг тухай бүр хянаж баталгаажуулах Төслийн зорилго, төсөв, цаг хугацааны талаар багийн гишүүдийг мэдээллээр хангах Талбайн үзлэгийг цаг тухай бүрт зохион байгуулж шаардлагатай дүгнэлтүүдийг хүргүүлэх Техникийн нарийвчлал бүхий зураг төсөл, баримт бичгийг унших, тайлбарлах, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг боловсруулж танилцуулах

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго   Салбартаа олон үзүүлэлтээр манлайлж, хурдацтай өргөжин тэлж буй мэргэжлийн баг хамт олон бизнесийн өсөлтийн стратегийн зорилго, зорилтуудыг хамтдаа тодорхойлж, хэрэгжүүлэх зөв хандлагатай, эрч хүчтэй, чадварлаг багийн тоглогчийг багтаа бүрдүүлэхээр зорьж байна. Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж санал болгох, борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор хэрэглэгчид болон компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай ажилтныг манай хамт олонд нэгдэж, өөрийгөө сорьж хөгжүүлэх замаар байгууллага хамт олны болон салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг урьж байна.   Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийж, борлуулалтын гүйцэтгэлийн тайланд дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлж, компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, бизнесийн өсөлтийн стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх; Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, техникийн санал, албан бичиг, гэрээ хэлэлцээ боловсруулах, илтгэл, танилцуулга хийх; Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах; Өөрийн болон багийн мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэхэд байнга санаачилга гаргаж багаар ажиллах замаар багийн ур чадвар, үр бүтээмжийг тасралтгүй дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулж ажиллах; Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотойгоор компанид ашиглаж буй харилцаа холбооны болон дата менежментийн ERP зэрэг системүүдийг сайн ашиглаж дата, мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр системд оруулах, нэгжийн болон компанийн үйл ажиллагаа, процессийг сайжруулах ажилд байнга санал, санаачилгатай идэвхитэй оролцох зэрэг болно.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1, 8-р хороо, Сити Тауэр, 17 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.