Одоогоор мэдэгдэл алга байна

МАК Цемент ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Гар Ачигч /УЛААНБААТАР/

Өдөр тутам оногдсон вагон болон ачааны автомашинд савласан цементийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн ачилт хийх  Оногдсон вагон, автомашинд батлагдсан ачих схемийн дагуу зөв хуваарилан ачих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Цементийн силосын оператор /Улаанбаатар/

Цементийн силосын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хэвийн явуулах Цементийн силосын ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Гагнуурчин /Улаанбаатар/

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдэд  шаардлагатай гагнуурын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Мастеруудын өгсөн чиглэлийн дагуу гагнуурын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэх.

Чанар хяналтын инженер /Дорноговь/

Үйлдвэрлэлийн процессийн түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилт, тохируулга хийх Тоног төхөөрөмжийг засвар үйлчилгээ ашиглалт хариуцах

Цемент савлах машины туслах оператор /Дорноговь/

Савлах машин болон өрөгч машины өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хэвийн явуулахад туслах  Савлах машины ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Цементийн силосын оператор /Дорноговь/

Цементийн силосын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хэвийн явуулах Цементийн силосын ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Цементийн тээрмийн туслах машинист /Дорноговь/

Дамжлагын ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Нярав /Улаанбаатар хот/

Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм, журмын хүрээнд мөрдлөг болгон ажиллах, Бараа материалыг холбогдох норм, журам зааврын дагуу олгож, анхан шатны бүртгэлийг оновчтой, үнэн зөв хөтлөх, Хариуцаж буй хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /Улаанбаатар хот/

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, татварын хууль бусад холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийн хөдлөл өөрчлөлтийг бүртгэн тайлагнах, гадаад, дотоодын  хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах  Нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв бүртгэн тайлагнах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Чанар хяналтын мэргэжилтэн /Дорноговь/

Үйлдвэрлэлийн процессийн түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилт, тохируулга хийх Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй хэсэг нэгжүүдэд стандарт шаардлагын дагуу хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллана

УУЛЫН ИНЖЕНЕР

Операторуудад ажил үүргийн даалгаварыг товч тодорхой оновчтой өгч, алдаа дутагдал гарсан тохиолдолд уурхайн дотоод журмын дагуу арга хэмжээ авах. Уул ашиглах хэсгийн техникүүдийг оновчтой зөв зохион байгуулж, түлш зарцуулалтыг хянах. Теникүүдийн ажлын ачаалалыг харгалзан, техникийн үйлчилгээ, урсгал засварыг хийлгэхэд анхаарч ажиллах. Уулын ажил явагдаж буй хэсэгт мөргөцөг нурах, гулсах, хөрсний овоолго суулт, гулсалт өгөх зэрэгт ажиглалт хийж өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажилчдад анхааруулж хөмсөг, далан болон тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд хөдөлгөөнийг зогсоож аюулыг арилгасаны дараа хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж хяналт тавьж ажиллах. Хөрс хуулалт, нүүрс олборлолтын техник болон нүүрс тээврийн автосамосвалуудын ажлын бүтээлийг, түлш зарцуулалтай тулган тэмдэглэх, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд зураг авалт хийх. Сар бүрийн эцэст уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг боловсруулж удирдлагад танилцуулах.

Усны машины жолооч

Ээлжийн  хугацаанд засвар үйлчилгээний ажилд шаардлагатай автомашины бэлэн байдлыг хангаж, саадгүй үйлчлэх Хүн ба ачаа тээвэрлэлтийн явцад замын хөдөлгөөний дүрэм, журам, компаний хөдөлмөрийн  дотоод журам, ХАБЭА-н дүрэм журам, аюулгүйн заавруудыг чанд мөрдөж ажиллах Түүхий эд тээврийн зам талбайг технологийн горимын дагуу услах, тоосжилтыг багасгаж үзэгдэх орчинг хэвийн хэмжээнд барих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Маркшейдер инженер /Дорноговь/

- Уул уурхайн маркшейдерийн хэмжилтүүдийг цаг тухай бүрт нь баг хамт олонтойгоо хамтран гүйцэтгэх - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

УУЛЫН МАСТЕР /Дорноговь/

Операторуудад ажил үүргийн даалгаварыг товч тодорхой оновчтой өгч, алдаа дутагдал гарсан тохиолдолд уурхайн дотоод журмын дагуу арга хэмжээ авах. Уул ашиглах хэсгийн техникүүдийг оновчтой зөв зохион байгуулж, түлш зарцуулалтыг хянах. Теникүүдийн ажлын ачаалалыг харгалзан, техникийн үйлчилгээ, урсгал засварыг хийлгэхэд анхаарч ажиллах. Уулын ажил явагдаж буй хэсэгт мөргөцөг нурах, гулсах, хөрсний овоолго суулт, гулсалт өгөх зэрэгт ажиглалт хийж өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажилчдад анхааруулж хөмсөг, далан болон тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд хөдөлгөөнийг зогсоож аюулыг арилгасаны дараа хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж хяналт тавьж ажиллах. Хөрс хуулалт, нүүрс олборлолтын техник болон нүүрс тээврийн автосамосвалуудын ажлын бүтээлийг, түлш зарцуулалтай тулган тэмдэглэх, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд зураг авалт хийх. Сар бүрийн эцэст уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг боловсруулж удирдлагад танилцуулах.

Эдийн засагч

Компанийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, гүйцэтгэлд тогмол хяналт тавих. Бүтээгдэхүүний өртөг, зардалд тогмол хяналт тавих. Тоо мэдээллийн дата бааз үүсгэх, норм, норматив батлуулах, мөрдүүлэх. Удирдлагийг эдийн засгийн тооцоо, судалгаа, дотоод тайлан мэдээллээр тогтмол хангах. Гүйцэтгэлээрх тайланд дүн шинжилгээ хийж, урт хугацаанд санхүүгийн өсөлт, компанийн тогтвортой байдлыг хангахад анхаарч ажиллах.  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Технологи тохируулгын инженер

Үйлдвэрлэлийн процессийн түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилт, тохируулга хийх Тоног төхөөрөмжийг засвар үйлчилгээ ашиглалт хариуцах

Нярав /Дорноговь/

Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм, журмын хүрээнд мөрдлөг болгон ажиллах, Бараа материалыг холбогдох норм, журам зааврын дагуу олгож, анхан шатны бүртгэлийг оновчтой, үнэн зөв хөтлөх, Хариуцаж буй хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Нягтлан бодогч /Дорноговь ээлжээр ажиллах/

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, татварын хууль бусад холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийн хөдлөл өөрчлөлтийг бүртгэн тайлагнах, гадаад, дотоодын  хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах  Нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв бүртгэн тайлагнах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Поддон үйлдвэрлэх ТТ-ийн туслах оператор /Дорногов

ХАБЭА-н дүрэм журам аюулгүй ажиллагааны заавруудыг чанд мөрдөж ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

Задгай цемент ачих машины оператор

Хариуцсан дамжлагын ажиллагааг хянах, хариуцсан удирдлагад танилцуулж мэдээлэл өгөх Ажлын цагийг мөрдөн зөв хуваарилж хариуцсан дамжлагыг үр бүтээлтэй ажиллуулах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Шохойн савлах машины оператор

Савлах машин болон өрөгч машины өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хэвийн явуулахад туслах  Савлах машины ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Компрессорын оператор

Үйлдвэрийн компрессорын даралтат сав, шугам хоолойтой харьцаж аюулгүй, аливаа осол, гэмтэл гарахаас өмнө залруулах арга хэмжээг авч хий хангамжийн системийн найдвартай  хэвийн ажиллагааг хангаж, осол авааргүй ажиллах.   Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, хамтран ажиллагсад, хамт олноо хүндэтгэн ажиллах  Шинэ санал, санаачилга гаргаж, хэрэгжүүлэх ба тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын хугацааг уртасгахад анхаарч ажиллах  Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварын дагуу засвар үйлчилгээ хийх 

Дампын оператор /Дорноговь/

Өдөр тутам ээлжинд уурхайн хөрс болон гөлтгөнөтэй хурдас тээврийн ажлыг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлан технологийн паспортын (мөргөцөгт ачуулах, овоолгын паспорт) дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Шохойн тээрмийн машинист /Дорноговь/

Шатаасан шохойн силосууд болон тээрмийн ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах    Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

Түүхий эдийн хамагчийн оператор

  Нуруулдах хамах машины дамжлагын тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, тосолгоо, үзлэг, цэвэрлэгээг хариуцан ажиллана. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм, зааврыг чанд мөрдөн ажиллах  Өөрийн хариуцсан тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Автогрейдерийн оператор /Дундговь/

Тухайн ээлжийн уулын үндсэн хөрс хуулалтын болон түүхий эд тээврийн техникүүдийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын талбайг засах.  Уурхайн мөргөцгийн, траншейн, гадаргуугийн, овоолгын гэх мэт үндсэн технологийн болон туслах замуудыг байнгын хусаж тэгшлэн замын тээх нэвтрүүлэх бэлэн байдлыг хангана.     Уурхайд шинээр догол нээх траншейг нэвтрэх үед зам засах, уулын техникүүдийн аюулгүй хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх.  Шаардлагатай тохиолдолд ус зайлуулах суваг шуудуу ухах  Техникийнхээ тосолгоо үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийх, түлш зарцуулалт, эвдрэл гэмтэл, согогийн талаар байнга хянаж ажиллах. 

Засварын мастер / Дундговь/

Цементийн үйлдвэр, уурхайн нийт техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмын бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бусад техникүүдийн шаардлагатай засварын ажил, техник үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх Сэлбэгийн материалын захиалга, зарцуулалтад анхаарч хяналт тавьж оролцож ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Хяналтын өрөөний ажилтан /Дорноговь/

Тоног төхөөрөмжийг удирдан хянаж технологийн горимын дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх АБТ-д заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах

Тоног төхөөрөмжийн засварчин /Дорноговь/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бусад техникүүдийн шаардлагатай засварын ажил, техник үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмж, машин механизмын бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах    Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Сургалтын мэргэжилтэн /ХЭМАБ/

   ХАБЭА-н хууль дүрмийг баримтлах   Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх,тайлагнах  Нийт ажилтнуудыг аюулгүй ажиллах дадал эзэмших, дүрэм журмын дагуу ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх   Нийт ажиллагсад, шинээр ажилд орж буй ажилчдад ХАБЭА болон компани, үйлдвэрийн хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм журмын дагуу ажиллахад чиглүүлэх, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтын зааварын дагуу удирдан ажиллуулахад шаардлагатай мэдээ мэдээлэлээр хангах

Гагнуурчин /Дорноговь/

Үйлдвэр, уурхайн машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдэд  шаардлагатай гагнуурын ажлыг  хийж гүйцэтгэх. Мастеруудын өгсөн чиглэлийн дагуу гагнуурын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Уурхайн техникүүдийн гагнуурын ажил ихээр хийгдэж байгаа эд анги эвдрэл гэмтлийг судалж засварын мастеруудад мэдэгдэх, техникийн зөв шийдэл санаа гаргах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэх.

Төмөр замын мастер /Дорноговь/

Төмөр замын хэсгийн ажлыг удирдан зохион байгуулах Зүтгүүр болон хоппер вагон, ГТХАБ, сэлгээний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана  Төмөр замын тээврийн тухайн хууль, Төмөр замын багц дүрэм журам, ТАЖ, ДЖ, ГТХУЖ-д нийцүүлэн сэлгээний хөдөлгөөн, ачаа тээврийн үйл ажиллагаантай холбоотой ажлуудыг удирдан зохион байгуулна  Галт тэрэгний найруулагчийн бригадын аюулгүй ажиллагаа, зүтгүүр, замын аж ахуй болон хоппер вагонд өдөр тутмын үзлэг, шалгалтыг хийж вагоны арчилгаа үйлчилгээ, засварын ажилд хяналт тавьж ажиллана.

Дотоод тээврийн машины жолооч /Дорноговь/

Уурхайн дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөн, ажилчидад үйлчлэх. Уурхайн засвар үйлчилгээний ажилд хурдан шуурхай үйлчлэх. Батлагдсан цагийн хуваарь, маршрутын дагуу тээвэрлэх

Үйлчилгээний машины жолооч /Дорноговь/

Уурхайн дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөн, ажилчидад үйлчлэх. Уурхайн засвар үйлчилгээний ажилд хурдан шуурхай үйлчлэх. Батлагдсан цагийн хуваарь, машрутын дагуу уулын хэсгийн ажилчдад үйлчэх. Өдөр тутам хэсгийн ажилчидад үйлчлэх.

Хово 371 оператор /Дорноговь/

Тухайн ээлжийн уулын үндсэн процесс болох хөрс, түүхий эд тээвэрлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Техникийн тосолгоо үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж, түлш зарцуулалт, эвдрэл гэмтэл, талаар байнга хянаж ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Ачигчийн оператор /Дорноговь/

ХАБЭА-н дүрэм журам, аюлгүй ажиллагааны заавруудыг чанд мөрдөх, өргөх зөөвөрлөх ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх  Үйлдвэр, уурхайн өдөр тутмын ажилд ачааг технологийн дагуу тээвэрлэх, өргөх, буулгах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

СЭРЭЭТ АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР

ХАБЭА-н дүрэм журам, аюлгүй ажиллагааны заавруудыг чанд мөрдөх, өргөх зөөвөрлөх ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх  Үйлдвэр, уурхайн өдөр тутмын ажилд ачааг технологийн дагуу тээвэрлэх, өргөх, буулгах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Автын цахилгаанчин

Автотехникүүд, машин мехнизмын цахилгаан тоноглолуудын засвар үйлчилгээ, угсралт тохируулгын ажил хийх  Автотехникүүд, машин мехнизмын цахилгааны гэнэтийн гэмтэл, сааталыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх  ХАБЭА-н дүрэм, журам, нормын дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тохируулга, засвар үйлчилгээ бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх  Хариуцсан цахилгаан тоноглол, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн, цэвэр цэмцгэр байдалд байнга анхаарч, найдвартай ажиллагааг хангах 

Цахилгааны техникч

Үйлдвэрийн LV, MV цахилгаан байгууламж, тоног төхөөрөмжийн найдвартай, жигд ажиллагааг хангах, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үзлэг, хяналт, засвар, үйлчилгээний ажлуудыг хийх  Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ хийх, Цахилгааны гэнэтийн гэмтэл, сааталыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх ХАБЭА-н дүрэм, журам, нормын дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шуурхай ажиллагаа болон бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Автоматжуулалтын техникч

Үйлдвэрийн автоматжуулалт, нарийн хэмжүүр, электроникийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах Автоматжуулалт, нарийн хэмжүүр, электрон тоноглолуудын төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг хяналт, засвар үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх  Тоног төхөөрөмжийн гэнэтийн эвдрэл, сааталыг түргэн шуурхай арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах ЦТАА, ХАБЭА-н дүрэм, журам, нормын дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шуурхай ажиллагаа болон бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Сантехникч

Үйлдвэрийн барилга байгууламж, кэмпийн дулаан, цэвэр, бохир, технологийн ус,  агааржуулалтын системийн найдвартай ажиллагааг хангах  Тоног төхөөрөмжийн техник паспорт хөтлөн ашиглалтын заавар, ХАБЭА-н дүрэм журмыг чанд мөрдөн, осол авааргүй ажиллах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

110/10кВ дэд станцын ДИСПЕТЧЕР

110/10кВ хүчдэлийн дэд станцын тоног төхөөрөмжийн хэвийн болон шуурхай ажиллагаа, хяналтын ажлыг хариуцах Эрчим хүчний зарцуулалтыг хянаж, хэмнэх, үр ашигтай ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах Эрчим хүчний сүлжээний диспетчерүүдтэй хамтран ЭХС болон үйлдвэрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах Ажил үүргийн хүрээнд бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүргийг гүйцэтгэх

Ногоочин

Хүлэмжний/гадна дотор ногоон байгууламж/ дотоод үйл ажиллагаа, ургамлын тариалалт, ургалт, эрүүл ахуйг хариуцан ажиллах.

Токарьчин /Дорноговь/

Компаний техникийн эд ангийн эвдрэлийг сэргээх, металд боловсруулалт хийх замаар төрөл бүрийн бүтээц хийх  Токарын суурь машин болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг чанд мөрдөж ажиллах  Техникийн эд анги болон түүний бүрдэл хэсгийн эвдрэл гэмтлийг сэргээн засварлах  Ажлын байрны тодорхойлтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Тоног төхөөрөмжийн засварын мастер /Дорноговь/

Цементийн үйлдвэр, уурхайн нийт техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмын бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах. Цементийн үйлдвэрийн машин механизм, тоног төхөөрөмж болон бусад техникүүдийн шаардлагатай засварын ажил, техник үйлчилгээг  хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх. Сэлбэгийн материалын захиалга, зарцуулалтад анхаарч хяналт тавьж оролцож ажиллах  Тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.

Хүнд машин механизмын засварын мастер /Дорноговь/

Цементийн үйлдвэр, уурхайн нийт техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмын бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бусад техникүүдийн шаардлагатай засварын ажил, техник үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх Сэлбэгийн материалын захиалга, зарцуулалтад анхаарч хяналт тавьж оролцож ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Тогооч /Дорноговь/

Хүнсний материалыг эрүүл ахуйн чанар стандартад нийцүүлэн хадгалан, хоол хүнсийг бэлтгэх Гал тогоо, цайны газрын ариун цэвэрт хяналт тавьж, ажилчдад илчлэг амт чанартай хоолоор түргэн шуурхай үйлчлэх   Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.   

Бэлтгэгч /Дорноговь/

Мах бэлтгэл дээр голчилж ажиллана. Хоолны материалыг бэлтгэж, гал тогооны ариун цэврийг сахиж ажиллах. Гал тогооны хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэх.

Цахилгаанчин /Улаанбаатар/

Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ хийх, Цахилгааны гэнэтийн гэмтэл, сааталыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх ХАБЭА-н дүрэм, журам, нормын дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шуурхай ажиллагаа болон бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үзлэг, хяналт, засвар, үйлчилгээний ажлуудыг хийх  Цахилгаан техникийн АА-ны заавар норм дүрмийн дагуу шуурхай ажиллагаа, ажил үүрэг гүйцэтгэх зохион байгуулах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Үйлчилгээний машины жолооч /Улаанбаатар/

Дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөн, ажилчидад үйлчлэх. Засвар үйлчилгээний ажилд хурдан шуурхай үйлчлэх. Батлагдсан цагийн хуваарь, машрутын дагуу уулын хэсгийн ажилчдад үйлчэх. Өдөр тутам хэсгийн ажилчидад үйлчлэх.

Талбайн инженер /Улаанбаатар хот/

Хариуцсан хэсгийнхээ ажлыг технологийн дагуу зөв зохион байгуулж, түүнд хяналт тавьж ажиллах .

СЭРЭЭТ АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР /Улаанбаатар/

ХАБЭА-н дүрэм журам, аюлгүй ажиллагааны заавруудыг чанд мөрдөх, өргөх зөөвөрлөх ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх  Өдөр тутмын ажилд ачааг технологийн дагуу тээвэрлэх, өргөх, буулгах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Тоног төхөөрөмжийн засварчин /Улаанбаатар/

Тоног төхөөрөмж болон бусад техникүүдийн шаардлагатай засварын ажил, техник үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмж, машин механизмын бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах    Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Гагнуурчин /Улаанбаатар/

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдэд  шаардлагатай гагнуурын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Мастеруудын өгсөн чиглэлийн дагуу гагнуурын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэх.

ХЭМАБ-н инженер /Улаанбаатар/

Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэн, мөрдүүлэх Үйлдвэр, уурхайн нийт ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах Нийт ажилчдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бий болгох Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах Нийт ажилчдад ХАБЭА-н сургалтыг батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулах, тогтоосон журмаар шалгалт авах.

Экскаваторын оператор /Улаанбаатар/

- Хөрс хуулж, олборлолт хийх - Технологийн пасспортын дагуу ачилт хийх ажил үүргийг гүйцэтгэх  

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн оператор /Улаанбаатар/

Бетон хольцын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг удирдах Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу

Бетон зуурмагын үйлдвэрийн Лаборант /Улаанбаатар/

Түүхий эд материал дээр шинжилгээ хийх Холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх Талбай дээр хяналт тавьх, шинжилгээ хийх , сорьц авах Итгэмжлэгдсэн лабораторид түүхий эд материалын дээж өгөх

Технологич инженер /Бетон зуурмаг Улаанбаатар/

Тоног төхөөрөмжийг технологийн горимын дагуу ажиллуулах Тоног төхөөрөмжийн технологи ажиллагааг удирдаж , хянах Тоног төхөөрөмжийн технологийн горимыг бариулж хэвийн жигд ажиллуулан үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангах Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж бүтээмжийг дээшлүүлэх Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг тогтмол хянаж, эдэлгээг уртасгах техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх

Нярав /Дархан/

Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм, журмын хүрээнд мөрдлөг болгон ажиллах, Бараа материалыг холбогдох норм, журам зааврын дагуу олгож, анхан шатны бүртгэлийг оновчтой, үнэн зөв хөтлөх, Хариуцаж буй хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Нягтлан бодогч /Дархан борлуулалтын төв/

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, татварын хууль бусад холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийн хөдлөл өөрчлөлтийг бүртгэн тайлагнах, гадаад, дотоодын  хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах  Нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдох журам, зааврын дагуу компаний нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв бүртгэн тайлагнах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

Гар Ачигч /Дархан/

Өдөр тутам оногдсон вагон болон ачааны автомашинд савласан цементийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн ачилт хийх  Оногдсон вагон, автомашинд батлагдсан ачих схемийн дагуу зөв хуваарилан ачих  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

СЭРЭЭТ АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР /Дархан/

ХАБЭА-н дүрэм журам, аюлгүй ажиллагааны заавруудыг чанд мөрдөх, өргөх зөөвөрлөх ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх  Үйлдвэр, уурхайн өдөр тутмын ажилд ачааг технологийн дагуу тээвэрлэх, өргөх, буулгах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  Бүтэн цагийн ажил.

Зургийн инженер /Дорноговь/

- Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлтийн зураг гаргах.  - Барилга угсралтын ажилд хяналт тавих. - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу.

БЭЛТГЭГЧ /Дархан/

Тогоочийн үнэмлэхтэй Мах бэлтгэл дээр голчилж ажиллана. Хоолны материалыг бэлтгэж, гал тогооны ариун цэврийг сахиж ажиллах. Гал тогооны хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэх. Бүтэн цагаар ажиллана. 

ХЭМАБ-н инженер /Дорноговь/

Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэн, мөрдүүлэх Үйлдвэр, уурхайн нийт ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах Нийт ажилчдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бий болгох Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах Нийт ажилчдад ХАБЭА-н сургалтыг батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулах, тогтоосон журмаар шалгалт авах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, I хороо, XIX хороолол Чингисийн өргөн чөлөө, "Монголын Алт" МАК ХХК-ийн төв байр-44 Улаанбаатар хот 17030, Ш/х-66

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.