Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Хан Алтай Ресурс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Усны машины оператор /Кемп/

- Ахлах ажилтны зааварчилгаа дор ажиллах бөгөөд зам усалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэгтэй - Төслийн талбай доторх дүрэм журмыг баримтлах - Аюулгүй ажиллагааны зарчмыг баримтлах

Боловсруулах үйлдвэрийн оператор

        Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Хүдэр бэлтгэх болон Нуруулдан уусгах талбай, Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллууллах Тоног төхөөрөмжийн болон Процессын үйл ажиллагааг тухай бүрт аман болон бичгээр мэдээллэдэг байх Засварын ажилд шаардлагатай тохиолдолд оролцож хяналт тавих Тоног төхөөрөмжийн талбайн эмх цэгцийг хангах, үйлчилгээ хийх Аюулгүй ажилгааны дүрэм журмийг чанд мөрдөж ажиллах Тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа болон Аюулгүй ажиллагаанд сайжруулалт хийж ажиллах  

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН-Уурхайд

Уурхайн хүний нөөцийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах, Компанийн хүний нөөцийн бодлого журмыг төслийн талбай дахь уурхайн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр батлагдсан дүрэм журмыг нэвтрүүлэх, Уурхайд ажиллаж буй нийт ажилтнуудтай холбогдон гарсан хөдөлмөрийн харилцааны үйл ажиллагааг зохицуулах,  Ажилтнуудад зөвлөгөө өгч, дадлагажуулах замаар хүний нөөцийн ажилтнуудын ажлын үр дүнг хадгалах, ажлын үр дүнг төлөвлөх, хянах, тайлагнах Хэлтэс нэгжийн ажилтнуудын ээлжийн хуваарийг нэгтгэн, зохицуулалт хийх, ирц бүртгэх, мэдээ, тайлан гаргах Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах

Өндөрийн цахилгаанчин

10 кВ-ын тоноглолууд дээр засвар үйлчилгээ хийх

МЕХАНИК- Уурхайд

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Уурхайн хүнд машин механизмын үзлэг хийх, засварлах Засвар үйлчилгээний хяналт шалгалт үзлэг, бараа материалд хяналт тавих, механик эд ангиудыг угсрах, засварын ажлыг гүйцэтгэнэ  

УУЛЫН СУРГАГЧ-Уурхайд

Уурхайн хүнд даацын машин, механизм, тоног төхөөрөмжийн сургалтын арга зүй, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, сургалтыг зохион байгуулах Операторуудад уурхайн машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй, өндөр бүтээмжтэй ажиллах ур чадвар, мэдлэгийг эзэмшүүлэх Уурхайн техник ашиглалтын коэффицентыг өндөр түвшинд байлгах арга аргачлалыг боловсруулах, ашиглалтын паспорт, горим дүрмийг мөрдүүлэх

АЯЛАЛ ЗОХИЦУУЛАГЧ- Уурхай

Компанийн хэмжээнд  нийт ажилтнуудын ээлж солих аялал зохион байгуулах, холбогдох тээврийн хэрэгслийн болон томилолтын төсөв боловсруулах, батлуулах, ээлж солих аялалын талаарх тоон мэдээлэл болоюсруулан тухай бүр удирдлагад тайлагнах.

ТҮЛШНИЙ ОПЕРАТОР- Уурхай

Уурхайн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахын тулд түлш тээврийн түгээлтийг хийх Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар

Боловсруулах үйлдвэрийн Химич

  Лабораторийн ажилчдын химийн төхөөрөмж болон химийн бодистой харьцах журам, заавар боловсруулж мөрдүүлэх Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах Дээжинд чанарын шинжилгээ, сорилт туршилтыг батлагдсан стандарт, арга аргачлалын дагуу үнэн зөв хийж, бодит хариу мэдээллээр удирдлага хэлтэс албадыг хангах Аюулгүй ажилллагааны менежментийн системийг даган мөрдөж ажиллах Бусад нийтлэг чиг үүрэг буюу удирдлагаас оноосон үүрэг даалгаварууд        

Лабораторийн шинжээч /Ус цэвэршүүлэх байгууламж/

MNS:0900:2018 стандартын дагуу ундны усны химийн шинжилгээнүүдийг хийх  Бохир усны ерөнхий шинжилгээнд хяналт тавих Бактериологийн шинжилгээ хийх Шинжилгээний хариу нэгтгэх, тайлагнах / 7 хоног, 14 хоног, 1 сар, Хагас жил, Жил/ Хяналт шалгалтын материал бүрдүүлэх / холбогдох стандартуудын дагуу/  

Гэнэтийн Ослын үед ХҮБ, Аюулгүй байдлын ахлах

-ЭМААБО-ны газрын чиг үүргийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллахын сацуу компанийн алсын хараа бөа эрхэм зорилтыг компанийн нийт гишүүдийн хамтаар биелүүлэхийн төлөө ажиллах -Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны эрсдлийг удирдах, МУ-ын хууль, дүрэм журам, компанийн бодлогын хэрэгжилтээ хангахад нь бизнесийн нэгжүүддэ дэмжлэг үзүүлэх үүднээс эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажиллагааны чиг үүргүүд хамаарна.

Байгаль орчины зохицуулагч

- Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, тус үйл ажиллагаанд холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах - Төсөл болон компанийн хэмжээнд гарч буй бүх төрлийн зөвшөөрлийн ажлыг авах ажлыг хариуцан ажиллах - Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, цаашдын нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаануудыг хянах, гүйцэтгэх  - Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ISO 14001: 2014)-г нэвтрүүлэх

АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ-Уурхайд

-Уурхайн ажилтнуудын өглөө, оройны ээлжийг солих үед хүн тээврийн автомашинаар саадгүй үйлчлэх тээвэр хийх,  - Өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, - Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдал, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах  

KPI МЭРГЭЖИЛТЭН- УБ

- Гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг нэвтрүүлэх - Гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам, арга аргачлалыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх талаар удирдах ажилтнуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, гүйцэтгэлийг үнэлэх ажилд тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх - Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах - Цагийн тайлан, цалин хөлсний систем дээр ажиллах - Сар бүрийн цагийн тайлан гаргах, гүйцэтгэлийн үнэлгээг тооцох - Төрөл бүрийн судалгааг өгөгдсөн чиглэлийн дагуу хийж үр дүнг удирдлагадаа танилцуулж байх.

ХММЗ МЕХАНИК- Уурхайд

  Уурхай дээр ашиглаж байгаа хүнд машин механизмын үзлэг оношилгоо хийх, засвар үйлчилгээ үзүүлэх Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг хийж гүйцэтгэх

Боловсруулах үйлдвэрийн сургагч

Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтсийн ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх ба сургалтыг удирдан зохион байгуулах,  Боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй, жигд ажиллагааг хангах, ашиглалтын горим, химийн найрлага боловсруулалтын мэдлэг олгох ба түүний хор нөлөөлөл,  ашиглалт хадгалалтын талаар болон аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох, арга зүйг боловсруулах, сургалтыг удирдан зохион байгуулах Тоног төхөөрөмжийн онол болон практикийн сургалтуудыг баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах, гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагуудад танилцуулах Шинээр ирсэн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны гарын авлага зэрэг техникийн паспорттай танилцан,  горимын талаар зааварчилгаа чиглэл өгөх, шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажил үүргүүд

ЭКСКАВАТОРЫН ОПЕРАТОР- Уурхайд

                      Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Техникийн анхан шатны үзлэгийг бүрэн хийх өндөр мэдлэг чадвартай байх Техникийн гэмтэл оношлогоог ахисан түвшинд хийдэг байх Техникийн жолоодох ур чадварыг дээд зэргээр эзэмшсэн байх ИТА нарын өгсөн хуваарилалтын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөн өдөр тутмын нормыг биелүүлж ажиллах Хүнд машин механизмын оператороор сурсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификат, M ангилалтай байх    

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН- Уурхай

- Ажилтнуудын өдөр тутмын бүртгэл, цаг бүртгэлийг хариуцах - Ажилтнуудын ростерын хуваарийн зохицуулалтыг хийх, ажилчдын аяллыг зохион байгуулах - Бусад газар, хэлтсүүдтэй холбоотой бичиг хэргийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх - Шууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүр хийж гүйцэтгэх

Дээж бэлтгэгч

-Хүдрийн төрөл, агуулгыг шалгаж тухайн хүдэрт тохирох технологийн параметрыг сонгох - Шаардлагатай тохиолдолд химич, галын шинжээч, дээж бэлтгэгчид дэмжлэг үзүүлэх болон орлож ажиллах -Тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтыг цаг тухайд нь хийж, тоног төхөөрөмжинд эвдрэл гарсан тохиолдолд  засварын багтай хамтран ажиллах -Үйл ажиллагааны явцад тоног төхөөрөмжийн нөөцийг хангалттай  бүрдүүлэх тал дээр ээлжийн ахлах химичтэй хамтран ажиллах -Лаборатори болон түүний эргэн тойрны эмх цэгцийг ханган цэвэрхэн ажиллах  

УУЛЫН СУРГАГЧ-Уурхайд

- Уурхайн талбайд ашиглах бүхий л машин механизмын сургалтыг зохион байгуулна.  - Операторуудын ур чадварын матриц үүсгэж шаардлагатай операторуудыг олон төрлийн техникт сургах - Сургалтын бүртгэл, өдөр тутмын аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах - Уурхайн хүнд машин механизмын ашигтай ажиллагааг судалж зөв арга, аргачлалаар бие даан боловсруулан батлуулан ажиллах.  - Үйл ажиллагааны стандарт ажлын зааварчилгаа, журам боловсруулах чадвартай байх - Шаардлагатай сургалтын хөтөлбөр материалуудыг бие даан хурдан шуурхай батлуулан ажиллах

Цахилгааны засварын инженер

-Ууурхайн цахилгааны хэлтсийн батлагдсан хуваарийн дагуу ажиллаж гэмтсэн шугам болон тоноглолыг шуурхай илрүүлж хурдан хугацаанд шийдвэр гаргаж гэмтлийг устгаж засаж сайжруулах - Шугам болон цахилгаан тоноглолын төлөвлөгөөт засварын хугацааг тодорхойлж төлөвлөгчтэй хамтран ажиллах  - Шугам тоноглолын нөөц үүсгэх - Шугам болон тоноглолуудыг байнгын бэлэн байдалд байлгах шаардлагатай тохиолдолд цахилгааны дуудлагад бэлэн байх - Дэд станцад засвар үйлчилгээ хийх - 0.4кВ-ын тоноглолуудад давхар засвар үйлчилгээ хийх

МЕХАНИК- Уурхайд-/Бутлуур/

Бутлуурын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд нэн даруй оношлох засварлах Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд

ЦАХИЛГААНЧИН- Уурхайд /Бутлуур/

                                                                 Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Бутлуурын үйлдвэрийн цахилгааны хэвийн үйл ажиллагааг хангах Үйлдвэрийн цахилгаанчинаар ажиллаж байсан туршлагатай байх. /Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаанчин байж болно/  

ТЕХНИК ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАГЧ-Уурхай

Уурхайн хүнд даацын машин, механизм, тоног төхөөрөмжийн сургалтын арга зүй, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, сургалтыг зохион байгуулах Техник, засвар үйлчилгээний ажилтнууд болон хөдөлгөөнт, суурин тоног төхөөрөмж ашиглаж буй ажилтнуудад аюулгүй ажиллагаа, засвар үйлчилгээний  ур чадвар олгох сургалт зохион байгуулах Операторуудад уурхайн машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй, өндөр бүтээмжтэй ажиллах ур чадвар, мэдлэгийг эзэмшүүлэх Уурхайн техник ашиглалтын коэффицентыг өндөр түвшинд байлгах арга аргачлалыг боловсруулах, ашиглалтын паспорт, горим дүрмийг мөрдүүлэх

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн машинист

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн горим тохиргоо хийх Үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах Процессыг доголдуулахгүй байх

Уурхайн нягтлан бодогч /БМ Үнлсэн хөрөнгө хариуцах/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Туслан гүйцэтгэгч нарын гүйцэтгэлийн бүртгэл  Бараа материал, хангамжийн зарцуулалтын хяналтын чиг үүрэг Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, хяналтын чиг үүрэг Бусад холбоотой чиг үүрэг  

Автогрейдерийн оператор

                                                                                                  Оператор /Автогрейдэр/ Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Уулын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх хүнд даацын машин механизмын M ангилалтай, автогрейдерийн сертификат, үнэмлэхтэй Оператор таныг ажилд урьж байна. Оператор нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төсөл дээр 14/14 ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах болно.   Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Техникийн анхан шатны үзлэгийг бүрэн хийх өндөр мэдлэг чадвартай байх Техникийн гэмтэл оношлогоог ахисан түвшинд хийдэг байх Техникийн жолоодох ур чадварыг дээд зэргээр эзэмшсэн байх ИТА нарын өгсөн хуваарилалтын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөн өдөр тутмын нормыг биелүүлж ажиллах      

Универсал оператор

                                                    Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Техникийн анхан шатны үзлэгийг бүрэн хийх өндөр мэдлэг чадвартай байх Техникийн гэмтэл оношлогоог ахисан түвшинд хийдэг байх Техникийн жолоодох ур чадварыг дээд зэргээр эзэмшсэн байх ИТА нарын өгсөн хуваарилалтын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөн өдөр тутмын нормыг биелүүлж ажиллах    

Боловсруулах үйлдвэрийн сургагч

Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтсийн ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн мэдлэг олгоход сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх ба сургалтыг удирдан зохион байгуулах, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах, тайлагнах Боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй, жигд ажиллагааг хангах, ашиглалтын горим, хиймийн найрлага боловсруулалтын мэдлэг олгох ба түүний хор нөлөөлөл,  ашиглалт хадгалалтын талаар болон аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох, арга зүйг боловсруулах, сургалтыг удирдан зохион байгуулах, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах, тайлагнах Тоног төхөөрөмжийн онол болон практикийн сургалтуудыг баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах, гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагуудад танилцуулах Шинээр ирсэн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны гарын авлага зэрэг техникийн паспорттай танилцан,  горимын талаар зааварчилгаа чиглэл өгөх, шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажил үүргүүд  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, М Плаза, 17 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.