Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Кэй Эй Майнинг ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хангамжийн нярав /хотод/

Уурхайн сэлбэг, багаж хэрэгслийг зүй зохистой найдвартай хадгалж, орлого, зарлага хийх, үлдэгдлийн тооцоог үнэн зөв хөтлөх

Дунд оврын жолооч /хотод ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.   

Яаралтай тусламжийн эмч

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, ажилчдын эрүүл мэндийн бүртгэл судалгаа хөтлөх, эрүүл ахуйн хяналттай холбоотой бусад ажил

Хүний нөөц, архивын ажилтан /хотод/

Газрын хэмжээнд архив бичиг хэрэг хөтлөх, архивлах Газрын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, стандартын дагуу шинэчлэн найруулах, Тушаал шийдэрийг стандартын дагуу гаргаж байгаа эсэхийг хянах, архивлах Газрын хэмжээнд боловсруулсан бичиг баримт, хийгдэж буй ажлын талаар зөв мэдээ мэдээлэл боловсруулан өгөх

Хүний нөөцийн ажилтан /УБ хотод/

Газрын хэмжээнд архив бичиг хэрэг хөтлөх, архивлах Газрын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, стандартын дагуу шинэчлэн найруулах, Тушаал шийдэрийг стандартын дагуу гаргаж байгаа эсэхийг хянах, архивлах     Газрын хэмжээнд боловсруулсан бичиг баримт, хийгдэж буй ажлын талаар зөв мэдээ мэдээлэл боловсруулан өгөх

Мэдээлэл холбооны инженер /уурхайд/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.    

Уулын туслах инженер /Диспетчер/

Ажлын байрны дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Үйлчилгээний ажилтан /уурхай /

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Өндрийн цахилгаанчин /уурхайд/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Авто цахилгаанчин /уурхайд/

Уул уурхайн хүнд машин механизмын автомашинуудад цахилгааны ажил хийж гүйцэтгэнэ.

Мэдээлэл холбооны инженер /уурхайд/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.    

Аж ахуйн нярав /уурхайд/

Бараа материалын орлого зарлагын өөрчлөлт, үлдэгдлийг тооцож, бүртгэлээ байнга шинэчлэн хөтлөх Эд хөрөнгийн бүртгэл тооцоог сайжруулж, эвдрэл гэмтлийг багасгаж, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах Бараа материалын бүртгэлийг хөтөлж сарын эцэст гар тооллого хийн тайланг хариуцсан нягтланд өгч үлдэгдлийг тулгаж баталгаажуулах. Хүлээн авч байгаа бараа материалыг тоо ширхэгээр нь бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авах

Дунд оврын жолооч /автобус/

Кемп менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар, зохих хуваарийн дагуу кемпээс уурхай, засварын шоп хүртэл, мөн уурхай, засварын шопоос кемп хүртэл ажилчдыг тээвэрлэх, Ажилчдын хоол хүнсийг кемпээс уурхай, засварын шоп хүртэл   тээвэрлэж  хүргэх, Машин техникээ угаах, цэвэрлэх, засах, эд материалын бүрэн бүтэн байдлыг ханган хариуцаж ажиллах,  Хог хаягдал болон шингэн бохирыг тээвэрлэж холбогдох цэгт хүргэх, Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг чанд мөрдөж ажиллах, Хийсэн ажлаа өдөр бүр удирдах ажилтанд тайлагнах, Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар, ажил үүргийг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх,

Хангамжийн мэргэжилтэн

Тухайн төсөл дахь  хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөн удирдан зохион байгуулах, Ажлын зөв зохион байгуулалт биелэлтэнд хяналт тавих,  Төслийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдахад шаардлагатай үндсэн хөрөнгө, хангамжийн сэлбэг, материалыг урьдчилан төлөвлөж,  хянан захиалах,  Шаардлагатай хөрөнгө, материалын нийлүүлэлтийг тасралтгүй бөгөөд доголдолгүй, хурдан шуурхай явуулах системийг бүрдүүлэх   Хангамжийн хэлтсийн шаардлагад нийцүүлж, эд хөрөнгө, материалын  бүртгэлийн систем, хадгалалт, хуваарилалт, оновчтой зөв ашиглалт, зарцуулалт бүрт хяналт тавин ажиллах,  Бараа материалын давтан захиалах бүртгэлийн системийг хөтлөх, татан авалтыг урьдчилан төлөвлөж  тээвэрлэлтийн стандартад хяналт тавин

Галч /уурхайд/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Ерөнхий тогооч

  Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, чанарын баталгаа хангасан түүхий эдийг хоол үйлдвэрлэлд оруулах -Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах -Хоолны жор, технологи боловсруулж мөрдүүлэх, технологийн карт боловсруулах, бүтээгдэхүүний амт, чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих -Хоолны амт чанарыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тогооч, ажиллагсдыг мэдээллээр тогтмол хангаж, сургалт зохион байгуулах -Хоол, бүтээгдэхүүнээс дээж авах, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ажиллагсадаас хоолны амт, чанартай холбоотой гарсан санал, гомдлыг судалж тухай бүр барагдуулж байх

Мэдээлэл технологийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Засвар төлөвлөлтийн инженер

Техникийн бэлэн байдлын түдшинг дээшлүүлэх, машин, тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, насжилтыг уртасгах зорилгод нийцүүлэн техниктийн засвар үйлчилгээний төлөвлөлтийг үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан оновчтой хйиж, биелэлтэд нь хяналт тавих.

Хуулийн асуудал хариуцсан ажилтан

Компанийн дотоод журам, дүрэм, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээ, тушаал, шийдвэр, баримтын төсөл боловсоруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах, Компаниас бусад байгууллага иргэдтэй байгуулах гэрээ хэлцэлийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянаж санал өгөх, гэрээний үүргийн биелэлтэнд санал өгөх, тодорхой асуудлаар хууль зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх, Компанийн нэр хүнд, эрх ашиг сонирхол хөндөгдсөн үед түүнийг хамгаалах, хуулийн байгууллагад итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, компанийн нэрийн өмнөөс хэрэг маргааныг шийдвэрлүүлэх, Аливаа хууль бус үйлдэлээс хамгаалах, таслан зогсоох, хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомж, байгууллагын дотоод дүрэм, журам зөрчсөн ажилтанд олгогдсон эрх хэмжээний дагуу сахилгын арга хэмжээ авах,

Маркетингийн мэргэжилтэн /хотод/

- Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, хөтлөх - Байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх - Маркетингийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийх - Арга хэмжээ эвэнтийн төлөвлөгөө гаргах, оролцох мөн зохион байгуулах - Маркетингийн олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Цалингийн нягтлан бодогч

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтанд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

ERP систем хөгжүүлэлтийн ажилтан /хотод/

VERITECH ERP  дээр ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх. ERP ашигладаг алба нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх.    

Сургалтын бичиг хэргийн ажилтан /уурхайд/

Ажлны байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Мэдээлэл технологийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Геологич

 - Өөрийн хариуцсан ажил үүргийг идэвхи санаачлагатай гүйцэтгэж, шинэ санал санаачлага       аргаж ажиллах -  Уурхайн геологийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн, нүүрсний чанар, олборлолтын арга       барилын талаар зааварчилгаа өгөх үүднээс уулын мастер болон экскаваторуудын        операторуудтай нягт хамтран ажиллах - Төлөвлөсөн ашигт малтмалын олборлолт болон чанарт хяналт тавих, ангилан ачуулах.

Бульдозерийн оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх Уян хоолойг угсрах мөн базах Уян хоолойг тааруулах, орлуулах Уян хоолой базахад шаардагдах багаж хэрэгсэлд оношлогоо, тохируулга, задаргаа, угсаргаа хийх Компьютер болон хэрэглээний программ ашиглан энгийн тоон тайлан мэдээ боловсруулах чадвартай

Харуул хамгаалалтын ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Уул уурхайн туслах ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.  

Аюулгүй ажиллагааны сургагч /Хөдөө ажиллах/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах зорилгоор ХАБЭА-н бодлого, дүрэм журам, горим, стандарт болон уурхайн бусад шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны сургалтыг өгөх

Галын мэргэжилтэн

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, ХАБЭА-н хууль тогтоомж, стандарт, компаний дотоод журам зэргийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих Байгууллагын обьект, талбай, техник тоног төхөөрөмжийн галын хор /галын сараа/ -ын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх Галын аюулгүй байдлын тухай онолын болон практик сургалтыг тогтмол явуулах Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу ажиллах Галын машины бэлэн байдлыг хангаж, шаардлагатай нэмэлт тоноглолуудыг бүрдүүлж, хяналт тавих Гал унтраах сайн дурын бүлгэм /Аврах баг/-ийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж, тайлан мэдээ гаргах Галын хор болон тусгай тоноглолд бүртгэл хөтлөлт, судалгаа хийж захиалга өгөх Галын аюулгүй байдлын зөрчил, ОДТ-г судалж арилгах, урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх Гамшгийн болон онцгой байдлын үед байнгын бэлэн байдалд байх   

Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн /уурхайд/

Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

Хүний нөөцийн ажилтан /УБ хотод/

Газрын хэмжээнд архив бичиг хэрэг хөтлөх, архивлах Газрын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, стандартын дагуу шинэчлэн найруулах, Тушаал шийдэрийг стандартын дагуу гаргаж байгаа эсэхийг хянах, архивлах     Газрын хэмжээнд боловсруулсан бичиг баримт, хийгдэж буй ажлын талаар зөв мэдээ мэдээлэл боловсруулан өгөх

Хүний нөөц, архивын ажилтан /хотод/

Газрын хэмжээнд архив бичиг хэрэг хөтлөх, архивлах Газрын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, стандартын дагуу шинэчлэн найруулах, Тушаал шийдэрийг стандартын дагуу гаргаж байгаа эсэхийг хянах, архивлах Газрын хэмжээнд боловсруулсан бичиг баримт, хийгдэж буй ажлын талаар зөв мэдээ мэдээлэл боловсруулан өгөх

Санхүүгийн шинжээч

Жилийн төлөвлөгөө, улирлын урьдчилсан мэдээ боловсруулахад менежер, ерөнхий менежерүүдтэй нягт хамтран ажиллах Засвар үйлчилгээний төсөв, урьдчилсан мэдээтэй холбоотой цогц ойлголт, жилийн болон тогтмол засвар үйлчилгээний төсөв (ZBB), тайлан, зардлын хяналтад дэмжлэг үзүүлэх Капитал төлөвлөлт, урьдчилсан мэдээ таамаглал дахин боловсруулах, батлуулах, уурхайн ажиллах хугацаа болон төсвийн мэдээллийг шинэчлэх зэрэгт бизнесийн дүн шинжилгээний багт дэмжлэг үзүүлэх Төслийн тайлан, санхүүгийн мэдээлэлтэй холбоотой бусад үүрэг хариуцлага хэрэгжүүлэх Санхүүгийн удирдлагыг тасралтгүй сайжруулах чиглэлээр менежертэй хамтран ажиллах Бизнесийн нэгж хэсгүүдтэй хамтран ажиллаж, зардал хэмнэх зорилготой төслүүдийн хэрэгцээ шаардлага, цар хүрээг тодорхойлон, санаачлах Хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны зардлын санхүүгийн загварчлал дээр ажиллах Бизнес сайжруулалтын дэмжлэг үзүүлэх.

Цалингийн нягтлан бодогч

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтанд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

Тооцооны нягтлан бодогч /Хотод ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Тооцооны нягтлан бодогч /уурхайд/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Бизнес шинжээч

  Компанийн багуудын үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг гаргах, энэ зорилгоор өгөгдөл мэдээлэл цугуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Бизнесийн процесын талаар ойлголттой болох, өгөгдөл мэдээллийг хөрөнгө гэж үзэх хандлагыг үйл ажиллагааны багуудад төлөвшүүлэх, Өгөгдөл мэдээлэл >> Мэдээлэл >> Цэгцлэн боловсруулах >> Дүгнэлт хийх>> Арга хэмжээ авах гэсэн загварыг мөрдөхийн ач холбогдлын үнэ цэнийг ойлгоход бүх оролцогч талуудад туслах зорилгоор төслийн удирдлагын багуудтай хамтран ажиллах Бизнесийн шаардлагад дүн шинжилгээ хийж, Уурхайн хяналт, мониторингийн багийн холбогдох техникийн багуудтай хамтран ажиллаж техникийн системийг (одоогийн болон ирээдүйн) бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж байх Өгөгдөл, мэдээллийг системчилж, тогтмол дүн шинжилгээ хийж тасралтгүй сайжруулах, бэрхшээлийг арилгах арга хэмжээ авдаг байх Бизнесийн процессыг баримтжуулах замаар тодорхойгүй зүйлийг арилгаж техникийн систем, процест нийцсэн ойлгомжтой процестой байх Менежментийн багийг чанартай анализ, зөвлөмжөөр цаг тухайд нь шуурхай хангах  

Маркшейдер инженер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч / уурхайд/

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн ажлын байрны орчин бүрдүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах. ЭМАА-ны байнга сайжрах гүйцэтгэлийг манлайлан хэвшүүлэх процессийг бий болгох

Барилга тохижилтын ажилтан /уурхай, хотод/

АБТ заасан үүргийн дагуу ажиллана.

Засвар төлөвлөлтийн туслах инженер /хотод/

Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээний түүх, статистик судалгаанаас гарсан дүгнэлтийн дагуух ажлыг хийж гүйцэтгэх, ерөнхий механик, ээлжийн мастеруудтай хамтарч ажиллах Техникт тавигдах сэлбэг, засварын ажил ном журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавин техникийн хувийн хэрэг хөтлөлт бүртгэлийг тасралтгүй, нягт нямбай явуулж, зохион байгуулах Уулын бүтээлийн үндсэн техникээс гадна дунд болон бага оврын бусад техникүүдийн төлөвлөгөөт ПМ сервисийн нэгдсэн хуваарийг урьдчилан гаргах Төлөвлөгөөт ПМ сервисийн гүйцэтгэлийн тайланг удирдлага,  хангамжийн хэлтэст танилцуулах Шинэ техник хүлээж авах, ашиглалтгүй болсон техникийг актлах, осол гэмтлийн дүгнэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, нөөцөнд байх сэлбэг захиалга хийх онолын үндэслэлийг гаргаж удирдлагад танилцуулж ажиллана

Цахилгааны инженер /Хотод/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Механик /УБ хотод/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.   

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Элчингийн гудамж Шүрэн оффис

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.