Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Ай Ди Эм Эн ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /ХЯТАД, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Захирлын өдөр тутмын ажил үүрэгт туслах, хурал уулзалтыг зохион байгуулах, албан харилцааг хэвийн түвшинд ханган ажиллах Захирлын гадаад болон дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах Компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын уялдаа холбоог сайжруулах, зөв мэдээллээр хангахь эргэх холбоотой ажиллах Албан бичиг, тайлан төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах

ХАБЭА БО Мэргэжилтэн ажилд авна /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ТООЦООНЫ НЯ-БО /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн хүрээнд 

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

Барилгын ашиглалт хариуцсан инженер /Кемпэд/

Ажилчдын хотхонд барилга байгууламж барих төсөл ажилд компаниа төлөөлөн ажллах, удирдан зохион байгуулах; Материал, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчний тоо хэмжээ, үнэ  өртгийг тооцоолон төслийн бодит хэрэгжих боломжийг тооцоолох; AutoCud програмд маш сайн ажилладаг; Барилгыг зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих, барилгын норм стандарт, техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангах; Материалын түүвэр гаргах; Удирдлага болон ажилчидын хотхоны удирдлага, гүйцэтгэгч байгууллагатай байгууламжийн дизайн, барилга угсралт, түүнийг засан өөрчлөх болон засварлах ажлуудын талаар  зөвлөлдөх;

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ЦАХИЛГААНЧИН/ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК

Кемпийн барилга байгууламжийн цахилгаан, цахилгаан үүсгэвэр генераторын хэвийн ажиллагааг хангуулан ажиллах; Кемпийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг тогтоож засварлах; Аж ахуй бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

АЖ АХУЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /ХЯТАД, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Захирлын өдөр тутмын ажил үүрэгт туслах, хурал уулзалтыг зохион байгуулах, албан харилцааг хэвийн түвшинд ханган ажиллах Захирлын гадаад болон дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах Компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын уялдаа холбоог сайжруулах, зөв мэдээллээр хангахь эргэх холбоотой ажиллах Албан бичиг, тайлан төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах

ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ (15/15)

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгжүүлэх хяналт тавих; Лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт хийх, түүхийн эдийн шинжилгээг нарийн хянах; Хоол хүнсний хордлого, хордлогот халдвар гарахаас урьдчилан сэргийлэх; Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, чанарын стандарыг ханган ажиллуулах, хяналт тавих; Бэлэн болсон бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, түгээлт, хадгалалтанд хяналт тавих; Ахуй, чанарын чиглэлээр ажилтнуудаа сургах болон чиглүүлж ажиллах; Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль тогтоомжийн  дагуу журам заавар хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх хэвшүүлэх хяналт тавих;

АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад сантехник, цахилгаан, дулаан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн доголдолгүй ажиллах нөхцлийг хангах; Кемпийн байгууламжид гарч болзошгүй бүхий л асуудлыг тооцоолон шалгаж урьдчилан сэргийлэх хэмжээнүүдийг авах; Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардлын төсөвт хяналт тавих, ХАБЭА-н дүрмийг чанд сахин ажиллах, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх;

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР-ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК-АНГЛИ ХЭЛТЭЙ

Кемп, катерингийн компанийн хүний нөөцийн менежмент, сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцааны бүх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

КЕМП МЕНЕЖЕР

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах; Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ЕРӨНХИЙ ТОГООЧ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

*Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах *Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан амт чанартай хоол үйлдвэрлэх, өглөө, өдөр, орой, боолтны хоолны гаралт, цаг ашиглалт, хүн хүч бүхий л ажиллагааг нягт нямбай зохион байгуулах *Гал тогооны баг, ээлжийн зохион байгуулалт удирдан манлайлж ажиллах *Удирдлагатай хамтран ажиллах  

АХЛАХ ТОГООЧ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

* Технологи карт, менюны дагуу хоол үйлдвэрлэх * Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан амт чанартай хоол үйлдвэрлэх * Гал тогооны багийг удирдан ажиллах  * Ерөнхий тогооч болон удирдлагатай хамтран ажиллах

ТОГООЧ, БЭЛТГЭГЧ, УГААГЧ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

1. Ерөнхий болон Ахлах тогоочийн зааварчилгааг удирдлага болгож ажиллана 2. Кемпд байрлаж буй ажиллагчдад зориулсан өдөр тутмын менюны дагуу амт чанартай хоол хийнэ 3. Ажиллаж буй ээлжинд өөрийн хариуцсан ажлыг хариуцлагатай гүйцэтгэнэ

КЕМПИЙН ЭМЧ (15/15)

Кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх; Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих; Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тусламж үйчилгээ үзүүлэх сургалт, зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;

НЯРАВ (15/15)

Кемпэд ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авах, агуулахын эмх цэгцийг хангах, бүтээгдэхүүний орлого зарлага гаргах Холбогдох санхүүгийн баримтуудыг хөтлөх Кемпийн хөрөнгө, хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, тооллого хийх Шаардах хуудас болон бусад анхан шатны баримт бүрдэлтийг бүрэн гүйцэт хийх Санхүүгийн даймонд программ дээр ажиллана.

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

КЕМП МЕНЕЖЕР

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах; Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

КЕМПИЙН ЭМЧ (15/15)

Кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх; Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих; Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тусламж үйчилгээ үзүүлэх сургалт, зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;

Галч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу    

КЕМПИЙН ЖОЛООЧ 15/15

C, D ангилалд хамаарагдах машинуудыг өдөр тутамдаа барьж ажиллах; Ажилтнуудын автобусыг барьж хот хооронд зорчих; Шаардлагатай үед хариуцаж буй автомашинд эвдрэл гэмтэл гарсан бол засвар хийх;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /ТУРШЛАГАТАЙ/

Кемп, катерингийн компанийн хүний нөөцийн менежмент, сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

КАТЕРИНГ МЕНЕЖЕР

- Кемп дээрх катерингийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах - Тулгарч буй асуудалд оновчтой, зөв шийдвэр гаргах - Удирдлага болон хамтран ажилладаг байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой ажиллах  - Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын мэдлэгтэй, хэрэгжүүлсэн туршлагатай

ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад сантехник, цахилгаан, дулаан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн доголдолгүй ажиллах нөхцлийг хангах; Кемпийн байгууламжид гарч болзошгүй бүхий л асуудлыг тооцоолон шалгаж урьдчилан сэргийлэх хэмжээнүүдийг авах; Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардлын төсөвт хяналт тавих, ХАБЭА-н дүрмийг чанд сахин ажиллах, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх;

ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгжүүлэх хяналт тавих; Лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт хийх, түүхийн эдийн шинжилгээг нарийн хянах; Хоол хүнсний хордлого, хордлогот халдвар гарахаас урьдчилан сэргийлэх; Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, чанарын стандарыг ханган ажиллуулах, хяналт тавих; Бэлэн болсон бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, түгээлт, хадгалалтанд хяналт тавих; Ахуй, чанарын чиглэлээр ажилтнуудаа сургах болон чиглүүлж ажиллах; Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль тогтоомжийн  дагуу журам заавар хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх хэвшүүлэх хяналт тавих;

ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ /Өрнөх үндэс ХХК/

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгжүүлэх хяналт тавих; Лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт хийх, түүхийн эдийн шинжилгээг нарийн хянах; Хоол хүнсний хордлого, хордлогот халдвар гарахаас урьдчилан сэргийлэх; Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, чанарын стандарыг ханган ажиллуулах, хяналт тавих; Бэлэн болсон бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, түгээлт, хадгалалтанд хяналт тавих; Ахуй, чанарын чиглэлээр ажилтнуудаа сургах болон чиглүүлж ажиллах; Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль тогтоомжийн  дагуу журам заавар хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх хэвшүүлэх хяналт тавих;

АЖ АХУЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Админ 15/15

-Кемпийн орох, гарах хөдөлгөөнд бичилт, өдөр бүр өрөө бүртгэл хийх, өдөр тутамдаа кемпийн байрлагчдын санал хүсэлтийн хүсэлт авах, шийдвэрлэх - Нягтлан бодогч-Админны өдөр тутмын ажилд туслах, и-мэйлээр ирсэн санал хүсэлтүүдийг шийдвэрлэх -Кемпийн өрөөний локерийн түлхүүрийн бүртгэл хийх, захиалга өгөх -Хурлын тэмдэглэл хөтлөх /хурлаас гарсан шийдвэрт хяналт тавих/  

ЕРӨНХИЙ ТОГООЧ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Ажлын зохион байгуулалт уялдааг оновчтой зохион байгуулж ханган ажиллах Ажилчдын ажлын ачаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалтыг тэнцвэржүүлэн ханган ажиллах Батлагдсан хоол үйлчилгээний цэсийг мөрдүүлэх Технологийн картыг мөрдүүлж, илчлэг шимт бодисын тооцоолол хийж хэрэглэгчдэд таниулах, сурталчилах Тоног төхөөрөмж, багас хэрэгслийн ашиглалтанд хяналт тавьж хэвийн ажиллагааны горимыг ханган ажиллуулах

ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

АЖ АХУЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН 15/15

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

САНТЕХНИКЧ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемпэд сэндвичин байгууламжийн холбогдох сан дулаан, уурын зуухны сантехникийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Аж ахуйн бусад өргөх зөөх туслах ажлуудыг хавсарч хийж гүйцэтгэнэ.  

АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР/ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад сантехник, цахилгаан, дулаан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн доголдолгүй ажиллах нөхцлийг хангах; Кемпийн байгууламжид гарч болзошгүй бүхий л асуудлыг тооцоолон шалгаж урьдчилан сэргийлэх хэмжээнүүдийг авах; Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардлын төсөвт хяналт тавих, ХАБЭА-н дүрмийг чанд сахин ажиллах, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх; Сэлбэг, засвар үйлчилгээтэй холбоотой зарцуулалтад хяналт тавих; Хөдөө  ростероор ажиллах боломжтой байх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг болон удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг цаг тухайд чанартай биелүүлэх, санаачлагатай өөриймсөг хандлагатай байх;

КЕМПИЙН ЭМЧ 15/15

Кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх; Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих; Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тусламж үйчилгээ үзүүлэх сургалт, зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;

КЕМП МЕНЕЖЕР 15/15

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах; Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

НЯРАВ/ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК

Бараа материалын орлого зарлагын өөрчлөлт, үлдэгдлийг тооцож, бүртгэлээ байнга шинэчлэн хөтлөх Эд хөрөнгийн бүртгэл тооцоог сайжруулж, эвдрэл гэмтлийг багасгаж, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах Бараа материалын бүртгэлийг хөтөлж сарын эцэст тооллого хийн тайланг хариуцсан нягтланд өгч үлдэгдлийг тулгаж баталгаажуулах. Хүлээн авч байгаа бараа материалыг тоо ширхэгээр нь бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авах

КЕМП МЕНЕЖЕР-АНГЛИ ХЭЛТЭЙ /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах; Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /ӨРНӨХ ҮНДЭС ХХК/

Кемп, катерингийн компанийн хүний нөөцийн менежмент, сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /ХЯТАД, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Захирлын өдөр тутмын ажил үүрэгт туслах, хурал уулзалтыг зохион байгуулах, албан харилцааг хэвийн түвшинд ханган ажиллах Захирлын гадаад болон дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах Компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын уялдаа холбоог сайжруулах, зөв мэдээллээр хангахь эргэх холбоотой ажиллах Албан бичиг, тайлан төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах

Захиргааны ажилтан /яаралтай/

Компанийн албан бичиг бичих, найруулах, боловсруулах түүнийг эмх цэгцтэй, бүрэн гүйцэт хадгалах бүхий л арга хэмжээг авч ажиллах, санал санаачлагатай ажиллах;  Захиргааны ажил үүргийг хариуцан ажиллах /Оффисын цэвэрлэгээ, урсгал засварын ажлыг зохон байгуулж хийлгэх, аж ахуйн ажлыг удирдан зохион байгуулж хийлгэдэг байх/; Хүний нөөцийн функцийн анхан шатны бичиг хэргийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх /сургалт зохион байгуулхад оролцох, баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх гэх мэт АБТ-н дагуу/; Шууд удирдлага болон Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэл өндөр хийж гүйцэтгэх, тайлагнах; Хурлын портокол хөтлөх, хурлаар яригдсан асуудлууд, өгсөн үүрэг даалгаваруудыг нэгтгэн холбоотой ажилтан, албан удирдлагуудад танилцуулах, эргээд захиралд тайлагнах;

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Санхүүгийн тайлан баланс, үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга, татварын холбогдох тайлангуудыг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь стандартад нийцүүлэн гаргах удирдлагад тайлагнах; Нягтлан бодогч, няравын өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулах, хянах, шалгах, зааварчилгаа өгөх; Компанийн санхүү бүртгэлийн ажил гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлд үнэн зөв тусгаж байгааг шалгах; Анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, зөвшөөрөл, баримжуулалт бүрэн гүйцэтгэж байгааг шалгах; Санхүүгийн бусад эх үүсвэрийг зөв зохистой ашиглаж байгаа байдлыг шалгах;

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх; Байгууллагын өдөр тутмын албан бичиг, тушаал, архивыг хариуцах; Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах; Кемпийн хэвийн ажиллагаа дэд бүтцийг бүрэн байдлыг хянах; Ажиллах хүчнийг ерөнхий удирдлагаар хангах; Гэрээт харилцагч байгууллагатай хамтран ажиллах; Компанийн Гүйцэтгэх захиралд ажлын чиг үүргийн биелэлт, ажлаа тайлагнан ажиллах;

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн (Кемпэд)

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн компанийн ажилтнуудын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажлыг цогцоор нь хариуцан ажиллах; ХАБЭА-н сургалтуудыг үр дүнтэй зохион байгуулах, урьдчилсан зааварчилгааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулах; Компанийн хэмжээнд байгаа ХАБЭА-н нэгдсэн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэж өдөр бүр төв оффис руу мэдээллэх; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

КЕМПИЙН ЖОЛООЧ 15/15

C, D ангилалд хамаарагдах машинуудыг өдөр тутамдаа барьж ажиллах; Ажилтнуудын автобусыг барьж хот хооронд зорчих; Шаардлагатай үед хариуцаж буй автомашинд эвдрэл гэмтэл гарсан бол засвар хийх;

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Бизкон төвийн 2-р давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.