Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны зам-62, ЮНЕСКО-н гудамж, ЮНИОН БУЙЛДИНГ С блок, 5 давхар, 501 тоот

Ай Энд Жи Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-06-28
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ АЖИЛД АВНА

ХУУЛЬ ЖУРМЫН ДАГУУ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
ШИНЭ ПРОГРАМ НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
ХОЛБОГДОХ ТАЙЛАН БАЛАНСЫГ ЦАГ ТУХАЙД НЬ ИЛГЭЭХ 
АЛБАНЫ АЖИЛТНУУДЫГ ШУУД УДИРДЛАГААР ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ
ӨГЛӨГ АВЛАГА, БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-31
БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ИНЖЕНЕР /ТООЦООНЫ/

БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЭЛ ГАРГАХ, НОРМ ДҮРЭМ СТАНДАРТЫН ДАГУУ ТООЦООЛОЛ ХИЙХ
БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ГҮЙЦЭТГЭХ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЯВЦАД ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ХИЙХ
БУСАД АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ДАГУУХ ЧИГ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-14
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Зах зээлийн судалгаа хийх, зорилтод хэрэглэгч тодорхойлох
Борлуулалтын төлөвлөгөө, борлуулах арга техник тодорхойлж борлуулалт хийх /Бараа бүтээгдэхүүн/
Захиалга авах
Онлайн худалдааг удирдан зохион байгуулах
Шаардлагатай бол биечлэн борлуулалт хийх
Худалдан борлуулах гэрээ байгуулах
Борлуулалтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-24
Төслийн Барилга угсралтын инженер

- Барилга угсралтын ажлыг БНбд чанарын шаардлага, холбогдох стандарт, технологийн картын дагуу гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлэх, 
- Барилгын талбайн өдөр тутмын ажлыг оновчтой зохион байгуулах
- Туслан гүйцэтгэгч нарын өдөр тутмын барилга угсралтын ажил батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхд хяналт тавих, ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгүүлэх
 
 
 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-06-24
АХЛАХ ХУУЛЬЧ АЖИЛД АВНА

-  Компанийн стратеги бодлого, төлөвлөлтийн дагуу үйл ажиллагааг тасралтгүй, эрсдэлгүй явуулахад шаардагдах хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх
- Хууль, Шүүх болон холбогдох байгууллагадуудад компани төлөөлж ажиллах, өмгөөлөл хийх, компанийн эрх ашгийг хамгаалах
- Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ контракт , эрх зүйн харилцааг үүсгэх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах
- Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбоотой гарсан дүрэм журам, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гарсан баримт бичгийг хянах,  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-24
Төслийн Цахилгааны инженер

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг барилга үйлдвэрлэлийн /төсөл тус бүрт/ хэмжээнд хангуулж ажиллах
Зураг төслийн даалгаварт санал оруулах, батлагдсан зураг, төсвийн дагуу гадна дотор цахилгаан монтаж, ажлыг  удирдан зохион байгуулах, төлөвлөгөөний дагуу барилга үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд чиглэлийн дагуу жигд оролцох
Төлөвлөгөө тайлан , төсөв ,тооцоо боловсруулах
Цахилгааны бригадын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх болон бусад

 
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-06-21
Оффисын жолооч

Ажилчидын 8-10 хүний Alphard машин барина.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-17
ТЕНДЕРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Оролцох боломжит тендерийн судалгаа хийх, жагсаалт гаргах
Тендерийн техникийн болон санхүүгийн шаардлагын судалгаа, тооцоолол хийх
Тендерт ороцлох үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, явцыг тайлагнан ажиллах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь гүйцэтгэл сайтай хийж гүйцэтгэх
Харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах
Гадаад болон дотоод холбогдох байгууллагуудтай холбогдон ажиллаж, бараа захиалга хийх
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны процессын дагуу ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-17
БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

Батлагдсан зургийн дагуу төсвийг хийж, төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төслийн ажилд шаардлагатай бүхий л бараа, материалын орц, норм, чанар, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүч, тэдгээрийн үнэ ханшийн судалгаа хийх
Барилгын зургийн дагуу шинээр батлагдсан норм дүрэм, стандарт, судалгааг үндэслэн урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулж батлуулах
Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-17
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

- Хөдөлмөрийн харилцаа
- Сонгон шалгаруулалт
- Хүний нөөцийн бүртгэл
- Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны чиг үүргүүдийг тус тус гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-17
ДОТООД ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖИЛТАН

- Дотоод худалдан авалт хийх
- Бараа материалын харьцуулсан судалгаа хийх, худалдан авалт хийх
- Худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх
- Ажлын тайлан, дүн шинжилгээ хийх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-16
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журам, стандарт, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг барилга үйлдвэрлэлийн /төсөл тус бүрт/ хэмжээнд хангуулж ажиллах
Зураг төслийн даалгаварт санал оруулах, батлагдсан зураг, төсвийн дагуу ХАС, ЦБУ ажлуудын хяналтын төсөв боловсруулах,
Төслүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой хангагч байгууллагуудаас холбогдох зөвшөөрөл гаргуулах, төсөл бүрт холбогдох бичиг баримтуудыг бүрдүүлж, үйлдэж, комисст хүлээлгэн өгөхөд бэлдэх, хүлээлгэн өгөх
Төслийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтад үнэн бодит шинжилгээ хийж оролцох, удирдлагад мэргэжлийн зүгээс зөвлөх, чанартай, зөв технологи хэрэгжүүлэх, туршлагатай гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулахыг зорилт болгох
Материалын чанар, зарцуулалт, суурилуулалтад хяналт тавьж ажиллах
Төлөвлөгөө тайлан , төсөв ,тооцоо боловсруулах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх болон бусад

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-09
ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

- Барилгын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл хийх
-Гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, нөхцлийг хангуулах талаар ажиллах
- Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм боловсруулах
- Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрийн нийцэлд хяналт тавих
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-03
Худалдаа, хангамжийн ажилтан

- Бараа материалын харьцуулсан судалгаа хийх, худалдан авалт хийх
- Худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх
- Ажлын тайлан, дүн шинжилгээ хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-30
ТАЛБАЙН НЯРАВ

Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль журмыг мөрдлөг болгон няравын бүртгэл хөтлөх, эд хөрөнгө, бараа материал, түүхий эдийн ашиглалт хамгаалалт хариуцан ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-31
ХАБЭА ажилтан

- төслийн талбайд ХАБЭА хангуулж ажиллах
- ХАБЭА-н менежерийн өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу дүрэм журам хэрэгжүүлэх
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-30
ХАБЭА МЕНЕЖЕР

- Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-30
Төслийн Барилга угсралтын инженер

- Барилга угсралтын ажлыг БНбд чанарын шаардлага, холбогдох стандарт, технологийн картын дагуу гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлэх, 
- Барилгын талбайн өдөр тутмын ажлыг оновчтой зохион байгуулах
- Туслан гүйцэтгэгч нарын өдөр тутмын барилга угсралтын ажил батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхд хяналт тавих, ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгүүлэх
 
 
 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-05-30
Худалдаа, хангамжийн ажилтан

- Бараа материалын харьцуулсан судалгаа хийх, худалдан авалт хийх
- Худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх
- Ажлын тайлан, дүн шинжилгээ хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-30
МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА (ҮЛ ХӨДЛӨХ)

- МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН УРТ, ДУНД, БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
- КОМПАНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ҮХХ-ИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ
- ӨНДӨР ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ОНОВЧТОЙ ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН СУВГИЙГ СОНГОЖ ТӨСЛҮҮДИЙН ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЯВУУЛАХ
- МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТНУУДЫГ ШУУД УДИРДЛАГААР ХАНГАЖ, ЧИГЛҮҮЛЭХ, 
- ЗАХ ЗЭЭЛ, ҮНЭ, ХУДАЛДАН АВАГЧЫН СУДАЛГАА ГЭХ МЭТ АЖИЛ ҮҮРЭГТЭЙ ХОЛБООТОЙ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭГ БОЛОВСРУУЛАХ, ДҮГНЭХ 
 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© Ай Энд Жи Интернэшнл ХХК. 2015-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.