Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Гурван бухат ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Элчингийн гудамж 9, Skyplaza business center 2 давхар

Гурван бухат ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-11-25
Зургийн техникч

Бүх төрлийн барилга байгууламжийн, ерөнхий төлөвлөгөөний архитектурын зураг төслийг боловсруулах,
Техникийн болон ажлын зураг төсөл боловсруулах, ажлын тоо хэмжээ бодох, экстерьер, интерьерь, дизайн, ландшафтын шийдлийг гаргах.

2021-11-12
Тооцооны нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой, үр ашигтай төлөвлөн зохион байгуулах, санхүү, татварын тайланг үнэн зөв хөтлөн явуулах, санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, удирдлагыг санхүү, татварын бодит мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мөнгөн урсгал, тоон мэдээ, мэдээлэлийг цаг алдалгүй мэдээлэх, тайлагнах, барилгын төсөвт өртөг, гүйцэтгэлийн хяналтыг хийж гүйцэтгэх, өглөг, авлагын харьцаа, график, төлөлтийг 7-14 хоног бүр тогтмол шинэчлэх, нягтлан бодогч, няравын ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, тасралтгүй зохион байгуулах, удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэнэ.
 

2021-11-24
Санхүү эдийн засгийн албаны дарга

Ажлын байрны зорилго
Санхүүгийн төлөвлөлт, төсвийн төлөвлөлт, материал хангамж, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаануудыг байгууллагын бүх хэсэгт уялдуулан зохицуулж, удирдана. Санхүүгийн баримт мэдээлэл бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдлын төлөв, жилийн төсөв болон бусад шаардлагатай тайлангуудыг бэлтгэн гаргах буюу эрхлэн гаргах ажлыг удирдана. 
Үндсэн чиг үүрэг

Байгууллагын санхүүгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, төсвийг боловсруулж бэлтгэх, санхүүгийн төрөл бүрийн үйл ажиллагааг тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх.
Мөнгөн урсгалын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг удирдах, хянах
Санхүүгийн нөөцийг үр ашигтай хуваарилах боломжоор хангаж, материалын зардлыг хянаж шалгах зэргээр үйл ажиллагааны зардлын хяналтыг хэрэгжүүлэх
Төслийн санхүүгийн загварчлал боловсруулах
Санхүүгийн дотоод журам, зааврыг боловсруулахад санал оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
Санхүүгийн шинжээчийг удирдлагаар хангах

2021-11-22
Заслын хяналтын инженер

Заслын ажилд биечлэн хяналт тавьж ажиллах
Заслын ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ

 

2021-11-22
Санхүүгийн шинжээч

Ажлын байрны зорилго:
Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл бэлтгэж, боловсруулах, түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан бэлтгэх.
 
Ажлын байрны үүрэг:

Жилийн төлөвлөгөө, улирлын урьдчилсан мэдээ боловсруулахад ахлах мэргэжилтэн, менежер, гүйцэтгэх захирлуудтай нягт хамтран ажиллах
Санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, холбогдох дүн шинжилгээ болон харьцуулсан тайлангуудыг ашиглан санхүүгийн загварчлалыг оролцогч талууд, удирдлагуудад хүлээлгэн өгнө
Төсөв, урьдчилсан мэдээтэй холбоотой цогц ойлголт, жилийн болон тогтмол төсөв, тайлан, зардлын хяналтад дэмжлэг үзүүлэх
Мэдрэмжийн шинжилгээ, эрсдэлтэй нөхцөл байдлын хувилбаруудыг боловсруулж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэх
Тайлагнал, сарын сүүлийн болон үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой бусад үүрэг хариуцлага хэрэгжүүлэх
Бизнесийн нэгж хэсгүүдтэй хамтран ажиллаж, зардал хэмнэх зорилготой төслүүдийн хэрэгцээ шаардлага, цар хүрээг тодорхойлон, санаачлах
Хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны зардлын санхүүгийн загварчлал дээр ажиллах
Бизнес сайжруулалтын дэмжлэг үзүүлэх.

2021-11-19
Барилгын инженер

Барилгын тухай хууль, дүрэм журмын дагуу бичиг баримт боловсруулах, бүрдүүлэх, хөтлөх
Барилгын угсралтын явцад үе шатны акт, бичиг баримтыг бүрдүүлж хяналт тавьж ажиллах
Тухайн барилга зураг төслийн дагуу баригдаж байгаа эсэхэд үе шатны хяналт хийж, дүгнэлт гарган зохиогчоор баталгаажуулах
Материалын тооцоо гаргах, төсөв судалгаа хийж батлуулах
Захиалагч, гүйцэтгэгч хоорондын уялдаа холбоог хангах
Тендерийн болон бусад шаардлагатай материал,  барилгын бүх төрлийн бичиг баримтны бүрдүүлэлт, хөтлөлтийг хариуцах
Ажлын тайлан гаргах
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг, даалгаварыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх

2021-11-10
Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер

Зураг төслийн дагуу угсралт, холболт, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх, шаардлагатай тооцоо судалгаа хийх, төсөв боловсруулах
Салхивч агааржуулалтын системийн сүүүлийн үеийн чиг хандлага, шинэчлэлтийг судалж, түүний ашиглалтыг сайжруулах техникийн шийдэл, санал боловсруулах

Ажлын байрны зарууд

  1. Зургийн техникч11 сарын 25. 12:28
  2. Тооцооны нягтлан бодогч11 сарын 12. 8:48
  3. Санхүү эдийн засгийн албаны дарга11 сарын 24. 12:01
  4. Заслын хяналтын инженер11 сарын 22. 16:41
  5. Санхүүгийн шинжээч11 сарын 22. 16:30
© Гурван бухат ХХК. 2009-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.