Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Гурван бухат ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Чанар хяналтын менежер

- Байгууллагын хэмжээнд чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх - Байгууллагын нийт нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх - ISO стандартыг хэрэгжүүлэх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

ХАБЭА-н ажилтан /Үйлдвэр/

- Үйлдвэрийн хөдөлмөр, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах, чиглүүлэх - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ХАБЭА-н бодлого төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх   -Үйлдвэрийн байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажилтнуудыг өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангаж ажиллана.  - ХАБЭА-н бодлого журмыг хэрэгжүүлэх, хангуулах, сургалт мэдээллийг өгөх

Төслийн менежер

Төслийн багийг удирдан зохион байгуулах Төслийн ерөнхий болон нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах Барилгын тухай хууль, дүрэм журмын дагуу бичиг баримт боловсруулсан эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах

Захиалгын оператор

Онлайн худалдааны вэбсайт дээр хэрэглэгчтэй шууд харилцан захиалга авах Лавлах утас болон онлайн чатботоор хэрэглэгчтэй холбогдож захиалгын бүртгэл хийх Сошиал медиа хөгжүүлэлт дээр ажиллаж сувгуудын хандалтыг өсгөх Өдөр тутмын шинэлэг мэдээ мэдээлэл бэлтгэн сошиал хуудас хөтлөх  

Гүйцэтгэх захирал

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, үр өгөөжтэй удирдлагаар хангаж байгууллагын санхүү, үйл ажиллагааны хяналтыг гүйцэтгэн санхүүгийн нөөцийг үр ашигтай зөв зохистой удирдах. Компанийн хүний нөөцийн бүхий л процессыг хянаж удирдлагаар ханган ажиллах, Ажилтнуудын бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах. Бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвлөлтүүдийг хийж хэрэгжүүлэх.

Худалдааны зөвлөх, касс

-Бараа борлуулах -Касс бичих

Тооцооны нягтлан бодогч /Үндсэн хөрөнгө/

Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг СТОУСтандарт болон МУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөхөд шаардлагатай газрын болон үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материалын бүртгэлийг хийж тайлагнах, өртөг шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэж, элэгдлийг тооцох санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын зорилтуудыг дэмжин хэрэгжүүлж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Ахлах нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой, үр ашигтай төлөвлөн зохион байгуулах Санхүү, татварын тайланг үнэн зөв хөтлөн явуулах, Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, Байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, Удирдлагыг санхүү, татварын бодит мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мөнгөн урсгал, тоон мэдээ, мэдээлэлийг цаг алдалгүй мэдээлэх, тайлангаар хангах, барилгын төсөвт өртөг, гүйцэтгэлийн хяналтыг хийж гүйцэтгэх, өглөг, авлагын харьцаа, график, төлөлтийг 7-14 хоног бүр тогтмол шинэчлэх, Нягтлан бодогч, няравын ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, тасралтгүй зохион байгуулах 

Хүний нөөцийн менежер /сургалт хөгжил/

Бизнесийн зорилго зорилттой уялдуулан ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг тасралтгүй сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. Сургалтын төсөв төлөвлөгөөг боровсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах Сургалтын хэрэгцээ шаарлагыг тодорхойлох судалгааг тогтмол хийх Ажилтны сэтгэл ханамж, ажлын байран дээрх чадамж, гүйцэтгэлийг тогтмол судалж, сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт хийж компанид эерэг соёл нөлөөллийг бий болгох Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Харилцагчийн үнэ цэнийг бий болгох, тэдний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх Хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Хэлтсийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Худалдан авалтын менежер

- Бараа материалын болон үнийн судалгаа хийх - Батлагдсан захиалгын дагуу бараа материалын худалдан авалтыг цаг тухайд нь хийх  - Тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргаж, удирдлагыг мэдээллээр хангах - Ажлын байрны тодорхойлолод заасан бусад чиг үүргүүд

Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн

Шаардлагатай гэрээний төслийг хуульд нийцүүлэн боловсруулах, батлуулахад хяналт тавих, гэрээ дүгнэх, гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй үед холбогдох арга хэмжээ авах, мэдээллийн сан үүсгэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүд 

График дизайнер

Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга, дизайныг бэлтгэх Маркетингийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу сурталчилгааны мэдээлэл бэлтгэх Компанийн болон төслийн брэндийн өнгө төрхийг тодорхойлох, шинэлэг санааг дэвшүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Борлуулалтын менежер /Өмнөговь - Даланзадгад/

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэ зах зээл, хэрэглэгчидтэй холбоо тогтоох, уулзалт зохион байгуулах, гэрээ хэлэлцээр байгуулах  Одоо байгаа харилцагчидтай үргэлжлүүлэн харилцаж урт хугацааны хамтын ажиллагааг тогтворжуулах  Борлуулалтын нэгдсэн мэдээллийн системд бүртгэл хөтлөх  Борлуулалтын бусад ажлыг хариуцан гүйцэтгэх  

Худалдааны зөвлөх

Харилцагчтай тасралтгүй харилцаа холбоотой байж, тэдний захиалгыг түргэн шуурхай гүйцэтгэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх Сар бүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөт зорилгыг хангах Барааны бүрэн бүтэн тоо ширхэгийг хариуцаж ажиллах 

Брэнд менежер

Брендийн нэр хүнд, тогтвортой байдлыг бий болгоход өөрийн мэдлэг ур чадвараа дайчлах Брендийн цогц судалгаа, шинжилгээ анализ хийж,  түүн дээрээ үндэслэн оновчтой ажилбаруудыг хийх санал санаачлага гаргах, гардан хэрэгжүүлэх. Маркетинг менежментийн бодлогыг тодорхойлж өөрийн брендэд тохирсон маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ба маркетингийн менежерийг бодлого чиглэлээр хангах.

Цайны газрын бэлтгэгч

- Тогоочийн өдөр тутмын ажил үүрэгт дэмжлэг үзүүлэх - Хоол үйлдвэрлэхэд шаардагдах хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бэлтгэх - Цайны газрын ариун цэврийг хангаж ажиллах  

Үйлчлэгч

- Цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Кассын ажилтан

Үнийн тариф пос програмд бүртгэж кассын бичилт хийх  Харилцагч үйлчлүүлэгчдын худалдан авалтын тооцоог хариуцах

Нярав

Бараа материал хүлээж авах, бүртгэх, хүлээлгэн өгөх Бараа материалын тооллого хийх, тайлан гаргах Холбогдох анхан шатны баримт, бүртгэлүүдийг хөтлөх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ Санхүүгийн Smart acc программ дээр ажилладаг бол давуу тал болно

Тооцооны нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой гүйцэтгэх  Санхүү, татварын тайланг үнэн зөв хөтлөн явуулах, Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Гадаад худалдааны менежер /хятад хэлтэй/

-Байгууллагын гадаад болон дотоод харилцаа холбооны тасралтгүй ажиллагааг хангах, гадаад худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, гадаадын компаниудад өөрийн компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах, сурталчлах, харилцаа холбоогоо гүнзгийрүүлэх, хэлэлцээр хийх холбогдох тайлан мэдээг удирдах албан тушаалтанд танилцуулах; Гадаад түнштэй харилцах Шинэ бараа бүтээгдэхүүний судалгаа Байгууллагын дотоод ажил

Тээврийн менежер

Олон улсын тээврийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах  Ажлын төлөвлөгөө тайлан гаргах Тээвэр зохион байгуулалттай холбоотой бүх ажлыг гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, Натур худалдааны төвийн урд "Плас резиденс" "С" блок 2 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.