Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Жи Эс 25

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Мерчиндайзер

Дэлгүүрийн өрөлт хураалтын стандартыг мөрдүүлэх, хяналт тавих Дэлгүүрийн нэр төрөл, үнэ тавилт болон мерчиндайзингийн бусад асуудлаар хяналт шалгалт хийж тайлан гаргана

Хуулийн зөвлөх

Гэрээ хэлцэл, байгууллагын дүрэм, журам боловсруулах, хянах, дүгнэлт хийх Компанийн хэлтэс, нэгжүүдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, Компанийн ашиг сонирхлыг хуульд нийцүүлэх хамгаалах, эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх Хууль тогтоомж, дүрэм журамд анализ хийх, дүгнэлт гаргах, танилцуулах, сургалт орох  

Стратегийн менежер

Стратегийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор удирдах ажилтнууд, төсөл хөтөлбөрийн менежерүүд, бусад хэлтсийн багуудтай түншлэн, хамтран ажиллаж, компанийн урт дунд хугацааны стратеги болон төлөвлөгөөг боловсруулах, хүргэх, удирдан чиглүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ Дотоод болон гадаад мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж, стратегийн олон асуудалд тусгайлан дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлэх Стратегийн санаачилгуудтай холбоотой санал зөвлөмж эрэлхийлж, зөвшилцөлд хүрэхийн тулд сонирхогч талууд болон ахлах удирдлагатай хамтран ажиллаж, бизнесийн хэмжээнд тулгарч буй бэрхшээл, боломжуудыг шийдвэрлэх, ашиглахын тулд уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хангах Бизнесийн хэмжээнд тулгарч буй сорилт, боломжуудыг судлан тодорхойлж, нийтлэг зорилгод хүрэхийн тулд төрөл бүрийн оролцогч талуудын хоорондын харилцаа холбоо, зохицуулалтыг ханган, анализ дүн шинжилгээ хийх боломжтой

Түгээлтийн жолооч Шөнийн ээлж /20-08 цаг /

Бүтээгдэхүүн хурдан шуурхай, хариуцлагатай түгээх, хүлээлгэн өгөх. Түгээлт хийх хугацаанд МУ-ын замын хөдөлгөөний дүрмийг барьж оролцох.  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

09-21 цагийн ээлжийн Бараа Бэлтгэгч /Хуучин Нисэх/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Систем инженер

Төсөлд IT хэлтсийг төлөөлж ажиллах, мэдээллээр хангах Процесс зурах, журам бичих Системийн бүтэц, архитектур цар хүрээг тодорхойлох Гэрээний өөрчлөлт, хяналттай холбоотой шийдвэр гаргах Системийн өөрчлөлтийн менежментийн удирдлага, шаардлага, гүйцэтгэл, бүртгэл, тайланг хариуцан ажиллах Мэдээллийн сан бүрдүүлэх /Системийн гарын авлага боловсруулах, Заавар зааварчилгаа гаргах/

Агуулахын үйл ажиллагааны менежер

Агуулахын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах Үйл ажиллагааны стандарт хэрэгжүүлэх Бүтээгдэхүүний чанар, хадгалалт, хадгалалтын хугацаанд хяналт тавих

Чанарын менежер

Хүнсний стандарт шаардлагын дагуу дэлгүүр, үйлдвэрийн шалгалтыг зохион байгуулах хариуцан ажиллах Тайлан мэдээ бэлтгэж танилцуулах Чанар шалгагч нарыг хариуцан компани чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтад хяналт тавих

Нягтлан бодогч /Шинэ төгсөгч/

Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчийн тооцоо нийлэх, хяналт тавих. Бараа материалын бүртгэл, хяналт тавих. Худалдааны борлуулалтын тайлан тооцоо хийх, хяналт тавих. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод байгаа ажил үүрэг.

Хүний нөөцийн менежер

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах Компанийн батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг төлөвлөж, ажлын байрны захиалгын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах Байгууллагын дотоод журам болон бусад журмуудтай холбоотой харилцааг зохицуулах, хяналт тавих Ажилтнуудын бүтээмж, гүйцэтгэлтэй холбоотой бусад харилцааг зохицуулах

Хоол үйлдвэрлэлд Нярав /Чулуун овоо/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх Барааны нөөцийн менежертэй өдөр тутам хамтран ажиллах

08-20 цагт Ээлжийн бэлтгэгч /Чулуун овоод/

Хоол үйлдвэрлэлийн газарт нэрийн хоолыг технологийн дагуу үйлдвэрлэх, бэлтгэх

Хоол үйлдвэрлэлд Засварчин

Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болон барилга байгууламжийн ашиглалт, ашиглалттай холбоотой схемийг боловсруулах, батлуулах, холбогдох ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн заавар зөвлөмжийг өгөх, засварлах Засвар үйлчилгээний компаниудтай холбогдох гэрээг байгуулах, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах, Тоног төхөөрөмжийн судалгаа, харьцуулалтыг хийх Тоног төхөөрөмжийн гарын авлагыг боловсруулах, ажилтнуудад танилцуулах, хэвийн ажиллагааг хангах заавар зөвлөгөөг өгч, мөрдүүлэх,

Сургалт, хөгжлийн менежер

Жил бүрийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох ,үр дүнг таамаглах.  Сургалтын хөтөлбөр, материал боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах Сургалтын тараах материал, сургалтын хэрэглэдэхүүн, гарын авлага, зөвлөмжийг боловсруулах, хяналт тавих Сургалтын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт арга хэлбэрийг турших, нэвтрүүлэх Сургалтын үр өгөөжийг тодорхойлж тайлан мэдээг боловсруулах Сургалтын төсөв, нөөцийг хянах, үр ашигтай зарцуулах Сургалтын үйл ажиллагаанд холбогдох сургалтын өрөө, хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, эд материалыг хариуцах, ашиглалтын зохистой байдлыг хянах

Тооллого хариуцсан мэргэжилтэн

Салбар дэлгүүрийн тооллогыг үр дүнтэй зохион байгуулж удирдлагаар ханган ажиллах.  Дэлгүүрийн тооллогын үр дүнг тайлагнаж дүгнэлт гаргах

Цалингийн менежер

Цалингийн систем дээр холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу цалин бодох, ажилтнуудын мэдээллийг системд бүртгэх, шинэчлэх, сар бүрийн холбогдох НДШ, татварын тайлан гаргах ХХОАТ, НДШимтгэл, цалинтай холбоотой авлага, өглөгийн үлдэгдлийг санхүүгийн програм дахь үлдэгдэлтэй тулгах, баталгаажуулах, зөрүүгүй байх, хяналтыг хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

"Нягтлан бодох бүртгэл" Цалинтай дадлага

Оюутан цалинтай дадлага хийлгэх хөтөлбөр нь оюутан залуусын ажлын гарааг зөв, системтэй бэлтгэх, ажлын бодит туршлага хуримтлуулах, өөрийгөө хөгжүүлэх болон байгууллагын соёлд суралцах, мэргэжлийн мэдлэгээ цалинтайгаар нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.  

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, УБ 17010, ХААН Банк Цамхаг, 6 давхар.

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.