Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Капитрон банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН-БАНКНЫ ҮНДСЭН АЖИЛТАН

   Обьектын хамгаалалт, аюулгүй байдалд хяналт тавих, банкийг хамгаалалтад өгөх, авах, мөнгө зөөвөр, зузаатгал, үнэт металл тээвэрлэлтийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх.

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ТУСГАЙ АКТИВЫН ХУУЛЬЧ

  Хууль тогтоомж, Банкны холбогдох журам, зааврын хүрээнд банкны хэмжээнд чанаргүй активыг хариуцан төлүүлэх ажлыг гардан гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах.  

АХЛАХ МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар гарч болзошгүй аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөлийг хангаж ажиллах.

ДИЛЕР

  Банкны нэрийн өмнөөс харилцагчтай валют, үнэт металлын арилжаа хийх, харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх; Валют, үнэт металлын суурь болон техник шинжилгээ хийх; Банкны валютын нөөц, чөлөөт эх үүсвэрийг үр ашигтайгаар удирдах; Олон улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн талаар тайлан, мэдээлэл гаргах;

БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗАРТ ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР

           Харилцагч байгууллагын өндөр дүнтэй зээлийн судалгаа хийх, олгох, эргэн төлөлтөд хяналт тавих, чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, зээлийн багцын өсөлтийг тогтвортой хангах; 

ТЕЛЛЕР

           Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

            Банкны ерөнхий мэдээлэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл болон банкны цаг үеийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл лавлагааг харилцагчдад үнэн зөв мэдээлэх, харилцагчийн санал хүсэлт, гомдол, асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, холбогдох нэгжүүдэд хүргүүлэх, банкны 24 цагийн мэдээлэл, лавлагааны үйл ажиллагааг тасралтгүй хангаж ажиллах.  

ТЕЛЛЕР /ДОРНОГОВЬ САЛБАРТ/

              Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ЗЭЭЛИЙН МЕНЕЖЕР /ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ/

  Зээлийн судалгаа хийх  

ВИП ТЕЛЛЕР /Хятад хэлтэй/

  Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг үргэлж дээшлүүлж, мэдээллийг харилцагчдад энгийн, ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөх; Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх, Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,

ХӨРШ ОРНУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

           Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах, зорилтот зах зээлийг судалж, тодорхойлох, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, шаардлагатай бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;  

БИЗНЕС АНАЛИСТ /BUSINESS ANALYST/

            Банкны Дижитал Шилжилтийн хүрээнд төслүүдийн судалгаа, тооцоолол, дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай бичиг баримтуудыг боловсруулах, шинээр хэрэгжүүлж болох бизнес, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний боломж, хэрэгцээ шаардлага, бизнес загварыг гаргах, хөгжүүлэх болон зах зээлийн багтаамж, боломжийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн процессийн шинжилгээ хийх, сайжруулах.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Хариуцсан болон дэмжин ажиллах бүтээгдэхүүний бодлогыг тодорхойлж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах болон шинээр нэвтрүүлж, цахим болон уламжлалт сувгаар харилцагчдад хүргэх, харилцагчийг нэмэгдүүлэх, тогтоон барихад чиглэсэн нөхцөлийг тодорхойлон, зах зээлд нэвтрүүлэх, улмаар банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадвар, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

БАЙГУУЛЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

  Банкны алсын хараа, стратеги зорилт, бизнес төлөвлөгөө, бүтээгдэхүүний бодлого, журамд нийцүүлэн судалгааны үндсэн дээр гадаад дотоодын аж ахуйн нэгжийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх болон зээлийн чанартай багц бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; Тогтвортой өндөр үр ашиг бүхий нэгж болон зорилтот салбарын харилцагчийн бүлэг үүсгэх, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор хүргэх; Салбарын ашигт ажиллагааг хангах, салбар нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран  ажиллах;  

ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ /ДАРХАН/

             Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад хурдан шуурхай, чанартай хүргэх, эх үүсвэр татах, харилцагчдад санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах, хариуцсан нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хамгийн эрсдэл багатай, оновчтой удирдан зохион байгуулансоёлч, боловсон, түргэн шуурхай үйлчилгээтэй хамт олныг бүрдүүлж ажиллах замаар банкны бизнесийн үр ашиг, зах зээл дэх нэр хүнд, өрсөлдөх чадварыг өсгөн нэмэгдүүлэх,

САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ /4-Р ХОРООЛОЛ САЛБАРТ/

             Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад хурдан шуурхай, чанартай хүргэх, эх үүсвэр татах, харилцагчдад санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах, хариуцсан нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хамгийн эрсдэл багатай, оновчтой удирдан зохион байгуулансоёлч, боловсон, түргэн шуурхай үйлчилгээтэй хамт олныг бүрдүүлж ажиллах замаар банкны бизнесийн үр ашиг, зах зээл дэх нэр хүнд, өрсөлдөх чадварыг өсгөн нэмэгдүүлэх,

ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН - ДАРХАН САЛБАРТ

        Салбар нэгжийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд хяналт тавих, банкийг хамгаалалтад өгөх, авах, мөнгө зөөвөр, зузаатгал, үнэт металл тээвэрлэлтийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх.  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Усны гудамж,-4, Улаанбаатар-14253, Капитрон банк, төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.