Одоогоор мэдэгдэл алга байна

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн баг хамт олныг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах, карьер хөгжүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг биелүүлэх Шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах, дэлгүүрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хадгалах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн стандартыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах, удирдах

ДЭЛГҮҮРИЙН МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн баг хамт олныг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах, карьер хөгжүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг биелүүлэх Шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах, дэлгүүрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хадгалах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн стандартыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах, удирдах

Түгээлтийн төвийн ажилтан /ТЭЦ 4/

- Түгээлтийн төвд хүлээн авсан бараа материалыг тавиурт байршуулах, хадгалах, захиалганд бэлтгэх, барааг тоолж шалгах - Бараа материалыг захиалгын дагуу хүлээж авах, бүрэн бүтэн байдлыг шалгах - Бэлтгэсэн захиалгыг системд бүртгэх, түгээлтийн жолоочид хүлээлгэн өгөх гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Захиалга бэлтгэгч /ТЭЦ 4/

- Түгээлтийн төвд хүлээн авсан бараа материалыг тавиурт байршуулах, хадгалах, захиалганд бэлтгэх, барааг тоолж шалгах - Бараа материалыг захиалгын дагуу хүлээж авах, бүрэн бүтэн байдлыг шалгах - Бэлтгэсэн захиалгыг системд бүртгэх, түгээлтийн жолоочид хүлээлгэн өгөх гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүний менежер

Бизнесийн шаардлагын дагуу мэдээлэл технологийн шийдэл төлөвлөх Гадаад дотоодын хамгийн оновчтой шийдэл санал болгогч байгууллагын судалгаа хийх, тайлагнах, хамтран ажиллах Системийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт, сайжруулалтыг удирдах, өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх Оролцогч талуудын хоорондын харилцааг удирдан зохион байгуулах Хурал уулзалт, сургалт зохион байгуулах, SDLC -ийн явцад үүсэх бүхий л бичиг баримтуудыг боловсруулах Байгууллагын мэдээллийн технологийн төслүүдэд өөрийн үүргийн дагуу оролцох

Чанар хяналтын ажилтан /Чанар алба/

Төлөвлөгөөний дагуу салбарын чанар, эрүүл ахуйн хяналтыг хийх Илэрсэн үл тохирлыг хэрхэн залруулах зөвлөмж өгдөг. Тайлан бүртгэлийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн, тайлагнах Алба нэгжийн удирдлага, салбарын ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцааг бий болгож, хамтран ажилладаг, шаардлага тавьдаг. Орон нутгийн салбарын чанар, эрүүл ахуйн хяналтыг хийх, илэрсэн үл тохирлыг хэрхэн залруулах, зөвлөмж зөвлөгөө өгнө. Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, ХАБЭА-ийн чиглэлээр сургалт хийх, мэдээлэл өгдөг. Эмзэг түргэн муудах бүтээгдэхүүнийг итгэмжлэгдсэн лаборторийн шинжилгээнд хамруулах Бэлэн бүтээгдэхүүний шинжилгээний бичгийн бүрдэлд хяналт тавих Салбарын ундны усны шинжилгээний бүрдлийг хянах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ/

Талантын түвшний хүний нөөцийг цөм өрсөлдөх чадвар болон мэргэжлийн өрсөлдөх чадвар дээр тулгуурлан татах, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах Headhunting хийх  Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын арга хэрэгслийг тогтмол шинэчлэх, хэрэгжүүлэх  

Барилга, засварын хэлтсийн дарга

Дэлгүүрийн засал, тоног төхөөрөмж, цахилгаан, сан, гадна болон дотор үзэмж, дотор талбайн зохион байгуулалттай холбоотой бүхий л ажлуудыг хариуцан, үүсэх аливаа эрсдэл, асуудлыг урьдчилан тооцоолж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй холбогдох бүхий л хууль, норм дүрмийн хүрээнд чанарын шаардлага, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, үүссэн асуудлуудыг оновчтойгоор шийдвэрлэх Шинэ болон хуучин дэлгүүрүүдийн барилгын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлыг төлөвлөх, цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах Дэлгүүрийн дотор болон гадна дизайн, өнгө аясыг брэндийн өнгө төрхтэй нийцүүлэн хийх, өнгө төрхийг шинэчлэх, сайжруулах Дэлгүүрийн дотор талбайн зохион байгуулалтыг төлөвлөх, байнгын сайжруулалт хийх Засварын ажлын төсвийг гарган, хяналт хийх, удирдах Барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг удирдах Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг хэвийн хангуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах Дуудлага засварын ажлыг хугацаанд нь хурдтай гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, байнгын сайжруулалт хийх замаар дуудлагын тоог багасгах Шинэ болон хуучин дэлгүүрийн барилга, тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний ажил хийж буй гүйцэтгэгч компаниудад ажлыг оновчтой хуваарилж, хурдтай чанартай гүйцэтгэлийг хангуулахаар хамтран ажиллах, байнгын сайжруулалт хийх

Оффис менежер

Та Оффис менежер хүн тул ажилтнуудын сэтгэл ханамж, оролцоо бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд оффисийн орчинг хэрхэн зөв зохион байгуулах оновчтой шийдлүүдийг гаргадаг, оффисийн зай талбайг хэрхэн оновчтой ашиглах, түүнд тохирсон тавилга хэрэгслийг хэрхэн захиалах, байршуулах, ажиллах орчны тав тухыг хэрхэн хангахыг хэнээс ч илүү мэддэг. Ажилтнуудын бүтээмж, сэтгэл ханамж, оролцоог нэмэгдүүлэх шинэ боломжуудыг эрэлхийлдэг, төрөл бүрийн аргачлалууудыг туршдаг, хэрэгжүүлдэг. Оффист шаардлагатай хангамжийн хэрэгсэл, материалын худалдан авалтыг хийдэг. Албан хэрэг бүртгэл, албан бичиг боловсруулалтыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг. Алба нэгжийн удирдлага, ажилтнуудтай харилцааг үр дүнтэй хадгалж, тэдэнд шаардлагатай оффисийн зохион байгуулалтыг төлөвлөдөг, хэрэгжүүлдэг. Оффист гаднаас ирсэн зочид, ажилтнуудыг угтан авч, найрсгаар үйлчилдэг, компанийн талаарх анхны сэтгэгдлийг эерэгээр бүрдүүлдэг.

Хангамжийн нярав /Хонхорт хоолны үйлдвэрт/

Нийлүүүлэгчээс ирсэн барааг стандарт ажиллагааны дагуу хүлээж авах Системд бараа материал бүртгэх Системээс захиалга хэвлэж бэлдүүлэх Тайлан гаргах Тухай ээлжийн ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх

ЛАБОРАНТ /Хонхорт ажиллах/

Лабораторийн үйл ажиллагааг стандартад нийцүүлэн, хэрэглэгчийг үнэн бодит сорилтын үр дүнгээр хангаж ажиллах Дээж бэлтгэх Чанарын шинжилгээ хийх  Баримт бичиг боловсруулах 

ЗАХИАЛГА БЭЛТГЭГЧ /ХОНХОРТ/

- Хүйтэн агуулахад хүлээн авсан бараа материалыг тавиурт байршуулах, хадгалах, захиалганд бэлтгэх, барааг тоолж шалгах - Бараа материалыг захиалгын дагуу хүлээж авах, бүрэн бүтэн байдлыг шалгах - Түгээлтийн жолоочид хүлээлгэн өгөх гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР /Хонхорт, Хоол үйлдвэрлэл/

Орчин үеийн автомат тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт хийх Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дамжлагын автомат машинуудыг тохируулах, суурилуулах, өөрчлөх, сайжруулах, засварлах Сав баглаа боодлын автомат машинуудын тохируулах, суурилуулах, өөрчлөх, сайжруулах, засварлах

ЧАНАР ШАЛГАГЧ /Хонхорт байрлалтай хоолны үйлдвэрт/

- Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх, эрүүл ахуйн чанарыг бүрдүүлэхэд оролцох - Түүхий эдийн стандартад хяналт тавих -  Хоол үйлдвэрлэлийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, орчны цэвэр байдлыг хянах - Бэлэн бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих

Дата аналист

Одоогийн болон ирээдүйн ирээдүйн олон төрлийн мэдээлэлд тулгуурлан ойрын болон дунд, урт хугацааны төлөвлөлтийг гаргах, таамаглах Олон төрлийн дата мэдээлэлд шинжилгээ хийн дүгнэлт гаргах, санал дэвшүүлж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах. Шаардлагатай гэж үзвэл төсөл хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллах Олон төрлийн өгөгдлөөс цэгцтэй тайлан мэдээллийг бэлтгэж шаардлагатай газар нэгжүүдийг мэдээллээр хангах

Ашиглалтын мэргэжилтэн

-Дэлгүүрийн сан, цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй холбоотой ажлуудыг хариуцах -Гүйцэтгэгч компанийн дуудлага, үзлэгийн ажлыг хянах, гүйцэтгэлийг гаргах  -Гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварчилгаа өгөх -Газар дээр очиж хяналт хийж, ажлын процессыг сайжруулах арга хэмжээ авах -Цахилгааны ажлын зураг унших, зургийн дагуу гүйцэтгэх -Тоног төхөөрөмжийн схем зураг унших  

Дата инженер

Өгөгдлийн сан, вэрхаус лэйкхаус-н архитектур шийдэл боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сайжруулах Төрөл бүрийн эх сурвалжаас олон төрлийн өгөгдөл бүрдүүлэх, цуглуулах, цуглуулах процессыг автоматжуулах Өгөгдлийн найдвартай байдлыг хангах буюу лэйкхаус дээр орсон датаны бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв байдалд хяналт тавих Өгөгдлийн модель хөгжүүлэх, автоматжуулах, зөв зохион байгуулах, найдвартай ажиллагааг хариуцаж хангах BI тайлан угсрах үйл ажиллагаанд BI хөгжүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах Машин сургалт болон гүн сургалт хийхэд шаардлагатай өгөгдөл болон орчингоор хангах, Өгөгдөл хамгаалалт, найдвартай хадгалалтад анхаарч ажиллах Машин сургалт болон гүн сургалтаас гарсан модел загварыг хэрэглээнд нэвтрүүлж байршуулах (deployment)

Хөгжүүлэлтийн албаны менежер

МТ-ийн систем, бүтээгдэхүүний алсын хараа, зорилго, хөгжүүлэлтийн roadmap-ийг тодорхойлох Эрсдэл болон харгалзах боломжуудыг харьцуулан дүгнэлт хийх Компанийн ажилтнуудын ажлыг автоматжуулж, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжуудын талаарх санал хүсэлтүүд дээр үндэслэн судалгаа хийж шинээр хийгдэх шаардлагатай систем болон нэмэлт хөгжүүлэлтүүдийг тодорхойлох Системүүдийн хөгжүүлэлт, нэмэлт сайжруулалт болон бусад холбогдох тайлангуудыг харгалзах удирдлагуудад танилцуулах Шинээр хийгдэх системүүдийн шаардлага, загвар, бүтцийг гаргаж хөгжүүлэлт болон нэвтрүүлэлтийг хянах Хөгжүүлэлтийн төслүүдийн явц дахь менежментийн үйл ажиллагаа, хүний болон материаллаг нөөц, тоног төхөөрөмжүүд мөн мэдээлэл солилцооны урсгал, уялдаа холбоог зохицуулах Хөгжүүлэлтийн албаны ажилтнуудыг чиглүүлж заах, мэдээллээр хангах, ажлын үзүүлэлтийг дүгнэх Шаардагдах дүрэм, журмыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хянах

Тооцооны нягтлан бодогч

Анхан шатны баримтад тулгуурлан бүртгэл тооцоог цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажил гүйлгээг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн үнэн зөвөөр тусгах Санхүүгийн программд шивэлт хийх, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэх

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХОНХОРТ АЖИЛЛАХ/

- Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах - Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зах зээлийн чиг хандлага болон өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санааг төсөл болгон хөгжүүлэх, төсөл удирдах  Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төслийг зах зээлд эрэлттэй байхаар болон үйлдвэрлэлийн боломж хүчин чадлыг тооцоолон боловсруулж цаашлаад техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж удирдлагуудад танилцуулах

Бүс хариуцсан менежер

Салбар дэлгүүрүүдийн борлуулалтыг хянах нэмэгдүүлэх Салбар дэлгүүр хариуцсан менежерүүдийг сургаж хөгжүүлэх Дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Компанийн стратеги бодлогыг салбар дэлгүүрт хэрэгжүүлэх Өөрийн хариуцсан салбар дэлгүүрүүдийн борлуулалтын анализ хийж борлуулалт нэмэгдүүлэх чадварыг эзэмшсэн байх Өөрийн багаас гадна бусад алба нэгжийн ажилтнуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжсэн уур амьсгалыг тууштай бүрдүүлдэг. Олон төрлийн шийдлүүдийг харьцуулан үнэлж дүгнээд хамгийн өндөр үр дүнг гаргах шийдлийг тодорхойлж хэрэгжүүлдэг.  

BI хөгжүүлэгч

- Алба, хэлтэс нэгжүүдийн шийдвэр гаргалтыг оновчтой, хурдтай байлгахын тулд шаардлагатай байгаа BI аналитик тайлангийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, үнэлэх, хөгжүүлэлтийг төлөвлөх, - Шаардлагын дагуу BI тайланг BI багаж ашиглан түргэн шуурхай, иж бүрэн хөгжүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлэн тестлэх, холбогдох эзэн биед хүлээлгэн өгөх, - BI тайланд нэмэлт өөрчлөлт, засвар оруулах, тайлангийн тооцооллын гүйцэтгэлийг сайжруулах, харагдац байдал, өнгө үзэмж, хэрэглээний боломжийг төгөлдөржүүлэх  - Компанийн хэвтээ болон босоо түвшинд BI тайлан хэрэглэгчдийн эрхийн тохиргоог зөв зохион байгуулах, тохируулах, тохиргоог шинэчлэх, хянах - Тайлан ашиглах гарын авлага, өгөгдлийн тайлбар, хөгжүүлэлтийн түүх зэрэг баримт бичгийг цаг тухай бүрд нь боловсруулах, шинэчлэх - Систем хоорондын өгөгдлийн урсгалыг хянаж, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв эсэхэд хяналт тавьж ажиллана. - Integration-ы шийдлүүдтэй холбоотой өгөгдлийн өөрчлөлт, нэмэлт сайжруулалт зэргийн шаардлагыг нарийн гаргаж хөгжүүлэлтийн багтай хамт үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх - Бусад алба, нэгж хэлтсийг шаардлагатай өгөгдөл мэдээллээр түргэн шуурхай хангаж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 хороо, Хонхор Дэнж, CU Хоол боловсруулах үйлдвэр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.