Нэвтрэх

Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж:

АПП татах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-07-26
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн баримт бичиг боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүргүүлэх, хүлээн авах, шинэчлэх
Хүргүүлж буй бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй, бодит байдалд хяналт тавих
Төслийн баримт бичгийн хяналтын журам боловсруулах, батлуулах, мөрдлөг болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

2021-07-23
ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР/РОСТЕРООР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжын гадна болон дотор угсрагдах бүх төрлийн инженерингийн шугам хоолойн угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.

2021-07-23
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах үйл явцад гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтран ажиллах.
Барилга угсралтын ажлын туслан  гүйцэтгэгч шалгаруулах үеийн тендерийн материал бэлдэх, угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалт зургийн дагуу байх
Угсралтын үйл ажиллагаанд өдөр тумын хяналт тавих
Ажлын тайлан мэдээ гаргах
Барилга угсралтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэн ажиллах, шаардлага тавих.  

2021-07-22
ОЛБОРЛОЛТ-ОВООЛГЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Нүүрсний уурхайн олборлолтын процесс, нөөц зэргийг мэдээлэд тооцооллоор бусад инженер мэргэжилтнүүдийг хангана
Нүүрсний шинж чанар, ангилал, зах зээлийн мэдээллийг олох, тооцоолол зэргээр бусад инженер, мэргэжилтнүүдийг хангана
Олборлолт овоолгын багийг удирдан зохион байгуулна
Нүүрс хадгалалт, тээвэрлэлт, ачилт, овоолох тооцоолол, судалгааг гүйцэтгэж, тайлагнана
Уурхайн нүүрс олборлолтын процессийг дамжуулан ачих төвтэй уялдуулан тооцоолох, судлах
Уурхайн туслах тоног төхөөрөмж, машин механизмын ажлын горим, маршрут, үйл ажиллагаа зэргийг нүүрс дамжуулан ачих төвтэй уялдуулах
Уурхайн мэргэжилтнүүдтэй харилцах, хамтран ажиллаж тооцоолол гүйцэтгэх
Бусад туслах хэлтэс, газруудыг дэмжин ажиллана
Төслийн менежер, төслийн зохицуулагч нар тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах

2021-07-22
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, эрчим хүч & автоматжуулалт, олборлолт-овоолгын багуудыг удирдан ажиллана
Техник, инженерийн тооцоолол, сонголт, техникийн үзүүлэлт, шийдэл, усгралт, суурилуулалт, ажиллагаа, засвар үйлчилгээ гэх мэт асуудлыг манлайлан ажиллана
Төслийн хөтлөгч багуудыг төлөвлөгөөний дагуу ажиллуулна, гүйцэтгэлийг хянана, удирдан чиглүүлнэ
Бусад туслах хэлтэс, газруудыг үндсэн үйл ажиллагаанд манлайлан ажиллана
Төслийн менежер, төслийн зохицуулагч нар тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэх
Барилга байгууламжийн зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлийг хянах, чиглүүлэх
Автоматжуулалтын тогтолцоог удирдан чиглүүлэх

2021-07-22
ТУУЗАН ДАМЖУУЛГЫН ИНЖЕНЕР

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж инженерүүдийн багийг удирдан зохион байгуулна
Техник, инженерийн тооцоолол, сонголт, техникийн үзүүлэлт, шийдэл, усгралт, суурилуулалт, ажиллагаа, засвар үйлчилгээ гэх мэт асуудлыг манлайлан ажиллана
Төлөвлөгөөний дагуу ажлын гүйцэтгэлийг хянана, удирдан чиглүүлнэ
Бусад туслах хэлтэс, газруудыг үндсэн үйл ажиллагаанд манлайлан ажиллана
Төслийн удирдлагын багт тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэх
Барилга байгууламжийн зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлийг тоног төхөөрмжтэй уялдуулах
Туузан дамжуулгын техникийн шийдэл, сонголт, үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, тээвэрлэлт, угсралт, улсын комист хүлээлгэн өгөх, шаардлагатай баримт бичиг, стандартад нийцүүлэх зэргийг гүйцэтгэнэ

2021-07-22
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

Төслийг чиглүүлэн ажиллах, менежментэд дэмжлэг болох
Төслийн төлөвлөлтийг хийх, шинэчлэх, төлөвлөлтийн гүйцэтгэлийг хянах
Төслийн явцыг тайлагнах, мэдээлэх
Төслийн үндсэн хэсгүүд болон туслах хэсгүүдийн уялдаа холбоог ханган ажиллах
Туслах үйл ажиллагаа болох кемп, аялал, худалдан авалт, тээвэр, гэх мэтийг үндсэн үйл ажиллагаатай уялдуулах, шаардлагатай тохиолдолд чиглэл зааваричлгаа өгөх
Туслан гүйцэтгэгч компаниудын үйл ажиллагаа, үр дүнг төлөвлөлтийн дагуу хянах
Төслийн менежер болон ахлан инженерүүдэд тайлагнах, мэдээллэх
Төслийн захиргааны болон бэлтгэл ажилд туслах

2021-07-22
БАРИЛГЫН АРХИТЕКТОРЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламж, дэд станц, дэд бүтэц, бусад хийцийн ажлын зураг гүйцэтгэл, судалгаа, тооцоолол, барилгын ажил гүйцэтгэл, чанарын хяналт, улсын комисст хүлээлгэн өгөх 
Туслан гүйцэтгэгч, гэрээт байгууллагуудыг чиглүүлэн хянаж, нягт хамтран ажиллана
Төслийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацааны дагуу удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хянаж ажиллана
Барилга байгууламж, дэд бүтцийг бүрэн ажиллагаанд оруулж, улсын комист зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгнө
Шаардлагатай барим бичиг, стандарт нийцлийг хангуулж ажиллана
Төслийн удирдлагын багт тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Барилгын угсралтын үеийн өөрчлөлт, хүндрэлтэй асуудлыг зохих журмын дагуу хурдан шуурхай шийдвэрлэн ажиллах

2021-07-22
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СИСТЕМИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж хоорондын автоматжуулалтын нэгдсэн схем зохиох, төлөвлөх, төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгүүлэх
Тоног төхөөрөмж, машин механизм, барилга байгууламжийн автомажуулалтыг хамаарах мэргэжилтэн, инженерүүдтэй хамтран уялдуулан нэгдсэн нэг удирдлагатай болгох
Автомажуулалтын нэгдсэн төвийн ерөнхий зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, төлөвлөх, гүйцэтгүүлэх
Техник, инженерийн автоматжуулалт, программын тооцоолол, сонголт, техникийн үзүүлэлт, шийдэл, угсралт, суурилуулалт, ажиллагаа, засвар үйлчилгээг удирдан зохион байгуулж ажиллах 
удирдлагуудад ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Автоматжуулалт тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэх

2021-07-18
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН МАТЕРИАЛЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх барилга угсралтын бетон зуурмагийн материалын чанарт хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, технологи мөрдөлт, ажлын тоо хэмжээг  баталгаажуулж ажиллана.
Зам болон барилга барихад ашиглах материалуудыг судлан, шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шинжлэн, үр дүнг тайлагнана.
Хөрсний нягт, даац, ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, урсалт, уян налархайг тодорхойлох зэрэг материалын шинжилгээ хийхээс гадна бетон хольц, бетон хольцны орц найрлагыг туршилтаар тогтооно.
Технологич, техникч болон бусад туслан гүйцэтгэгчийн инженерүүдийн ажлыг удирдаж хянана.

2021-07-14
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах үйл явцад гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтран ажиллах.
Барилга угсралтын ажлын туслан  гүйцэтгэгч шалгаруулах үеийн тендерийн материал бэлдэх, угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалт зургийн дагуу байх
Угсралтын үйл ажиллагаанд өдөр тумын хяналт тавих
Ажлын тайлан мэдээ гаргах
Барилга угсралтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэн ажиллах, шаардлага тавих.  

2021-07-08
ӨРЛӨГЧИН /РОСТЕРООР/

Өрлөгийн зуурмагийг технологийн дагуу гүйцэтгэж, зохих маркад хүргэж ашиглах
Өрлөгийн хэвтээ, босоо заадсыг техникийн шаардлагын дагуу, зураг төсөл болон өрөгт бүтээцийн технологийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх
Барилгын талбайд буусан тоосго, блокыг стандартын дагуу хурааж ангилан хадгалах

2021-07-08
ШАВАРЧИН /РОСТЕРООР/

Барилгын өрөгт бүтээц болон бетон хананд шавардлагын ажлыг технологийн дагуу, техникийн шаардлагад нийцүүлэн чанартай хийж гүйцэтгэх 
Барилгын талбайд буусан шавардлагын ажилтай холбоотой материалыг стандартын дагуу хурааж хадгалах

2021-07-08
ГАГНУУРЧИН /РОСТЕРООР/

Хийн ба цахилгаан гагнуурын төрөл бүрийн гагнуурын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглан барилгын даацын хийц, бүтээц, өргөх, зөөх, байгууламж болон угсармал төмөр бетон хийц бүтээцийн метал хэсгүүдийг гагнах ба таслах бүх төрлийн гагнуурын ажил хийж гүйцэтгэнэ.

2021-07-08
ПЛИТАЧИН /РОСТЕРООР/

Барилгын талбайд буусан чулуу, плита, бусад материалуудыг хүлээн авч, стандартын дагуу хадгалах
Барилгын хана шалны чулуу, плита наах ажлыг чанартай гүйцэтгэх, 

2021-07-08
ЗАСАЛЧИН /РОСТЕРООР/

Барилгын засалтай холбоотой шаардлагатай бараа материалыг хүлээн авч, стандартын дагуу хадгалах
Барилгын заслын ажлыг норм, технологийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх

2021-07-08
ТӨСВИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төслийн мастер төлөвлөгөөний дагуу зураг төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, мониторинг хийх
Төсвийн программ ашиглаж барилга угсралтын ажлын төсөв гаргах, гүйцэтгэлийг бүртгэх, баримтжуулах, Захиалагчид болон туслан гүйцэтгэгч компанийн явц дундын төлбөрийн тайлан боловсруулах, батлуулах

2021-07-07
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр   замын төслийн Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, байгаль орчны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралт, суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах

2021-07-06
УУЛ УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн хүрээнд харьяалагдах багц ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацаанд, техникийн шаардлага, нөхцөл байдалд тохируулан зөв зохион байгуулалттай төлөвлөж, зураг төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, зураг төсөл, тоо хэмжээг шалган эцэслэх

2021-07-06
АРМАТУРЧИН /ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙД РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Барилгын бетон арматурчин  ажилтан нь иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын энгийн хялбар ажлыг өдөр тутам гүйцэтгэнэ.
Барилга бетон арматурчин барилгын үндсэн ажилд хамаарагдах даацын болон даацын бус эдэлхүүнийг арматурчлах, бетон цутгалт хийх мэргэжилтэй байна.
Барилгын цутгамал төмөр бетон бүтээцийг арматурыг бэлдэх(нугалах, таслах, сунгах,) арматурыг зургийн дагуу угсрах, боох, ажлыг гүйцэтгэнэ.
Барилгын цутгамал бүтээцийн бетон цутгах, чигжих нягтруулах. тэгшлэх, услах, арчилж хамгаалах,ажлыг гүйцэтгэнэ.
Төрөл бүрийн хэлбэртэй, бүтээц эдлэхүүнийг арматурчлана.
Бүтээц эдлэхүүнийг арматурчлалж гүйцэтгэгж дууссад хариуцсан ахлах ажилтан болон хариуцсан инженертэй шалгуулах үүрэгтэй.
Бетон арматурчин нь арматурын бэлдэцийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн аюулгүй ажиллагааны заавар дүрэм журмын дагуу ажиллуулна. /Тусгаарлалт хийж засвар үйлчилгээг хийнэ./
Бетон арматурчин бүтээц эдэлхүүний арматурчлал хийх үедээ 1.5м түвшинээс дээш өндөрт ажиллах бол өндрөөс унахаас сэргийлэх хэрэгсэлүүд заавал ашигласан байх. Хувиййн хамгаалах хэрэгсэл зааварын дагуу ашиглах ХАБЭА-н журмыг нарийн мөрдөж ажиллана
Бусад энгийн ажлыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухай бүр түргэн шуурхай гүйцэтгэх

2021-07-06
МУЖААН /ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙД РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Барилгын мужааны ажилтан нь иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын энгийн хялбар ажлыг өдөр тутам гүйцэтгэнэ.
Барилга угсралтын мужаан нь барилгын үндсэн ажилд хамаарагдах даацын болон даацын бус модон бүцээц, эдэлхүүнийг хийх мэргэжилтэй байна.
Цутгамал төмөр бетоны хэв хашмал угсрах, задлах, зөөж хураах, өөрчлөн засах ажлыг гүйцэтгэнэ.
Барилга орон сууц барих, арчлах, засварлах, болон ижил төстэй жижиг барилгуудыг уламжлалт болон орчин үеийн арга технологиийн материал багаж тоног төхөөрөмж ашиглах барина.
Төрөл бүрийн хэлбэртэй, эдэлхүүнээр жааз рам зангидах, хана, багана, барилгын суурийн хэв хашмал хийж усарч бэхлэх.
Цутгамал барилгын бүтээц эдэлхүүнийг зураг төслийн дагуу зөв хэлбэр хэмжээтэй,бетон цутгалтын үед хэв хашмал задрах асгарах , аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж гүйцэтгэнэ.
Бүтээц эдлэхүүнийг ажлыг гүйцэтгэж дуусаад хариуцсан ахлах ажилтан болон хариуцсан инженертэй шалгуулах үүрэгтэй.
Барилгын материал, тоног төхөөрөмжийг ачих, буулгах, эмхлэх, цэгцлэх,

ХАБЭА-н журмыг нарийн мөрдөж ажиллах

Бусад энгийн ажлыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухай бүр түргэн шуурхай гүйцэтгэх

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.